Marklin CS2 - Programmering af Koblings-vals på Telex-Lokomotiver via Memory-Funktion.

Efter opdatering af Marklin Centralstation 2 til Version 3.5.6 er det muligt at anvende MEMORY-delen på Centralstation 2 sammen med et Lokomtiv's Funktioner

og Lyd-Funktioner samt Kørselsretning og angivelse af Lokomotivets Hastighed.

 

Dette kan .feks anvendes til at lave en såkaldt "Koblings-vals" til et Lokomotiv som er udstyret med TELEX-Koblinger i Fronten eller Bagenden.

 

En Koblings-vals går ud på at når et Lokomotiv med TELEX-koblinger skal af-koble de efter Lokomotivet tilkoblede Personvogne/Godsvogne gennemløber

en forud-programmet afkoblings-sekvens som kan speciel oprettes til Lokomotivet ved anvendelse af MEMORY-delen på Centralstation 2.

Det der sker er i bund og grund af Lokomotivets Ranger-funktion sættes i kraft samtidig med at Telex-Kobling aktiveres og Hastighed på det valgte Lokomotiv

øges i en Kortvarig periode i samme retning som vognene er placeret i forhold til Lokomotivet, derefter skiftes køretningen til modsat retning for en kortvarig

periode og Telex-funktion og Ranger-hastighed sættes tilbage til Normal funktion.

 

Denne Guide beskriver hvorledes at Koblings-valsen Oprettes og Programmeres via en række Skærmbilleder fra Centralstation 2 :

Billede

 Tryk på Billede knappen.

 

Billede

 I Dette eksempel anvendes Tasten "C3" til vores Programmering af Koblings-vals Funktionen

 

Billede

Tryk på Tasten "C3", herefter vil du kunne en Boks åbne i højre side af CS2 skærmen.

Denne boks vil ineholde de "Kommandoer" som angives med Funktions-Tasterne samt den "røde" Styrings-knob på CS2

 

Billede

Start ned at trykke på Billede for at navngivne Koblings-vals funktionen som skal oprettes på "C3"-tasten.

Valg af navn er valgfrit, så du kan selv bestemme, feks Marklin Art-Nr KV ( KV er forkortelse for Kobilings Vals )

Efter du har angivet det ønskede "Navn" på Funktion, tryk på Billede

 

Billede

Når du trykker på en Funktions-taste i Venstre Side af CS2-Skærmen indsættes der en "Boks" i MEMORY-boksen i Højre side af CS2-Skærmen med den

valgte "Funktion".

Drejer du med den "Røde" Styreknob på CS2 indsættes der en "Boks" i MEMORY-boksen med angivelse af "Hastighed" for Lokomotivet.

Trykker du på den "Røde" Styreknob på CS2 indsættes der en "Boks" i MEMORY-boksen med angivelse af et "Retnings-Skift" for Lokomotivet.

 

Billede

Som det ses på Skærmbilledet fra CS2 herover, kan nu nu se en række "Bokse" i MEMORY-feltet til Højre.

Hvis du holder "Musen" henover en af Boksene og holder Muse-knappen nedtrykket i "mere" end 4 Sekunder åbner der en Dialog-boks magen til

det næste billede som vises herunder.

 

Billede

Ud for LOK kan du vælge et Lokomotiv fra Listen på din CS2

Ud for KOMMANDO kan du lave manuelle tilretninger for den ønskede Funktions som skal Programmeres i forhold til Lokomotivet.

Ud for FUNKTION kan du vælge Funktions-Iconer som skal anvendes.

Ud for ZUSTAND vælges den aktuelle Funktions-Icon "tilstand".

Ud for WARTESEIT kan angives en "Ventetid" som angiver x antal Sekunder/Millisekunder i Afspilnings-forløbet for MEMORY-Funktionen.

(Dialog-Boksene som fremkommer når du trykker på en "Boksene" i Højre side har forskellige Egenskabs-Sider alt efter hvilken "KOMMANDO" du vælger.)

 

Programmerings-forløbet for Koblings-valsen ser ud som vist på de næste Linier :

Direkte Styring-Funktion (ABV) "ON"Direkte Styring/ABV Funktion tilkobles - Ventetid 0.5 Sekund
Telex "ON"Telex-Funktion sættes til "ON" og Aktiveres.
Retnings-SkiftRetnings-Skift på Lokomotivet foretages imod den retning hvor vogne er tilkoblet.
Rangerfløjte-lyd (som Moment-Funktion 1-2 Sekunder)Rangerfløjte-Lyd afspilles 1-2 Sekunder
Køretrin 25

Lokomotivets "Køretrin" sættes til værdien "25". (I retningen mod tilkoblede Vogne i kort tid)

(Bemærk TELEX-funktion er stadig aktiv)

Køretrin 0

Lokomotivets "Køretrin" sættes til værdien "0". (I retningen mod tilkoblede Vogne, Vogne afkobles nu)

(Bemærk TELEX-funktion er stadig aktiv)

Retnings-Skift

Retnings-Skift på Lokomotivet foretages til modsatte retning fra de tilkoblede vogne.

(Bemærk TELEX-funktion er stadig aktiv)

Køretrin 25

Lokomotivets "Køretrin" sættes til værdien "25". (Lokomotiv skifter retning væk fra tilkoblede Vogne i kort tid)

(Bemærk TELEX-funktion er stadig aktiv)

Køretrin 0Lokomotivets "Køretrin" sættes til værdien "0". (Lokomotiv stopper - Afkobling skulle nu være gennemført)
Telex-funktion "OFF"Telex-Funktion sættes til "ON" og Aktiveres.
DirekteStyring-Funktion (ABV) "OFF"DirekteStyring-Funktion (ABV) sættes til tilstanden "OFF"

PROGRAMMERING AFSLUTTES AT TRYKKE PÅ

 Billede  OG DEREFTER PÅ   Billede

 

Herefter er Programmering af Koblings-Vals sekvensen gennemført og den Programmerede MEMORY-

funktion er tilendebragt og kan nu anvendes af CS2 Brugeren (Se det næste Skærm-billede fra CS 2) ved at

trykke på "C3"-knappen

NOTE :

Bemærk at det kan være nødvendigt for Brugeren at foretage tilpasninger i de forskellige Funktioner ved at

trykke på en af Boksene i MEMORY i Højre side i mere end 4 Sekunder og lave de individuelle tilpasninger som

virker bedst for Brugeren selv i forhold til den ønskede Koblings-Vals funktion.

 

 

Billede

Funktionen som er "Programmeret" på C3-Knappen under MEMORY-delen kan faktisk allered udløses nu,

men for Overskuelighedens skyld tilføjes der 1 eller 2 Funktions-Iconer som aktiverer Funktionen under

Memory-delen.

 

Tilføjelse af Funktions-Iconer for den "Programmerede" Memory-Sekvens :

 

Billede

Tryk på Billede (Lok-Konfiguration) for det valgte TELEX-Lokomotiv.

 

Billede

Herefter vises Lokomotivets Konfigrations-side.

 

Billede

Vælg en "TOM" Funktions-Icon plads som vist ved den runde Cirkel til højre.

Vælg Funktions-Icon Symbolet for Afkobling ved den røde Cirkel i toppen af Billedet.

MARKER funktion "ABLAUFFUNKTION" og vælg i Rulleskakten derunder indstillingen "C3"

Billede

 

 

Billede

Nu er den ene af TELEX-Koblingerne opsat således at Koblings-Vals Funktionen kan anvendes via det tildelte Funktions-Icon Symbol.

Tryk herefter på Billede for at gemme Funktionstaste-tildelingen i Lokomotivet og herefter på Billede afslutte Programmering af Funktions-Tasten.

 

VIGTIGT :

Hvis Lokomotivet er udstyret med 2 Stk TELEX-Koblinger skal en tilsvarende MEMORY-Sekvens "programmeres" for Kobling nr 2, lige som anvist i denne Guide.

Først herefter kan man anvende Koblings-Vals Funktionen med "begge" TELEX-Koblinger på det ønskede Lokomotiv som har Telex-Koblinger.

 

Billede

Nu kan man ved at trykke på det "nye" Icon "Aktivere" den nye Koblings-Vals funktion som man har indprogrammeret i MEMORY-delen på sin CS2.

Bemærk det lidt specielle Funktionstaste-Symbol som viser dig at Programmeringen er foretaget via MEMORY-delen på CS2.

 

Denne Funktion kan f.eks anvendes til Marklin 37688 (M17) og Marklin 37698 (Tjenestelok) Lokomotiverne som begge to er udstyret med TELEX-koblinger

i begge ender til at oprette Koblings-Vals funktioner for disse Lokomotiver.

 

God Arbejdslyst !

 

 

Like 0 kan lide
Top