Marklin CS2 - Programmering af Koblings-vals - Telex-Lokomotiver - Memory-Funktion.

 

Guide til Oprettelse og Programmering af Koblingsvals-funktion med CS2 og Memory-Funktion til Telex Lokomotiver.

 

Ovenstående Koblingsvals-funktion virker kun på Lokomotiver udstyret med Telex-Koblinger (Digitale Koblinger) hvor Telex/Digital-koblingen er styret

fra en Funktions-Taste

 

Se Vejledningen til dit Lokomotiv, angående Lokomotivets Funktionstaste-belægning af Telex/Digital-Koblingen og de dertil anvendte Funktions-taster.

Se endvidere om Lokomotivet har Lyd-Funktioner relateret til Koblings-funktioner (Tilkoblings / Frakoblings - Lyde), da disse også kan indprogrammeres

i afspilnings-forløbet.

 

Efter Opdatering af CS2 til mindst Software-version 3.5.6 er der nu mulighed for at "Programmere" ekstra Funktioner via MEMORY-delen på din CS2.

 

I Princippet er dette en "række" af Kommandoer angivet med CS2, som "indspilles" i MEMORY-delen på din CS2 og tilknyttes som en Funktions-Taste når

Programmeringen er afsluttet og færdig.

Når Programmeringen et afsluttet og færdig vil et Tryk på Funktions-Tasten "udløse" det for-programmerede forløb.

 

Funktions-tasten vises i samme Område som Lokomotivets andre Funktioner, men med den forskel at dette symbol  Billede  vises oveni det til Funktionen

tilknyttede Funktions-Ikon, som tegn på at Funktionen er "oprettet" via MEMORY-delen på Din Centralstation 2.

 

Her er en lille teknisk forklaring på det ind-programmerede forløb som skal "indprogrammeres" i CS 2 under MEMORY-delen :

Afgine Styre-Kommandoer  på CS2 :Forklaring på det Programmerede forløb :
Direktstyring  (ON) Direkte Styring af Lokomotiv sættes ON,  (Opstarts/Bremse-funktioner (ABV) frakobles herved.
Telex-funktion (ON)Telex-funktionen indkobles og aktiveres (Koblingen løfter sig).
Retnings-veksel (Baglæns)Lokomotivet skifter retning til Baglæns-kørsel.
Køretrin 25Hastigheden sættes til 25 (Køretrin) = Lokomotivet kører langsomt i Baglæns retning.
Køretrin 0Hastigheden sættes til 0 (Køretrin) = Lokomotivet stopper.
Koblings-Lyd

Koblings-Lyd Funktion sættes ON. Herved afspilles Lokomotivets Koblings-lyd.

(Kun hvis Lyd-Funktionen er indbygget i Lokomotivet, kan udelades i Programmerings-forløbet)

1) Rangeringsmeddelse-Lyd

2) Rangerfløjte-Lyd

3) Ranger-Lys

Rangeringsmeddelses-Lyd Funktion sættes ON. Herved afspilles Lokomotivets Rangermeddelse.

Rangerfløjte-Lyd sættes ON. Herved afspilles Lokomotivets Rangerfløjte-Lyd.

Rangerlys sættes ON. Herved tændes Ranger-lyset.

(Bemærk : Kun hvis Lyd-Funktionen / Lys-funktion er indbygget i Lokomotivet, kan udelades i Programmerings-forløbet).

Retnings-veksel (Fremad)Lokomotivet skifter retning til Fremad-kørsel.
Køretrin 25Hastigheden sættes til 25 (Køretrin) = Lokomotivet kører langsomt i Fremad retning.
Køretrin 0Hastigheden sættes til 0 (Køretrin) = Lokomotivet stopper.
Telex-funktion (OFF)Telex-funktionen frakobles og deaktiveres (Koblingen lægger sig).
Direktstyring  (OFF)Direkte Styring af Lokomotiv sættes OFF,  (Opstarts/Bremse-funktioner (ABV) indkobles igen).
  
  

 

 

Liste over Marklin Lokomotiver som er udstyret med Telex-Koblinger, enten i Fronten (F)  eller i Bagenden (B) og som styres via en Funktions-Taste samt

Lyd-funktion (L) og Rangerlys (R) som er indbygget og kan aktiveres via Funktions-Taste og medtages i Programmerings-forløbet hvis dette måtte ønskes.

26340 Telex F/B26536 Telex B26558 Telex B29530 Telex B29532 Telex B29820 Telex B29825 Telex B36340 Telex F/B
36341 Telex F/B36342 Telex F/B36343 Telex F/B36819 Telex F/B36827 Telex F/B36829 Telex F/B37000 Telex F/B37001 Telex F/B
37003 Telex F/B37166 Telex F+(R)37455 Telex B +(L)37589 Telex B +(L)37600 Telex F/B37615 Telex F/B +(R)37616 Telex F/B +(L)37617 Telex F/B
37649 Telex F/B37650 Telex F/B37652 Telex F/B37653 Telex F/B37654 Telex F/B37655 Telex F/B +(R)37695 Telex F/B37697 Telex F/B +(R)
37832 Telex B37841 Telex B37843 Telex B37848 Telex B +(L)37849 Telex B +(L)37860 Telex F/B37862 Telex B +(L)+(R)37863 Telex F/B +(L)+(R)
37883 Telex B +(L)37885 Telex B37886 Telex B37887 Telex B37889 Telex B +(L)37895 Telex B +(L)37903 Telex F/B37904 Telex F/B
37921 Telex B +(L)37953 Telex B +(L)37954 Telex B     
        
        
        

 

Inden du påbegynder selv Ind-programmeringen skal du have følgende Informationer klar, da du får brug for disse i Programmerings-forløbet :

- Noter den Funktions-Taste som styrer den "forreste" Kobling

- Noter den Funktions-Taste som styrer den "bagerste" Kobling

- Noter den Funktions-Taste som styrer den "direkte" styring af dit Lokomotiv ( ABV-funktionen ON/OFF, ligger som oftest på F4-tasten)

- Noter den Funktions-Taste som styrer en eventuel Lyd-funktion i forbindelse med Koblings-Funktion (f.eks Ranger-fløjte)

- Noter den Funktions-Taste som styrer en eventuel Lys-Funktion i forbindese med Koblings-Funktion (f.eks Ranger-lys).

 

Du er nu klar til at påbegynde Programmeringen af Koblingsvals-funktionen, se det viste eksempel og forløbet herunder.

 

Eksempel med Illustrationer på hvordan du kan "ind-programmere" Koblingsvals-Funktionen på din Centralstation 2 under MEMORY-delen :

 

Tryk på MEMORY på CS2 og derefter på den viste knap i billedet herover.

 

Udvælg en Memory lagringsplads, i dette tilfælde vælger vi C3. Tryk på C3-Knappen.

 

Når du trykker på C3 vil du i højre side af skærmen se feltet som på ovenstående Billede er market med rødt.

Bemærk at herfra begynder selve "optagelsen" af forløbet for Koblingsvals-funktionen.

Bemærk ligeledes følgende :

1) Hvis du drejer på den røde Regulator-knap på CS2 registreres den valgte "Hastighed" og du vil se en lille boks i feltet til højre.

2) Hvis du trykker på den røde Regulator-knap på CS2 registreres dette som et "Retnings-skift" og du vil se en lille boks i feltet til højre.

3) For at indsætte en Funktion skal du skifte til "Control" i toppen af CS2-skærmen og vælge den ønskede Funktion, som du ønsker indsat

    under MEMORY (C3)

3) Trykker du på en Funktions-Taste (Telex-Kobling Front/Bag, Lyd-funktion, Lys-funktion) registreres dette som valg af en "Funktion" og

    du vil se en lille boks i feltet til højre.

 

TIP : Hvis du tilslutter en MS2 til din CS2 kan du anvende MS2 og dens Funktions-Taster til at indsætte den ønskede Funktion i MEMORY (C3)

          Dette sparer dig for at skulle skifte frem og tilbage mellem MEMORY og CONTROL menuerne i toppen hele tiden, mens du indprogrammer

          den ønskede Funktion som skal medtages i forløbet i Memory - C3

 

Start med at "navngive" din Koblingsvals-funktion (f.eks Marklin Artikelnr-KVF - KVF = forkortelse for Koblings Vals Funktion)

Tryk på Tastatur-knappen ud for C3 under feltet "Name" i nederste Venstre hjørne og indtaste dit valgte navn for Funktionen.

Tryk på den grønne flueben for at lagre navnet på Funktionen. Teksten i feltet "Name" ændrer sig nu.

 

I Forhold til Listen og den Tekniske forklaring som er vist længere oppe på denne Side i Tabel 1 kan man nu oprette hele dette

forløb som er vist i denne Tabel ( De på CS2 angivne Styre-kommandoer ).

Hvis du kun har medtaget selve Koblings-funktionen vil du nu se at der er ca 10 Bokse i feltet til Højre.

Har du medtaget Lyd-Funktioner / Lys-Funktioner forøges antallet af Bokse i i feltet til Højre med de Funktion som du har medtaget til

Koblingsvals-Funktionen.

( Bemærk at det kan være nødvendig at

 

Trykker du på en af Boksene i feltet til Højre i mere end 3 Sekunder fremkommer Dialog-boksen som du kan se på Billedet herover.

 

Når Dialog-boksen er åbnet kan du bearbejde Egenskaberne for Boksen og hvilken hændelse der skal foretages.

Der kan vælges i mellem følgende :

LOK  ( Vælg Lokomotiv på Listen)

KOMMANDO ( Vælg imellem Hastighed / Kørselsretning / Nødstop / Funktion )

FUNKTION ( Vælg Funktions-Icon som skal anvendes )

TILSTAND  ( Vælg Tilstanden for Funktionen )

VENTETID  ( Vælg Ventetiden som skal gennemløbes efter udførelse af denne Kommando )

   ( TIP : Tryk på ? for mere Information )

 

Tryk nu på det grønne Flueben for at afslutte Dialogboksen og gemme dine Ændringer.

Tryk igen på det grønne flueben for aflsutte Programmeringen af MEMORY - C3

 

Allerede nu kan Koblingsvals-funktion udføres under MEMORY-delen på CS 2.

Men vi går lige skridt videre og opretter en Funktions-Icon til Koblingsvals-funktioen.

 

Tryk på den Markede Knap som vist på billedet herover.

 

Herefter åbnes Dialog-boksen med Lokomotivets Egenskaber som vist på billedet herover.

 

Vælg en "tom" plads til det Funktions-Icon du vil anvende som vist i den røde Cirkel længst til højre.

Under ICON vælges den Funktions-Icon som du ønsker at anvende.

Under FUNKTIONS-MÅDER (Funktionsweise) er der nu mulighed for at vælge følgende tilstande :

SKIFTEFUNKTION (Schaltfunktion) - Funktionen er permanent indkoblet

IMPULSFUNKTION - Funktionen afspilles 1 gang og afsluttes

TIDSFUNKTION (SEK) - Funktionen afspilles i det angivne Tidsrum

FORLØBS-FUNKTION - Funktionen der skal afspilles kan nu vælges her.

                                       

 

 

Vælg C3 (eller det navn du har givet Koblingsvals-funktionen) og tryk herefter på det grønne flueben

 

Som det nu ses er der oprettet et Nyt Funktions-Icon for den Koblingsvals-funktion som du har programmeret

med den tidligere viste fremgangsmåde.

 

(HUSK AT GEMME ÆNDRINGER TIL DIT LOKOMOTIV VED FØRST AT TRYKKE PÅ  Billede  OG DEREFTER  Billede

 

 

Funktion er nu gemt Permanent og Koblingsvals-funktionen kan anvendes. 

 

( BEMÆRKNING : Har du kommentarer til Programmerings-forløbet af Koblingsvals-Funktionen på CS 2 kan du sende mig en Mail-besked via Sporskiftet.dk )

 

Like 0 kan lide
Top