NEM

NEM (Normen Europäischer Modellbanen) er MOROPs anbefalinger for standardisering af modelbanemateriel. Behovet opstod i 1950’erne, hvor specielt den tyske modelbaneindustri for alvor var ved at komme i gang efter ødelæggelserne under anden verdenskrig.

I Tyskland var der den gang i princip tre ”store” H0-fabrikanter, Märklin, Trix og Fleischmann, som i store træk hver fremstillede materiel efter deres egne normer. Man var enige om sporvidden, 16,5 mm, men alt andet, kørestrøm, sporsystem, endog skala, varierede. MOROP har gennem årene gjort et stort arbejde for at få standardiseret de vigtigste mål på materiellet, så de enkelte fabrikanters produkter kan bruges indbyrdes, og det er i store træk gældende for de ”store” fabrikanter. Siden midten af 80'erne har NEM også omfattet normer for 3-skinne spor og materiel i størrelserne H0 og 0 (NEM 340, Hjulsæt og skinner for specielle skinnesystemer).

Normerne (NEM) kan ses her i PDF-format: NEM 

Like 0 kan lide
Top