De Bornholmske Jernbaner

De Bornholmske Jernbaner bestod oprindelig af 3 separate jernbaneselskaber, der 1. april 1934 blev sluttet sammen til et selskab: DBJ.

I 1875 blev det første møde om en jernbane på Bornholm holdt, den skulle forbinde Rønne og Svaneke, dette projekt endte i syltekrukken,da byrådet i Svaneke kategorisk  havde afvist at få en jernbane til byen. I 1890 blev et udvalg nedsat for at forberede en jernbane fra Rønne til Nexø, Man ønskede en jernbane fra Rønne over Aakirkeby til Nexø med en skovtursbane til Almindingen. I august 1891 godkendtes planerne, og "Loven om en bane til Nexø over Aakirkeby med sidespor til Almindingen" blev vedtaget i maj 1894.

8. maj 1897 blev der nedsat et anlægsudvalg. Det bestod af: Formand fysikus P.W.E. Hansen (som også fik koncession på at drive banen i 99 år), jernstøber Blem, ingeniør Fagerlund, boghandler Colberg og konsul Hintzer, samt 4 politikere uden for Rønne: Fra Aakirkeby H.P. Hansen, Pedersker Anton Jensen, Nexø N. Chr. Lohmann samt Th. Smit. Banerne blev anlagt som en smalsporsbane med en sporvidde på 1000mm.Den 12. december 1900 blev banen fra Rønne til Nexø over Aakirkeby indviet, og den 15. maj 1901 sidelinien til Almindingen med 12 kg spor.

5. maj 1913 kom banen Rønne – Helligdommen – Allinge med endestation i Sandvig, og til sidst med indvielsen af banen fra Almindingen til Gudhjem den 27. juli 1916, var der blevet lagt ialt 75 km spor. I starten af trediverne havde alle 3 baner 19 kg spor.

Banerne blev kaldt:

 

Det var 3 selvstændige selskaber, men med en fælles driftsbestyrelse. I 1920 gik man over til at have en fælles formand for alle 3 selskaber, men først på en ekstraordinær generalforsamling 17. december 1934 vedtog man at sammenlægge de bornholmske baner til eet selskab: DBJ - De Bornholmske Jernbaner, 1934 - 1968.

Afvikling :

I 1952 Lukkede Gudhjem-banen, året efter i 1953 lukkede Allinge-banen, og så var der kun Nexø-banen tilbage, den holdt til lørdag 28. september 1968, hvor det sidste tog kørte på Danmarks sidste smalsporbane.

Nexø Station 1900

Nexø Station 1900

Materiel

Nexø-banen

Nexø–banens materiel bestod ved åbningen af: 

Lokomotiver 

1900 3 damplokomotiver BJ 1 BJ 2 BJ 3 fra Arnold Jung, Jugenhal
1901 1 damplokomotiv BJ. 4 fra Arnold Jung, Jugenhal
1902 1 damplokomotiv BJ 5

De 5 lokomotiver bestred i over 30 år hovedparten af trafikken på Nexø-banen.

1902 købtes fra Skagensbanen et to-koblet lokomotiv BJ 11, bygget 1889 hos Krauss med en tjenestevægt på 7,2 t nok det mindste privatbanelokomotiv i Danmark. Det blev brugt på strækningen Aakirkeby–Almindingen og til rangering i Rønne. Udrangeret i 1928.

I 1925 købtes 3 damplokomotiver fra Skagensbanen BJ 6 – 7 - 8, bygget af Maffei München.

Person/post/bagagevogne

1900 4 Bogievogne Personvogn
1901 1 Bogievogne Personvogn
1901 1 Postvogn
1901 2 Bagagevogn nr. 30 31

Godsvogne

1900 17 Åbne
1900 5 Lukkede

Allinge-banen

Allinge-banens materiel bestod ved åbningen af:

Lokomotiver 

I 1913 3 Damplokomotiver 1-C-1 RAJ 1- 2 – 3 fra Nydqvist & Holm Sverige
1 1916 1 Damplokomotiver 1-C-1 RAJ 4 fra Nydqvist & Holm Sverige

Vognene på Allinge-banen var større og mere moderne end på Nexø-banen, vognene løb på Weger Bogier.

Person/post/bagagevogne

3 storrumsvogne med midtergang nr.301 302 303
2 storrumsvogne med skæv midtergang nr. 311 312
4 sidegangsvogne nr. 321 322 323 324
1 Postvogne
1 bagagevogn

Godsvogne

?

Gudhjem-banen

Gudhjem-banens materiel bestod ved åbningen af:

Lokomotiver

1916 2 Damplokomotiver 1-C-1 AGJ 21 - 22 fra Nydqvist & Holm Sverige

Person/post/bagagevogne

1 storrumsvogne med midtergang nr. 601
1 sidegangsvogne nr. 621
2 tre- akslede midtergangvogne nr. 606 607
4 tre- akslede bænkvogne
1 Postvogn
1 bagagevogn

Godsvogne

18 åbne
9 lukkede

1925 blev der købt en del materiel af Skagensbanen, som da blev ombygget til normalspor:
3 damplokomotiver, 4 personvogne samt to bænkevogne, 12 åbne godsvogne, 24 lukkede godsvogne.

 DBJ Materiel. Fra 1900 - 1968

Billede

Link :

 http://www.den-metersporede.dk/

http://evp.dk/index.php?page=de-bornholmske-jernbaner---dbj          

http://www.signalposten.dk/signalposten.php?aar=1968&nr=6   

Nedlagte Baner De Bornholmske Jernbaner DBJ                                                                                                                                                                                                                                                  

http://www.bornholmerguiden.dk/bornholm/jernbaner/                                                                                                                                                                                                                                           

Film med DBJ til Neksø :   : https://www.youtube.com/watch?v=vpVmPlil6z4 

Litteratur

Den sidste trafikelev ved De BornholmskeJernbaner  2013 Erik Andreassen 

DBJ Historien om jernbanerne på Bornholm   2007 Bornholm museum  SBN 978-87-88179-74-3

De Bornholmske jernbaner 1900-1968  1993 Ludvig Mahler

På sporet af DBJ  1988 Svend Lund Petersen 

Med dampen op 1989 Svend Lund Petersen 

I 1991 lavede TV2 Bornholm  i samarbejde med Svend Lund Petersen 3 udsendelser om DBJ  

 1.1900 - 1939 I røg & damp  2. 1939 - 1945 Krig på skinner  3. 1946 - 1968 Hærværk i fremskridtets navn

Billede

Rønne H

Like 3 kan lide
Top