Skive H

Skive H ligger på strækningen mellem Viborg og Struer. Den er i dag en almindelige gennemkørselsstation, men var tidligere en større station, hvorfra Sallingbanen og den private Vestsallingbanen (SVJ) udsprang. Skive H havde oprindeligt en af de mest besynderlige driftsformer, der er set på en dansk station: Når et tog skulle fra Viborg til Struer, kørte det først ind til Skive H, der nærmest fungerede som sækbanegård, og når toget skulle videre, måtte det bakke ud af stationen, for herefter via et sporskifte at køre videre udenom stationen og Skive by.

Denne mærkelige station blev nedlagt, da Skive H i 1962 blev flyttet til en ny placering med mere normale driftsforhold. Skive H havde i mange år også Danmarks eneste jernbanetunnel, hvorigennem såvel Sallingbanen som Vestsallingbanen forlod stationen i nordlig retning.

Like 0 kan lide
Top