Picture

mr-data

Indlæg: 805

PB  Blog

Højhastighedstog i Danmark

I den senere tid, har der været en del snakket om at højhastighedstog skulle tænkes ind i den faste forbindelse via Femern-bælt. Femern har f.eks. valgt at designe tunnelen til 200 km/t for tog, den nye (kommende) Storstrømsbro vil også være designet til denne hastighed, og den kommende København - Ringsted bane er projekteret til 250 km/t. Men hvad med de resterende stykker af en hurtig, internation forbindelse København (Malmø) - Rødby (tunnelen), har køres der stadig kun 160 - 180 km/t, og på Falster og Lolland endda kun 120 km/t.

Der har været fremsat ønske om at kunne køre MINDST 200 km/t gennem Danmark fra Sverige til Tyskland og omvendt, bl.a. for at gøre rejsetiden her kortere. Men danske politikere er, som sædvanlig, tøvende med at komme med løfter/hensigtserklæringer om at hjælpe med at få virkeliggjort sådanne planer. Selv en forholdsvis lille opgave som at rette de eksisternde strækninger ud for at muliggøre (lidt) højere hastigheder tøver man med.

Som jeg ser det, så bliver det nødvendigt at lade private eller internationale investorer bygge (og evt. drive) de ønskede højhastigheds-strækninger, evt. i Offentligt Privat Partnerskab (OPP); hvis altså der skal gøres noget ved sagen indenfor en oveskuelig fremtid. Men vil danske politikere være villige til at acceptere en sådan løsning, og vil et privat selskab være villige til at tage de diskussioner med borgere langs strækningen som er nærmeste uundgålige.

Lad os tage et tænkt eksempel som svenskerne har drømt om længe: En højhastighedsstrækning mellem Helsingør (eller rettere, den faste forbindelse her som svenskerne har ønsket sig i mange år) til Femern-forbindelsen. Her vil der nok især være diskussioner i området vest og nord for København, pga.to sandsynlige linjeføringer: 1. En østlig forbindelse som føres via Høje Tåstrup ("vestegen hovedbanegård" hvor alle persontog alligevel standser), eller 2. En vestlig forbindelse via Roskilde eller Ringsted. I begge tilfælde vil der sikkert være brok.

Ved løsning nr. 1 vil folk i ring 5 (eller 6) korridoren beklage sig over at skulle have al den larm en sådan strækning vil give i deres baghave. Vælger man, for at tækkes dem, derfor løsning nr. 2, vil Københavnerne sikkert klage over at blive "koblet af" en international forbindelse.

I forlængelse heraf findes vel reelt kun en løsning som vil stille alle tilfredse, altså bortset fra investorer/långivere: Placer de mest problematiske dele af strækningen i tunneler, ligeledes under København (af hensyn til div. kapacitets-problemer i "røret" og andre steder) og i det åbne landskab (evt. i åbne nedgravninger, ligesom ved nogle af de franske TGV-strækninger).

__________________

Interesserer mig generelt mest for jernbanerne øst for Storebælt, navnlig på Syd-Sjælland og og Lolland-Falster.

Trix startsæt, suppleret med udvidelse af antal skinner og en MS2 til styring.

Like 0 kan lide
Top

Picture

esben2009

Greve

Indlæg: 290

PB  Blog

Arbejdet er gået i gang, og på vestegnen kan man nu se de første spadestik. Se i øvrigt mere her:

http://www.bane.dk/visBanearbejde.asp?artikelID=11718

 

 

__________________

De bedste toghilsner

Esben + John Larsen

Vi kører Märklin digital CS3+, epoke 4-5-6 materiel og tider vi selv har oplevet, favorittoget er DB ICE2 + SBB krokodillen Ce 6/8

Like 0 kan lide
Top

Picture

mr-data

Indlæg: 805

PB  Blog

esben2009 skrev:

Arbejdet er gået i gang, og på vestegnen kan man nu se de første spadestik. Se i øvrigt mere her:

http://www.bane.dk/visBanearbejde.asp?artikelID=11718

Det ved jeg godt, og det er glædeligt at man endelig har fået gang i det projekt. I øvrigt er netop denne strækning, eller rettere sagt udvidelsen af kapaciteten vest for København, dansk trafikpolitik i en nøddeskal: DSB gjorde politikerne opmærksomme på at problemer med kapaciteten var under opsejling helt tilbage i starten af 1990'erne (eller måske endda før). Efter at have tøvet lidt sættes der gang i en undersøgelse af løsningsmuligheder,denne er åbenbart ikke god nok, så der bestilles en ny, som åbenbart heller ikke er god nok, og endelig kommer en ny som åbenbart er god nok; i hvert fald begynder man nu at arbejde på at få problemet løst. Ironisk nok har alle 3 undersøgelser givet det samme resultat; at en ny forbindelse via Køge var at foretrække fremfor et 5. spor til Roskilde. Utroligt at vores "kære" politikere skal have samme besked hele 3 gange før de forstår eller vil acceptere den....... Som sagt, dansk trafikpolitik i en nøddeskal.

__________________

Interesserer mig generelt mest for jernbanerne øst for Storebælt, navnlig på Syd-Sjælland og og Lolland-Falster.

Trix startsæt, suppleret med udvidelse af antal skinner og en MS2 til styring.

Like 0 kan lide
Top

Picture

DennisTR

Lokomotivfører

Tølløse

Indlæg: 1.132

PB  Blog  Hjemmeside

Hej mr-data (ved ikke hvad du hedder)

Jeg er enig i dine betragtninger om danske trafikpolitikere, det går meget langsomt med at beslutte jernbaneprojekter. Dog synes der at ske en udvikling i retning af at jernbanen bliver prioriteret højere end tidligere, bla. pga. miljøhensyn.

Nogle politikere har argumenteret imod højhastighedsbaner igennem Danmark, ved at holde på at jernbanerne for danskerne, altså pendlerstrækningerne skal opprioriteres inden man kan begynde at snakke om højhastighedsbaner. At man har besluttet at bygge København-Ringsted skal ikke ses som en åbning for at bygge en højhastighedsbane Helsingborg-Femern, men i første omgang som en bedre bane København-Odense-Aarhus-Aalborg. Hvis man senere vil bygge højhastighedsbanen mellem Helsingborg-Femern, mener jeg man bør trække linieføringen ind gennem København H, og koble den på København-Ringsted banen.

__________________

Hilsen Dennis

Mit anlæg under opbygning, besøg min blog http://www.sporskiftet.dk/blogs/dennistr

DSB strækning og privatbane, H0 epoke III, Tillig Elite code 83 og Roco LINE.

Like 0 kan lide
Top

Picture

gejo

Indlæg: 651

PB

Spændende at læse disse indlæg, men jeg mangler en begrundelse for at danske politikere skulle ønske en højhastighedsforbindelse med kun eet stop i Danmark.

Femern og Øresundforbindelsen er primært en Europæisk godsforbindelse og for gods er den dimensionerede hastig fuldt tilstrækkelig.

Selvfølgelig kunne man med en højhastighedsforbindelse komme fra København til Hamburg på 1½ time, men se blot, hvor få der idag flyver til Hamburg fra København, så det er næppe interessant. Berlin ville kun kunne nås med rambursement i Hamburg, og så ville køretiden selv ved højhastighed være for høj i forhold til alternativet.

Der mangler et mål af dansk interesse.

Gert Wink

Like 0 kan lide
Top

Picture

mr-data

Indlæg: 805

PB  Blog

DennisTR skrev:

Nogle politikere har argumenteret imod højhastighedsbaner igennem Danmark, ved at holde på at jernbanerne for danskerne, altså pendlerstrækningerne skal opprioriteres inden man kan begynde at snakke om højhastighedsbaner. At man har besluttet at bygge København-Ringsted skal ikke ses som en åbning for at bygge en højhastighedsbane Helsingborg-Femern, men i første omgang som en bedre bane København-Odense-Aarhus-Aalborg. Hvis man senere vil bygge højhastighedsbanen mellem Helsingborg-Femern, mener jeg man bør trække linieføringen ind gennem København H, og koble den på København-Ringsted banen.

Disse politikers argumenter er forsåvidt forståelige nok, men der findes en anden årsag til hvorfor at der både fra dansk (især Femern A/S og visse trafikforskere), tysk og svensk side: Integration, dels regionalt i områderne umiddelbart omkring Femern-bælt (på dansk side Region Sjælland (inkl. Lolland og Falster) og tysk side Holstein), dels på et mere overordnet plan mellem Sverige-Danmark-Tyskland.

Jeg er udemærket klar over, at København - Ringsted  banen ( KRB) ikke er en indgang til en højhastighedsbane Helsingborg - Femern, men først og fremmest den kapacitets-udvidelse som har været hårdt tiltrængt i 10 - 15 år. Men forhåbentlig åbner den op for, at man begynder på lave "omfarts-baner" udenom notoriske flaskehalse for derved at kunne gennemsnitshastigheden mellem f.eks. København og Nord-Jylland.

At trække en højhastighedsbane indover København H. og KRB er umiddelbart en ædel tanke, men der er dog ét ikke uvæsentligt problem herved: Kapacitet, dels i "røret" (boulevard-banen), dels på København H. Begge steder er trafikken, mig bekendt, meget intensiv næsten hele døgnet. Kapacitets-problemerne bunder dels i det faktum at næsten alle S-togs-linjer Nord og Nord-Vest for København føres gennem røret til Hovedbanen, og dels i den trafik som der findes på Kystbanen (danske regional-tog Kbh. - Helsingør og Øresundstog Helsingør-Malmø-Helsingborg).

Skulle en højhastighedsbane, eller andre bane-linjer, trækkes indover/udgå fra Hovedbanen kræver det massive investeringer: Enten skal signal-systemet optimeres yderligere (så vi kan komme ned på 1 tog/minuttet eller mere) og nye perron etableres på f.eks. godsbanens gamle terræn. Ellers skal banen/banerne lægges i tunneler og nye perron-områder etableres i en "kælder" under Hovedbanen (den løsning har vist været foreslået tidligere, men fundet for dyr); så kan tilslutningen til KRB evt. ske uden for selve København og evt. forstæderne.

gejo skrev:

Spændende at læse disse indlæg, men jeg mangler en begrundelse for at danske politikere skulle ønske en højhastighedsforbindelse med kun eet stop i Danmark.

En begrundelse kunne være en hurtig forbindelse mellem metropolerne i Nord-Europa og Syd-Skandinavien; altså Hamborg/Berlin, København og Stockholm, som kan komme indtil disse centrum.

Citat:

Femern og Øresundforbindelsen er primært en Europæisk godsforbindelse og for gods er den dimensionerede hastig fuldt tilstrækkelig.

Udkastene viser en mere jævn fordeling af trafikken end du nævner; jeg har set eksemper der nævner 1 IC (rettelig EC) pr. tim og 2 IR (rettelig ER) pr. time og op til 4 godstog pr. time. Og ja, til godstog er er 160 km/t tilstrækkelig, men for persontog (især IC/EC) er højere hastighed for at være konkurrence-dygtige.

Citat:

Selvfølgelig kunne man med en højhastighedsforbindelse komme fra København til Hamburg på 1½ time, men se blot, hvor få der idag flyver til Hamburg fra København, så det er næppe interessant. Berlin ville kun kunne nås med rambursement i Hamburg, og så ville køretiden selv ved højhastighed være for høj i forhold til alternativet.

At passager-tallet med fly i dag er forholdsvis lavt hænger mig bekendt til dels sammen med et af de få problemer lider under: Lufthavne er bygget/bliver bygget et vist stykke uden for by-centrum, hvilket som bekendt er en nødvendighed. Men en del erhverv, især for erhvervs-livet, ligger netop her i by-centrum.  Så med højhastighestog der føres indtil eksisterende stationer i by-centrum kan rejsetiden samlet set reduceres i forhold til fly; og kortere rejsetid kan hjælpe med at genere mere trafik.

At Berlin kun kan nås via Hamborg er ikke korrekt. Den dag i dag kører der EC-tog til Berlin, det foregår via en strækning mellem Berlin og Lübeck som vidst nok kun har status af regional eller intercity (og altså ikke ICE). Men hvis ellers at SJ, DSB og DB kunne blive enige og en højhastigheds-forbindelse mellem Stockholn og Berlin via Femern, eller en eller flere investorer kunne få tilladelse til lave en sådan forbindelse, så kunne der vel bygges en strækning mellem f.eks. Lübeck og Büchen (se på et kort), sidstnævnte er en del af ICE-nettet (jvf. wikipedia; http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Karte_Berlin-Hamburger_Bahn.png&filetimestamp=20081109175654). Her er der iøvrigt allerede en strækning, dog ikke som en del af ICE-nettet (såvidt jeg kan se) men kan vel opgraderes.

__________________

Interesserer mig generelt mest for jernbanerne øst for Storebælt, navnlig på Syd-Sjælland og og Lolland-Falster.

Trix startsæt, suppleret med udvidelse af antal skinner og en MS2 til styring.

Like 0 kan lide
Top

Picture

DennisTR

Lokomotivfører

Tølløse

Indlæg: 1.132

PB  Blog  Hjemmeside

mr-data skrev:
At trække en højhastighedsbane indover København H. og KRB er umiddelbart en ædel tanke, men der er dog ét ikke uvæsentligt problem herved: Kapacitet, dels i "røret" (boulevard-banen), dels på København H. Begge steder er trafikken, mig bekendt, meget intensiv næsten hele døgnet. Kapacitets-problemerne bunder dels i det faktum at næsten alle S-togs-linjer Nord og Nord-Vest for København føres gennem røret til Hovedbanen, og dels i den trafik som der findes på Kystbanen (danske regional-tog Kbh. - Helsingør og Øresundstog Helsingør-Malmø-Helsingborg).

 

Skulle en højhastighedsbane, eller andre bane-linjer, trækkes indover/udgå fra Hovedbanen kræver det massive investeringer: Enten skal signal-systemet optimeres yderligere (så vi kan komme ned på 1 tog/minuttet eller mere) og nye perron etableres på f.eks. godsbanens gamle terræn. Ellers skal banen/banerne lægges i tunneler og nye perron-områder etableres i en "kælder" under Hovedbanen (den løsning har vist været foreslået tidligere, men fundet for dyr); så kan tilslutningen til KRB evt. ske uden for selve København og evt. forstæderne.

En hurtig kommentar til ovenstående.

Naturligvis kræver det større investeringer at trække en højhastighedsbane ind omkring København H. Det er klart at trafikken i og omkring København H, er meget intensiv og en udvidelse af trafikken med evt. højhastighesdbaner, ikke må indskrænke kapaciteten for andre tog. Jeg tror ikke det er muligt at indføre højhastighedstog til/fra København H, uden at bygge nye spor/tunneler.

Flere muligheder kan undersøges;

 

  1. S-banens boulevardrør overtages af fjernbanen, så man har fire spor til rådighed KK-KH, og S-banen får en ny tunnel. Dette løser ikke kapacitetsproblemet på Hovedbanen.
  2. Som ovenstående, dog overtager fjernbanen S-banens perronspor, og S-banen får nye perronspor under Reventlovsgade.
  3. Den nye højhastighedsbane får et nyt tunnelrør under København, og får sin egen terminal med fire spor under Bernstorffsgade. En mulighed som er ved at blive undersøgt ifm. udvidelsen af kapaciteten på København H.
  4. Direkte tunnel fra ovenstående terminal under Bernstorffsgade og til Västkustbanen i Sverige. Nok ikke en sandsynlig løsning.
  5. Osv....

 

Hvis man vælger at investere i højhastighedsbaner i Danmark, ja så kræver det store investeringer. Mange andre projekter venter forude, om politikerne vil, og hvis man seriøst begynder at snakke højhastighedsbaner inde på Borgen, så kommer der nok til at gå mange år og mange rapporter kasseres, før vi ser de første tog rulle.

__________________

Hilsen Dennis

Mit anlæg under opbygning, besøg min blog http://www.sporskiftet.dk/blogs/dennistr

DSB strækning og privatbane, H0 epoke III, Tillig Elite code 83 og Roco LINE.

Like 0 kan lide
Top

Picture

mr-data

Indlæg: 805

PB  Blog

DennisTR skrev:

Naturligvis kræver det større investeringer at trække en højhastighedsbane ind omkring København H. Det er klart at trafikken i og omkring København H, er meget intensiv og en udvidelse af trafikken med evt. højhastighesdbaner, ikke må indskrænke kapaciteten for andre tog. Jeg tror ikke det er muligt at indføre højhastighedstog til/fra København H, uden at bygge nye spor/tunneler.

Flere muligheder kan undersøges; 

  1. S-banens boulevardrør overtages af fjernbanen, så man har fire spor til rådighed KK-KH, og S-banen får en ny tunnel. Dette løser ikke kapacitetsproblemet på Hovedbanen.
  2. Som ovenstående, dog overtager fjernbanen S-banens perronspor, og S-banen får nye perronspor under Reventlovsgade.
  3. Den nye højhastighedsbane får et nyt tunnelrør under København, og får sin egen terminal med fire spor under Bernstorffsgade. En mulighed som er ved at blive undersøgt ifm. udvidelsen af kapaciteten på København H.
  4. Direkte tunnel fra ovenstående terminal under Bernstorffsgade og til Västkustbanen i Sverige. Nok ikke en sandsynlig løsning.
  5. Osv....

 

Hvis man vælger at investere i højhastighedsbaner i Danmark, ja så kræver det store investeringer. Mange andre projekter venter forude, om politikerne vil, og hvis man seriøst begynder at snakke højhastighedsbaner inde på Borgen, så kommer der nok til at gå mange år og mange rapporter kasseres, før vi ser de første tog rulle.

Kender jeg de danske politikere ret, vælger de sikkert den billigste løsning. Og den løsning vil formentlig være den som kræver mindst muligt bore og grave-arbejde. Men det scenarie 3 som du foreslår lyder ganske fornuftig, dette kræver formentlig også langt færre indgreb i det eksisterende spornet i den indre del af hovedstaden; eftersom hovedparten af arbejdet vil foregå under jorden.

__________________

Interesserer mig generelt mest for jernbanerne øst for Storebælt, navnlig på Syd-Sjælland og og Lolland-Falster.

Trix startsæt, suppleret med udvidelse af antal skinner og en MS2 til styring.

Like 0 kan lide
Top

Picture

mr-data

Indlæg: 805

PB  Blog

Jeg sad i øvrigt og læste papir-udgaven af den lokale avis fra i går (Lørdag 6/10), hvor emnet omkring højhastighedstog i forbindelse med Femern-projektet nævnes. Her nævnes det at skulle der bygges en bane til 250 km/t fra hovedstaden til Tyskland, ville man af hensyn til kurver og lign., være nødt til at lade den udgå fra Køge og følge motorvejen. Det nævnes også at tidsforskellen i forhold til den foreslåede opgradering af den eksisterende strækning kun vil være på 7 - 8 min. Og det på trods af en forventet udgift på adskillige millioner kr.

I følge avisen går den foreslåede opgradering af Sydbanen ud på følgende: Forskellige justeringer/udretninger af banen på Sjælland og Falster. Udvidelse til dobbeltspor på strækningen mellem Nyk. F. og Holeby. Elektrificering fra Ringsted til Holeby. Nødvendige justeringer af spornet på stationer, for at muliggøre hurtigere gennemkørsel (godstog og EC). Hele strækningen skulle så, sammen med en nye bro over Storstrømmen være klar til en maks fart på 200 km/t. Og det skulle være denne løsning som Banedanmark har anbefalet i deres redegørelse, som givende det bedste forhold mellem anlæg-pris og gavn for samfundet.

__________________

Interesserer mig generelt mest for jernbanerne øst for Storebælt, navnlig på Syd-Sjælland og og Lolland-Falster.

Trix startsæt, suppleret med udvidelse af antal skinner og en MS2 til styring.

Like 0 kan lide
Top

Kommentarvisning

Vælg din foretrukne kommentarvisning og klik på "Gem indstillinger" for at aktivere dit valg.