Marklin CS2 - MFX / MFX+ Protokollerne

 

Hvad er MFX-Protokollen ?

Billede

MFX-Protokollen er udviklet i et samarbejde mellem Marklin og ESU i forbindelse med udgivelsen af Centralstation 1 i 2004 og senere hen for ECoS 1 hvor ESU har

udviklet videre på Protokollen under betegnelsen "M4".

ESU bruger betegnelsen "M4" istedet for MFX-betegnelsen som Marklin har registreret som et beskyttet Varemærke for Teknologien.

 

MFX-Protokollen blev opfundet primært med den grund at det skulle være nemmere for Brugeren at "lege" med deres Modeljernbane, samt muligheden for Automatisk

Tilmeldning af et Lokomotiv, samt for at udvide antallet af tilgængelige Funktioner i et Lokomotiv.

 

I Princippet forstår MFX-Decoderen teoretisk op til 65.000 Adresser, men i forbindelse med CS2 / CS1 / MS2 / MS1 Centraler / Mobilstation anvendes der kun op til

 16.384 Adresser, hvilket er mere end rigeligt, da man aldrig vil kunne nå den "øvre" grænse for anvendelsen af alle Digital-Adresserne pgå Hardware-begrænsninger

og Strøm-mæssige grunde.

 

MFX-Decoderen i et Lokomotiv indeholder en "lang" række Data som viderebringes til den Digitale Central som lagrer disse Informationer om Lokomotivet.

MFX-Decoderens egenskaber så som Lokomotiv-navn / Aktuelle værdier for Opstarts/Bremse-forsinkelse / Maksimal-hastighed / Funktionstaste-belægning og

andre Informationer overføres direkte fra MFX-Decoderen til den Digitale MFX-Central.

 

MFX Protokollen medførte også en "udvidet" metode kaldet MFX-Configuration-Space (CV-Programmering) hvorved der for Brugeren gives mulighed for at Rette

eller Tilpasse et MFX-Lokomotivs Styrings-Parametre, Motor-Parametre, Funktionstaste-belægning og mange andre ting.

 

MFX-Protokollen udgør derved en Bidirektional 2-vejs kommunikation som i princippet kan styre op til 65000 Digitale Enheder, hvor hvert Lokomotiv kan have op

til 128 Køretrin og op til 28 Funktioner.

 

MFX-Protokollen afstedkommer derfor en 2-vejs Kommunikation mellem MFX-Lokomotivet og den Digitale Central som understøtter MFX-Protokollen.

Følgende Digitale Centraler er udstyret med MFX-Protokollen :

Marklin Centralstation 2

Marklin Mobilstation 2

Marklin Centralstation 1

Marklin Mobilstation 1

Esu ECoS 1 og 2  ( Protokollen er her kaldet M4, men er ellers identisk med MFX )

 

Alle MFX-Decodere har et for Decoderen unikt Universalt ID Nr (UID-Nr) som bliver meddelt den Digitale Central, når Lokomotivet påsættes på Sporet.

Den Digitale Central er udstyret med et Central ID Nr (SID-Nr) som bliver meddelt til MFX-Decoderen installeret i Lokomotivet.

På denne måde fastlægger den Digitale MFX-Central om MFX-Lokomotivet tidligere har været tilmeldt til MFX-Centralen.

Er dette IKKE tilfældet påbegyndes en Tilmeldnings-sekvens i den Digitale MFX-Central hvor MFX-Decoderen bliver opsat og registreret på MFX-Centralen.

Under denne Tilmeldnings-sekvens udveksler MFX-Lokomotiv og MFX-Centralen oplysninger om hinanden og disse registreres både af MFX-Decoder og MFX-Centralen.

 

Denne Tilmeldnings-sekvens kan ses på Marklin Centralstation 2 under Kørekontrollen hvor knappen med MFX-Logoet dukker og beder Brugeren bekræftige

at Lokomotivet skal optages og tilmeldes den Digitale MFX-Central og samtidig optages i Lokomotiv-oversigten på Centralstation 2.

 

Efter Opdatering af Marklin Centralstation 2 til Software-version 3.0.0 eller højere versions-nr vil man i Lokomotiv-oversigten kunne se hvilke Lokomotiver som er

udstyret med en MFX-Decoder, da disse udstyres med et "rødt" M-logo i det ene hjørne af Lokomotiv-Iconet for det pågældende MFX-Lokomotiv.

 

Andre af Marklins Digitale Tilslutnings-enheder er også udstyret med et såkaldt UID-nr og registreres også i Marklin systemet når den pågældende Digitale Enhed

tilsluttes til  Marklin Centralstation 2  eller via 60125 Terminal enheden (Kommunikation sker via CAN-Bussen).

 

MFX Lokomotiver er også udstyret med en Digital Adresse (Se Brugervejledningen til det pågældende Lokomotiv), hvor ved at MFX-Lokomotivet blandt andet

kan anvendes med en 6021 Control eller en lignende Enhed, som IKKE forstår MFX-Protokollen

 

Nyere MFX og MFX+ Decodere produceret fra ca 2011 og fremefter besidder 3 Protokoller : MFX / MM / DCC

 

Weblinks til Information om MFX-Protokollen :

Beskrivelse af Mfx-Protokollen

MFX-Skinneformatet   ( Uofficiel beskrivelse af MFX - PDF filen åbner i et Nyt Vindue )

 

 

 

 

Hvad er MFX+ Protokollen ?

Billede

MFX+ Protokollen er identisk med MFX-Protokollen blot er der bygget en række Ekstra Parametre ind i Protokollen, som styrer Lokomotivets Grafiske Brugerflade

(også kaldet Spielewelt-Brugerfladerne).

En af disse ekstra Parametre angiver blandt andet hvilken Grafisk Brugerflade et MFX+ Lokomotiv skal benytte sig af når det indlæses til Køre-Kontrollen.

 

MFX+ Protokollen er en Udvidelse af MFX-protokollen som blev lanceret i forbindelse med CS2-Opdatering V 3.0.0 (Udgivet omkring 1.Februar 2013) hvor der ved

Opdateringen bliver indlagt understøttelse for de nye MFX+ Lokomotiver og de Udvidede Funktioner som disse Lokomotiver indeholder.

På Centralstation 2 (alle udgaver) installeres der i forbindelse med CS2-Opdatering V 3.0.0 en lang række "grafiske filer" som anvendes til at opbygge den nye

Grafiske Brugerflade som anvendes i forbindelse med MFX+ Lokomotiverne og deres Styring.

MFX+ Protokollen tillader "Signal-givere" at kommunikere med MFX+ Lokomotiverne via Marklin Centralstation 2 (Alle udgaver).

Den Grafiske Brugerflade er tilgængelig i øjeblikket for Damp, Diesel og Elektro Lokomotiver og anvendes til opbygge en slags "Virtuel Brugerflade" af Lokomotivets

Styre-mekanismer i Førerhuset, som en Bruger af Centralstation 2 så kan betjene, akkurat lige som Lokomotiv-føreren gør i den virkelige verden.

På Centralstation 2 kan der under LAYOUT-delen anlægges et grafisk visning af deres Modeljernbane-anlæg og i forbindelse med anvendelsen af MFX+ Lokomotiver

kan der på disse LAYOUT-sider anlægges "optanknings-steder" til Diesel, Sand, Vand og Kul påfyldning med mere, for at realisere en mere realitisk Lokomotiv-

drift, nøjagtig som i virkeligheden.

 

MFX+ Brugerenfladen er tilgængelig i flere Sværheds-grader :  

Standard - Mode:

Under Standard-Mode forholder MFX+ Lokomotivet sig som et normalt MFX Lokomotiv uden hensyntagen til Forbrug af Diesel, Vand eller Kul.

 

Halv Profi - Mode :

Under Halv Proff-mode er "forbruget" af Diesel, Vand eller Kul  "aktiveret". Betjenings-fladen på deres Marklin Centralstation 2 udvides med en Brugerflade

til betjening af Lokomotivet samt visning af Forbrugs-stoffer (placeret under Kørekontrollen) og en visning på Centralstation til Optankning af deres MFX+ Lokomotiv.

 

Profi - Mode :

Under Proffesional-Mode fremkommer en komplet Grafisk Brugerflade til et Damp, Elektro eller Diesel-Lokomotiv. Lokomotivet bliver ny styret akkurat ligesom

Lokomotiv-føreren vil gøre det i virkeligheden efter forbillederne.

 

Specialist - Mode :

I Specialist-Mode skal der anvendes et "fuldt" fortrådet Modeljernbane-anlæg hvor De via Tilbagemeldnings-Kontakter skal "fastlægge" hvor et MFX+ Lokomotiv

kan få påfyldt "sine" Forbrugs-stoffer.

 

I Profi-mode og Specialist-Mode skal Lokomotivet forberedes passende i forhold til Drifts-typen for overhovet at kunne "bevæge" sig.

Således skal Kedelen opvarmes og Kedel-trykket skal passe. Ved et Elektro-Lokomotiv skal Hoved-omskifteren omlægges og Pantografen skal være oppe.

Understøttelse af styringen får de at vide igennem "Meddelelser" på Centralstation 2 skærm.

Hvis de er i besiddelse af et sæt Aktive Højtalere (med egen strømforsyning) og tilslutter disse til Deres Centralstation 2 modtager de ligeledes et "Akustisk" Signal.

Data for påfyldte Drifts-stoffer gemmes i MFX+ Lokomotiver og er derved tilgængelig til næste gang de anvender MFX+ Lokomotivet med dets udvidede muligheder.

 

Mere Information om MFX+ Decoderne og mulighederne, finder du på denne Side : Marklin CS2 - MFX+ Lokomotiver med MFX+ Decoder

 

Like 0 kan lide
Top