Marklin CS2 - Software-Versioner / Software-Changelog

 

Denne Wiki-siden samler de sidste Nye Informationer om Opdateringer til Marklin Centralstation 2 ( 60213 / 60214 / 60215) på et samlet sted.

Software-versioner til CS2 ( GUI / GFP ) :

Opdaterings-TypeAktuel Opdaterings-VersionOpdaterings-datoNotater / Kommentarer                                         
CS2 (Online via Netværks-forbindelse)V4.0.1 - GFP 3.2711. Aug 2015(Online Opdateringen er altid den mest Opdaterede og at foretrække frem for USB-Versionen)          
CS2 (USB-Version til indlægning via USB-Stift)V3.7.0 - GFP 2.4302. Sep 2014(USB-Versions-nr opdateres her, når ny version foreligger)

 

Download af Marklin CS2 -  USB Versionen, kan ske fra Marklin siden : http://www.maerklin.de/de/produkte/tools_downloads/software_updates.html

 

Fra og Med Marklin CS2 Software-Version GUI 3.0.1 / GFP 2.31 er der understøttelse af MFX+ Lokomotiverne. (Spielewelt)

For mere Information, se denne Marklin PDF-fil herunder for Information om de nye MFX+ Decodere monteret i de nye MFX+ Lokomotiver :

http://mediencms.maerklin.de/media.php/de/pdfs/Spielewelt-Seiten_Maerklin_NH_2013.pdf

I 2013 udgives i følge Marklin's Produkt-database følgende Lokomotiv-modeller med MFX+ Decodere :

37358  /  37764  /  37768  /  37956  /  39233 /  39644  /  39850

I 2014 udgives i følge Marklin's Produkt-database følgende Lokomotiv-modeller med MFX+ Decodere :

37002 / 37062 / 37105 / 37126 / 37166 / 37167 / 37294 / 37319 / 37349 / 37423 / 37442 / 37547 / 37582 / 37756  / 37766 / 37870 / 37923 / 39008 / 39053 /


 

CS2 - ChangeLog (GUI)

(GUI er den Grafiske Brugerflade i CS2, som Brugeren betjener sin CS2 med)

(GFP-delen i CS2 er Skinneformat-processoren, som frembringer det Digitale Skinne-Signal)

(GFP-Opdateringer overføres også til Marklin 60173/60174 MFX-Boosterne via CAN-Bussen, når disse er tilsluttet til CS2)

 

 

GUI Version 4.0.1 - GFP V3.27 ( Udgivet 11. August 2015 via Online-Opdatering )

 • GFP-Version 3.27 for at forbedre Booster problemer.
 • Indlæsning af Forbrugs-værdierne for MFX+ Lokomotiver forbedret.
 • Automatisk MFX-tilmeldning for Magnetartikler "aktiveret". (Til de nye Signaler som understøtter MFX).
 • Software-Opdateringer (Firmware) til MFX Magnetartikler og 60883 LINKS88 er gjordt muligt.
 • Afspilning af af Wave-filer fra Loksound-biblioteket er gjordt muligt.
 • Grundlæggende Understøttelse for CS2-Program på Windows, Mac og Linux.
 • BUG-Fix : Opdateringer til 60174 Booster og Mobilstation 2 kan nu igen opdatere "mere" end en Enhed efter hinanden uden CS2 Genstart.
 • BUG-Fix : Software-nedbrud i Memory ved rekursive Køreveje. 2 tildeling er nu ordnet og virker.
 • BUG-Fix : Software-nedbrud ved "editering" af særdeles store Køreveje er nu ordnet og virker.
 • Memory-Editor er nu gjordt hurtigere i forbindelse med "store" Køreveje.
 • Sprogfiler for CS2-Menupunktern forbedret/fornyet ( gælder for sprogene : dk,en,es,fr,hu,it,ja,nl,pt,ru,sv,swg ).
 • (Dansk Sprog til Fane-Menuerne i CS2 kan nu indstilles, Hjælpe-filer i HTML-format ved brug Intern Hjælp endnu ikke oversat til Dansk)
 • Hjælpe-filer delvist fornyet og oversat til nye fremmed-sprog (de, en)
 • Understøttelse af de nye MFX Vinge-signaler / For-signaler i Keyboard og Layout-delen i CS2.
 • Tabel-visning i  de forskellige Program-dele i CS2 optimeret og gjordt hurtigere.
 • Udvalget af Lok-Iconer optimeret og gjordt hurtigere.
 • Fil-Dialoger forbedret.
 • På Slave-CS2 kan Lok-Iconer som skal bruges og anvendes, men som ikke er tilstede, nu overføres fra Master-CS2.
 • Automatisk Opstart begrænset til de Lokomotiver, som har en Køre-Hastighed på 0.
 • BUG-Fix : Opdatering af gamle Skinnebilleder igen muligt.
 • BUG-Fix : MFX-Tilmeldning for Lokomotiver er nu optimeret og forbedret.
 • Yderligere Spielewelt-Brugerflader er tilføjet.
 • Nye Betjenings-elementer for MFX+ Lokomotiver i Spielewelt-brugerfladerne.

 

 

GUI Version 3.8.1 - GFP V2.43 - ( Udgivet 1. December 2014 via Online-Opdatering - Bemærk GFP Version er Pr 09-12-2014 igen Version 2.43)

 • PC-Version ( De komplette funktioner på Marklin CS2 vil således kunne betjenes via en PC og Skærm)
 • Mulighed for Master-Konfiguration til Anlægs-Konfigurationer.
 • Op til flere Køre-kontroller og flere Keyboard / Memory / Layout - sider kan så vises samtidig på skærmen.
 • Vindues-Billedet til Layout-Sider er "skalerbart" i Størrelsen.
 • Op til flere MFX+ Brugerflader (Spielewelt) vil kunne vises på Skærmen samtidigt.

     Billede    

               ( Marklin PC-Version )

      Info :

      Ifølge Email fra Marklin er PC-Softwaren endnu ikke klar til udgivelse sammen med Version 3.8.1, forventes klar indenfor de "næste" par Måneder.

      Softwaren vil ifølge Marklin blive stillet til rådighed for Brugeren på Marklin's hjemmeside til den tid.

 

 • Udvidelser til Spielewelt Kørepulte ( 5 Nye Spielewelt-Brugerflader til : "Glaseren Zug" / Erzlok DM / Serie 1200 / Koploper / Olie-fyret damplok ).
 • Billede
 • Tilordning af Funktions-Iconer er omstillet til "dynamisk" Tilordning.
 • Funktions-iconer er sammenført mellem "Spielewelt" og CS2-GUI.
 • Kun kørende Lokomotiver optages i "Lok-Cyklus", når "Loks automatisch anfahren" er valgt.
 • Udvalget af Lok-iconer er omstillet for hurtigere Visning, for at tillade "flere" Lok-Iconer i CS2.
 • Fejlkorrigering for genfremstilling af fortsætlige slettede Serie-numrer (pga fejl i forbindelse med CS2 3.7 - USB-Opdateringen hos "nogle" brugere)
 • Opdaterings-pakker til System og Kernel korrigeret, således at de kan afsluttes på enhver Enhed.
 • Import-pakke skubbet frem for at holde "evergreen"-scriptet sigtbar hele tiden inde i CS2 Update Funktionen.
 • Evergreen-scriptet anvendes af CS2 til "Upload" af Lok-Iconer / CV-filer og andre ting som indlægges via USB-Stift.
 • Upload af Lok-Iconer via den i CS2 indbyggede Webserver virker igen. ( Husk Genstarte din CS 2 for "korrekt" visning af Lok-Iconer. )
 • VIGTIG INFORMATION angående GFP-Opdatering :

Marklin CS2 - GFP-Opdatering Version 2.93 er pr 09-12-2014 fjernet fra CS2 Online Opdateringen og erstattes igen med GFP-Opdatering V2.43.

Information er rettet på Marklin's Hjemmeside for CS2.

Har du allerede opdateret din CS2, vil der blive tilbudt en "nedgradering" til GFP-Version 2.43, næste  gang du Opdaterer din Centralstation 2 via Online-Opdateringen.

 

 


GUI Version 3.7.0 - GFP V2.43 - ( Udgivet 2. September 2014 )

 • Yderligere Spielewelt Kørepulter er tilføjet (BR 111, BR 144, RE 4/4)

    BR 111   BR 144   RE 4/4

 • For Schweisiske Lokomotiver : Ombytning af Spielewelt Betjenings-Knapper til Venstrekørsel i Setup er nu muligt.
 • Tidligere Spielewelt Kørepulter er reviderede og opdateret.
 • Lokomotiv Eksempler - Grundbilleder : Elektro, Diesel, Damp er opdateret.
 • Sifa-tasten kan nu "De-Aktiveres".
 • Nye Firmware-versioner til mSD og mLD Decodere.
 • Betatest-Update bliver integreret , forældreløse Opdaterings-Pakker bliver nu slettet.
 • Importering af Lok-Iconer er nu muligt igen via USB-Stik.
 • Importering er udvidet med Baggrunds-Billeder til CS2.
 • Utilsigtet Opdatering af "Connect6021" bliver nu forhindret på en sikker måde.
 • Time-out på Magnetartikel-programmering er tilpasset.
 • Mindre Fejl-korrigeringer i forbindelse med USB-Opdatering.
 • Korrekt Visning af "Dipswitch-Kontakter" i Konfigurationen under Keyboard er igen rettet.
 • Time-out ved Magnetartikel-CV's er sat op til 15 Sekunder.
 • Opdatering til MS2 til Version 2.4 (fil-system) - ikke V3.0 som angivet.
 • Opdatering af Lokomotiv-Databasen i CS2MS2 til V014 05-2014.
 • Upload af Lok-Iconer via USB-Stift igen muligt ( Lok-Iconer skal nu placeres på en USB-Stift i en mappe med følgende Sti : cs2\import\icons ).

Upload af Lok-Iconer til CS2 (Ny Metode)

På din USB-Stift oprettes en Mappe som døbes "cs2", inden i denne Mappe oprettes en ny Mappe som døbes "import", inde i denne Mappe opret mappen som døbes "icons".

Kopier dine Lok-Iconer som skal uploades over i "icons"-mappen på Din USB-Stift og monterer USB-Stiften i USB-Stikket på Bagsiden af CS2 og Start Netværks-Update Under Setup.

Når du Starter en Netværks-Opdatering på CS2 vil denne efter en endt Opdatering af CS2 altid vise en "rød" Linie med teksten:

   14: import(V evergreen :3.7.2014)

Dette er en Import-kommando som kun bliver kørt, hvis der er monteret et USB-Stik på bagsiden af CS2 i forbindelse med en Netværks Update af CS2.

(Linien forsvinder ikke efter en Netværks-Opdatering, men forbliver der konstant i forbindelse med USB Upload-funktionen af Lok-Iconer / Baggrunds-Billeder (Motive)  )

 

 • Der er nu mulighed for at Uploade Baggrunds-Billeder til CS2 ( Skal placeres på en USB-Stift i en mappe med følgende Sti : cs2\import\motive ).

Upload af Baggrunds-Billeder (Motive) til CS2

På din USB-Stift oprettes en Mappe som døbes "cs2", inden i denne Mappe oprettes en ny Mappe som døbes "import", inde i denne Mappe opret mappen som døbes "motive".

Kopier de Lok-Iconer som skal uploades over i "motive"-mappen på Din USB-Stift og monterer USB-Stiften i USB-Stikket på Bagsiden af CS2 og Start Netværks-Update Under Setup.

Når du Starter en Netværks-Opdatering på CS2 vil denne efter en endt Opdatering af CS2 altid vise en "rød" Linie med teksten:

   14: import(V evergreen :3.7.2014)

Dette er en Import-kommando som kun bliver kørt, hvis der er monteret et USB-Stik på bagsiden af CS2 i forbindelse med en Netværks Update af CS2.

(Linien forsvinder ikke efter en Netværks-Opdatering, men forbliver der konstant i forbindelse med USB Upload-funktionen af Lok-Iconer / Baggrunds-Billeder (Motive)

 

 • Fil-Størrelser i forbindelse med CS2 :
Fil-beskrivelseFil-typeMax StørrelseNoter
Motive (Baggrunds-billeder).png300 Kb

Billedet skal være 800 x 480 i størrelsen (hvis de mindre vises de i "fliseform")

Reducer Farve-dybden på Billedet til 256 Bit - Overhold Max Størrelsen på 300 KB

Gleisbilder (Skinne-Billeder).png300 Kb

Skinne-Billeder i Grafisk format

Reducer Farve-dybden på Billedet til 256 Bit - Overhold Max Størrelsen på 300 KB

Backup (Backup-filer).tgz100 KbIndeholder komplet Backup alle dine Indstillinger i CS2 i Pakket form.
Gleisbilder (Skinne-Billeder.cs230 KbIndeholder Data for dine opbyggede Layout-Sider i CS2.
CV-Filer Andre (CV-Data).cs230 KbIndeholder CV-Data til Decoder / Bane-Decoder
Lok-Iconer.png10 KbMax Fil-størrelse for Lok-Iconer
Øvrige Grafik-Typer.png10 KbMax Fil-størrelse for andre Grafik-typer

 ( Udtræk fra Højre Vindue som vises under en Netværks-Opdatering af CS2. )

 

BEMÆRK :

Hvis din CS2 endnu ikke er blevet Opdateret til CS2 Update-version 3.6.2 skal Opdateringen gennemføres mindst 2 gange, således at de sidste gennemførte ændringer fra

Version 3.6.2 bliver overført til anvendelse under Version 3.7.0

 

 

GUI Version 3.6.2 - GFP V2.43 - (18.Juni 2014)

Mindre Opdateringer til Spielewelt (V3.6) :

 • Opdatering af Spielewelt dampf
 • Opdatering af Spielewelt diesel
 • Opdatering af Spielewelt elektro

 

GUI Version 3.6.2 - GFP V2.43 - ( 19. Maj 2014 -  Udgivet Via CS2 Online-Opdatering - Husk Opdateringen skal gennemføres af 2 omgange )

UPDATE :

 • Grafisk Brugerflade, som giver og viser en bedre Oversigt omkring Opdaterings-proceduren for CS2.
 • Opdateringerne er nu opdelt i Pakker. Kun de Pakker som der er ændringer i bliver installeret på CS2.
 • Kun de "Filer" som der virkelig er foretaget ændringer i installeres på CS2 - dette skåner Fil-systemet i CS2.
 • Bedre udnyttelse af Lagrings-pladsen i CS2. Ved Opdatering af større Data-filer afprøves det om der er plads nok.

SPIELEWELT :

 • Modelbane-tid med Indstillelig Faktor muliggør nu kørsel efter en Skriftlig Køreplan.
 • Tiden bliver holdt synkroniseret mellem alle Tilsluttede Enheder.
 • I Forbindelse med Model-tid er det muligt at fremstille Køreplaner i CS2 og vise disse i CONTROL-Delen
 • Disse Køreplaner kan også vises under SpieleWelt-Kørepulten.

HJÆLPESIDER I CS2 - OPDATERET :

 • Keyboard
 • Setup  ( CS2 / INFO / AUDIO / VERSION)

MEMORY (KØREVEJE OG KØREPLANER) :

 • I Sammenhæng med Modelbane-tid bliver det muligt at fremstille Køreplaner med indbyggede Banegårds-Navne som Integreres under Spielewelt-Kørepult
 •  eller den normale Kørepult og vises som enkelt-linier når den tilsvarende modeltbane-tid er opnået
 • Køreveje vil nu også kunne optages i et Lokomotivs Konfiguration. Herved vil ikke "belagte" Funktions-taster fra Lokomotivets side kunne blive benyttet til Køreveje.
 • Udover Magnetartikler, Køreveje og Lok-funktioner kan Hastighed og Kørselsretning for et Lokomotiv også optages i Kørevejen.
 • Hver kommando i en rute har nu en tilknyttet tid, der går efter instruks før den næste instruktion udføres.
 • Denne gang bliver automatisk medskrevet, når du optager, og kan ændres manuelt.

SETUP :

 • Audio kan kun anvendes hvis der er tilsluttet Aktive Højtalere med egen Strømforsyning og en USB-Stift er monteret på bagsiden af CS2.

 

Information :

Denne Opdateringen til CS2 indeholder også en Opdatering til MS2 (v2.3)

Opdatering af til V3.6.2 medfører ligeledes en ændring af CS2 - SETUP siden som ændrer udseende efter Opdatering.

Opdateringen gennemføres over 2 omgange.

1. Opdatering :

Først indlægges en midlertidig Opdatering ( til Version 3.5.99 ) som laver en Opdatering af CS2 - SETUP siden.

( Køre-regulatoren er vist med violet farve på CS 2 )

Efter indlæggelse af 1. Opdatering "Genstarter" CS2 Automatisk.

Herefter skal man igangsætte 2. Opdatering til Version 3.6.2

( Bemærk at det kan være nødvendigt at "Genstarte" CS2 op til 2-3 gange inden V3.6.2 Opdateringen er helt på plads i CS 2.)

Opdateringen kan tage op til 30-45 Minutter at gennemføre.

Bemærk Opdateringen er også tilgængelig som USB-Version på Marklin's hjemmeside.

 

 

 

GUI Version 3.5.6 - GFP V2.43 (13. Marts 2014 - Udgivet Via CS2 Online-Opdatering - Husk Opdateringen skal gennemføres af 2 omgange )

(Opdateringen til CS2 indeholder Opdatetering V2.1 til 60653 - Mobilstation 2)

Billede

 

BEMÆRK : At i KEYBOARD/LAYOUT/MEMORY/SETUP i Programmerings-Mode er Fanen's Baggrund vist med Blå Farve

 

SETUP:

Fanen "HINTERGRUND" :  (Ny SETUP-side)

Billede

 • Under fanen "Hinterground" kan Baggrundsfarven kan nu vælges på CS2 ( Farverne : Sort / Blå / Grøn / Grå )
 • Muligheder for at anvende Landskabs-Billeder til Bagggrunden er nu også tilstede ( 8 Landskabs-billeder til Rådighed for Brugeren ).
 • Mulighed for at vælge mellem Dag/Nat-Belysning af hensyn til Nat-drift på Anlægget.

Fanen "AUDIO" :  (Ny SETUP-side)

Billede

 • Setup-side for Audio-Funktioner  
 • ( NOTE : Der skal være tilsluttet Aktive Højtalere + et USB-Stik til CS2 for at kunne udnytte Lyd-funktionerne ).

Fanen "NETVÆRK" :

 • DHCP-Funktion forbedret  ( DHCP-funktionen genstartes, hvis der laves ændringer i Netværks-Indstillingerne ).

 

Fanen "MEMORY" :  (Køreveje & Køreplaner)

 • Køreveje er nu nemmere Editer-bare. ( Hver enkelt "element" kan nu "editeres" ved et "langt tryk" på Elementet )
 • Der er nu tilføjet er "Rødt" Tilføjelses-mærke, som anviser hvor nyoptagne Kommandoer er "tilføjet" til Køre-vejen.
 • Elementer indsat i "Køre-vejen" kan nu markeres med en "blå ramme" og slettes samtidigt.
 • Scrool-Bjælkerne (i Højre side) er nu ændret til til Betjenings-pile i Top/Bund.
 • Hvert indsat "Element" indeholder nu en TIDS-Komponent, således at Køreveje nu kan "afvikles" i Real-tid.
 • ADVARSEL : Hvis Funktionen "Lok Automatisch Anfahren" er sat "Aktiv" og der er mange Lokomotiv tilmeldt,
 • bør man vente med "Programmering" eller "Editering" af Køreveje, indtil alle Lokomotiver er Initialiseret og klar.

 

Fanen "KEYBOARD" (Sporskifter og Signaler)

 • Ændringer i LAYOUT-Keyboard
 • Forbedret understøttelse af m83 / m84 Bane Decodere

 

FANEN "CONTROL" (Kørepult og Lokomotiv-Udvalg)

 • Lokomotiv-udvalg formindsket fra 30 til 25 Lokomotiver
 • Farven på Lokomotiv-udvalgs siden er ændret fra Blå til Grå Baggrund, da siden ikke er en Konfigurations-dialog.
 • Lokomotiv-Udvalgs siden kan nu anvendes til "Direkte" kørsel med Lokomotiver. Lok-funktioner vises stadig i Højre side af Skærmen.
 • Tryk på Knappen 123 Under "Adresse" og indtast Adressen på Lokomotivet "direkte" (Se billede herunder)
 • Der kan vælges mellem MM/DCC/MFX for at styre Lokomotiverne direkte.

Billede  Billede

 • Det Udvalgte Lokomotiv kan tilvises direkte til Venstre eller Højre Dreje-Regulator.
 • Fra Lokomotivudvalgs-siden kan man nu "søge" efter "mistede" MFX-Lokomotiver . Tryk på Knappen [ + ]

Billede

 • Funktions-Iconer til Lokomotiver er udvidet med flere Funktions-symboler.

 

 • Under SETUP -> Fanen "Ansicht" er det nu muligt at "spærre" Layout-Forskydning.
 • Under SETUP -> Fanen "Debug" (Trace-Indstillinger til Test-Fase) - Tryk på ? for nærmere Information

 

GUI Version 3.0.1 - GFP 2.43  (Januar 2014 - Udgivet ca 07-01-2014 via Online-Opdatering)

 ( Ingen Versions-ændringer i GUI-Delen )

Opdateringer af GFP til Version 2.43 :

 • Ny Under-mappe tilføjet "MAGCVS". (Indeholder Default-Profiler for Soft-CV - Opdaterbare enheder : 74461 / 74465 / 60831 / 60841)
 • (Note : Mappen kan tilgås via Webserveren i CS2)
 • Tilføjet/Ændret Html-sider til CS2 CAN-Dokumentation :
 • ( Følgende sider tilføjet : C_GeraeteKennung.html  / 1_Discovery.html2_Bind.html  /  1_S88_Polling.html )
 • Marklin mSD (Marklin Sound Decoder) Firmware Opdateret til Version 1.025
 • 6 Nye Lokomotiv-Iconer indlægges.

 

GUI Version 3.0.1 - GFP 2.31  (Februar 2013)   - Udgivet 01-03-2013

 • Bug Fix: Skifte-Sekvenster i Keyboard "undertrykkes" under Stop
 • Bug Fix: Ufuldstændige anmeldte "Spøgelses"-Lokomotiver bliver slettet.
 • Bug Fix: Ufuldstændige meldninger fra Andriod-Applikation bliver ignoreret.

  (  For Information om GFP V2.31, Se længere nede på denne side )

 

 

GUI Version 3.0.0 GFP 2.10  (Spielwarenmesse 2013) (Online Pr 29-01-2013 ved Opdatering over Internet)

 • Marklin Spielewelt (Marklin MFX+)
  • Omfangsrige udvidelser for at understøtte de nye MFX+ Lokomotiver med MFX+ Decodere.  Der größte Teil dieser Erweiterungen wird nur sichtbar, wenn eine Lok mit Spielewelt-Decoder (mfx+) an der CS2 angemeldet ist
  • Grafisk Kørepult til Elektro Lokomotiver med Forbrugs-visning for "Sand".
  • Grafisk Kørepult til Diesel Lokomotiver med Forbrugs-visning for "Sand" og "Diesel".
  • Grafisk Kørepult til Damp Lokomotiver med Forbrugs-visning for "Sand" , "Kul" og "Vand".
  • Ekstra Tilbagemeldnings-kontakter i Skinneoversigt  (Gleisbild) til Fastlæggelse af Optanknings-steder for MFX+ Lokomotiver med MFX+ Decodere (valgfrit)
  • Ekstra Funktions-iconer til de i MFX+Lokomotiver ny indførte "Sounds" og "Funktioner" i Lokomotiverne
  • Ekstra Indstilnings-muligheder i MFX CV-området for "Drifts-middel" og "Forbrug".
 • S88+Computer
  • Fejl-korrektion i S88-Pollingen.  ( for Version 2.2.0 )

 

GUI Version 2.2.0 GFP 2.10 - (Dec 2012 - Online fra 18.Dec 2012)

 

 • Layout :
 • - Rotation af DKW på Skinne-billeder udvidet fra 2 til 4.
 • Netværk :
 • - Fejl i "Gateway" fjernet. (Forbindelses-afbrydelser når Marklin Mainstation/Mobilstation Apps'ene går i dvale)

 

GUI BETATEST - Version 2.1.5 GFP 2.10 - (Maj 2012 - Ikke Udgivet før end V 2.2.0 - 18.Dec 2012) 

 • Memory :
 • - Problem med CS2 Slave ved Køreveje uden S88-kontakter rettet.
 • Sound-Decoder :
 • - Mount-scripts til USB-Stick bearbejdet, da en USB-Stick skal anvendes til de følgende Funktioner :
 • -- Netværks-opdatering for Sound-filer indbygget i CS2
 • -- Program til sammensætning af Sound-filer indlæses og installeres i CS2 via CS2-Opdateringen fra Marklin's Online-Server
 • -- Sound-bibliotek til CS2 via Opdatering over netværk (via Marklin's Online Server) er nu stillet til rådighed.

 

GUI BETATEST-Version 2.1.1 GFP 2.10 - (Marts 2012 - Ikke Udgivet før end V 2.2.0 - 18.Dec 2012) 

 • Layout :
 • - Import af Layout's er forberedt
 • - S88-Visning i Layout er optimeret og gjort hurtigere.
 • S88 :
 • - Efter Indkobling af CS2, vises der nu også ved flere end 8 S88-kontakter, den korrekt belægning af s88-Kontakterne
 • - s88-Event Dobbelt-meddelser i CAN-Bussen løst og rettet.
 • - Indtil nu ikke implementerede CAN-Meldninger til forespørgsel af enkelte S88-kontakter er nu implementeret i CS2.
 • - S88-Polling som kompatibilitetstilstand til ældre Programmer er kontrolleret og "buffering" er tilpasset.
 • - S88-Meldninger er optimeret mere og gjort hurtigere.
 • Memory :
 • - Funktions-forstyrrelser i MASTER/SLAVE drift i forbindelse med MEMORY er løst.
 • - Forkerte Automatiserings-meldninger i CAN er fjernet og løst.
 • - Køreveje udvidet med 2 S88-Kontakt, som kan "afspørges" ved Start af Kørevejen.
 • - Afsikring af Skifte-kommandoer i Køreveje forbedret, idet der nu altid ventes på svaret fra GFP.
 • Hjælpe-filer :
 • - Hjælp til den 2. S88-Kontakt ved Køreveje er tilføjet til CS2 Hjælp.GUI Version 2.0.1 GFP 2.00 - (August 2012 - Kun Online Version, ikke tilgængelig som USB Version)

 • S88 Opdatering :
 • - S88 Driver filen (cst2_s88.ko) korrigeret, således at der ved indkobling af anlægget vises den korrekte Grundindstilling ved mere end 8 stk tilsluttede s-88 Moduler.
 • Mobilstation 2 :
 • - Opdatering til Mobilstation (60653) indeholder ny LOK-DB fil , hvorved en MS2 som tilsluttes en CS2 opdateret med August Opdateringen, opdateres med en ny Lokomotiv-Database.
 • Decoder Opdateringer :
 • - Opdateringer til mLD/mSD Decodere ( Firmware v1.19.15.0 )

 

GUI Version 2.0.1 GFP 2.00 - (09. Feb 2012 - Online Version / USB Version)

Mindre forbedringer i Webserveren på CS2 :

 • - Forbedret kompitabilitet med nyere Browsere.
 • - Fejlkorrigering af Upload-Script til Lokomotiv-Iconer.
 • CS 2 Indbyggede Hjælpe-filer opdateret :
 • - Hjælp for Opsætning af Apps (Marklin Mobile Station App / Main Station App) til CS2.
 • - Hjælp til Konfiguration af Lokomotiver med MFX / MM2 / DCC.

 

GUI Version 2.0.1 GFP 2.00 - (11. Dec 2011 - Online Version) 

  • USB-Version udgivet Medio Januar 2012.
  • Opdatering af MS2 til Version 1.81 (Se nærmere Detaljer under MS2-Changelog)
  • Lyd-Projekter til de nye Eftermonterings-decodere fra Marklin (kun mSD decodere)
  • 20 Lyd-Projekter er stillet til rådighed på Marklin's Hjemmeside (Weblink : Marklin Decoder-Updates)
  • Nye Sider i CS2 Hjælpefil med Info om mSD decoderne's Lyd-opdateringer
  • Højtaler-stikket på bagsiden af CS2 er nu "Aktiveret". Hertil skal der anvendes egnede Højtalere som har egen strømforsyning.

 

  • Kommentar fra Marklin : Vi tænker at mulighederne med CS2 siden den udkom i 2008 sammenlagt har udvidet sig så meget, at det var berettiget
   at sætte Software-version nummeret til Version 2.0.0
   Det bliver endvidere spændende hvilke muligheder og egenskaber som i den kommende tid kan indbygges i CS2.
 • (For Information om GFP-opdateringen V 1.40, se mere under GFP-Changelog længere nede på siden).

 

GUI BETATEST-Version 1.7.0 GFP 1.38 (i Beta-test fra August 2011) 

 • Hjælpe-filen til Pendelstrækning bearbejdet og opdateret.
 • Opdatering af MS2 til Version 1.77
 • Når en MS2 har fået en Opdatering via Tilslutning til en CS 2, kan denne MS2 selv give denne Opdatering videre til andre MS2.
  En MS2 som har fået sin Opdatering fra en Anden MS2 kan dog ikke selv give denne opdatering videre til en anden MS2.
  En Opdatering af Skinneboksen (Gleisbox) til Version 1.38 er indeholdt i Opdateringen til MS2.
  Funktions-omfanget af Skinneboksen svarer derefter til indholdet af GFP V1.38 Opdateringen.
 • Decoder-Opdatering for de nye Eftermonterings-decodere mLD og mSD fra Marklin
 • Opdatering af Decoder-firmware til mLD og mSD
 • Opdatering af Sound-firmware (kun til mSD)
 • Mulighed for uploade et Nyt Sound-projekt til Marklin's mSD Decodere
 • Opdaterings-filerne til Decoderen svarer til den for tiden til den aktuelle Udleverings-tilstand af de enkelte Decodere
 • CAN-Dokumentation kan tilgås via den Interne CS2-WebserverGUI Version 1.6.4 build (3) GFP 1.38 (15. September 2011) 

  • Denne SW-opdatering er påkrævet for at kunne anvende Marklin MainStation til Ipad 1/2
  • Opdatering af MS2 til Version 1.68 er indeholdt i denne Opdatering til CS 2
  • Forbedret ydelse af Tilbagemeldinger med S88
  • Indstilbar Takt-frekvens for Indlæsning af S88
  • Ingen påvirkning på Tilbagemeldinger til S88 pga "interne" lagrings-procedurer
  • Ny S88-Event Interface for Marklin MainStation Applikation og PC-tilkobling
  • Forbedret (Hurtigere afarbejdning) af S88 Events i forhold til den tidligere "polling".
  • I Master/Slave-drift kan man nu anvende S88-kontakterne fra alle enheder :
   I Layout i Skinnebilleder
   I Memory i Kørevejene
   I Programmer fra PC (såsnart programmet tilbydes)
   Bemærk : Efter Opdateringen af CS2 gennemføres en "Genstart" af CS, først herefter fungerer S88.
  • Forbedringer i Layout for tilpasning til MainStation Applikationen
  • Skinne-billed-sider lagres nu særskilt. Derved er ændringerne hurtige opdaterbar mellem Enhederne.
  • Skinne-billed-editoren er udvidet, således at man også kan fremstille "større" Skinne-billeder til MainStation Applikation og CS 2.
  • Ved fremstilling af nye sider, kan man nu fremstille en kopi af en forhåndenværende Side
  • Med Linje-værktøjet kan man nu i Editoren fremstille Lige og Skrå linier. Skærmen berøres med Stiften og trækkes i den ønskede retning.
  • En "Rød" Hjælpe-linie anviser dem, hvilken Linie der frembringes. Først når De fjerner Stiften, tegnes Linien.
  • Et nyt Værktøj til flytning af allerede definerede "Elementer" er også indlagt. Når dette Værktøj vælges, kan Sporskifter, Signaler og
   andre Elementer "forskydes" direkte med Stiften ved berøring af Skærmen (såkaldt Drag og Drop)
   Allerede definerede Indstillinger af Sporskiftet forbliver uændrede.
  • I Skinnebillederne kan man nu også indføje Kørevejs-Taster. Disse Taster er forbundet med en Køreveje i en CS2 og viser den aktuelle Kørevejs-Tilstand i Live gengivelse
  • Trykke knapper i GUI-delen får nu en "Blå" ramme, indtil den pågælden "aktion" er afsluttet.
  • Indladnings-tiden af Lokomotiv-Listen er nu hurtigere, som specielt ved mere end 100 Lokomotiver, bevirker en hurtigere "Opstart" af CS 2.
  • Dynamikken i de to røde Drejeknopper er nu forbedret og forfinet
  • Når Drejeknoppen ved Køretrin 0 mekanisk kører tilbage, forbliver Køretrin = 0
  • Protokollerne MFX, MM2 og DCC kan nu frakobles særskilt (Dette medfører fordele under Drift med mange ældre og ømfindelige Decodere, men kan dog generelt ikke anbefales)
  • CAN-Dokumentation kan nu tilgås via den indbyggede Webserver i CS 2.
 • For Information om GFP-opdateringen til Version 1.38 , se mere under GFP-Changelog

GUI Version 1.5.3 build 3 UDEN GFP 1.36 (Marts 2011) 

 • Forbedret Version af UDP-Gateway for MobileStation Applikationen
 • Fjernet fejl, som gav problemer med DHCP, selvom den var indstillet til "AUTO".
 • Netværks og Gateway-Indstillingerne bliver nu "aktive" med det samme og IKKE som tidligere efter en "Genstart" af CS 2.
 • Oversættelse af MFX-betegner korrigeret for Sprogene EN/FR/NL.
 • Oversættelser ny indført for Sprogene ES/SV.
 • Filer med endelsen._bk bliver nu slettet korrekt. Det fjerner en fejl, hvorved enkelte Kunder ikke mere kunne ændre enkelte Konfigurationer.
  Ændringerne var tilsyneladen mulige at gennemføre og blev også vist og var virksom indtil CS 2 blev nedlukket.
  Efter Nystart/Genstart af CS 2 var den gamle (tidligere) Konfiguration igen indspillet og ændringer alligevel ikke gennemført.
  Ramt af dette problem var alt efter Kundens udsagn enten Skinnebillederne eller kun Kørevejene og de ny anmeldte/anlagte Lokomotiver.
 • Lokomotiv Databank fpr CS2 og MS2 er opdateret.GUI Version 1.5.2 build 1, UDEN GFP 1.36 (2. Februar 2011) 

 • Indstillinger for PC-forbindelser (f.eks Windigpet) er ændret under System/CAN siden i CS2 og bør eventuelt efterses/afprøves på Dit eget Netværk.
 • Tilpasninger til Marklin MobileStation Applikationen
 • CAN-Gateway starter automatisk for simplere Forbindelse.
 • Indtasning af Destinations-adresse er ikke længere nødvendig for Applikationen.
 • WEB-Serveren i CS 2 tilbyder nu Data fra CS 2 til Applikationen
 • I Netværk uden ""DHCP" kan man nu også indstille IP-Gateway og DNS-Server.GUI Version 1.4.5 build 1, GFP 1.36 (November 2010) !!!BETA-Version!!! 

Forbedret ydelse ved s88 Tilbagemeldinger :

  • Indstilbar Takt-frekvens for inlæsning af s88.
  • Ingen forstyrrelser af Tilbagemeldinger på grund af Interne Lagrings-operationer.
  • Ny s88 Event Interface for PC-Tilslutning.
  • CAN Dokumentation kan nu "læses" via CS 2 Webserver.
 • For Information om GFP-opdateringen til Version 1.36 , se mere under GFP-ChangelogGUI Version 1.4.0 build 1, GFP 1.35 (26. Oktober 2010) 

 • Updatering af GFP (GleisFormatProzessor)
 • Lokomotiver under Motorola kan nu styres med 27 Køretrin, såfremt at Decoderen understøtter dette.
 • Frakobling ved Kortslutning og Overbelastning af CS 2 sker nu meget hurtigere.

 

GUI Version 1.4.0 build 1, GFP 1.28  (30. September 2010) 

 • Funktionsmapping for MFX-Decodere.
 • Mulighed for anvendelse af Dynamisk RAM-Disk.


GUI Version 1.3.15 build 1, GFP 1.27 (Juni 2010) !!! (BETA-VERSION) !!! 

 • Konfigurations-muligheder for Lok-decodere er udvidet betydeligt
 • Den Interne Webserver i CS 2 kan nu tilgås og den integrede Hjælp i CS kan vises på PC-Skærmen.
 • Via den Interne Webserver i CS 2 er det nu også muligt at lave et "skærmdump" af et hvilket som helst af CS 2 Skærm-billederne.
  De dertil nødvendig ændringer i CS2 er venligst stillet til rådighed af en ivrig Kunde/Bruger.(Torsten van Beeck)
 • Skærmdump af aktuel Skærmbillede på CS 2 (Virker Kun i CS 2, Ikke i PC-Version)
 • Forbedringer af forskellige Interne Scripts


GUI Version 1.3.0, GFP 1.24  (13. Januar 2010) 

 • Denne Software-opdatering forbedrer de forskellige muligheder for forbindelse med forskellige Marklin-enheder.
 • For forbindelse af 6021 med Connect6021 lagres de forbundne lokomotiver permanent.
 • Forbindelsen til en anden CS2 kan nu indstilles særskilt for Siderne : Keyboard, Layout, Memory og Control.
 • Ved større Datamængder (mere end 300 Lokomotiver) funktioner forbindelsen bedre end hidtil.
 • Data ved Start af Master CS2 overført til Slave CS2. Når der laves ændringer, sendes disse til alle tilsluttede enheder.
 • De overførte Datamængder er rdeuceret til det halve, idet Default-værdier ikke overføres.
 • Forbindelsen til CS1 kan nu foregå via et Netværks-kabel. Udvalgte Data kan på anfordring overføres mellem de to enheder.
 • Forbindelsen til 6021 kan nu foregå via 60128 (Connect6021). En side i "Setup" forvalter listen med Lokomotiver, som kan styres med 6021 og Control80F.
 • Krydssporskifter med 2 drev kan nu også indsættes i "Keyboard" og "Layout".
 • Når en Magnet-artikel med ugyldigt stilling blev indlæst via en ældre Backup, kunne et opkald til den tilsvarende Side i "Layout" afslutte programmet.
  Ugyldige stillinger ignoreres nu.
 • Alle Lokomotiver kan nu "udvælges" og overføres til CS1 på en gang.
 • Stillingen på en Magnet-artikel på ikke viste "Layout" sider opdateres nu også.
 • Hjælpe-funktion (Hilfe) er udvidet med hjælp om CS og 6021.


GUI Version 1.2.5, GFP 1.23 (September 2009) 

 • Med denne Version af Softwaren frigives DCC-funktionen for alle Kunder med 60213 CS2.
 • Tekst i CS2 med MS ændret til MS1, da udleveringen af MS2 rykker nærmere.
 • Tekst i CS2 med CS ændret til CS1, for at forhindre/undgå forvekslinger.
 • Softwaren i CS2 genkender nu Artikel-nr på Hardware og viser dette korrekt.
 • Forberedelser til 60128 (Connect6021) indbygget.


GUI Version 1.2.1, GFP 1.22 (Mai 2009) 

 • Første version med DCC for Artikel-nr 60214 CS2.


GUI Version 1.1.3, GFP 1.22 (Mai 2009) 

 • Utilsigtet programafslutning i "Layout" rettet, når der blev brugt side-henvisninger.
 • Update-Version til 60213.
 • Update-Version til 60213 til USB-Stick Update. (Juni 2009)


GUI Version 1.1.2, GFP 1.20 (April 2009) !!!Betaversion!!!

 • Til Lokomotiv-udvælgelse anvendes nu en grafisk Dialog, som kan vise mere end 70 Lokomotiver.
 • Magnet-artikler i DCC-drift.

 
GUI Version 1.1.0, GFP 1.1x  (Februar 2009) !!!Betaversion!!!

 • Keyboard :
 • Ved Magnetartikel-konfigurering kan drejeknoppen nu anvendes til udvælgekse af Magentartikel-typen.
 • Indtastnings-felter til "tal" afprøves nu for "gyldige" værdier.
 • Det grafiske Tastatur har nu en Taste-gentagelse og en Faststillings-taste.
 • Nu kan man også rette "bogstaver" i midten af Navn eller en anden indtastning kan rettes.
 • Billedskærms-tastaturet har nu også en automatisk Taste-gentagelse.
 • DCC Magnetartikeler op til 2048.
 • 3-vejs Sporskifter med Viessmann-Indbygningsdecoder skifter nu mere glat.
 • Layout
 • Venstre-Sporskifte i "Layout" for Højre-Sporskifte skifter nu korrekt.
 • For buede skinner er der nu også en "Besatmelder" i Layout.
 • Ved loadning af skinneplan afprøves de loadede data og testes.
 • Problemet med Layout "0" er nu løst.
 • I Layout kan der nu også anlægges Håndbetjente-sporskifter.
 • I Layout kan Skinneplan lagres, uden at forlade "Editoren".
 • Memory
 • Køreveje, som nyanlægges, reagerer nu med det samme i Automatik-drift, når denne er indstillet.
 • Setup
 • CS
 • Efter en "Restore" underrettes de tilmeldte MFX-lokomotiver påny.
 • Indlæsningen af en Backup-kopi fører nu til afprøvning af alle anmeldte MFX-lokomotiver. Eventuelle i den loadede lok-liste manglende loks, indsættes automatisk igen.
 • Når indlæsning af en Backup "fejler", vises en "fejlmeddelse". Hvis der ikke fremkommer en "melding", er Backup lykkedes.
 • Ved Backup spørges der nu efter et "filnavn".
 • Ved "Restore" (Genindlæsning af Backup) bliver Skinnne-spændingen afbrudt, for at have alle Lokomotiver under "kontrol".
 • IP
 • Visning af MAC-Adresse i Setup / IP.
 • Mål-adresse er fri indstilbar (Broadcast eller Unicast" i Setup / IP.
 • Forbedret indtastning af IP-Adresser.
 • MS
 • Alle tilsluttede MS1 kan nu tildeles et "Navn".
 • Lokomotiver bliver nu slettet korrekt i Mobile Station 1.
 • Ændringer af "lokomotiv"-navne vises nu også på Mobile Station 1.
 • Adresse-ændringer fører ikke med til "tab" af lokomotive på Mobile Station 1.
 • Mobilstation 2 (60653) kan nu bruges som "Slave" på Central Station.
 • Et et længervarende "tryk" på CS2-stoptasten, lukkes Central Station 2 ned.
 • Control
  • DCC
   • DCC kørsel for "kortee" og "lange" Adresser med 14, 28 eller 128 køretrin.
   • Programmering på Programmerings-spor (PRG) og på hoved-spor (POM).
  • Konfiguration
   • Længere "navne" for Lokomotiver i visningen er nu tilladt.
   • Databank-data korrigeret for 37254.
   • I Konfiguration af Lokomotiver markeres ændrede "parametre" med "gult". Kun ændrede Parametre overføres til Lokomotivet.
   • MFX-Lokomotivdata, som blev ændret på en CS1, indlæses nu også korrekt.
   • Opdatering af CV-tilgang med opdaterede CV's.
  • Funktioner
   • Konfigurations-skærmen for Funktioner vises ikke mere dobbelt.
   • De en gang i mellem fremkomne blå "rammer" er nu fjernet.
   • Følgende Symboler for Lokomotiv-funktioner er nu kommet til.
    • Kranarm op/ned.
    • Indenbelysning.
    • Nyt Symbol for ABV i stedet for "Skildpadde".
    • ...
   • Indsætteles af Lokomotiv-kort (60135) har nu ingen indflydelse på den aktuelle tilstand på Funktionerne (til/fra) på dette Lok.
  • Navnene på Lokomotiv-billeder er blevet forbedret, for at forbedre den automatiske tildeling af billeder.
  • Programmerings-kommandoer til MM2 Lokomotiver, afvikles nu over Lokomotiv-adresse i stedet for over Adresse 80.
  • CAN-Vinduet er blevet frakoblet, således at det ikke mere fremkommer tilfældigt.
 • CS2 Hjælpe-fil
  • P-forbuddet efter Mus-aktioner i Hjælpe-filen er nu rettet. (Sommetider vekslede Muse-pilen til et P-forbuds tegn).


GUI Version 1.0.7, GFP 1.16 (Januar 2009)

 • Højere Skifte-strøm for Magnet-artikler er nu muligt.
 • Frakoblings-forholdene af Magnetartikel er forbedret.
 • Forbedret Frakoblings-forhold af CS2 ved højt Strømforbrug eller Kortslutning.
 • Forbedret Frakoblings-forhold af Programmerings-Spor.


GUI Version 1.0.7, GFP 1.13 (November 2008)

 • For Drift med SPOR-1 anlæg er mikset DCC-drift nu mulig.
 • Opdateringer kan nu også hentes på www.maerklin.de og lagres op en USB-stick.
 • Udlæsning af den aktuelle DCC-Adresse er nu muligt over Programmerings-sporet (også lange Adresser).
 • Vmin og VMax bliver ved læsning af CS2-datafelterne afprøvet for "gyldige" værdier og i nødstilfælde korrigeret.
 • Ændringer i IP bliver efter "nystart" anvendt og efter hver exit af IP-billedet med [OK].
 • I Layout er der nu mulighed for gengivelse af "tekst", når et Symbol er "tomt".
 • Lokomotiv-databanken er korrigeret for Startsæt med 2 Lokomotiver, således af hvert lok kan skelnes fra Hinanden.
 • Nyt i Lokomotiv-databanken er følgende : 49960, 4998, 4999, 58115, 7651.
 • Forlinkning af mere end 5 funktioner ved MM2 er korrigeret, således af F4 ikke "skifter" lyset på det næste Lokomotiv.
 • Kørevej (Fahrstrasse) A1 kan også slettes.
 • Den grafiske visning af Update-gennemgange er nu forbedret.
 • Importering af Lokmotiv-billeder via USB-Stick er Aktiveret.
 • I Lok-konfiguration bliver kun det foretagne ændringer (vises i gul) overført til Lokomotivet, og ikke som før "alle" data.
 • ABV bliver komplet omstillet til Software-ABV. Hardware-ABV kan nu tilgås via CV.


Version 1.0.5, GFP 1.5 (Oktober 2008)

 • Ved 3-Sporskifter skal det venstre drevs adresse have den laveste Adresse og den højre drev den højeste adresse.

 

CS2-ChangeLog (GFP) :

(GFP-delen i CS2 er Skinneformat-processoren, som frembringer det Digitale Skinne-Signal, GFP-Opdateringer overføres også til 60173/60174 Boosterne)

 

 • V2.93   GFP-Opdateringer til CS2 / Marklin 60173 & 60174 Boostere.  
 •             CS2 skal genstartes mindst 1 gang for hver tilsluttet MFX-Booster tilsluttet til Centralstation, således at Opdateringen
 •             "skubbes" (Push-Teknologi) til hver tilsluttet 60173/660174 Booster enhed.
 • V2.90   (Ny GFP-Version i Beta-test for at forbedre Booster-Problemer.)
 • V2.43   GFP-Opdateringer til CS2

 

 • V2.31
  • Bug Fix  : DCC Read Config forbedret
  • Feature  : DCC "Read-DynamicSchwelle" tilpasset og afvent "Abklinken" for LGB MZS Sporskifte-decoder.
  • Bug Fix  : mfx + DCC Bit-tider udstyret med mulighed for Strækning. Dette hjælper på "rykning" ved gamle Spor1 MM Decoder 6095
  •                (Aktiverbar via Setup-Info-Konfig 6095-Mixmode (Standard eller Bred)
  • Bug Fix  : Korrekt overgivelse af Lokomotiv-retning til PC, også selv om Lokomotivet ikke er blevet kørt med.
 • V2.10
  • Bugfix : MFX- Lokomotiv-tilmelding forbedret ved "højt" Strømforbrug
 • V2.00
  • Feature : Stabil og Frigivet Version til Decoder-opdateringer
  • Bugfix : DCC Lys Bitbehandling ved "Lange" adresser er korrigeret
 • V1.39
  • Feature : Opdatering af Firmware i Lok-decoderne mLD og mSD.
  • Feature : Indspilning af Alternative Sound-Projekter i mSD Decoderne.
 • V1.38   Sammenføjning af Version 1.36 og 1.37 for begge Hardware-platforme.
  • Feature : Afkobling af Skinne-protokoller er realiseret
  • Feature : Indstillinger - Netværks-del
  • Bugfix : Fejl i CAN-Driveren er rettet ( dette medførte ukorrekte Bekræftigelses-meldinger )
 • V1.37  Speciel tilpasset Version til Galvanisk Hardware adskillelse.
 • V1.36
  • Bug Fix: Understøttelse af den aktuelle Lagrings-Chip i GFP
  • Indstilbar Udgangseffekt af Driver-Bro for tilpasning til den anvendte Transformator. (Er pt ikke aktiv endnu, da modstykket mangler i GUI-delen)
  • Lille Justering af Frakoblings-meldingen i GFP. (Det forekom en gang imellem af melding ikke blev sendt, Fejl endegyldigt rettet.)
 • V1.35  Bug Fix: Fejlende melding ved overbelastning er ordnet
 • V1.34  Bug Fix: Overflow ved Køretrins-beregning er ordnet
 • V1.33  Bug Fix: 1. Generation af MFX Decodere kan nu styres bedre.
 • V1.32  Feature: Motorola 27 Køretrin, også ved nedregulering.
 • V1.31
  • Feature: Låsning af Protokoller er nu muligt.
  • Feature: Motorola 27 Køretrin, Køretrin udregnes efter beregnings-forskrifter.
  • Bug Fix: ASK Genkendelse forbedret for CS 2 og ligeledes for Booster
 • V1.30  Bug Fix: Fejl i HW-underspænding rettet.
 • V1.29  Feature: 1.Version med Underspændings-afkobling i Hardwaren.
 • V1.28  Bug Fix: MFX Discovery Booster er igen funktions-dygtig.
 • V1.27  Feature: Udfald i Skinne-signal på grund af Underspændning er rettet.
 • V1.26  Feature: Underspænding-genkendelse og understøttelse for anvendelse af den nye Trafo til CS 2
 • V1.25  Feature: Udlæsning for Decodere i den nye Generation er forbedret og hurtigere.
 • V1.24
  • Bug Fix: Forbedring af Softwaren til 60173 Booster - Mere stabilt MFX-Tilmelding i Boosterafsnit.
  • Forespørgelses-mulighed indbygget for at CAN-bussen kan tilspørge et Lokomotiv om den aktuelle Tilstand på Funktionerne.
 • V1.23  Bug-fix: MM2 Omskiftnings-fejl rettet, MFX-tilmelding mere Stabil, Jævnspændings-andel til 6017 Booster Stabiliseret.
 • V1.22  Bug-fix: DCC F13 til F28 er realiseret, DCC læser mere robust.
 • V1.21  Bug-fix: MFX-Tilmelding og Udlæsning Multiprotokol beredt - Mindre Forbedringer.
 • V1.20  Feature: Ny Cyklus og Sende-systematik:
  • Bekendte afhængigheder mellem Protokollerne er realiseret.
  • Forvaltning af Mulige loks udvidet (max 250 pr Protokol).
 • V1.19  Feature: MFX Adress-udvidelse til 14 Bit, DCC Read robuster.
 • V1.18  Feature: MFX Multibyte Read, Booster overarbejdet, MFX Read robuster.
 • V1.17  Bug Fix: Bootloader-update pga Booster fjernet igen.
 • V1.16  Bug Fix: Bootloader-update, Underspændings-genkendelse i GFP.
 • V1.15  Bug Fix: Reaktiveret Kortslutnings-genkendelse ved Driver Booster.
 • V1.14  Bug Fix: Mindre fejlrettelser. Kode bearbejdet.
 • V1.13  Feature: DCC POM Programmering: DirectMode og BitMode.
 • V1.12  Feature: DCC Programmering BitMode og Registermode.
 • V1.11  Bug Fix: Fremmed-decodere - SkinneTiming korrigiert.
 • V1.10  Feature: DCC - Hurtigere Genkendelse
 • V1.9    Feature: DCC kørsel : Lange / korte Adresser og 14/28/126 Køretrin.
 • V1.8    Feature: MFX "Idle" med SendNetID, Symptom: sporadiske Aktioner ved mfx-Loks.
 • V1.7    Bug Fix: Driver Booster aktiviert.
 • V1.6    Feature: Subversion Kommando implementeret (DCC-Varianter, MM2 Varianter).
 • V1.5    Bug Fix: Kompatibilitet ESU: Ingen Bitstuffing i "NetID".
 • V1.4    Bug Fix: Første retnings-veksel anlææger Lok.
 • V1.3    Release: Version for PPS.
 • V1.2    Release: Doku Change, Bug Fix, 1.ste Release til Produktion.
 • V1.1    Bug Fix: MFX Bitstuffung. Symptom: ingen MFX Discovery.
 • V1.0    Release: Første udgivelse.
Like 2 kan lide
Top