UIC nummerering af personvogne.

Moderne jernbanemateriel er nummereret og litreret efter UIC standarden. UIC nummereringen består af 11 tal og et kontrolciffer.

Det kan for eksempel se sådan ud for en personvogn:
51 86 20-84 079-4

Eller sådan her for en godsvogn:
21 RIV
86 DSB
211 5 500-9

Der er forskel på tallenes betydning alt efter om det er personvogne eller godsvogne.
Det efterfølgende gælder for personvogne.

Ciffer 1 og 2 - Fortæller bl.a. om vognen har mere eller mindre end 4 aksler evt. med justerbar hjulafstand. Om vognen er ejet af det nationale selskab, privatejet eller lejet.

Ciffer 3 og 4 - Vognens hjemland. Indtil 2005 var det en operatørkode. Det blev ændret efter opsplitningen af de nationale selskaber tog fart, og fordi mange private firmaer kørte i flere lande.

Ciffer 5 og 6 - Vogntypen. Er vognen en personvogn, spisevogn, bagagevogn eller sovevogn. Er det 1. eller 2. klasse. Vognens antal kupéer eller sæderækker.

Ciffer 7 og 8 - Vognen tophastighed og varmesystem.

Ciffer 9, 10 og 11 - Vognens løbenummer.

Ciffer 12 - Kontrolciffer.

Det vil sige at vognnummeret øverst på siden (51 86 20-84 079-4) betyder:
51 - Passagervogn til internationalt brug med fast hjulafstand.
86 - DSB
20 - 2. klassevogn med 10 kupéer eller 20-21 sæderækker.
84 - Topfart 160 km/t dampopvarmet.
079 - Vogn nummer 80 i rækken.
4 - Kontrolciffer

Like 0 kan lide
Top