Picture

Frank F

Vamdrup

Indlæg: 562

PB  Hjemmeside

Märklin Decoder Tool 3 - Software-version 3.4.0 ( 25-11-2019 )

Den nye Version af Märklin Decoder Tool 3 Softwaren - Version 3.4.0 lægger nu Online på Märklin's Hjemmeside.

Her en Dansk oversættelse af Change-Log filen til MDT3-Softwaren :

Version 3.4.0 ( 25-11 / 2019 ) :

- Ny mulighed: Anlægning af egne Lyde, Skridt for Skridt udvælgelse af Egne Lyde ( wav, mp3 ) automatisk forbedredelse og inddeling i SoundBibliothek ( "eigeneBibliothek")
- Ny mulighed: Decoder-Projekter til Alle, for såvel Eftermonterings og Serie-Decoder, Ny Visning i MDT3-Softwaren og Lagrings-struktur på Märklin-Server
- Ny mulighed: MDT3 - Softwaren understøtter nu også Märklin 60906 ( MLD - til Allstrom / Feltspole-Motor )
- Ny mulighed: MDT3-Projekterne på Märklin's Online-Server vises nu opdelt i Serie-Kategorier : ( M36 / M37 / M39 / M60_L55 )

- Forbedring: Udlæsning af Decoder med Decoder-Programmer (60971) forbedret, Kommunikation imellem MDT3-Softwaren og det Serielle Stik under Windows forbedret
- Forbedring: Decoder-Programmering & Testning af MLD/MSD & MLD3/MSD3 Decodere via Centralstation 2 fra Software-version 4.2.9 overbearbejdet og optimeret
- Forbedring: Decoder-Programmering & Testning af MLD/MSD & MLD3/MSD3 Decodere via Centralstation 3/3+ fra Software-version 1.4.1 overbearbejdet, forbedret og optimeret
- Forbedring: Ny Firmware loades fra Märklin-serveren uden at anlægge et eller åbne Projekt
- Forbedring: Funktionerne i Dashboard-vinduet med "Tooltipps" er udvidet og forbedret
- Forbedring: I Start-, Dash- og Detail-bordet tilpasset Fejl-Status og Toolboard-Tips
- Forbedring: Når et Projkt loades veksler MDT3-Softwaren automatisk til Dashboard uanset om det sker fra Startboard / Detailboard
- Forbedring: I "Hilfe"- Menuen kan man nu åbne Vejledningen til MDT3-Softwaren
- Forbedring: Enkelt CV-Betegnelser og Tekster i MDT3-softwaren og Decoder-Skabeloner bearbejdet, forenklet og forsynet med Enheder og Faktorer
- Forbedring: Programm-Fortegnelsen er nystrukturet og ryddet op, Tekster og Vejledninger - Vejledning, Sprog, Skabeloner med mere.
- Forbedring: I Mappingen bliver Felterne til Aktioner tilpasset dynamiske til Vindues-størrelsen, er hjælpefuld ved Lange Lyd-Stier
- Forbedring: I Soundbibliothek bliver der for at skabe en bedre Oversigt kun vist de "gyldige" Bibliotheken og Sound-grupper
- Forbedring: Dialog-vinduer kan nu frit forskydes med Musen
- Forbedring: Beskrivelses-Data for et Decoder-Projekts er Aktualisieret (Artikelnummere) og udvidet til Alle Funktioner og Sounds.

- Fejlrettelse: Ved Konvertering af Data-struktur ( /fds) til v3, blev Sound CV's Brems-schwelle og Bremse-båndbredde byttet om , men CV Værdierne blev ikke byttet om
- Fejlrettelse: Sound CVs Bremsschwelle, Bremse-båndbredde ogund Bremse-udløbskorrektur blev efter udlæsning ikke lagret i et Åbnet Projekt.
- Fejlrettelse: Sound CV-værdier til enkeltlyde-lydstyrke blev efter ændring vis korrekt, men ikke gemt korrekt
- Fejlrettelse: I "Sound-Auswahl" blev Sound-stien til adskillelse af Bibiliothekerne 'eigeneBibliothek' und 'mBibliothek', ikke vist korrekt
- Fejlrettelse: Ved Installation af Version 3.3.0 blev de gamle og nye Decoder-skabeloner ikke korrekt De-installaret og Installeret igen
- Fejlrettelse: I Dialogen "Funktionstasten konfigurieren" mistedes Konfigurerede Funktions-taster, hvis der var sat flueben ved "Nur aktive Elemente anzeigen".
- Fejlrettelse: Blev en Decoder programmeret kunne man under den løbende fremskridts-bjælke stadigvæk redigere CV Parametere.
- Fejlrettelse: Blev en Decoder programmeret kunne man i Dashboard trods løbende fremskridts-bjælke stadigvæk aktiver Knappen
- Fejlrettelse: Blev en Decoder programmeret med et ændret men endnu ikke gemt Projekt, blver der efter Henvisnings-dialogboksen stadigvæk programmeret med de gamle CV-Værdier
- Fejlrettelse: I Mapping var Ind og Udkoblings-forsinkelse af de fyskiske Udgang ( MDL3 / MSD3 ) byttet om
- Fejlrettelse: Selvom et Projekt ikke var udvalgt i Dash-board kunne Projektet gemmes med 'speichern' eller 'speichern als'.

Bemærk følgende :

Sound-bibliotheket opdeler sig i 2 områder ( Märklin Sounds = mBibliothek og Kundens egen Sounds "eigeneBibliothek )".
Kundens egne Sounds som indlægges i "mBibliothek" vil ved en Online-Opdatering af Märklin's "mBibliothek" gå tabt.
Kundens egne Sounds SKAL derfor indlægges i "eigeneBibliothek" - mappen i en respektiv Undermappe til den enkelte Lyd-fil

Der er nu også Understøttelse for MP3-Lydfiler som automatisk konvertes af MDT3-Softwaren i den nye Version, inden tilføjelse til Lokomotiv-Projektet.

__________________

Frank F.

Marklinisterne.dk

Kontakt: ff@marklinisterne.dk / jf@marklinisterne.dk
Marklin H0 C • CS2 (60215) • MS2 (6065x) • Mainstation/Mobilestation (Android/IOS) • Marklin PC-Software 4.2.1
M7286+LDT TT-DEC • M7294 Skydebro • M76500/76510/7051 Kraner
MDT V3.4.0 • 60971 MDP • 60970 MDT • 60801 Sound Programmer & ESU LokProgrammer / Teststande
Marklin/ESU/LDT/Viessmann - DK Vejledninger
Like 0 kan lide
Top