Marklin CS2 - USB-Stift Opsætning til CS2

 

Klargøring og Opsætning af USB-Stick til anvendelse sammen med Marklin Centralstation 2 :

 

Sammen med Marklin Centralstation 2 kan man anvende en USB-Lagringsenhed som kan isættes i USB-Stikket på bagsiden af Centralstationen 2.

Anvend en USB-Lagringsenhed med 2 / 4 / 8 / 16 / 32  GB Diskplads - eller mere.

( En USB-Stick med en minimum størrelse på mindst 2 GB er at foretrække at hensyn til mængden af Data-filer ).

( En USB-Harddisk kan også anvendes, her skal USB-Harddisken dog have sin egen Strømforsyning )

 

USB-Lagringsenheden skal være korrekt formatteret for at kunne anvendes sammen med din Centralstation 2.

 

Det kan være en fordel at anvende en USB-Stick / USB-Harddisk sammen med Centralstation 2, hvor CS2-Brugeren kan "samle" alle sine relevante

Data til anvendelse sammen med Centralstation 2.

 

USB-Lagringsenheden kan til dette formål være "konstant" isat i USB-Stikket på Bagsiden af din CS2 for fuld udnyttelse af mulighederne med CS2.

Skal der kopieres Filer over på USB-Lagringsenheden fjernes denne midlertidig fra din CS2 og monteres i USB-Stikket på din Laptop / Computer for

at indlægge de af Brugeren ønskede Data-filer ind på USB-Lagringsenheden i de "korrekte" Under-mapper.

 

Klargøring af din USB-Stift til anvendelse sammen med Marklin Centralstation 2 :

 • Sørg for at USB-Lagringsenheden er formatteret inden du går i gang.
 • Hvis USB-Lagringsenheden tidligere har været brugt tidligere til andre formål, slettes alle de filer som er indlagt på denne, således at den er tom inden du starter.
 • Monter din USB-Lagringsenheden i USB-Stikket på bagsiden af din Centralstation 2.
 • På CS2, Tryk på SETUP-knappen og tryk derefter på UPDATE ud for Sound.
 • Nu Downloades og overføres en lang række filer fra Marklin's Online Rsyns-server
 • På USB-lagringsenheden ( USB-Stick eller USB-Harddisk ) oprettes der nu "Automatisk" en pre-defineret mappe med navnet "cs2" i roden af USB-enheden.
 • Inde i cs2-mappen er der oprettet yderligere en række under-mapper. ( Se Undermappe-Oversigten i skemaet herunder )
 • Afhængigt af din Internet-forbindelse kan det tage op til 1-2 timer at overføre alle filerne fra Online-Serveren til din USB-Stift.
 • Du kan følge med i hvor langt fremme Opdateringen er ved at klikke på STATUS-knappen som indeholder Log-filen for Overførsler til din USB-Stift.
 • Når Opdateringen er færdig, vil alle de i Skemaet herunder viste "Undermapper" være oprettet på din USB-enhed og befinde sig inde i "cs2" - mappen.

 

  På din USB-enhed (USB-Stick eller USB-Harddisk) vil der nu være en mappe kaldet "cs2" i roden af på din USB-Enhed.

  Inde i "cs2" er der oprettet en række Undermapper, som indeholder yderligere Undermapper.

  Strukturen på din USB-Lagringsenhed (USB-Stick eller USB-Harddisk) vil nu være som vist på Skemaet herunder, når Opdateringen

  er færdig efter 1-2 Timer.

  Billede

  Bemærk at IMPORT-mappen indeholder alle Undermapperne med de af dig indlagte Data-filer som du ønsker at overføre til din Centralstation 2

  via Punkt 14 - Import Evergreen (Script til Import af Data-filer) under Setup -> Netz på Centralstation 2.

 

 Herunder finder du en Oversigt med mulighederne som kan anvendes fra USB-Stick'en / USB-Harddisken :

icons :

I import/icons-mappen på din USB-Stick / USB-Harddisk indlægges de Lok-Iconer som skal Uploades og indlæses i CS2 via CS2 - SETUP - NETZ :

Se punkt 14 : Import (V evergreen - Versions-nr)

Indsæt nu USB-Stick'en i USB-Stikket på bagsiden af din CS2.

Marker punktet med musen ( Denne Funktion bruges til importere Lok-Iconer fra USB-Stick'en til din CS2 under en Opdatering. )

 

CS2 Lok-Icon (fil-format) :  Størrelsen på Lok-iconet skal være 128 pixels (Bredde) x 48 pixels (Højde) - Filen lagres i .PNG fil-formatet - Fil-Størrelse : Max 6 KB

VIGTIG INFORMATION :

 • Upload kun de Lok-Iconer som du mener du skal anvende for at spare på Lagrings-pladsen i din CS2.
 • Ved Opdatering af din CS2 via Marklin CS2 Online-Server eller USB-Stick'en indlægges af Marklin igen alle de Lok-Iconer som er indeholdt i den aktuelle Opdatering til CS2.
 • Lok-Iconer til CS2 kan hentes på denne Web-Adresse : www.marklinisterne.dk/_Downloads_CS2-LokIconer/phAlbum.php
fcticons

Det er muligt at Uploade nye Funktions-Iconer til CS2 via ftcicons-mappen på USB-Stick'en / USB-Harddisken.

I import/fcticons-mappen på din USB-Stick'en / USB-Harddisken indlægges de Lok-Iconer som skal Uploades og indlæses i CS2 via CS2 - SETUP - NETZ :

Bemærk : Det er også mulig at Uploade og indlægge nye Funktions-Iconer via den i CS2 indbyggede Webserver. (Virker dog pt ikke i Software 3.7.0 )

Åbn Webserveren på din CS2 ved at indtaste :   http://cs2-ipadresse/fctions   -  (cs2-ipadresse erstattes med den IP-Adresse din CS2 anvender ).

På denne side finder du en Oversigt over de Funktions-symboler som pt er indlagt på din CS2.

Marklin anvender 2 Stk Grafisk Filer Pr/Farve-sæt til at "vise" Funktions-Iconets tilstand (ON eller OFF) på CONTROL-delen på din CS2.

Sæt 1)   GUL/HVID  - ( Den Gule farve angiver et AKTIV Funktions-icon (Funktionen er ON)    - Den Hvide farve angiver et INAKTIV Funktions-icon (Funktionen er OFF).

Sæt 2)   HVID/GRÅ  - ( Den Hvide farve angiver et AKTIV Funktions-icon (Funktionen er ON)  - Den Grå farve angiver et INAKTIV Funktions-icon (Funktionen er OFF).

Eksempel SÆT 1  (GUL/HVID) :

Billede   Billede

Eksempel SÆT 2  (HVID/GRÅ) :

Billede   Billede

Størrelsen på Funktions-iconerne i PNG-format er 48 x 48 pixels / 24 Bit Farve-dybde / Med Transperant Baggrund.

Der skal Produceres 2 Funktions-til hver farve-sæt ( 1 Stk til Aktiv Funktions-icon / 1 Stk til Inaktiv Funktions-icon ) i  begge Farve-sæt

VIGTIG INFORMATION :

 • Upload kun de Funktions-Iconer som du mener du skal anvende for at spare på Lagrings-pladsen i din CS2.
 • Sørg for at have en Backup-kopi af dine Funktions-Iconer, da ændringer i Funktions-iconer som du har lagt på din CS2, overskrives igen ved næste CS2-Opdatering.

 

gleisbilder

Anvendes til at Uploade Data-filen til et Layout-billede, som indeholder data'ene til placeringen af de i Layout-editoren anvendte Symboler.

Data-filerne indeholder feltplaceringen (kolonne,række) og Konfiguration for de enkelte punkter i Matrix'en i Layout Redigerings-editoren på CS2.

 

lokcvs

Mappen anvendes til Upload af Lokomotiv CV-filer

 

 

magcvs

Mappen anvendes til Upload af Magnetartikel CV-filer.

Kan anvendes i forbindelse med med de nye Bane-decodere, hvor Opdateringer til disse enheder , kan være indeholdt i kommende CS2-Opdateringer :

Marklin 60831 - m83 Decoder / Marklin 60841 - m84 Decoder / Marklin 60881-60882-60883 (De nye S88 Tilbagemeldnings-decodere)

 

motive

 

Mappen indeholder Motive (Bagggrunds-billeder til CS2) som kan anvendes efter Upload.

Du anvender et et Motive via SETUP -> HINTERGRUND-menuen på CS2.

 

wave

 

Indeholder lyd-filer i WAVE-format som kan afspilles via SETUP - AUDIO-menuen på CS2.

Der skal være tilsluttet en Aktive Højtaler til CS2 for Afspilning af lyden.

 

 

 

 

                                                     (  WIKI-SIDEN ER IKKE FÆRDIG, MERE INFORMATION KOMMER TIL SENERE ...  )

 

Like 0 kan lide
Top