Sallingbanen

Sallingbanen var en DSB strækning, der løb gennem den nordlige del af Salling og kaldes derfor også Nordsallingbanen. Den blev anlagt i 1884, og løb fra Skive H til Glyngøre. I 1885 blev banen forlænget med en færge fra Glyngøre til Nykøbing Mors, hvor der blev anlagt en station og et lille sporareal. Det var meningen, at banen skulle føres videre over Mors, men det skete aldrig.

Banen blev lukket for persontrafik i 1971, mens godstrafikken til Nykøbing M og færgeoverfarten lukkede i 1977. Godstrafikken på resten af banen stoppede i 1979, og resterne af banen er i dag cykelsti med navnet Salling Natursti.

Historie

Skive fik ny station i 1962, hvad der betød store omlægninger af banens anlæg i og omkring byen. I den forbindelse blev stationerne Skive H og Skive Nord flyttet. 

Stationer

Med udgangspunkt i Skive H havde banen følgende stationer og ekspeditionssteder:

Like 0 kan lide
Top