Epoke 3 bemalet H0 materiel, som kan anvendes på et nutidigt anlæg

Formålet med denne Wiki side er at gøre det muligt at køre med korrekt dansk epoke 3 materiel side om side med nutidigt materiel i H0 1:87. Derfor må der kun tilføjes modeller på listen, som eksisterer i epoke 3 bemaling på jernbanemuseer, veteranbaner el.lign. og er udgivet i model i samme litrering og bemaling. F.eks. eksisterer MY 1159 i 1:1 i rød/sort bemaling hos DSB museumstog og hos Heljan i model. Den hører bare ikke hjemme på denne side, da den netop er rød/sort.

Følgende dansk materiel er udgivet i H0 som epoke 3, så det kan anvendes som museumsmateriel på et nutidigt anlæg.

DSB Materiel:
Diesellokomotiv MT:

Hobbytrade: MT 152 (Veterantog Vest)
Hobbytrade: MT 157 (DSB Museumstog)

Diesellokomotiv litra MX:

Heljan: MX 1001 (DSB Museumstog)

Diesellokomotiv litra MY:

Märklin katalog nummer 3067: MY 1101 (DSB Museumstog)
Heljan: MY 1101 (DSB Museumstog)

Heljan: MY 1143 (Tyskland)

Roco: MY 1148 (Tyskland)

Dieselmotorvogn litra MO:

Heljan: MO 1846 (DSB Museumstog)
Heljan: MO 1878 (Jernbanemuseet)

Dieseltogsæt litra MS (Lyntog):

Heljan katalognummer 4300: MS 401 – AA 431 – MS 402 (DSB Museumstog)

Damplokomotiv litra E:

Heljan: E 978 (Udstillet ved Fredericia Banegård indtil ca. 2007)
Heljan: E 991

Damplokomotiv litra F:

Hobbytrade: F 694 (Endnu ikke udkommet pr. 12/2-13)

Damplokomotiv litra P:

Heljan: P 917 (DSB Museumstog)
Heljan: P 931 (Jernbanemuseet)

Damplokomotiv litra S:

Hobbytrade: S 736 (DSB Museumstog)
Hobbytrade: S 740 (Nordsjællands Veterantog)

Lukket godsvogn litra HD:

Heljan: HD 38364 (DSB Museumstog)

Åben godsvogn litra PB

Heljan: PB 10160 (DJK - http://www.godsvogne.dk/modeltog/pb/pb.htm)
Heljan: PB 10707 (Jernbanemuseet)
Heljan: PB 11245 (Jernbanemuseet)
Heljan: PB 11414 (Jernbanemuseet)

Personvogn litra B:

Roco (længde skala 1:100) katalognummer 4276B: B 2000 (DSB Museumstog)
Roco (længde skala 1:100) katalognummer 35338: B 2000 (DSB Museumstog)

Personvogn litra Cll:

Hobbytade nr. 61053: DSB CLL 1495, vinrød, epo III (DJK, Scandia 1960, VtV - http://jernbanen.dk/dsb_pvognfotos.php?Aar=1941&litra=CLL&typenr= )

Personvogn litra CLE:

Hobbytrade nr. 61081: CLE 1678 (DSB Museumstog)

Personvogn litra CB:

Heljan: CB 1101 (DSB Museumstog)

Personvogn litra CC:

Heljan: CC 1132 (DSB Museumstog)


Privatbanemateriel:
Scandia-skinnebusser:


Epokemodeller: LNJ Sm 13

Like 1 kan lide
Top