Märklin - Teknisk Ordbog

 

Velkommen til den Tekniske Ordbog for Märklin Brugere på Sporskiftet.dk

Ordbogen er oprettet for at give en forklaring på de "Tekniske" udtryk som anvendes i forbindelse med drift af Märklin Anlæg og Digital-Centraler.

Ordbogen er ment som et Opslags-værk til Nye Märklin Modeljernbane brugere, men kan anvendes af alle.

 

Teknisk Ord :Forklaring :Illustration :
3-Polet Anker

Ofte anvendt betegnelse om Märklin's 3-polede universalmotor, hvor ankeret som er en af

de 3 motor-dele i Märklin motoren er udstyret med 3 viklinger.

(Se illustrationen her til højre).

Anvendt i mange Märklin modeller frem til 80'erne, hvorefter den 5-Polede motor begyndte

at finde indpas i mange Märklin modeller.

Den 3-polede motors egenskaber er ofte "kendetegnet" ved en lidt "rykkende" kørsel.

Det er specielt ved langsom hastighed, dette observeres på lokomotiver udstyret med denne

type anker.

Billede 
5-Polet Anker

Ofte anvendt betegnelse om Märklin's 5-polede motor, hvor ankeret som er en af de 3

motor-dele i Marklin motoren er udstyret med 5 viklinger

(Se illustrationen her til højre).

Den 5-polede motor er kendetegnet ved en "meget mere" stabil kørsel også ved langsom

hastighed end Lokomotiver udstyret med 3-polet motor.

Billede 
5-Stjernet Motor

Betegnelse brugt af Märklin om deres Analoge Lokomotiver med feltspoler med 5-Polede

Ankere i Marklin's 35xx-serie af lokomotiver.

Denne motortype er primært anvendt i perioden fra 1988 til 1996.

Alle Lokomotiver i 35xx-serien er med DCM-Motor (Trommel Collektor Motor ) med 5-polet

anker.

Alle Lokomotiver i 35xx-serien er udstyret med Elektronisk Omskifter.

Lokomotiver i Märklin's 35xx-serie lader sig nemmest ombygge til Digital ved anvendelse af

følgende Marklin reservedele :

Marklin 60901 / 60921 / 60941, samt en dertil egnet decoder.

 

21 MTC Decoder /

21 MTC Print

Betegnelse for Decoder-Stiktype med 21 Pins (såkaldte Stik-ben) som kan monteres i et

ligeledes forberedt Decoder-Print med 21 Huller, som ofte allerede er indbygget i nyere

Lokomotiver fra Producentens Marklin's side. Index-Pin 11 på MTC21 Stikket bestemmer

hvorledes Decoderen monteres på 21 MTC-Printet.

21MTC Decoderen kan enten Monteres i toppen eller bunden af 21MTC-Printet, afhængig af

Pladsen i Modellen.

(Se mere i beskrivelsen af NEM660-Standarden, samt Lokomotiv-Producentens Vejledning

for Korrekt Montering)

Stik-typen er udviklet af Marklin i samabejde med ESU i 2005 til brug i Marklin/Trix

Lokomotiver og har siden også fundet indpas i modeller fra andre Producenter, som har

taget denne Stik-type til brug. (ESU/Zimo/Uhlenbrock/Brawa)

21 MTC Decoder Stiktypen er udviklet for at øge mulighederne med hensyn til Elektriske

Tilslutninger til Decoderen

(Lys/Funktions-udgange/Højtaler/Hjul-sensorer).

Specielt for Marklin Lokomotiver betyder MTC-Stikket en fordel, da det via de 2

Hall-Kontakter er muligt at anvende Soft Drive Sinus Motoren med dens 3 Motor-

tilslutninger, sammen med denne Stiktype.

21 MTC Decoder/21MTC Printets udformning (Dimensioner / Elektrisk Specifikation) er

beskrevet nærmere i NEM 660 Standarden udgivet af Morop.

( LINK : NEM 660 Standarden for 21 MTC Stiktypen/21MTC Print - PDF-Format )

Märklin overholder ikke NEM 660 med deres nyere lokomotiver, hvorved dekodere bygget ud

fra NEM norm ikke altid kan styre alle funktioner i et Märklin lokomotiv.

Märklin har lagt sig op ad NMRA RP 9.1.1 der beskriver at alle funktionsudgange skal være

forstærkede.

På ældre Märklin lokomotiver med SDS motor kræver det dekodere efter NEM 660, derfor

sælger Märklin i skrivende stund ombygningskit med MTC efter begge standarder.

Billede 
A-kobling

Märklins gamle standardkobling. se NEM 360.

De nyere Relex- og kortkoblinger er varianter af ovenstående der ikke overholder NEM

normerne 100%

 
AC

Engelsk forkortelse for Alternate Current, på dansk kaldet vekselstrøm.

 
ABV

Tysk forkortelse for Anfarh/Bremse-Verzügerung, på dansk kaldet

Opstarts/Bremse-forsinkelse, som betegner en Indstilnings-mulighed i de digitale

Lokomotiv-Decodere for en"forsinket" Opstart / Nedbremsning af Lokomotivet, som

medvirker til at gøre Opstart/Nedbremsning af et Lokomotiv mere naturtro og

realistisk.

Forsinkelsen-Parameteren er angivet i "Sekunder/Millisekunder" og anvendes i nu om dage

i stort set alle moderne Digitale Decodere fra stort set alle Modeltogs-Producenter.

På ældre MarklinDigital Decodere indstilles værdien ofte på et "Pot-meter" som er monteret

direkte på Decoderen, mens den på nye Decodere programmeres via CV-Parameter eller

Register 73 , som så bestemmer hvorledes Decoderen skal reagere.

Indstilles på de forskellige Digital Centraler under Konfigurations-siden for Lokomotivet

(CS1 / CS2).

 
ABV-Software

Betegnelse for ABV styringen, som i forbindelse med Marklin Centralstation 1/2 og

Mobilstationerne beregnes og "emuleres" software-mæssigt af den digitale Central og

reguleres herfra.

Med denne mulighed får man mulighed for en mere "fintfølende" styring af ældre Marklin

Lokomotiver med ældre Marklin Decodere som ikke har denne mulighed indbygget i

Decoderen.

 
ABV-Hardware

Betegnelse for ABV Styringens Hardware-del, som lagres i den Digitale Decoder og kan

udlæses via CV-Parametre.

 
Adapter-Print (Decoder)

Betegnelse for et Elektrisk Print, hvorved det er/bliver muligt at "konvertere" den i modellen

indbyggede Decoder Stik-type til en "anden" Decoder Stik-type.

Dette kunne f.eks være et Lokomotiv med 21MTC-Stik monteret, som ved anvendelse

af et Adapter-print kunne anvende f.eks en Decoder med NEM 352 Stik (8 Polet) eller

NEM351 (6 Polet Stik).

Eksempel : 

Adapter-Print til højre viser Liliput Art-Nr 938004

(Konvertings-stik fra 21MTC Stik til NEM 652-Stik)

Billede 
AmpereMåleenhed for strøm. 
Analog Drift

Betegnelse for Styringen af en Modeljernbane via en Transformator med en Dreje-regulator

og er kendetegnet ved anvendelsen af f.eks en Marklin 6647 Transformatorer, som

anvendes til styringen af Analoge Lokomotiver på et Analogt anlæg.

Bemærk : Digitale Lokomotiver som placeres på skinnerne på et Analogt Anlæg, vil med det

samme starte med at køre i det Øjeblik lokomotivets slæbesko har Kontakt til Skinnerne, da

Decoderen i Lokomotivet med det samme får "direkte" Strøm.

 
Anker

Anvendt betegnelse om den "roterende" motordel som anvendes i Marklin Motorer.

Ankeret er enten 3-polet (3 Viklinger) eller 5-Polet (5 Viklinger) og er af Marklin produceret i

forskellige former og størrelser, alt efter indbygnings-behovet for den pågældende Model.

( Se også 3-Polet Anker og 5-Polet Anker )

 
AUX-Udgang

Anden betegnelse for en Funktions-Udgang på en Digital Decoder, hvortil der kan tilsluttes

en "forbrugende" Elektrisk Komponent, så som Lys / Lys-dioder / Røggenerator / Digital-

Kobling og andre lignende elektriske og forbrugende Komponenter.

De fleste moderne Digital Decodere som produceres nu om dage, er udstyret med 2 / 4 eller

flere Aux-Udgange på Decoderen.

Nyere moderne Decoder tilbyder Programmering af AUX-Udgangene ved hjælp af

CV-programmering for den enkelte udgang. F.eks i forbindelse med Dæmpning af Lys og

Koblings-funktioner og andre ting.

 
Banestrøm

Betegnelse anvendt om forsyningen af Skinner med Bane-strøm.

På Marklin anlæg drejer det sig om tilslutningen af Banestrøm (markeret ved et "B"), som

ved hjælp af Opbygningen af en såkaldt "Ringledning" til Banestrøm opbygges ved

anvendelsen af f.eks Marklin 72090 Fordeler-Plader.


Banestrøm anbefales tilført for ca hver 2-3 Meter Skinner som er udlagt på anlægget, for at

sikre at Banestrømmen er fordelt "Jævnt" over hele anlægget.

(Se også Stel/Masse )

 
Blokafsnit

Betegnelse for opdeling af en Spor-strækning i Blokafsnit til anvendelse for Tog-sikring.

Et Blokafsnit må kun have et Lokomotiv kørende på dette af gangen.

Først når et Signal ved indgangen af Blokafsnittet melder at det foranliggende Blokafsnit er

frit, må et Lokomotiv køre ind.

 
Bloksignal  
Booster

Ekstra Strømkilde med egen Strømforsyning som finder Anvendelse på Større

Modeljernbane-anlæg over en vis størrelse og som forsyner Anlægget med mere Strøm.

Når Boostere indsættes og finder Anvendelse på større Anlæg, opdeles større anlæg generelt

i flere Bane-områder som er "Elektrisk adskilt" fra hinanden og hvor Boosteren således

forsyner sin eget "Specifikke" Bane-område med Digital Strøm til Lokomotiver,

Magnetartikler, Drejeskiver og andet Tilbehør.

Nyere typer Booster er i stand til selv at "detektere" fejl på anlægget og frakobler ved

Kortslutning på Anlægget sig selv, indtil en eventuel Kortslutning på anlægget er fjernet.

Nyere typer Boostere styres generelt af den Digitale Central som anvendes på anlægget via

den i Digital Centralen indbyggede Software/Firmware og via Skinne Format Processoren

(i CS 1 og 2 via GFP-delen), hvor Boosteren melder sin "aktuelle"  Drifts-situation til den

Digitale Central via CAN Bus-Systemet, som får den Digitale Central til at "afbryde" (STOP)

strømforsyningen til anlægget indtil en eventuel "fejl" er løst og fjernet.

 
Bremse-Lyd

Anvendt betegnelse for den i Decoderen indlagte "Bremselyd" i et "Soundslot", som

generer Bremselyden i den Model hvor Decoderen er monteret. Bremselyden er som regel

lavet Specifikt til Modellen.

 
Bremse-ModusBetegnelse for de Bremse-typer en Decoder understøtter. 
Bremse-strækning

På en Bremse-strækning reduceres Lokomotivets Hastighed.

På Analoge anlæg sker det som oftest ved at anvende "Modstande" til at reducere

Bane-spændingen med.

På Digitale Anlæg og I Lokomotiver med Digitale Decodere er denne Mulighed indbygget og

understøttet  i Decoderen og kan ændres via CV-Programmering af Decoderen, som på

denne måde således Understøtter de forskellige Bremsestræknings-Standarder som findes.

Der findes flere forskellige Bremse-strækning Standarder bl.a Marklin Bremse-strækning,

Roco Bremse-strækning og Zimo ZLU, som understøttes af mange af de Digitale Decodere

som er på Markedet nu om dage.

 
Bøjle-kobling

Betegnelse anvendt om den mest normale type Kobling som er meget udbredt i bl.a Skala

H0.

Bøjlekoblingen findes i en del Varianter afhængigt af den valgte Producent, men generelt er

funktions-anvendelsen stort set ens for de forskellige typer.

Marklin bruger også betegnelsen "RELEX" om denne type Kobling.

 
C Sinus Motor

Betegnelse for en Højt-ydende Motor, som af Marklin er indbygget i Mange modeller i 37xxx

og 39xxx-serierne.

Motoren er baseret på et Magnetfelt, som ved hjælp af flere Spoler frembringer et

"roterende" Magnetfelt, som så bringer Rotoren i i bevægelse, som så igen omsætter

bevægelsen enten via Snekker, Gear eller et Kardan-træk til Lokomotivets hjul og dermed

sætter Lokomotivet i bevægelse.

Denne Motor-type anvender ikke Kul/Børste-sæt og er dermed helt vedligeholdelsesfri, men

kan ofte ikke repareres og skal derfor udskiftes såfremt den er defekt.

Fordelen ved denne Type Motor er et højere "Drejnings-moment" ved en "lavere" Spænding

og derved også et "lavere" Strømforbrug.

 Billede
C Sinus Compact Motor

Samme som C-Sinus Motor.

Motoren er opbygget i et mere "kompakt" format og fungerer på samme måde som

C-Sinus Motoren.

 Billede
C-Skinner

Betegnelse for Marklins nyere Skinne-type som er produceret siden ca 1996 og frem til nu.

Marklin's C-Skinne Serie i Kunststof.

 
CAN-Bus

Controller Area Network

Betegnelse for Kommunikations-Bus som i sin tid er udviklet af Bosch til Bil-industrien og

som nu om dage også anvendes og bruges af Marklin / ESU og andre Modeljernbane-

producenter til udveksling af Data og Kommunikation mellem Digitale Enheder indenfor

Modeljernbane-teknikken ved hjælp af udviklingen af en specielt for Modeljernbane udviklet

CAN-Protokol som beskriver teknikken for Data-overførelsen i mellem de tilsluttede Digitale

Komponenter på et Digitalt Modeljernbane-anlæg.

Følgende Marklin Produkter anvender CAN-Bussen til Data-Transmission / Kommunikation :

Centralstation 1 (60212)

Centralstation 2 (60213/60214/60215)

Mobilstation 1  (60651/52)

Mobilstation 2 (60653)

Marklin 60122 USB-HUB II

Marklin 60125 Terminal

og andre Digitale Enheder/Produkter fra andre Producenter :

ESU / ZIMO / CAN Digital Bahn /

 
CAN-Motor  
CAN-Terminal

Anden betegnelse for Marklin 60125 Terminalen, som anvendes ved tilslutning af andre

CAN-Produkter for tilslutning af disse til en Digital Central som er det "styrende" Element i

CAN Bus Systemet.

ESU anvender Betegnelsen EcosLink om sin CAN-Terminal.

Ved anvendels af disse Terminaler, kan op til 4 eller flere Produkter tilsluttes via en

CAN-Terminal til CAN-Bussen for en på Brugeren nem og simpel måde via de af Producent

anviste Kabler til CAN-Bussen.

 

Centralstation 1

 

 

 

Centralstation 2

Betegnelse for Marklin's 1.ste Digital-Central som blev lanceret i 2004 efter et samarbejde

med ESU. Udgået af Marklin's Produktion ca 2008.

Sidste Software-version til Centralstation 1 fra Marklin er Version 2.04.

 

 

 

 

 

Betegnelse for Marklin's 2. Digital-Central som blev lanceret i 2008.

(Artikelnr : 60213/60214/60215)

(Se også Digital-Central)

 

Billede

Marklin CS1 ( 60212 )

 

Marklin 60213/60214/60215 - CS2

Marklin CS2 ( 60213 / 60214 / 60215 )

Centralstation 1/2 - Webserver

Betegnelse for den i Marklin Centralstation 1 & 2 indbyggede "Webserver" som tilgås via en

Internet-browser via Digitalcentralens IP-Adresse og hvor Brugeren af Webserveren i

forbindelse med Centralstation får mulighed for at løse forskellige Opgaver relateret til deres

brug af en Centralstation :

Webserveren anvendes i Marklin's Centralstationer 1 og 2 til følgende formål :

- Adgang til ChangeLog (Lister over Software/Hardware-ændringer i CS 2)

- Adgang til Dokumentation for Produktet og hjælp til Installation af Tilbehørs- Produkter.

- Adgang til CAN System Bus Dokumentationen.

- Anvendes ved Software/Firmware-Opdatering af Centralstationen GUI / GFP 

- Anvendes af Centralstation 1 og 2 til Upload af Lokomotiv-Ikoner.

- Anvendes af Centralstation 1 og 2 til Upload af Funktions-Ikoner.

- Anvendes til "Skærmdump" af den "aktuelle" viste side på Centralstation 2 til 

  Dokumentation behov.

- Anvendes af Modeljernbane Software/Applikationer til Kommunikation med CS2 for

  udveksling af Data.

- og mange andre muligheder.

 
Center Motor

Betegnelse for Motortype anvendt meget i bl.a Marklin's reklame-Lokomotiver i Marklin's

36xxx-Serie (Elektro-Lokomotiverne), findes dog også i andre Lokomotiv-

serier produceret af Marklin / Trix.

Motoren er centreret i midten af Lokomotiv med 1 Kardantræk til begge sider som har

forbindelse til begge Boogier.

Modeller med Center Motor har ofte træk på de 4 af hjulene på begge Boogier.

Center Motoren forefindes i forskellige Udførsler med mindre ændringer.

Centermotoren besidder gode Træk-egenskaber i begge kørselsretninger.

 

Se eksemplerne til højre -- >

Billede
Billede

Billede

Control 80

Navnet på Marklin 6035 Enheden (Produceret 1985-1991), som kan anvendes ved Digital

Drift sammen med Marklin 6021 Control Unit.

 
Control 80F

Navnet på Marklin 6036 Enheden (Produceret 1988-2005), som kan anvendes ved Digital

Drift sammen med Marklin 6021 Control Unit

 
Control Unit 6021

Navnet på Marklin 6021 Enheden (Produceret xxxx-xxxx), som er den Digitale Central i det

ældre Marklin Digital System.

 
CV-Programmering

CV er den engelske forkortelse for Control Variabel.

CV-Programmering er Programmeringen af de enkelte LOK-Parametre og deres Værdier,

som bestemmer hvorledes et Digitalt Lokomotiv skal reagere og opføre sig.

De fleste nyere Decoder besidder mulighederne med CV-Programmering.

 
CV-Værdi

CV-værdien er den indstillings-værdi som indsættes i Control Variabel.

 
DCC

Engelsk forkortelse for Digital Command Control.

I sin tid udviklet af Lenz.

Anvendes af NMRA, som Norm (Protokol) for styringen af en digital modeljernbane.

DCC-protokollen arbejder pakke-orienteret og understøttes af de fleste producenter og

deres digital-komponenter til 2-leder systemer.

 
DCM Motor

Engelsk betegnelse for Drum Collector Motor, på Dansk kaldet "Tromle Kollektor

Motor" som er udviklet af Marklin og anvendt i mange Lokomotiver fra ca 1972 og fremefter

og som stadigvæk anvendes af Marklin i deres Modeller nu om dage.

(Se illustrationen til højre).

DCM-Motordele består af Motorskjold, Feltmagnet og Anker.

Ældre Analoge Lokomotiver med DCM-Motor kan ombygges til Digital Drift med følgende

Marklin Ombygnings-sæt : 60901 / 60921 / 60941, som indeholder de "nye" motordele til

Ombygnigen.

Billede 
Decoder

Betegnelse for Hardware-enhed til Montering i Lokomotiver. Decoderen består af en

Print-plade med elektroniske Komponenter monteret derpå.

Decoderens opgave er at opfange de fra en Digital-central afsendte Kommandoer og

omsætte disse til til den ønskede handling i forbindelse med de i Lokomotivet indbyggede

funktioner.

Decodere fra Marklin Produceret anvendte fra 1985 Motorola-protokollen I til Kommunikation

og senere Motorola II.

På nyere Marklin decoder fra ca 2004 og frem anvendes en ny Teknologi kaldet MFX og

siden 2013 også MFX+.

Protokollen MFX/MFX+ er en 2-vejs Kommunikation i mellem MFX-Lokomotivet og en

Digitalcentral som understøtter MFX.

Denne kommunikation gør at et Lokomotiv som påsættes på Skinnerne er i stand til at

meddele sin tilstedeværelse på anlægget automatisk.

Decodere kan generelt opdelese i 3 typer :

Decoder Lokomotiv : Almindelig Decoder med indbyggede Motor / Funktions-udgange

(AUX-udgange 1-4) til Lys / Røggenerator / Elektriske koblinger / Andet via Funktions-taste

defineringen for det pågældende Lokomotiv

Decoder Lokomotiv (+Sound) :

Udvidet Decoder med indbyggede Motor / Funktions-udgange (AUX-udgange 1-4) til Lys /

Røggenerator / Elektriske koblinger / Andet og indbygget Lagrings-hukommelse for lagring

af Drifts-lyde til afspilning via Funktion-taste defineringen for det pågældende Lokomotiv.

Decoder Funktion :

Decoder uden Motor-udgange og kun med Specifikke Funktions-Udgange til ønskede formål.

Er ofte indbygget i Digitale Funktionsvogne.

 
Decoder CV

Betegnelse for de Indstillings-Parametre (Control Variabel'er) i en Decoder, som kan

indstilles af Brugeren for Tilpasning og Optimering af Lokomotivet.

 
Decoder ID (CV8)

En Værdi indsat i nyere Decodere i CV 8, som angiver Decoder-Producentens Navn /

Information om Decoderen Type.

For en liste over Producenter og deres tilhørende Decoder-ID, anvend weblinket herunder:

www.nmra.org/standards/DCC/mfgnumbers.html

 
Decoder RESET

Anvendt betegnelse for at "Resette" en Decoder tilbage til sin "Standard-Indstilling", som er

"Pre-konfigurede" Standard-indstillinger fra Producentens Side af.

De Pre-konfigurerede Indstillinger for en Decoder, kan "variere" alt efter Producentens

ønskede Standard-indstillinger for deres Decoder-Produkter.

 
Decoder k83 / m83Hyppigt anvendt Betegnelse for Marklin artikelnr 6083 / 60830 / 60831 (m83) 
Decoder k84 / m84Hyppigt anvendt Betegnelse for Marklin artikelnr 6084 / 60840 / 60841 (m84)  
Decoder s88Hyppigt anvendt Betegnelse for Marklin artikelnr 6080 / 60880 / 60881  

Decoder  S88 AC

Decoder  S88 DC

Decoder  Link S88

Anvendt betegnelse for Marklin Artikel Nr : 60881

Anvendt betegnelse for Marklin Artikel nr : 60882

Anvendt betegnelse for Marklin artikel nr 60883

 
Decoder Soundslot

Betegnelse for de i en Lyd-Decoder indlagte Sound-Slots (Hukommelses-plads), som

indeholder de til en Model valgte og opsatte "DriftsLyde/Funktions-Lyde" til en Specifik

Lokomotiv-model fra Producentens side eller fra Decoder-Producentens Side.

 
Decoder Update

Betegnelse for Opdatering af Decoderens indbyggede Software.

Nyere Decodere kan opdateres med nye Funktioner fra Producentens side af.

Opdatering af disse Decodere kan ske via en Marklin Centralsation 2 som er Opdateret med

den seneste og nyeste Software.

Opdaterbare Decodere er :

Marklin 60940/60942/60945-47/60948-60949/60962/60965-67

 
Delta Decoder

Betegnelse for Marklin's "billigere" generation af Decodere.

De første Delta Decodere fra Marklin understøtter kun op til 16 Digital-Adresser (via

Lodning/Dipswitch) og nyere Delta Decodere understøtter op til 80 Digital-Adresser via

Dipswitch-Kontakter.

Delta Decodere er generelt produceret under følgende Marklin Artikel-numre :

6603/66031/66032

Endvidere findes Specielt Producerede Delta Decodere i forskellige Varianter tilpasset til en

Marklin Model.

(Illustration til højre viser 6603 Delta Decoderen)

 
Digital-Adresse (Lokomotiv)

Digital-Adressen er "Lokomotivets Adresse" som anvendes af den Digitale Central for

Kommunikation med det pågældende Lokomotiv for styring af Lokomotivets Drift og

Funktioner.

Via den angivne Digital Adresse styres Lokomotivets Drift og Funktioner.

Ældre Marklin Decodere understøtter Digital Adresse-området 1-80.

Nyere Marklin Decodere understøtter Digital Adresse-området 1-255 (fra ca 2003 og frem).

 
Digital-Central

Betegnelse for den Digitale Styrings-Central, som anvendes til Styring og betjening af

Lokomotivets Funktioner / Funktions-lyde / Programmering og meget mere.

Nyere Digital-centraler understøtter flere Skinne-Protokol formater så som :

Marklin Motorola I/II, MFX / MFX+ og DCC.

 
Digital Drift

Udtryk som anvendes om af en Modeljernbane som styres Digitalt

Digital Drift af en Modeljernbane er kendetegnet ved at der anvendes en Digital-Central til

styring af Lokomotiver / Personvogne / Sporskifter / Drejeskiver og andet Tilbehør.

Digital-Centralens "Skinne-Format-Processor" udsender via "Skinne-Format-

Protokollen" (Motorola/DCC) et Digital Signal til anlægget, som transporteres rundt på

anlægget via Skinnerne til Digital-Lokomotiverne, som befinder sig på skinnerne på

Anlægget .

Et "Digitalt" Lokomotiv er udstyret med en "Decoder" indstillet med en "Digital Adresse",

som aflytter og afkoder de fra Digital-Centralen afsendte Digitale Signaler og omsætter

disse til Styre-kommandoer til Lokomotivet, såfremt at Digital-Adressen på Lokomotiver

stemmer overens.

 
Digital-Kobling

Elektrisk Komponent som kan monteres på et Lokomotiv i Koblings-skakten i begge ender,

for at kunne "Frakoble" Personvogne/Godsvogne via en "defineret" Funktions-taste på

Digital-Centralen.

Digital-koblinger produceres under hensyntagen til NEM 360/362 Standarden for Koblings-

montering.

Digital-Koblingen består af følgende Komponenter :

Digital-Koblingens "funktioner" kan styres af 1 eller 2 Funktions-Udgange (AUX-Udgange)

på Decoderen, alt efter ønske fra Producenten side eller fra Brugerens side ved ombygning

af et Lokomotiv, som skal udstyres med Digital-koblingerne.

Nyere Decodere fra ca 2007 og frem tilbyder Specielle Indstillings-muligheder for Digital-

koblingen, hvormed en frakoblingen af Personvogne/Godsvogne er gjordt væsentlig lettere.

 
Digital Kran

Anvendt udtryk om en Kran / Portalkran / Kulkran som kan styres via Funktions-Tasterne på

den Digitale Central.

 
Digital Signal

Digital Signal er det elektroniske Signal, som sendes ud via Skinnerne og som opfanges af

de Digitale Komponenter (f.eks Digitialiserede Sporskifter/Drejeskive /Skydebro/Andet) på

banen, samt opfanges af de i Lokomotivet indbyggede Decoder, som omsætter det Digitale

Signal til en kommando som skal udføres på det pågældende Lokomotiv eller Funktions-

vogne.

 
DIP-Switch

Udbredt betegnelse for en "Vippe-kontakt" på ældre Marklin Digitale Decodere, som bruges

til at indstille Lokomotivet Adresse med i forbindelse med Digital Drift.

Ældre Marklin/Delta Decodere udstyret med vippe-kontakt til indstilning af Lokomotivets

Adresse er bl.a :

6080 / 6090 /  60902 og Delta Decoderne 6603 / 66031 / 66032, samt andre Speciale

Decodere produceret fra ca 1985 og frem til ca 2003.

 
Drejeskive  
Drifts-Lyd

Betegnelse for en i Marklin Decoder indlagt Lyd i et Sound-Slot, til afspilning for brugeren via

Digital-centralens Funktions-taster.

Kan f.eks være Motor-lyde for Dam/Diesel/Elektro-Lokomotiver, samt andre specifikke

Drifts-lyde for den pågældende Model (.feks Bremselyd og lignende lyde).

 
Drifts-Spænding

Ved eleketriske drevne Modeljernbaner spiller Drifts-spændingen en betyden rolle og angives

i enheden "Volt"

I forbindelse med Marklin anlæg finder følgende anvendelse Volt-styrker anvendelse :

22 Volt - Digitalstrøm (anvendes på Digitale Marklin 3-leder Systemer sammen med

                                Digitale Centraler)

16 Volt - Vekselstrøm (anvendes på ældre Analoge Marklin 3-leder systemer med en

                                6647 Transformator)

12 Volt - Jævnstrøm (Anvendes på de fleste Analoge 2-leder systemer)

10 Volt - Jævnstrøm (anvendes af Marklin Spor Z)

 
Dynamisk BremseNy funktion indbygget i Marklin Spielewelt Decodere - MFX+ 
Elektronisk Omskifter

Anden betegnelse for en elektronisk anordning monteret i Marklin Lokomotiver i 1980'erne,

som anvendes til at skifte Kørsels-retningen for Lokomotivet.

 
Fart-RetningAnden betegnelse for Lokomotivets Kørsels-retning. 
Faulhaber-Motor

Motor fra Faulhaber Group.

Til modeltog anvendes normalt deres kerneløse DC minimotorer.

 
Funktions-Decoder

Betegnelse for en Speciel Decoder, som er udviklet specielt med henblik på at "Styre"

Digitale Funktioner i f.eks et Lokomotiv / Personvogne / Godsvogne eller andet specielt

Tilbehør.

Funktions-Decoder kan også være indbygget i Modeljernbane-tilbehør så som Kraner.

 
Feltmagnet

En Feltmagnet er en Permanentmagnet som anvendes i Modeltogs-Lokomotivers motor-drev

til Jævnsstrøms-motorer.

Ved ombygning af Lokomotiver fra Analog drift til Digital Drift udskiftes den oprindelige

Feltspole-Magnet med en Feltmagnet (Permanenmagnet).

Permanent-magneter til Marklin Lokomotiver kan anskaffes fra Marklin under diise

Artikel-numre : 

60941 (DCM-Motor) / 60943 (SFCM-Motor) / 60944 (LFCM-Motor)

Endvidere kan disse anskaffes fra www.esu.eu som komplette Ombygnings-sæt

 
Feltspole

I De gamle Analog Marklin modeller benyttes Feltspoler til at skifte Lokomotivets

Kørselsretning med.

Disse Motorer har 3 tilslutning og betegnes ofte som AllStrom-motoren.

Feltspolen er dobbeltviklet og alt efter over hvilken vikling Strømmen løber igennem ændres

Lokomotivets kørselsretning.

Den i modellen indebyggede Feltspole erstattes ved Ombygning af Analoge modeller til

Digital-drift med en Feltmagnet (også kaldet en Permanent-magnet), da motoren herved

ombygges til en Jævnstrøms-motor. (Se Feltmagnet)

 
Funktionstaste-Mapping

Engelsk betegnelse for Funktionstaste-Programmering.

Funktionstaste-Programmering giver brugeren mulighed for at ændre Belægning af de

enkelte Funktions-taster i forbindelse med et Digital Lokomotiv.

Der er mulighed for at ændre Funktionstaste-Symbol / Funktionstaste- tildeling til F1-F15 /

Tilknytning til AUX-Udgange / Specielle funktioner og mange andre ting.

(Se Vejledningen til Decoder for at se Mulighederne).

 
Funktions-Udgang(Se AUX) 
Følge-Adresse

En Følge-Adresse anvendes af Marklin bl.a andet til at tildele 2. Motorola Adresse ( CV75 ) til

et Lokomotiv, som f.eks styres med 6021 Control Unit, som har Funktionstasterne F0-F4.

Ved at tildele Lokomotivet med f.eks den 2. Motorola Adresse som aflægges i CV75 kan

man med ældre Digital-centraler opnå at kunne styre Funktionstasterne F5-F8.

 

På de nyere mLD/mSD-decoderere er der op til 4 Følge-Adresser ( Se Motorola CV-Liste - CV

75 og CV 17/18) som kan anvendes og man kan derved opnå fuld adgang til af Alle

Funktions-taster på en Lokomotiv-model som har dette i forbindelse med anvendelsen af

f.eks en 6021 Control Unit.

Dog skal man her bemærke at de til Følge-Adressen anvendte Digital-Adresser ikke kan

anvendes af andre Lokomotiver uden problemer.

Anvendes Følge-Adresserne (1-4) for alle Lokomotiver vil man således Maksimalt kunne

styre op til 20 Lokomotiver med f.eks en 6021 Control Unit enhed.

 
GUI / GFP

GUI : Engelsk forkortelse for Graphic User Interface, på dansk kaldet : Grafisk Bruger

Flade, som er en betegnelse for en Brugerflade på en Computer eller i forbindelse med

Marklin's Produkter Centralstation / Mobilstationer og ESU Produkter er den grafiske

brugerflade som benyttes af Brugeren til at håndtere enheden med.

Brugerfladen kan enten som regel styres via en Touch-Skærm, Tastatur eller ved hjælp af en

Computer-Mus.

GFP : Tysk forkortelse for Gleis Format Processor, på dansk kaldet :

Skinne Format Processor

Betegnelse for Hardware-enhed som er installeret i Marklin's Digitale Centraler, som styrer

det Digitale Udgangs-signal til Lokomotiver / Sporskifter / Drejeskiver og andet Tilbehør og

som er ansvarlig for håndtering af eventuelle Kortslutninger på anlægget og dermed også

Frakoblingen af den Digitale Central for at undgå elektriske beskadigelser af denne.

 
Hjul-Sensor

Betegnelse for "Elektronisk Komponent" som via en Elektrsk "Sensor" monteret i et

Model-Lokomotiv aflæser "antallet" af Hjul-omdrejninger ved hjælp af f.eks Mini-Magneter

monteret på et Hjul på Lokomotivet.

De aflæste Data kan "Detekteres" af nyere og moderne Decodere, som kan anvende disse

data til at beregne f.eks "antallet" af Dampslags-lyde som skal afspilles via en Lyd-Decoder

i forhold til et Damplokomotiv's aktuelle køre-hastighed beregnet ud fra de aktuelle

Hjul-omdrejninger på Lokomotivet.

 
HLA

Tysk betegnelse anvendt af Marklin om de i deres Lokomotiver indbyggede Motorer.

På dansk kaldet : Højt Ydende Motordrev

 
Hæftering

Betegnelse for Gummi-ring som monteres på et Lokomotivs Drivhjul for at øge trækraften.

Fås i forskellige Størrelser alt afhængigt at den Model de skal anvendes på.

 
Interface 6050/6051

Betegnelse anvendt i forbindelse med Marklin's 6050 / 6051 Digitale Enheder, som

anvendes til at forbinde den Digitale Modeljernbane med en Computer-Styring, hvorved at

Modeljernbane Styrings-software kan styre anlægget, såfremt at Softwaren understøtter

Marklin enheden.

 
KKAnvendt forkortelse for "Kort Kobling". 
KKKAnvendt forkortelse for "Kort Koblings Kulisse". 
K-SkinnerMarklin's Serie af K-Skinner 
K83-Decoder

Betegnelse for Marklin Decoder som anvendes til Styring af Sporskifter, Drejeskiver, Kraner

og andet tilbehør.

 
K84-Decoder

Betegnelse for Marklin Decoder som anvendes til Start/Stop af Motor, Frakobling af Strøm til

et Sporafsnit/ Lys og andre lignende ting.

 
Kabel-Tværsnit

Anden betegnelse for Lednings-tykkelsen i forbindelse med "dimensionering" af

Ledningsføringen under Modeljernbane-anlægget.

 
Kardan-træk

Kardan-træk anvendes i forbindelse med Marklin's modeller med Center-Motor.

Center-Motoren findes i mange af Marklins Reklame-Lokomotiver i 36xxx-Serien.

Her anvendes Kardan-træk led fra Center-motoren og ud til Boogierne i begge ender til

overførslen af Træk-kraften.

Kardantrækket i forbindelse med Center-motoren giver en jævn og godt træk på modellerne

som er udstyret med dette.

( Se også : Center-Motor )

 
Keyboard

I Marklin's tilfælde betegnelse for Marklin 6040 Keyboard-enheden eller betegnelsen for det

i Centralstation 1/2 og Mobilstation 1/2 indbyggede "Keyboard", som i begge tilfælde

anvendes til Opsætning og Styring af Sporskifter, Drejeskiver, Skydebro, Signaler og andet

tilbehør til den Digitale Modeljernbane.

 
Klokkeanker-Motor

Ordret oversættelse anvendt i modeltogskredse af den tyske betegnelse:

Glockenanker-Motor.

I stedet for den normale danske betegnelse: En kerneløs DC motor.

 
Kontakt-Skinne

Anvendt betegnelse for f.eks Marklin Artikelnumrene : 24194 / 24294 / 24994 / 24995 /

som er specielle Kontakt-Skinner til forskellige formål.

Kontakt-Skinnerne kan anvendes som Moment-Kontakter i forbindelse med Lokomotivets

slæbesko. Der findes også andre Alternativer til anvendelsen af Skinner som Kontakt-

skinner, feks 24995 Skinnen som anvender vedvarende Kontakt via den ene Skinne-side til

f.eks Skinnebesat-meldninger.

Andre Alternativer kan også Opbygges.

 
Kort Adresse

Betegnelse for det korte Adresse-rum (1-127 Digital Adresser) i DCC-formatet. (CV1)

 
Kørekontrol

Betegnelsen Kørekontrol anvendes om enten det grafiske Display som anvendes på nyere

Digital-centraler eller Betjenings-knapperne på f.eks 6021 Control Unit.

 
Kørerute

En kørerute fastlægger i forbindelse med modeljernbane en afvikling af en Lokomotivets

kørevej igennem f.eks en Banegård eller Skyggebanegård samt Rangerings-områder eller

Automatisk kørevej igennem en foruddefineret og ønsket rute igennem et dertil specielt

indrettet bane-afsnit.

Køreruten kan forud-programmeres ved af anvendelse af MEMORY-funktion på bl.a Marklin

6043 Memory-enheden og i CS2 Digitalcentralen, som udløser f.eks Skift af Sporskifter og

Signaler på Lokomotivets vej igennem Bane-afsnittet eller udløser et Stop af Lokomotivet i

forbindelse med Blok-Strækninger.

Tilbagemeldning via S88-kontakter (eller lignende) anvendes ofte i forbindelse med

Køre-ruter for at sikre at alle de ting, som skal indstilles i forhold til Køreruten nu også sker

samt til Sikring for at et Lokomotiv ikke påkører andre holdende Enheder i Køreruten.

 
Køretrin

Betegnelsen Køretrin anvendes om hastigheden af et Lokomotiv. Køretrinnene angiver

antallet af de brugbare Køretrin indtil Lokomotivets Maksimale Hastighed er opnået.

Køretrinnene anvendes via Køre-Kontrollen eller Drejeregulatoren på f.eks 6021 til at indstille

Lokomotivets Hastighed med.

I Digital-Drift sendes Køre-trinnene via Digital-centralen til Lokomotivets Decoder via det

Digitale Skinne-Signal som afgivelse af en række Styrings-kommandoer, som herefter

regulerer Lokomotivets Motor indtil den ønskede Hastighed er opnået.

Antallet af Køretrin kan som ofte indstilles til 14 / 27 / 28 / 128 Køretrin på mange nyere

Decodere og styres fra Digital-centralen via de her afgivne Styrings-kommandoer.

Indstillingen af Køretrinnene kan ofte justeres på de i modellen anvendte Decodere, enten

via en simpel regulering via CV 2 / CV 5 / CV6 eller en mere advanceret regulering via CV

67-94 på den valgte Decodere. Dette kaldes Last-reguleringen.

 
Lang Adresse

Betegnelse for det lange Adresse-rum (128-10238 Digital Adresser) i DCC-formatet. 

Programmeres ofte via CV49 - Bit 5 og CV 17/18 i DCC-formatet på DCC-Decodere.

 
Lastregulering

Lastreguleringen er en vigtig egenskab ved nyere moderne Digital-Decodere, som anvendes

til at holde Lokomotivets hastighed konstant med  Derved kan det f,eks forhindres at et

Lokomotiv ved en stigning taber hastighed eller sågar stopper. Lastreguleringen vil i dette

tilfælde øge motorens effekt for at bibeholde hastigheden. Det samme er også gælden ved

kørsel ned af en Stigning, hvor Motorens effekt mindskes tilsvarende.

Lastregulering indstilles som ofte via CV 2 / 5 / 6 (simpel regulering) eller via CV 67-94

(avanceret regulering) på den enkelte Decoder.

(Se Vejledningen til din Decoder og se under CV-Parametre).

 
Layout CS2

Betegnelsen for den i CS2 indbyggede Grafisk Brugerflade (Layout), hvor i Brugeren kan

optegne sit Modeljernbane-Layout og anvende en Grafisk Styring af Sporskifter / Drejeskive

/ Skydebro / Kraner og andre ting.

I forbindelse med MFX+ Lokomotiver yderligere muligheder i Layout-Delen i CS2.

I MFX+ Vand / Kul / Diesel påfyldning og andre ting.

 
LEDEngelske betegnelse for Light Emitting Diode, på dansk kaldet 
LFCM-Motor

Engelske betegnelse for Large Flat Collector Motor,

på dansk kaldet "Stor Skive Kollektor Motor".

Motor-typen er anvendt i mange Marklin modeller helt tilbage fra 1950'erne og frem til

slutningen af 1980'erne.

Motor-typen anses nu om dage for en af de bedste Motortyper Marklin indbyggede i deres

Lokomotiver på grund af dens gode Motor-Egenskaber.

Billede 
LGB

LGB er forkortelse for Lehmann Gross Bahn.

Overtaget af Marklin i 2007 og Producerer materiale i Spor G (1:22.5) med en Sporvidde på

45 mm

For mere Information, se : www.lgb-bahn.de

 
Lokomotiv-Databank

Betegnelse for en "Datafil" indlagt i nyere Digital-Centraler, som indeholder en oversigt over

alle Lokomotiv-modeller fra en "Specifik" Producent indlagt i Producentens egenproducerede

Digital-Central.

Filen er ofte lagret i et filformat kaldet CSV (Comma Separerede Værdier)

Datafilen indeholder bl.a Information om følgende :

Producentens Artikel-nr, Decoder-type, Adresse, Funktionstaste-belægning.

Bemærk :

Lokomotiv-Databanken i CS1/CS2/MS1/MS2 indeholder ikke MFX/MFX+ - Lokomotiver, da

disse registrerer og anmelder sig selv til den Digitale Central via MFX/MFX+ -Protokollen.

 
Lokomotiv-Decoder(Se Decoder ) 
Lokomotiv Icon

Lokomotiv-Icon i et specifikt Billed-format som anvendes i Lokomotiv-Oversigten og i

Kørekontrollen på Digitale Centraler.

Marklin Centralstation 1 understøtter Lokomotiv-Iconer

( 80 x 20 Pixels - BMP-format 24 Bit )

ESU ECoS 1 /CS 1 Reloaded understøtter Lokomotiv-Iconer

( 80 x 20 Pixels - BMP-format 24 Bit )

Marklin Centralstation 2 understøtter Lokomotiv-Iconer

( 128 x 48 Pixels - PNG-format - Max 6 KB i Størrelsen af hensyn til Marklin 60135 Kort)

ESU ECoS 2 understøtter Lokomotiv-Iconer

( 190 x 40 Pixels - BMP-format 24 Bit )

 

Billede

 

M37670-01

 

Billede

Lokomotiv Kort

Betegnelse for Elektronisk Kort ( I Dankort-størrelse) som anvendes til Marklin CS2/MS2 til

lagring af Lokomotivets Indstillinger / Lokomotiv Icon og kan anvendes af Marklin CS2

(60213-60214-60215) og MS2 (60653).

Billede
Lokpilot

Betegnelse for ESU's Decoder-serie af Lokpilot Decodere, som kan anvendes til Ombygning

af bl.a Analoge Marklin Lokomotiver til Digital Drift.

Der sælges af ESU komplette ombygnings-sæt til Marklin Lokomotiver med følgende

Motortyper, hvor kun feltspolen i det Analoge Lokomotiv erstattes med en Permanent-

Magnet :

DCM / SFCM / LFCM - Motorer

Ombygnings-sæt med NEM652 Stik : ESU Ombygnings-sæt - NEM652 Stik

Ombygnings-sæt med 21MTC Stik  : ESU Ombygnings-sæt - 21MTC Stik

 
Loksound

Betegnelse for ESU's Decoder-serie af Loksound Decodere med indbyggede Lyd-funktioner.

af bl.a Analoge Marklin Lokomotiver til Digital Drift.

 

De første Loksound Decodere blev produceret omkring 1999-2000.

Loksound Decoderne har siden starten af udviklingen tilbage i 1999 og frem til i dag

gennemgået en teknolisk udvikling med mange Indstillings-muligheder og fremragende

Lyd med gode Højtalere.

Oversigt over ESU's sortiment af Loksound Decodere :

www.esu.eu/produkte/loksound/

Danske Lyd-projekter til Danske Modeller kan downloades fra ESU's hjemmeside alt

afhængigt Lokomotivets modeltype.

Danske Lyd-projekter kan også bestilles/købes hos :  www.danske-loksounds.dk

 
M-Skinner

Marklin' Serier af Metal-skinner med Midterleder-kontakt.

M-Serie 3600/3700 (Produceret fra 1935-1956) - Midterleder er en lang metaldel.

M-Serie 3800/3900 (Produceret fra 1953-1956) - Midterleder med Punkt-kontakter.

M-Serie 5100/5200 (Produceret fra 1956-2001) - Midterleder med Punkt-kontakter.

(Marklin's M-serie af Skinner udgik i 2001 på grund af nye CE-Bestemmelser i EU).

(Se Billedet for en oversigt over de forskellige typer af M-Skinner igennem tiderne -> )

 
Magnetartikel-Decoder

Betegnelse for en Magnetartikel-Decoder til Indbygning under C-Skinner eller Tilslutning til

mulige Digitale styrbare enheder, så som Marklin Drejeskive / Skydebro / Kran og andet

Digitalt tilbehør så som Afkoblings-skinner.

Anvendes som en fælles betegnelse for Marklin Bane-decoderne :

60830 (k83) - 60831 (m83 fra 2013)

60840 (k84) - 60841 (m84 fra 2013)

samt Decoderne 74460 / 74461 (MM+DCC) / 74465 (MM+DCC - Kun til Marklin 24630)

 
Mainstation App (Apple/Andriod)

Betegnelse for Marklin "Mainstation" Applikationen", som kan anvendes af Apple-enhederne

Ipad / Iphone / Ipod Touch i forbindelse med iOS-styresystem eller om Marklin

"Mainstation" Applikationen til Andriod Smartphones/Tablets.

Applikationerne til iOS/Android kan anvendes til Styring af et Digitalt Modeljernbane-anlæg

sammen med den Centralstation 2 på de "mobile" enheder.

 Mainstation-App_Screen01
Marklin FX

Betegnelsen Marklin FX anvendes om Decodere som har indbygget det udvidede Motorola II

Protokol og kan programmeres ad elektronisk vej ( F.eks 60760 Marklin Decoder)

Disse Decoder kan programmeres med : CS 2 / CS1 / MS2 / MS1 og 6021 CU.

Decoderne understøtter Adresse-området : 1 - 255 ved anvendelse af CS2 / MS2.

Decoderen har op til ( 9 ) Funktioner.

F0 - F4 kan anvendes som normalt med Lokomotivets Digital-Adresse

F5 - F8 kan anvendes ved at sætte 2. Motorola Adresse (CV75) til Digital-Adressen+ 1

F.eks hvis Lokomotivet har Digital-Adresse 10, indstilles 2. Motorola Adresse så til 11 via

CV75 på Decoderen som understøtter dette.

Mange af Lokomotiverne i 36xxx-Serien (Traxx/Hercules) er udstyret med denne

Decoder-type. Lokomotiverne i mange af Marklin's startsæt er ligeledes udstyret med denne

Decoder. Endvidere er mange af Lokomotiverne fra MyWorld-Sortimentet udstyret med

denne Decoder.

 
Marklin MFX

MFX-Protokollen er Marklins betegnelse for deres 2-Vejs kommunikation i mellem MFX

Lokomotiver og Digital-centraler som understøttet MFX-Protokollen, som blev indført i 2004 i

forbindelse med Centralstation 1 (60212) og Mobilstation 1 (60651/60652).

MFX-Protokollen muliggør en "Automatisk" tilmeldning af MFX-Lokomotiver til den

Digitale Central via det Digitale Skinne-signal.

Decoderne beherskede fra Starten i 2004 Marklin Motorola Format II og MFX.

De nyere MFX Decodere fra 2011 og frem (60940/60942/60945-47/60948-49 samt 60962 og

60965-67) er Multi-Decodere som understøtter MFX / FX / MM2 og DCC-formatet og er

Opdaterbare via Marklin CS2 og MS2.

Decoderne understøtter også det Digitale Adresse-område 1-255 (Se Lok-vejledningen)

Decoderne behersker op til 16 Funktioner (AUX og Lyd-funktioner)

 
Marklin MFX+

Udvidelse af MFX Protokollen med ekstra Parameter indbygget i Decoderen Software til

anvendelse sammen med Marklin Spielewelt-Brugerfladerne og de i disse indbyggede

ekstra Funktioner.

Decoderne understøtter også det Digitale Adresse-område 1-255 (Se Lok-vejledningen)

MFX+ Decoderne er siden 2013 og frem monteret i et lille udvalgt af nye Lokomotiver.

MFX+ Decoderne kan IKKE købes som Ombygnings-Decoder til Lokomotiver.

Decodernes indbyggede Software er Opdaterebare via Marklin CS2.

Decoderne behersker op til 16 Funktioner (AUX og Lyd-funktioner)

 
Marklin Sound Programmer

Betegnelse for Marklin Artikel nr : 60801 som er en Hardware-enhed til Indlægning /

Programmering af de Nye Marklin mDS Decodere, hvor enheden kan anvendes til en

hurtigere indlægning af Drifts-lyde i Decoderens Sound-Slotte.

M60801-SoundProgrammer
Marklin Sound Bibliothek

Betegnelse for Lyd-Bibliotekt som udbydes af Marklin til Download via Marklin Hjemmeside :

http://www.maerklin.de/de/produkte/tools_downloads/decoder-updates/soundbibliothek.html

Sound-Bibliothek kan også hentes via SETUP - CS2 - Sound : Update og med en USB-Stift.

USB-Stiften monteres i USB-Stikket på bagsiden af CS2 og Opdateringen påbegyndes.

Overførslen af Sound Bibliothek tager ca 1-2 Timer.

Du kan følge med i Overførslen ved at Klikke på STATUS-knappen ud for SOUND :

 
Marklin Systems 

Marklin betegnelse for deresældre Digital System til Centralsation 1 og Mobilstation 1

produceret i perioden 2004 - 2008.

Marklin har siden 2008 anvendt betegnelse : MARKLIN DIGITAL for deres Centralstation 2

og Mobilstation 2 og dertil hørende Digital Komponenter.

 
Masse (Stel)  
Masse-Fjeder

Betegnelse for tilslutning af Stel via en dertil indrettet Komponent, som monteres ved

Hjulene på Personvogn/Godsvogn for optagelse

 
MDecoder Tool

Marklin's betegnelse for Softwaren til anvendelse sammen med Marklin Sound Programmer

(Artikel-nr 60801) til Programmering af Decoderens indbyggede Funktioner samt indlægning

af Driftslyde på de nyere mLD og mSD Decodere fra 2011 og fremad.

Billede
Memory 6043

Anden Betegnelse for Marklin 6043 - Memory Enheden, som anvendes til Kørerute-

Programmering.

 
MFX Signaler

Betegnelser for de nye Signaler som understøtter MFX-protokollen til Programmering.

De nye MFX-Signaler er :

70xxx-Serie :

70361 / 70381 / 70391 / 70392 / 70411 / 70412 / 70421

76xxx-Serie :

76471 / 76472 / 76480 / 76481 / 76491 / 76493 / 76494 / 76495 / 76496 / 76497

 
Midterleder-Isolering

Betegner den elektriske isolering af  2 skinner fra hinanden og kaldes også for en

slæbesko-vipper.

Til Isolering anvendes følgende Marklin Numre til isolering i mellem 2 Skinner

C-Skinner : 204595

K-Skinner : 385580

M-Skinner : 385550

Billede 
mLD

mLD er Marklin betegnelse for de nyere Lokomotiv-Decoder uden Lyd (fra 2011 og frem)

Artikel-nr : 60942 

 

 

 

 

Artikel-nr : 60962

Decoderne er Opdaterbare via CS2

Billede

Billede

 

mSD

mSD er Marklin betegnelse for de nyere Lokomotiv-Decoder med Lyd (fra 2011 og frem)

Artikel-numre :

60940

 

 

 

0945-60947 

 

 

 

 

60948-60949

 

 

60965-60967

Billede

Billede

Billede

Billede

 

Mobilestation 1 / 2

Anvendt betegnelse for Marklin Mobilstation 1 ( Artikel-nr : 60651 / 60652 ) Mobilstation 1

kan opdateres via en Marklin CS1 (Software V2.04) eller en ESU ECOS 1/2 og CS1R

Anvendt betegnelse for Marklin Mobilstation 2 ( Artikel-nr : 60653 )

Mobilstation 2 kan opdateres via en Marklin CS2 til den seneste Software-version.

Nyere Software-versioner til MS2 udgives via Opdateringerne til CS2 og MS2 opdateres ved at

tilslutte MS2 til en CS2 som indeholder den sidste nye Opdatering til CS2 og MS2.

 

Billede 

Marklin 60651/60652

 

M60653-Mobilstation2

 

Marklin 60653

Mobilestation App

Betegnelse for Marklin "Mobilstation" Applikationen", som kan anvendes af Apple-enhederne

Ipad / Iphone / Ipod Touch i forbindelse med Apple iOS-styresystem

eller

om Marklin "Mobilstation" Applikationen til Andriod-Styresystem til Smartphones/Tablets.

Applikationerne til iOS/Android kan anvendes til Styring af et Digitalt Modeljernbane-anlæg

sammen med den Centralstation 2 på dine "mobile" enheder.

 
Billede
Mobilestation 2 HUB-fordeler

Anvendt betegnelse til Marklin Artikel-nr : 60122 som giver Brugeren adgang til at tilslutte

op til 5-10 stk Mobilstation 2 til Marklin 60112 (H0) / 60113 (Spor1) Tilslutnings-boksene.

En eller 2 HUB-fordelerere kan tilsluttes til en af de 2 stik på 60112/60113 Tilslutnings-

boksen og udvider antallet af mulige tilsluttede Mobilstation 2 med 5 eller 10 MS2 enheder.

 
Mobilestation Tilslutnings-Boks

Betegnelse for Digital Tilslutnings-boks til Marklin Digital systemet.

Til Marklin Digital fra 2008 og fremad anvendes følgender Tilslutnings-bokse :

Marklin 60112 - Spor 1 :

(Boksen genererer Styringen af GFP-Signalet (Skinneformat-processoren) til MS2

Marklin 60113 - Spor H0 :

(Boksen genererer Styringen af GFP Signalet (Skinneformat-processoren) til MS2

 

Til Marklin System fra 2004 - 2008 anvendes følgender Tilslutnings-bokse :

Marklin 60111 - Spor 1 :

(Boksen genererer IKKE Styring af GFP-Signalet og kan kun anvendes til CS1 / MS1 og kan

IKKE anvendes sammen med Marklin CS2 / MS2.

Marklin 60115 - Spor H0 :

(Boksen genererer IKKE Styring af GFP-Signalet og kan kun anvendes til CS1 / MS1 og kan

IKKE anvendes sammen med Marklin CS2 / MS2.

 
Motorola I

Betegnelse for Motorola Protokollen indført i 1985 af Marklin i forbindelse med Digitialisering

af Lokomotiver.

 
Motorola II

Betegnelse for den Udvidede Motorola protokol indført i af Marklin i omkring 1994, som

udvidede antallet af Funktionstaster F0 til F4 og til indførelsen af en Absolut Køreretning som

bliver sendt som dele af Hastigheds-kommandoerne.

 
Motor-Regulering  
Motorskjold  
MTC-Stik  
Multiprotocol-Decoder 

Betegnelse for en Decoder som Understøtter flere forskellige Skinne-Protokol formater, så

som f.eks de nye Marklin mLD/mSD Decodere som understøtter MFX / MM / DCC eller ESU

Lokpilot/Loksound som understøtter f.eks MFX (kaldet M4 hos ESU), MM / DCC og andre

formater.

 
NEM  
NEM340  
NEM651  
NEM652  
NEM-Skakt  
NEM-Stik  
Normskakt  
Overledning  
Pantograf  
Pendeltog

Udtrykket anvendes om et Lokomotiv som kører fast på en strækning i mellem 2 eller flere

Stationer, med korte ophold ved hver Station.

I forbindelse med Digital-drift kan der til oprettelse af en Pendeltogs-strækning anvendes

Tilbagemeldnings-kontakter og indlagte Tids-forsinkelser, således at en Automatiseret Drift

kan opnås efter forbilledeligt ønske.

De fleste af de nyere moderne Digital-centraler er udstyret med Specielle funktioner til

Pendeltogs-drift.

Understøttes af bl.a Marklin CS1 / CS2 / ESU ECOS 1-2  / Viessmann Commander og andre

Digitalcentraler.

 
Perfekt-Omskifter  
Permanent-Magnet  
Piezo-Motor

En PIEZO-motor er mini-udgave af et elektrisk drev og består af en faststående del (Stator)

og en bevægelig del (Rotor). Via den Piezo-elektriske effekt bliver det Peizo-keramiske

Element formet som en Stator til f.eks en Drev eller en Overførsels-arm som kan omsættes

til en Dreje eller Hæve/Sænke-bevægelse.

Arbejds-metoden kan sammenlignes med en Skridt-motor, hvor styringen kan ske op til et

hundrede tusinde gange pr/Sekund.

De første Lokomotiver med en indbygget Piezo-motor til Styringen af Hæve/Sænke

bevægelsen af Pantografen er Marklin 39579 / 39970 og Vognene 42973 og 49961

 
POM

Program On Main : ( På dansk = Programmering på Hoved-anlægget )

POM er en speciel form for Programmering, hvor dit Lokomotiv kan Programmeres under

"kørende" drift og forefindes på DCC-Decodere som understøtter dette.

Lokomotivet programmeres på dit Hoved-anlæg og behøver ikke at blive flyttet over på et

"Programmerings-Spor" for at ændre indstillinger på det.

POM skal være understøttet af den pågældende Decoder i dit Lokomotiv.

POM giver dig adgang til at ændre en række indstillinger i dit Lokomotiv under drift, men

"ikke alle" indstillinger kan ændres under drift.

Ved POM er det ikke muligt at "udlæse" værdierne fra Din Decoder i dit Lokomotiv, kun

ændre værdierne under drift.

 
Programmerings-Spor

Programmerings-spor er et seperat Spor, som i forbindelse med nye og moderne

Digital-centraler anvendes til Programmering af Lokomotiver / Digitale vogne / Andre

Produkter som kan programmeres via denne metode.

Programmerings-sporet kan opbygges i forskellige former :

1) Marklin 78151 - Rulletest-felt kan også anvendes som Programmerings-spor.

2) Et Lige Skinne-stykke bestående af 4 x 24188 Marklin Skinner.

3) En lille Skinne-oval ( = Bedre afprøvning af Lokomotiv-justerningerne )

 
Protokol  
Reed-Kontakt  
Register-Programmering

REG = Står for "Register-Programmering"

Der findes på markedet Decodere som IKKE arbejder med CV-værdier, men i stedet for

noget der kaldes "Register"-værdier.

Dette er bl.a tilfældet for en del af Marklin's Decodere hvor du i mange Brugervejledning til

det enkelte Lokomotiv kan finde en side i Vejledningen som beskriver hvilke Registre der

kan "ændres" i af Brugeren.

En Del af Lokomotiverne i 36xxx / 37xxx Serierne indeholder muligheden for at ændre i

"Register"-værdierne forLokomotivet.

 
Relex-KoblingMärklins betegnelse for en variant af A-koblingen - afviger pga. forafkoblingen. 
Ringledninger

Betegnelse for et eller flere sæt af forsynings-Ledninger til Banestrøm/Stel til Skinnerne,

Belysning og andre ting, som monteres "under" Anlægget.

Et Modeljernbane-anlæg består som regel af flere sæt af Ringledninger :

1) Ringledninger til Banestrøm ( B ) og Stel ( 0 ) som kan etableres ved Hjælp af Marklin

    72090 Fordeler-plader eller andre tilsvarende komponenter.

2) Ringledninger til Belysning og andre ting ( Gul / Brun Udgange på f.eks Analog

    Transformer.

 
Rulletest-Stand

Betegnelse for en elektrisk enhed med kort Sporstykke samt Rulle-aksler beregnet til

Afprøvning / Test / Programmering af Lokomotiver.

Ved tilslutning af Marklin 78111 Måle-Apperaterne kan målinger udføres.

 
Røggenerator

Elektriks Hardware-komponent til Indbygning i Lokomotiv til virkelighedstro

Røg-udvukling i forbindelse med Damp og Diesel Lokomotiver.

Marklin producerer 2 forskellige typer med Artikel-numrene 7226 og 72270. Alt afhængig af

hvilken Røggenerator-type der skal monteres i Lokomotivet kan du finde Information om

typen i Vejledningen til Lokomotivet eller i Marklin's Kataloger.

Aktiveres som oftest via F1 Funktionsntasten.

 
S88 Bus

Betegnelse for Tilbagemeldnings-Bussen som anvendt af Marklin siden 1985 og fremad.

S88 bussen anvendes sammen med følgende Marklin - Produkter :

60880 / 60881 / 60882 / 60883 og med Digitalcentralern CS1 / CS2 som har et S88

Tilslutnings-stik siddende i Bunden af Digital-centralen.

Via S88-Bussen kommunikeres der med Tilsluttede S-88 Moduler (60880 - 60883) som er

monterede og tilsluttede rundt omkring på Banen til Kontakt-Spor / Reed-kontakter og

andre Tilbagemeldnings-produkter, for at give Digitalcentralen besked på f.eks Status for et

Spor-afsnit i forbindelse med Blokstræknings-drift og andre ting som Brugeren måtte ønske

tilbagemeldning på fra Anlægget.

Anvendes ofte ved større og komplekse baner, hvor man ønsker en høj grad af

Automatisering af anlægget uden Brugerens indgriben.

Kan anvendes under Memory og Layout-delen på Centralstation 2.

På CS2 er det under Layout-delen muligt at opbygge en række Specielle Layout-Sider

(CS 2 understøtter op til 1024 Tilbagemeldnings-Punkter) som Grafisk viser STATUS for den

ønskede Tilbagemeldning (Belagt / Ikke Belagt).

 
S88 Modul

Betegnelsen for et Tilbagemeldnings-Modul (Marklin 60880 / 60881 / 60882 / 60883) som

kan anvendes som beskrevet under S88 BUS

 
SDS-MotorBetegnelse for en SoftDriveSinus-motoren som Marklin begyndte at anvende i 2007. Billede
SFCM-Motor

Engelske betegnelse for Smal Flat Collector Motor,

på dansk kaldet "Lille Skive Kollektor Motor".

Motor-typen er anvendt i mange Marklin modeller helt tilbage fra 1950'erne og frem til

slutningen af 1980'erne.

Billede 
Signal-Modul  
Skinne-afsnit  
Skinne-isolering  
Skinneplan

Betegnelse for en "Tegning" indeholdende en "Grafisk Tegning" over Modeljernbane

anlægget med tilhørende Information om anvendt Skinnetype, Skinne-numre, Elektrisk

Fortrådning og andre Informationer.

Skinneplanen kan enten tegnes i hånden eller med Speciel dertil udviklet Software til

PC/MAC.

 
Skydebro  
Slut-Lys

Ofte anvendt betegnelse for de 1, 2 eller flere Slutlys på bagenden af en Personvogn.

 
Slæbesko

Betegnelse for den af Märklin anvendte anordning som er monteret til strømoptag under

lokomotiver, vogne m.v

 
Slæbesko-vipper

Betegnelse for en komponent, som monteres på et det "punkt, hvor 2 Baneafsnit støder op

mod hinanden og hvor hvert Bane-afsnit forsynes af en sin egen Booster.

Slæbesko-vipperen har til formål at "løfte" den på lokomotivet monterede "slæbesko"

til strømoptag i mellem 2 Baneafsnit, således at der ikke opstår "elektrisk forbindelse"

( kortslutning ) imellem de 2 Boostere, når Lokomotivets "slæbesko" passerer hen over det

"punkt" hvor 2 Baneafsnit er koblet op imod hinanden.

 
SMD Diode / Modstand
  
Snekketræk  
Spor 1Skala 1:32 (Europa) 
Sporskifte-Decoder

Betegnelse for en Decoder som monteres i forbindelse med Digital Styring af et elektrisk

drevet Sporskifte.

Decoderen kan enten være monteret inde i Sporskiftet eller være en "Seperat" Decoder med

op til 4 Udgange på Decoderen placeret i nærheden af de 1-4 Sporskifter som den skal

styre.

 
Sporskiftedrev

Betegnelse anvendt for det elektriske drev (spole) som er den elektriske komponent som

styrer et Sporskifte.

 
Strømoptag  
Strømførende Kobling  
Svinghjul  
Switchboard 6041  
Traktions-Drift

Anvendt betegnelse, når et "større" antal personvogne/godsvogne trækkes af mere end et

Lokomotiv.

Oftest anvendes der 2 identiske Lokomotiv-modeller med de samme "Mekaniske"

køre-egenskaber sat sammen til et "stort" Lokomotiv.

Ved kørsel med 2 Lokomotiver sat sammen i Traktions-drift er det en "fordel" at alle

Decoderne i Lokomotiverne er af samme Decoder-type og at "Indstillingerne"

(CV-værdierne) på begge Decodere i de respektive Lokomotiv-modeller er indstillet "ens" for

alle Decoderne i de valgte Lokomotiv-modeller.

Ligeledes bør de "Mekaniske" egenskaber for begge Lokomotiver være "ens".

Der findes generelt 2 metoder til at opbygge Traktions-drift for Lokomotiv-modeller.

Metode 1 - Traktions-Drift (Consist-Adresse) opbygges i Decoderen via CV19 (DCC-format / POM)

Opbygges ved hjælp af de såkaldte "Consist"-Adresser i decoderen og og bevirker at

Lokomotiverne med disse Adresser sat "aktive" i decoderen vil reagere samtidigt.

 

Metode 2 - Sammensætning af Traktions-drift over Digitalcentralen.

Med denne metode "sammenkobles" en eller flere Hoved-Adresser med et Taste-tryk under

Kørepulten til en Traktions-Adresse. Forvaltningen af Traktions-driften styres herved af

udelukkende af Digital-centralen. Alle de Lokomotiver som befinder sig i denne

"Traktions-mode" vil således reagere som "et Lokomotiv".

Metode 2 anbefales til oprettelse af Traktions-drift med flere Lokomotiver såfremt din

Digitalcentral understøtter dette.

De fleste nyere og moderne Digital-Centraler på Markedet understøtter Traktions-Drift.

Der kan dog være "små" forskelle på den af Digital-Centralen anvendte "metode" til

Traktions-drift. Se Vejledningen til din Digital-Central angående Information om dette.

(For Mere Information om Traktions-drift for en Lokomotiv-model, Se "Decoder-

vejledningen" til den pågældende Model, se efter CV 19 under DCC-Formatet)

 
Traktions-Adresse  
Transformer

Betegnelse for den Analoge Transformer som anvendes på Analoge baner, hvor du med en

Regulerings-knap skruer Op/ned for strømmen til Modeljernbane-anlægget for at øge/sænke

Lokomotivets hastighed samt ændre kørselsretningen (frem/bak).

 
Telex-Kobling Märklins egen betegnelse for en "Digitalkobling" (Se også Digitalkobling) 
VMaxAnden betegnelse for "Maksimal Hastigheden" (Ofte anvendt i Decoder-vejledninger) 
VMinAnden betegnelse for "Minimum Hastigheden" (Ofte anvendt i Decoder-vejledninger) 
   
   
   
   
   

 

Har du forslag til flere Tekniske Ord som du synes burde være i Marklin - Teknisk Ordbog er du velkommen til at tilføje dine Forslag / Forklaring / Illustrationer.

(Tag venligst hensyn til at de Tekniske Ord ligger i Alfabetisk Rækkefølge når du opretter dit Forslag)

 

Like 6 kan lide
Top