Versioner lader dig se forskellene mellem flere udgaver af et indholdselement.

VersionHandlinger
4/7/2014 - 7:07 af Frank Faktuel version
25/10/2013 - 20:36 af Frank F
25/10/2013 - 12:39 af Frank F