Marklin MS 2 - Tilslutning til CS2 og Opdatering af MS2

Tilslutning af MS2 til CS2 :

Mobilstation 2 kan tilsluttes til Centralstation 2 på en af de følgende 3 metoder :

1) De 2 stik i fronten af Centralstation 2.

     M60125Terminal_Tilslutning-MS1-MS2-TrixMS2

 

2) Stikket mærket med "60173" eller "6017x" på bagsiden af CS2.

(BEMÆRK : Der skal anvendes et Marklin 60124 Adapterkabel (10 - 7 Polet) sammen med Mobilstationen 2 for at anvende denne Metode).

 

3) Via en Marklin 60125 Terminal Enhed (Der kan tilsluttes op til 4 stk Mobilstation 2 for hver Marklin 60125 Terminal tilsluttet til en CS2).

Ved anvendelse af 60125 Terminalen skal der for hver Marklin Mobilstation 2 der skal tilsluttes Terminalen anvendes et Marklin 60124 Adapterkabel.

(Bemærk : Marklin 60124 Adapter-kablet var tidligere også tilgængelig under Marklin ET-Nr 610479)

Marklin 60124 Adapter-Kablet kan også anvendes for tilslutning af Mobilstation 1 (60651/60652) og Trix Mobilstation 2 (66950) til 60125 Terminalen.

Marklin 60125 Terminalen skal tilsluttes til den viste udgang på bagsiden af CS2, som anvist på billedet herunder.

 M60125Terminal_Tilslutning-CS2

Yderligere Marklin 60125 Terminaler kan tilkobles ved at sammenkoble 60125 Terminal (Nr1) med 60125 Terminal (Nr2) og så videre .......

(Marklin 60125 Terminalen er en udvidelses-boks til opbygning af CAN Bus Systemet og CAN-Bus Systemet må Maksimalt være op til 100 Meter i sammenkoblet længde).

Løsningen med 60125 Terminalen og sammenkobling med MS2 kan med fordel anvendes til "større" modeljernbane-anlæg hvor mange Brugere således

kan være tilsluttet samtidigt. I Princippet op mod 25-50 Brugere eller flere.

Ønskes der større afstand mellem de tilsluttede Marklin 60125 Terminaler skal man anvende en eller flere Marklin 60126 Terminal-forlængerkabler.

(Bemærk Marklin 60126 Terminal-forlængerkablet kan "sættes sammen" i forlængelse af hinanden og dermed skabe større afstand mellem Marklin 60125 Terminalerne).

 

 

Opdatering af MS2 :

Marklin Mobilstation (60653) kan opdateres ved at tilslutte den til en Centralstation 2 (60213/60214/60215).

Opdateringer til Mobilstation 2 er indeholdt i Opdateringerne til Centralstation 2.

 

Aktuel Version til Marklin 60653 - Mobilstation 2 er : V2.3  ( Indeholdt i CS2-Opdatering V3.6.2 - Udgivet d 19. Maj 2014 )

 

INFO : DANSK Sprog-fil til Mobilstation 2 er indeholdt i MS2-Opdatering fra V1.82  - Se denne side : Marklin MS2 - (Change Log)

 

Når MS2 tilsluttes til en Opdateret CS2 ses på MS2 et tilbud om Opdatering, svar JA og filen overføres fra CS2 til MS2

( Overførslen af filen fra CS2 til MS2 tager ca 40-50 Sekunder, du kan se Status i 0 - 100% Statusbjælken på MS2 )

På CS2 Skærmen fremkommer et billede magen til dette herunder :

Billede

Klik på det Grønne flueben hvis du ønsker at Opdatere din MS2, hvis ikke klik på de røde kryds.

Svarer du ja til MS2-Opdateringen slukker lyset i din MS2 og MS2 Opdateringen er i gang (det tager ca 30-40 Sekunder)

Når MS2 er færdig med sin Opdatering "genstartes" enheden og er herefter klar til anvendelse for Brugeren igen.

Dansk Sprog-fil til MS2 kan nu findes under SPROG på MS2 (næstsidste fil på Sprog-listen)

LOK-DB filen fra CS2 Opdatering V3.0.1 er : Version 012 (2012/3)   

 

 

For at se hvilke Opdateringer/Modificeringer, som der er foretaget i Firmwaren til Mobilstation 2, se : MS2 (ChangeLog)

Opdateringerne kan bl.a indeholde følgende ting :

1) Opdateringer til den Integrerede LOK-DB fil (Lokomotiv-Database Fil) i MS2, som indeholder Lokomotiv-data/Funktionstaste-Belægninger.

2) Opdateringer til de Integrerede Sprog-filer i MS2.

3) GFP-Opdateringer til 60112/60113 Tilslutnings-boksene som anvendes sammen med MS2 for tilslutning til Skinnerne. (C/K/M og Spor1)

For mere Information om 60112/60113 Tilslutnings-bokse, Se : ( Link til 60112/60113 Tilslutnings-bokse her)

4) Andre Opdateringer til MS2

Like 1 kan lide
Top