Picture

Frank F

Vamdrup

Indlæg: 566

PB  Hjemmeside

Til Info - Ny Opdatering til CS2 til Software-version 4.3.0 / MS2 til Software-Version 3.148

Til Orientering til Marklin-brugere !

Følgende Opdateringer til Marklin - Enheder er kun tilgængelige via en Online-Opdatering af CS2 :

Opdatering af CS2 til Software-Version 4.3.0  / GFP til Version 3.85 , samt nye MFX+ ( Spielewelt-brugerflader )

Opdatering af Marklin ( 60653 / 60657 ) Trix ( 66950 / 66955 ) - Mobilstation 2 til Version 3.148 ( Er indlagt i CS2 efter afsluttet Opdatering til Version 4.3.0 )

Lad din Mobilstation 2 være tilsluttet til Centralstation 2 under hele Opdaterings-forløbet som kan tage op til 10 Minutter at gennemføre

 

CS2 - Changelog V 3.4.0 :

GUI Version 4.3.0 (5)   ( 15-12 / 2021 )

Til CS2 ( 60215 / 60214 / 60213 ) foreligger følgende Software-Opdateringer :

 

Punkt 4   :  Webserver   V4.3.0                         21-10-2021    ( Dataoverførsel med Marklin Decoder Tool 3 )

Punkt 6   :  CS2-GUI      V4.3.0 (5)                   15-12-2021    ( Opdatering af CS2 Hoved-Program GUI - uden Spielewelt )

Punkt 7   :  Spielewelt Baggrunde V4.2.10      16-08-2021    ( Nye MFX Spielewelt-Brugerflader )

Punkt 11 :  Spielewelt    ( V4.2.11 )                   20-08-2021    ( Billeder & Animationer til Spielewelt-Brugerflader )

Punkt 12 :  GFP              ( V3.85 )                     22-04-2021   ( GFP-Opdatering til CS2 og 6017x MFX-Boostere )

Punkt 13 :  MS2              ( V3.148 )                   15-11-2021    ( Rettelse af MS 2 Skærm-Styringen - Se Info for MS2 længere nede i Changelog-fil )

 

 

Fejlrettelse :  GUI forvalter nu mere end 1024 mfx-UID's - Begrænsningen på 250 Lokomotiver til Styring er uafhængig deraf.

Fejlrettelse :  En Fejl i MFX-Mapping i forbindelse med FlipFlops er blevet rettet.

Fejlrettelse :  Master-Slave med CS3: Bliver der fra CS2 anmodet et Lok-icon fra en CS 3 / 3+ - Enhed, blev Lokicon-Navnet ikke overført korrekt - Denne Fejl er nu korrigeret.

Fejlrettelse :  Udvidelse til MFX-Test til MFX-Arbejdsområdet.

Fejlrettelse :  En Fejl i Beregningen af ABV er blevet rettet. Det kunne forekomme at påbegyndt ABV ikke altid blev afsluttet korrekt og efter "aktion" kørte videre med forløbet.

Fejlrettelse :  Blev en Magnetartikel anlagt i "Layout" kunne denne indeholde forkerte indstillinger - Denne Fejl er nu rettet.

Fejlrettelse :  Ved LGB-Tilbehørs-Decodere kan man i MFX Udgangs-egenskaberne foretage en Omkobling af Skifte-retningen.

 

 

MS 2 :

Understøttelse af den Nye Mobilstation 2 til Sikring af Levering af Mobilstation 2 - Enheder ( pga mangel på IT-Komponenter globalt )

( Herunder Behandling af nye Update-Images, Bestemmelse og Opdatering af den korrekte Hardware-version til MS2 og Udlevering af Opdaterings-filer til MS2.

 

MS2 - Opdatering til Software-Version 3.148  ( 15-11-2021 )

Fejlrettelse : Visnings-Fejl på MS2-Skærmen er blevet undersøgt og skrivning til Skærmen er blevet ændret, således at Fejlen nu ikke længere burde forekomme.

Fejlrettelse : Visningen af Kørsels-retning for et Lokomotiv kunne være "forkert", indtil Lokomotivet blev sat i Drift ( Kørsel ) - Denne Fejl er nu rettet.

Fejlrettelse : I visse Drifts-situationer med MS2 blev STOP-tilstanden ikke vist korrekt. De steder hvor Fejlen opstod er nu korrigeret.

Efter en Software-Opdatering fordrer en MS2 - Enhed nu "automatisk" den korrekte Tilstand af Driften og de korrekte Opdaterings-filer.

Opdaterings og Sprog - filerne i Fil-systemet i MS2 bliver nu vist med Versions-Nr - Herved kan man kontroller om disse er "forældet" eller "aktuelle". 

MS2 Skærmens Baggrunds-belysning kan nu ændres i System-Menuen - Herved kan man bedre indrette sin MS2 til brug i Bygninger eller i det fri.

Ressource-Opdelingen i MS2 er blevet Optimeret og der er derved gjort klar til yderligere Fejlrettelser i forbindelse med MS2. Måden hvorpå Softwaren fungerer er uændret.

 

På grund af den Globale Situation på Markedet for Elektroniske Komponenter er MS2 blevet revideret for at kunne forblive i Produktion længere endnu.

For Understøttelse af denne nye Hardware-platform er Alle Varianter blevet tilpasset og udstyret med passende Opdaterings-muligheder i MS2 - enhederne.

 

 

__________________

Frank F.

Marklinisterne.dk

CS3+ SW 2.4.0 • CS2 60215 SW 4.3.0 • MS2 60653/57 SW 3.148 • PC-Software 4.2.1 • Rail Control
MDT V3.4.2 • HW : 60971 • 60970 • 60801
Marklin H0 C • M7286+LDT TT-DEC • M7294 Skydebro(M84) • M 76500/76510/7051
ESU LokProgrammer 5.1.10 / Teststande & Ext
Marklin/ESU/LDT/Viessmann - DK Vejledninger
Like 0 kan lide
Top

Picture

neller8264

Indlæg: 29

PB

Meget spændene! 

jeg har en mobil station 2 som snart runder 8 år og har virket fantastisk men her for en måned siden begynde den at gå i hak efter ca 40 minutters brug så der intet sker når man trykker på knapperne den eneste måde at få den til at virke igen at ved at trække den ud af tilslutnings-boksen og sætte den ind igen men når man gør det starter den kun ca halvdelen af gangene den anden halvdel viser den bare Märklin på skærmen uden at komme videre 

ville dette kunne fixes ved at får den opdateret hos en forhandler eller er det tid til en ny styrepult?

Like 0 kan lide
Top

Picture

Frank F

Vamdrup

Indlæg: 566

PB  Hjemmeside

Det kan være værd at prøve om dette løser dine MS2 Problemer.

Det er faktisk 2 metoder hvorpå en Marklin / Trix - Mobilstation 2 kan opdateres på :

 

Metode 1 : Standard-Opdaterings måden hvor en MS2 tilsluttes til CS 3 / 3+ eller CS 2 , hvor Brugeren derefter får besked at der foreligger en Opdatering til MS2-enheden.

                   ( Tager ca 8-10 Minutter at gennemføre )

 

Metode 2 : Hvis du holder den "røde" styre-knob på MS2-Enheden nede, i mens du tilslutter den til en CS 3 / 3+ eller CS2 ( nemmest at gøre hvis man er 2 Personer ) som indeholder den seneste

                   nye Opdatering til MS2-enheder, vil din MS2 - Enhed blive startet i "Boot-loader" - Mode og Centralstation 3 / 3+ eller CS2 vil derefter indlægge "hele" MS2 - Systemet

                   ( Tager ca 10 - 15 Minutter at gennemføre )

 

Ved både Metode 1 og 2 skal du lade din MS2 - Enhed forblive tilsluttet til CS 3 / 3+ eller CS2 i mens den gennemfører Opdaterings-forløbet af MS2 - Enheden.

Først når "Marklin"-Logoet fremkommer på MS2 - Skærmen igen efter Opdaterings-forløbet er din MS2 klar til brug sammen med CS 3 / 3+ / 2 eller sammen med Marklin 60116 / 60114 / 60113 / 60112

Tilslutnings-boksene.

 

Hvis din MS2 - Enhed viser "underlige" karakter-tegn på MS2-Skærmen eller det virker som den er helt "død" , anbefales det altid at anvende Metode 2 fordi hele MS2-Systemet herved indlægges igen påny i MS2-Enheden.

Hvis Metode 2 ikke giver "synlige" forbedringer af MS2-Enheden kan den have en Hardware-fejl og kan indsendes til Reperation ved Marklin - Kontakt Marklin inden den sendes, for mere Information om Proceduren eller

kontakt din Marklin-forhanlder som normalt kan hjælpe dig med dette.

 

__________________

Frank F.

Marklinisterne.dk

CS3+ SW 2.4.0 • CS2 60215 SW 4.3.0 • MS2 60653/57 SW 3.148 • PC-Software 4.2.1 • Rail Control
MDT V3.4.2 • HW : 60971 • 60970 • 60801
Marklin H0 C • M7286+LDT TT-DEC • M7294 Skydebro(M84) • M 76500/76510/7051
ESU LokProgrammer 5.1.10 / Teststande & Ext
Marklin/ESU/LDT/Viessmann - DK Vejledninger
Like 1 kan lide
Top

Picture

neller8264

Indlæg: 29

PB

Tak! Jeg var forbi min lokale forhandler igår og fik den opdateret og det løste problemet så nu må vi håbe den holder 8 år enu eller iværtifald til der kommer en central station 4 Smile

Like 0 kan lide
Top

Kommentarvisning

Vælg din foretrukne kommentarvisning og klik på "Gem indstillinger" for at aktivere dit valg.