Betingelser

 

Betingelser for brug af Sporskiftet

Som bruger af Sporskiftet skal du acceptere en række regler. Formålet med disse regler er

 • At sikre at Sporskiftet er et rart sted at være.
 • At indholdet på Sporskiftet er og forbliver at være relevant.
 • At vi ikke bryder lovgivningen.

Tekstindhold

En stor del af deltagelsen på Sporskiftet er at skrive indlæg, hvad enten man deltager i debatter eller vil fortælle andre om sine oplevelser med tog i en blog - for ikke at nævne dem, der deler ud af sin viden gennem wikien. Der er vide rammer for, hvad man kan skrive her, men der er også ting, vi ikke ønsker at se på Sporskiftet. Specielt skal du være opmærksom på, at dine indlæg skal overholde følgende punkter:

 • Dine indlæg skal på den ene eller den anden måde være relateret til Sporskiftets emne: Tog og jernbaner - i virkelighed eller model.
 • Du må godt skrive indlæg om noget helt andet, men kun i de hertil indrettede forum-grupper i kategorien "Andre områder".
 • Det er ikke tilladt at kritisere andre skribenter for at have placeret indlæg et forkert sted. Mener du, en bruger har overtrådt ovenstående, kan du henvende dig til webmaster.
 • Ikke alle brugere af Sporskiftet skriver lige godt: Det er ikke tilladt at kritisere andre skribenters stavemåde.
 • Er du utilfreds med Sporskiftet eller den måde, det er organiseret på, må du gerne give udtryk for dette - men kun i de passende forum-grupper under "Andre områder" og ikke andre steder.
 • Direkte kommercielle indlæg må kun skrives i forum-gruppen "Kommercielle indlæg". Derimod er det meget velset, at producenter og forhandlere deltager i debatten andre steder, hvor man f.eks. diskuterer deres produkter. Eksempel: Hvis en producent gerne vil fortælle, at han har lavet en ny vogn, skal det ske under "Kommercielle indlæg", men hvis andre brugere starter en diskussion om den pågældende model, må producenten gerne tage til genmæle overalt på Sporskiftet.
 • Det er ikke tilladt at skrive grimt eller nedværdigende om andre - hverken andre brugere på Sporskiftet eller tredie part, der måske slet ikke kender Sporskiftet.

Når du har skrevet et indlæg på Sporskiftet, overgiver du rettighederne til din tekst til Sporskiftet. Du har således ikke krav på at få din tekst slettet, selvom du måske senere måtte ønske at forlade Sporskiftet som aktiv bruger. Det er derfor, du ikke kan slette indlæg, der allerede er skrevet: Nogle finder disse betingelser hårde, men det er nødvendigt, hvis vi ikke skal risikere pludselige huller i forskellige debatter, hvor man må gætte sig til, hvad der er blevet skrevet tidligere. Sporskiftet har dog kun ret til at bruge din tekst på Sporskiftet - du beholder selv alle andre rettigheder.

De indlæg, du laver, skal du selv skrive: Du må gerne udnytte det, der i "Lov om ophavsret" kaldes citatretten - dvs. at du gerne må bringe mindre stykker af en større tekst, men du må ikke kopiere hele tekster, andre har skrevet. Normalt siger man, at citatretten giver ret til at citere op til 10% af en tekst: Det er meget, hvis vi taler om en bog, men til gengæld ikke ret meget, hvis man citerer en nyhedsartikel - her er det som regel bedre at lave en link.

Billeder 

For billeder gælder lignende regler som for teksten. Vi vil meget gerne se billeder på Sporskiftet, og du opfordres til at bruge billeder i dine indlæg. I øjeblikket kan du bruge billeder på to måder - du kan enten uploade dem til Sporskiftet, eller du kan linke til billeder på andre servere. Den sidste mulighed bruges flittigt, men vil alligevel blive udfaset, så man kun kan bruge billeder, der er uploadet til Sporskiftet. Det skyldes først og fremmest risikoen for døde links - der er efterhånden en del indlæg, der henviser til billeder, som ikke længere findes på nettet, og derfor giver problemer, når man vil læse ældre indlæg. Den anden grund er, at vi har en avanceret billedbehandling på Sporskiftet: Billeder skaleres automatisk, man kan se dem i mange størrelser, og vi har en funktion til automatisk slideshow af alle billeder på en side. Alle disse funktioner virker kun for "interne" billeder - dvs. billeder, der ligger på Sporskiftet.

Som udgangspunkt må du kun uploade billeder, du selv har rettighederne til - og ligesom med tekst accepterer du, at du overgiver rettigheder til dine billeder til Sporskiftet. Også her gælder, at Sporskiftet har alle rettigheder til at bruge dine billeder på Sporskiftet, men at du selv beholder alle øvrige rettigheder.

Du må altså ikke uploade billeder, du ikke selv har rettighederne til - selvom der her findes en række undtagelser:

 • Citatretten gælder også for billeder, hvis du f.eks. vil bringe et enkeltbillede fra en producents katalog eller andet reklamemateriale. 
 • Du må gerne uploade billeder, andre har rettighederne til, hvis du har fået lov. En sådan tilladelse skal kunne fremvises på webmasters forlangende.
 • Billeder optaget før 1/1 1970 må du som udgangspunkt bruge frit, med mindre de har hvad der svævende kaldes "værkshøjde": Kan billedet kaldes et kunstværk, må du ikke bruge det frit, men er det "bare" et fotografi, må du godt. Det sidste gælder heldigvis mange af de jernbanefoto, vi gerne vil se her på Sporskiftet. Det anses for god tone at opgive fotograf på gamle billeder, selvom det ikke er et krav.
 • Ligesom med tekst skal dine billeder naturligvis være relevante for Sporskiftets tema: Tog og jernbaner.

Andet indhold

For andet indhold end tekst og billeder gælder grundlæggende samme regler som ovenfor: Du må kun uploade indhold, du selv har rettigheder til, og når du gør det, accepterer du, at du overgiver rettigheder til Sporskiftet, så Sporskiftet har ret til at bruge dit indhold på Sporskiftet, mens du selv beholder alle øvrige rettigheder.

Brugerprofiler

Erfaringen viser, at brugernes tilhørsforhold til aktørerne i modeljernbaneverdenen skaber debat på Sporskiftet. For at undgå misforståelser og mistænkeliggørelse, når en bruger har særlig forbindelse til en forhandler, producent eller anden aktør i modeljernbaneverdenen f.eks. som rådgiver, ansat eller underleverandør, opfordres brugerne til at nævne sådanne forhold i deres signatur.

Overtrædelse

Overtrædelse af ovenstående regler kan medføre sanktioner fra webmasters side: I første omgang vil man normalt få en henstilling, mens brugerkontoen i gentagelsestilfælde vil kunne suspenderes i kortere eller længere tid.

Cookies og anden sporing

Sporskiftet anvender cookies. Der anvendes normale session cookies til at hjælpe med at identificere dit brugernavn og dine foretrukne indstillinger. Desuden anvendes Google Analytics, der giver en masse værdifuld information til brug for udvikling af Sporskiftet. Anden form for anvendelse af cookies på Sporskiftet er ikke tilladt.

Top