Marklin CS2 - Bane Decodere 2013 (MM / MFX / DCC)

 

Marklin lancerer i  2013 en række nye Bane-Decodere som understøtter MM / MFX / DCC - Formaterne og CV-Programmering via Centralstation 2.

 

 

 ( Produktbillede mangler )

Marklin 60821 - Decoder m83 (Tilbehør)

Motordrevs-Print til Marklin Decoder m83.

Anvendes ved Sporskifte-Motorer med frakobling af Strøm når Slut-Anslag nås.

Kan kun anvendes i forbindelse med Marklin Decoder m83.

Ved Drift af dette Produkt sammen med Marklin Decoder m83 er det muligt at "Programmere" Indstillings-hastigheden samt "Langsom" tilkørsel til Slut-anslaget.

 

 

 

 

Billede  Billede

Marklin 60831 - Decoder m83

 

Marklin 60831 - Decoder m83 Brugervejledning DK ( Dansk Sprog fra Side 34 - 42 ) (PDF)

 

Bane-Decoder til Styring af Sporskifter / Signaler og Afkoblings-skinner.  Understøtter Digital-formaterne Motorola / MFX / DCC.

Indstiling af Digital-Adressen sker via Dipswitch-Kontakterne eller kan gøres via "Programmering" på CS2.

Adresse-område (Motorola) = 1-320 / Adresse-område (DCC) = 1-2040

Decoder m83 besidder 8 Udgange, som er Seperat styrbare. Decoderen er forudindstillet til Styring af 4 Sporskifter.

Yderligere Funktioner er Styring af Belysning (Dæmpbar) med Definerede Indkoblings-Forhold (F.eks Vejbelysning og Husbelysning)

Der er muligt at forsyne Decoder m83 via en 66361 Strømforsyning, når 60821 Tilbehørs-delen anvendes.

Flere Decodere m83/m84 kan tilsluttes til Decoder m83 i begge sider af denne.

For tilslutning af Motor-drev med frakobling Strøm ved Slut-anslag skal der anvendes 1 Stk : 60821 Decoder m83 Tilbehør

Tilslutningen sker via Skrueklemmer.

Maksimal Strømbelastning er 3A.

LED-Visning for hurtig genkendelse af Drifts-tilstand.

Mulighed for Indstilling af Puls-bredde samt Puls-tid.

Liste over mulige CV-Indstillinger kan ses i Brugervejledningen.

( BEMÆRK : Marklin Decoder m83 er Opdaterbar via Centralstation 2 - formodentlig indlagt i kommende Opdateringer til CS 2 ).
 

 

 

 

Billede Billede

Marklin 60841 - Decoder m84

Marklin 60841 - Decoder m84 - Brugervejledning DK ( Dansk Sprog fra Side 22 - 27 ) (PDF)

Bane-Decoder til Styring (Tænde/Slukke) af Belysning / Holde-afsnit ved Signaldrift / Marklin Hobby-Signaler 74371/74380/74391 og Andet Elektrisk tilbehør.

Bane Decoder m84 understøttet Digital-formaterne Motorola / MFX DCC.

Indstiling af Digital-Adressen sker via Dipswitch-Kontakterne eller kan gøres via "Programmering" på CS2.

Adresse-område (Motorola) = 1-320 / Adresse-område (DCC) = 1-2040

m84 Decoderen indeholder 4 Relæer til Galvanisk adskilt Styring af Forbrugende Enhed (Tilbehør).

Ved anvendelse af en Marklin 66361 Strømforsyning er den bistabile "Tilstand" af Relæerne og "Lagring" af Skiftetilstanden mulig.

Hobby-Lyssignalerne er ved den samme Skifte-mulighed af Kørestrømmen Styrbar.

Endvidere indeholder m84 Decoderen 8 Indgange til "Manuel" Styring af Relæet (Analog til Fjernskifter 7244).

Flere Decodere m83/m84 kan tilsluttes til Decoder m83 i begge sider af denne.

Tilslutningen sker via Skrueklemmer.

Maksimal Strømbelastning er 5A.

LED-Visning for hurtig genkendelse af Drifts-tilstand.
 

Liste over mulige CV-Indstillinger kan ses i Brugervejledningen.

( BEMÆRK : Marklin Decoder m84 er Opdaterbar via Centralstation 2 - formodentlig indlagt i kommende Opdateringer til CS 2 ).

 

 

 

Billede

Marklin 60881 - Decoder s88

Marklin 60881 - Decoder s88 - Brugervejledning (PDF)

 

Tilbagemeldnings-Modul for Kontakt-givere på Digitalt styrede Anlæg.

16 Indgange for Kontakt-givere, tilslutning via Skrueklemmer.

Med det vedlagte Netværks-Kabel er Tilslutning til Marklin 60883 - L88 (Link) muligt.

Tilslutnings-stik for yderligere S88 Decodere.

 

 

 

 

Billede

Marklin 60882 - Decoder s88 DC

Marklin 60883 - Link S88 - Brugervejledning (PDF)

 

Tilbagemeldnings-Modul med "Strøm-følere" på Digitalt styrede 2-Leder Anlæg

Med det vedlagte Netværks-Kabel er Tilslutning til Marklin 60883 - L88 (Link) muligt.

Tilslutnings-stik for yderligere S88 DC Decodere (60882)

2 x 8 Indgange med Strømfølere (Med Optkobler) i 2 Seperate Strømkredse, kan også sammenføres til 16 samlede Indgange

Tilslutningen sker via Skrueklemmer.

 

 

 

Billede

Marklin 60883 - L88 (Link-s88)

Marklin 60883 - Link S88 - Brugervejledning PDF

 

Tilslutningsmulighed for S88 (60881) og S88 DC (60882) og de tidligere 6088 og 60880 S88-Moduler til Centralstation 2 eller 60125 Terminalen.

Link S88 er udstyretet med Stik til de tidligere s88 Moduler (6088/60880) samt 2 Netværksstik (RJ45) til de Nye Tilbagemeldnings-Moduler 60881 /60882 DC.

Endvidere er Link S88 udstyret med 16 Indgange (Analoge) til 60881.

Disse 16 Indgange kan "konfigureres" specielt til Sportavle-Pulte, således at der kan opbygges en Matrix på op til 64 Taster.

 

 

 

Bane-Decodere (Lanceret 2012) til Montering under C-Skinner :

 

Billede

Marklin 74461 - Sporskifte-Decoder ( MM/DCC ) til Marklin C - Sporskifter

Marklin 7446 - Sporskifte Decoder MM/DCC - ( Dansk Sprog Includeret )

 

Decoderen kan anvendes i alle Marklin og Trix Sporskifter, med undtagelse af Marklin 24630 Sporskifte (Se Marklin 74465 Sporskifte-Decoder)

Understøtter Digital-formaterne : MM / DCC

Indstillelige adresser med DIP-kontakt:

1-256 fx (MM) - (Control Unit 6021 / Mobile Station 60651/652)

1-320 fx (MM) - (Central Station 6021x / Mobile Station 60653)

1-511 (DCC)

Programmerbare adresser via CV : 1-2.044 DCC

• Ændringer af egenskaberne via CV (Se CV-Liste i Brugervejledningen)
• Digitalsignal: Overførsel uafhængig af strømforsyningen
• Strømforsyning via digitalkredsløb
• Alternativ strømforsyning
• Loddepads til tilslutning af sporskiftelaterne
• Sporskiftelaterne kan tændes og slukkes

 

 

 

Billede

Marklin 74465 - Sporskifte-Decoder  ( MM/DCC ) - til Marklin C-Sporskifte 24630

Marklin 74465 - Sporskifte Decoder MM/DCC - ( Dansk Sproget Includeret)

 

Understøtter Digital-formaterne : MM / DCC

Indstillelige adresser med DIP-kontakt:

1-256 fx (MM) - (Control Unit 6021 / Mobile Station 60651/652)

1-320 fx (MM) - (Central Station 6021x / Mobile Station 60653)

1-511 (DCC)

Programmerbare adresser via CV : 1-2.044 DCC

• Ændringer af egenskaberne via CV (Se CV-Liste i Brugervejledningen)
• Digitalsignal: Overførsel uafhængig af strømforsyningen
• Strømforsyning via digitalkredsløb
• Alternativ strømforsyning
• Loddepads til tilslutning af sporskiftelaterne
• Sporskiftelaterne kan tændes og slukkes

 

 

 

Like 0 kan lide
Top