Links

Når man gerne vil lave en link i sin tekst, skal man bruge link-funktionen i menubjælken:

Link knapper

Der er tale om de to knapper lige før det lille træ, der henholdsvis skal forestille et led i en kæde, og derefter det samme led, der bliver brudt. Den første knap bruges til at indsætte eller redigere en link, mens den sidste knap bruges til at fjerne en bestående link. Fælles for de to knapper er, at de kun er "tændt", hvis man har valgt en tekst eller et billede, der kan bruges til en link. I dette tilfælde er teksten "link-funktionen" valgt, og det er denne tekst, der vil blive til en link, hvis man fortsætter.

Når man klikker på link-knappen, får man en dialog-boks frem:

 Indsæt link

Her skal du som minimum skrive en link URL - adressen på det, du vil linke til: Mere om det nedenfor. Target feltet er standard, men har ingen virkning på Sporskiftet - det er ligegyldigt, hvad du vælger, Sporskiftet udfylder under alle omstændigheder dette felt for dig. Titel kan være en længere tekst, der kommer frem, når man holder musen stille over linken - de færreste bruger det, men hvis man havde en link med teksten "DBJ", kunne man som forklarende titel have "De Bornholmske Jernbaner". Endeligt kan man med klasse vælge en speciel CSS-stil - den skal normalt ikke bruges.

Link URL

URLen er adressen på det, du gerne vil linke til. Det vil jo typisk være en anden webside, og den finder du lettest ved simpelthen at besøge den pågældende side: Når du står på den rigtige side, vil din browser vise URLen i det felt, hvor du også selv taster adresser, når du vil gå et nyt sted hen. Den nøjagtige placering varierer fra browser til browser, men i f.eks. Internet Explorer kan det se således ud:

IE adresse

Her har du den komplette URL: http://www.sporskiftet.dk/wiki/allinge-banen. Det er denne tekst, du skal kopiere - typisk vil man kopiere og indsætte teksten via klippebordet. Når du har gjort det, skal du blot klikke på "Indsæt", og din link skulle være klar.

Det kan dog somme tider svigte, så derfor følger her en lidt nærmere forklaring:

En hel URL til en hjemmeside består af fire dele:

http://    www.sporskiftet.dk    /wiki/allinge-banen    ?q=revision/972

De fire dele betyder følgende:

  1. Første del er den protokol, man bruger for at finde indholdet. På en hjemmeside vil det (næsten) altid være enten http:// eller https:// - den sidste er krypteret for større sikkerhed, som det f.eks. kendes fra en netbank.
  2. Anden del er adressen på serveren - i dette tilfælde www.sporskiftet.dk. Det kunne f.eks. også være test.sporskiftet.dk eller www.dsb.dk.
  3. Tredie del er den side på serveren fra pkt. 2, som man gerne vil se: I dette tilfælde /wiki/allinge-banen.
  4. Fjerde del er langt fra altid med, og bruges i princippet aldrig på Sporskiftet. Den er her illustreret med ?q=revision/972. Fjerde del omfatter alt, der kommer efter et eventuelt spørgsmålstegn og kaldes parametre. På nogle hjemmesider er disse parametre vigtige, men på de fleste er de ret overflødige. De kan f.eks. indeholde et brugernavn og et password, så hvis man ukritisk kopierer en hel URL fra f.eks. en webshop, risikerer man, at ens brugernavn og password kommer med i den link, man laver på Sporskiftet!

 

Hvis man laver en link til en side udenfor Sporskiftet, bør man tage hele URLen med - måske man dog bør fjerne eller redigere i parametrene. Er man f.eks. på en webshop, kan nogle parametre være nødvendige for at angive varenummer, mens andre bør fjernes, da de kan indeholde personlige oplysninger. Det afhænger helt af den fremmede webside, og kan derfor ikke beskrives nærmere her. Lidt sund fornuft plejer dog at kunne bringe en langt i denne henseende - de enkelte parametre adskilles med et & tegn.

Laver man derimod en link til en anden side på Sporskiftet, vil det være en stor fordel at nøjes med punkt 3 fra listen ovenfor: /wiki/allinge-banen. Ved at udelukke protokol og adresse fortæller man, at man skal finde siden på den server, hvor man allerede befinder sig. Det har den fordel, at linken bevarer sin gyldighed, selvom serveren skifter navn - noget, der f.eks. kan ske, hvis man skulle flytte indhold fra test.sporskiftet.dk til www.sporskiftet.dk. Her skifter serveren jo navn, men hvis stien er den samme, vil linken automatisk forsøge at finde indholdet på den nye server, som man har flyttet det til.

Top