Picture

F.Ormstrup

Indlæg: 2.645

PB  Blog  Hjemmeside

Hvordan laver man græsblandinger til Grasmaster?!

Grasmasteren er en fin opfindelse. Når man "sår" med den står græsset som bekendt vinkelret på underlaget. Da fibergræs normalt er ensfarvet når man køber en pose, bliver resultatet dog ret ensformigt.
Hvis græsset blandes kan man dog opnå en mere virkelighedstro effekt.

Græsblandinger har jeg lavet lister over nogle af de blandinger vi har brugt i SVJMJK.
I klubben mangler vi stadigvæk at dekorere over 30m2 landskab, så vi kan godt bruge flere forskellige typer bevoksning til marker og andre former for åbent landskab.  

Like 0 kan lide
Top