Vandelbanen.

Vandelgrisen som Vejle-Vandel-Grindsted jernbane venligt blev kaldt blev den anden privatbane med udgangspunkt i Vejle. (Den første var Givebanen VGJ)
Rigsdagen vedtog en større jernbanelov  d. 8 maj 1894 hvor jernbanen fra Vejle til Vandel var en af banerne. D. 12 september samme år blev garantien for banen accepteret. Licitationen d. 19 januar 1895 blev vundet af entreprenør Laurits Petersen, der straks efter begyndte arbejdet med banen. I september 1897 var arbejdet færdigt og banen blev indviet d. 9 september. Som sædvanligt skete der en mindre budgetoverskridelse idet prisen blev 1.047.600 kr og ikke de forventede 714.000 kr.
Da banen stod færdig begyndte man straks med planer om en forlængelse. Men man kunne ikke blive enige om retningen. Der var flere planer bla. Vandel-Vorbasse-Grimstrup-Esbjerg, Vandel-Grindsted-Ansager-Øse-Varde samt Vejle byråds forslag om en bane fra Vandel til Bramming.
D. 27 maj 1908 blev en forlængelse fra Vandel til Grindsted vedtaget samtidig med Kolding-Grindsted-Troldhede samt Varde(Tistrup)-Grindsted. D. 9 september 1912 fik formanden for Vandelbanen, stiftsamtmand V. Bardenfleth eneretsbevilling på forlængelsen. Arbejdet blev udført af entreprenør Carl Jensen fra Kolding. Byggeriet tog kun godt et år og kostede 726.000 kr. Banen indviedes d. 20 maj 1914. 
VVGJ blev den første jernbane i Grindsted. Den første stationsbygning i byen blev derfor en midlertidig træbarak.
Vandelbanens persontrafik var hovedsagelig af lokal karakter - indkøbstur til Vejle. Der blev også kørt flere udflugtstog med banen fra Vejle N. til Varde, Esbjerg eller Nymindegab.
Godstrafikken bestod hovedsageligt af landbrugsvarer, træ, papirmasse (Haraldskær), grus og mergel.
VaGJ havde efter krigen en føler ude om samarbejde. Vandelbanens bestyrelse (Vejle Byråd) var ikke interesseret, da det ville koste arbejdspladser i byen. I 1955 blev banens dødsdom besluttet og d. 31 marts 1956 lukkede VVGJ.

Banens stationer og holdepladser.

Vejle N. (Vl, Vé)
Svanholm
Trædballe
Skibet (Sb)
Kvak Mølle
Haraldskær Fabrik (Hk)
Vingsted Mølle (Vs)
Teglgård
Ravning
Søgård
Limskov (Ls)
Bindeballe (Bd)
Hofmansfeld
Randbøl (Rd)
Vandel (Vd)
Brunhøj
Østerby (Øs)
Billund (Bl)
Elkær
Krog
Løvlund (Ll)
Hinnum
Grindsted (Gs, Gi)


Like 0 kan lide
Top