Marklin CS2 - PC Version

 

Marklin CS2 - PC Version (3.8.1) - Udgivet 10-12-2014   /  ( Denne Wiki-side er sidst opdateret 14-12-2014 )

Billede

Marklin PC-version - Information

  • PC-Version tilgængelig i WIndows / MAC versioner
  • Komplet styring af alle de i Centralstation 2 indbyggede funktioner via en PC.
  • MASTER-Konfiguration for Anlægs-Konfiguration til PC.
  • Op til flere Kørekontroller / Keyboard / Memory / Layout - sider kan vises samtidigt på PC-Skærmen.
  • Vinduer til Layout - Sider er "skalerbare" i størrelsen på PC-versionen.
  • Op til flere MFX+ Brugerflader til styring af Lokomotiver kan vises samtidigt på PC-Skærmen.
  • Muligheden for direkte redigering af Layout - Sider i PC-versionen, hvor foretagne ændringer i PC-Version overføres direkte til CS2 øjeblikkeligt.
  • Samtidig brug af andre CS2 Enheder er muligt, under anvendelse og brug af PC-versionen.

 

Billede

( CS2.exe - Softwaren)

 

Billede

( GFP-Simulator )

 

Installations-filen som hentes fylder ca 55 MB.

Filen kan hentes på : www.maerklin.de/de/produkte/tools_downloads/software_updates.html

 

Efter installation (Udpakning) af Softwaren, fylder Softwaren ca 115 MB på din PC.

 

Programmet installeres som Standard i Mappen : C:\Program Files\Maerklin\CS2 på din PC.         ( Windows 7 i dette tilfælde ).

I Denne Mappe befinder der sig en PDF-Brugervejledning til Softwaren i filen : Readme CS2 PC-App.pdf

 

Programmet vil ved den første starte bede dig om at angive en Arbejds-Mappe og Mappen "Dokumenter" er forudvalgt for dig.

(Anvend IKKE Mappen Dokumenter som Arbejdsmappe, men opret en NY mappe med navnet "MaerklinCS2-PCVersion" inde i Dokument-mappen

(Brugere har rapporteret af hvis CS2-Programmet senere afinstalleres, slettes "hele" indholdet af Brugerens Dokument-Mappe på denne's PC)

 

Installations-Programmet opretter en række Under-mapper i Mappen : MaerklinCS2-PCVersion , for den bruger som Aktuelt er logget ind på sin PC.

 

I Mappen MaerklinCS2-PCVersion oprettes følgende Under-Mapper og der installeres følgende filer :

Under-Mapper : Backup / FctIcons / Gleisbilder / Hilfe / Icons / LokCVS / MagCVS / MagIcons_ / Motive / Spiel / Temp / Update / Wave

Filer : mfxdefs.cs / cs1.cs2 / fahrstrassen.cs2 / gleisbild.cs2 / lokomotive.cs2 / magnetartikel.cs2 / prefs.cs2 / lokdb.csv / 4 Sprogfiler (DE-EN-FR-NL) / geraet.vrs

( Bemærk at Stien til Arbejds-mappen for CS2-Softwaren kan ændres i CS2-Softwaren under SETUP Billede  ).

Hvis Arbejds-mappen ( i dette tifælde MaerklinCS2-PCVersion ) ændres skal CS2-Softwaren lukkes ned og startes igen for at ændringerne kan træde i kraft.

Herefter anvendes den nye Arbejds-Mappe som Arbejds-område.

Dette kan være nyttigt i forbindelse med f.eks anvendelse af en TEST-Version til Anlægs-styring.

 

For at CS2-Programmet kan opbygge en Netværks-forbindelse med din Centralstation 2, skal følgende betingelser være opfyldt

1) Din Centralstation 2 skal være forbundet med dit Lokale Netværk ( via Din Router / Switch ).

2) CAN-Gateway på din Centralstation 2 skal være Indstillet til "AUTO". (Anbefalet indstilling)

3) Ziel-Adresse kan enten være IP-Adressen på Partner-PC eller Broadcast-Adressen for Netværket.

Partner-PC er den Specifikke IP-Adresse for den PC, hvorpå CS2-Programmet er Installeret og Afvikles fra.

Broadcast-Adressen er  i mange tilfælde 192.168.1.255 på Lokale Netværk, således at Data-Kommunikation sendes til

Alle Computere/Enheder tilsluttet det Lokale Netværk indenfor IP-Adresse området 192.168.1.2 - 192.168.1.254.

 

IP-Adressen 192.168.1.1 er som oftest anvendt til din Router, hvor du kan indstille dit Lokale Netværk og det IP-Adresse

område, som du ønsker at anvende på dit Lokale Netværk.

 

En "Aktiv" Centralstation 2 som er tilsluttet til dit Lokale Netværk via din Router / Switch bliver indenfor 1 Minut fundet og vises i CS2-Programmet

under SETUP ud for Partner-CS2.    (Bemærk at der nu er en Markering ved "Verbindung mit CS2" ).

Alle de til det Lokale Netværk tilsluttede Centralstation 2 enheder vises i Listen ud for Partner-CS2 med deres tilhørende IP-Adresse og der kan

nu vælges hvilken en af Centralstation 2 enheder, som der skal "forbindes" til efter brugerens eget valg.

Bemærk at der ved Genstart af CS2-Programmet vil blive forsøgt at etablere "forbindelse" til den Centralstation 2, som der sidst var oprettet

forbindelse med, sidste gang du anvendte CS2-Programmet.

 

 

CS2-Programmet kører rent praktisk som en SLAVE-opsætning i forbindelse med sammenkoblingen med Din Centralstation 2.

1.ste gang Programmet startes bliver du bedt om at vælge SPROG-Indstillinger.

(Der kan kun vælges mellem Sprogene DE-EN-FR-NL, da CS2-Programmet kun har medleveret SPROG-filer til disse Sprog.)

 

( Bemærk, at hvis Programmet ikke "detekterer" en tilsluttet CS2 til Netværket, startes Softwaren op i DEMO-Mode )

 

CS2-PROGRAM  (DEMO-MODE) :

Til Brugerens afprøvning af CS2-programmet er der indført en DEMO-Mode til Brugerens rådighed

Når CS2-Programmet betjenes i DEMO-Mode er det muligt at anvende CS2-Programmet uden Tilbagemeldning fra en CS2.

Tilbagemeldningerne frembringes via GFP-Simulatoren, som installeres sammen med CS2-Softwaren.

Hvis der i DEMO-Mode foretages ændringer i Konfiguration, tager disse også effekt når en Centralstation 2 tilsluttes og opnår

forbindelse med CS2-Programmet.

Dette er gjordt for muliggøre et uforstyrret arbejde i MASTER-Mode og dennes Konfiguration og af hensyn til CS2-Brugeren.

 

 

CS2-PROGRAM  (MASTER/SLAVE SETUP AF CS2-ENHEDERNE) :

Master/Slave håndteringen af flere CS2-Enheder håndteres i CS2-Programmet håndteres på en lidt anden måde, pga den nye DEMO-Mode.

- Ved det allerførste forbindelses-forsøg til en CS2, bliver der skiftet til "Zweigerat"-Mode og den bestående Konfiguration på CS2 enheden anvendes.

- I "Demo-Mode" bliver der grundlæggende skiftet til "Master-Modus" for CS2-Programmet.

- Bliver der på en forbundet Centralstation 2 enhed "akiveret" Master/Slave-Mode, gælder denne Indstilling kun for denne CS2.

   ( Ved en fornyet forbindelses-forsøg bliver den indstilling igen valgt ).

- På alle Andre CS2 enheder bliver der skiftet om til "Zweigerat"-Mode.

 

 

CS2-PROGRAM  (ANVENDELSE AF LOK-ICONER) :

Lok-Iconer som brugeren selv har indlagt på Centralstation 2 enheden, skal "kopieres" over i icons-mappe som lægger inde i den af Brugeren "valgte" Arbejds-mappe.

Stien til indlægning af Lok-Iconer til anvendelse i CS2-Programmet vil således se ud som følgende, hvis man har anvendt det foreslåede Mappe-navn til Installationen af CS2-Softwaren :

   C:\Dokumenter\MaerklinCS2-PCVersion\icons

Man kan med fordel anvende den i CS2 indbyggede Webserver til at "hente" og "overføre" de ønskede Lok-Iconer fra Centralstation 2 til "icons"-mappen i Brugerens Arbejds-mappe.

Mere Information om CS2 - Webserver og mulighederne, finder du på denne Side : Marklin CS2 - Webserveren i CS2 og hvad den kan anvendes til.

CS2 - Webserveren er i stand til at vise dig en Oversigt over alle de i CS2 indlagte Lok-Iconer i en Web-browser.

Højre-klik med musen på det Lok-Icon som du ønsker at overføre til den før angivne Arbejds-mappe for CS2-Programmet og Gem Lokicon-filen inde i "icons"-mappen i Arbejds-mappen.

Herefter lukkes CS2-Softwaren ned og startes op igen påny.

(Denne metode sikrer at navngivningen af Lok-Icon filerne på CS2 og i CS2-Softwaren er identiske med hinanden).

 

 

CS2-PROGRAM - HJÆLP :

Et tryk på Billede viser dig de indbyggede Hjælpe-filer i Centralstation 2.

 

CS2-PROGRAM - (PC-TASTATUR BETJENING) :

(BEMÆRK : For at Tastatur-Betjeningen "virker" skal du klikke på Hoved-programmet CS2.exe således at Vinduet er "Aktivt".)

Funktionstasterne F1 til F8 på PC-Tastaturet "simulerer" Funktionstasterne F0-F7 i den Venstre CONTROL.

Funktionstasterne F9 til F16 på PC-Tastaturet "simulerer" Funktionstasterne F0-F7 i den Højre CONTROL.

Tasten "A/a" åbner Lokomotiv-Udvalgs siden for den Venstre Lok-CONTROL.

Tasten "L/l" åbner Lokomotiv-Udvalgs siden for den Højre Lok-CONTROL.

Hvis Tasten "G/g" nedtrykkes svarer dette til et Tryk på STOP-Knappen på din CS2. Et Tryk G/g igen sætter CS2 tilbage i normal Drifts-tilstand.

Hvis Tasten "Mellemrums-tasten" nedtrykkes svarer dette til et Tryk på STOP-Knappen på din CS2.

Et Tryk på Mellemrumstasten igen sætter CS2 tilbage i normal Drifts-tilstand. (Bemærk at der i bunden af GFP-Simulatoren ses Teksten "RUNNING" eller "STOPPED")

Tasten "S/s" skifter Lokomotivets Kørselsretning (Frem/Tilbage) i den Venstre Køre-Kontrol.

Tasten "K/k" skifter Lokomotivets Kørselsretning (Frem/Tilbage) i den Højre Køre-Kontrol.

Tasten "Q/q" Afslutter og Lukker CS2-Programmet ned.

Scroll-knappen på Musen styrer hastigheden på Lokomotivet i den Højre CONTROL.

Scroll-knappen + (Windows-Tasten eller Apple-Tasten) på Musen styrer hastigheden på Lokomotivet i den Venstre CONTROL.

 

(Når en LAYOUT-Side er åbnet og vises i det særskilte skalerbare Vindue, kan følgende Tastatur-knapper anvendes) :

HOME = Hopper til den 1.ste side vist i LAYOUT-Udvalgs Menuen

END    = Hopper til den sidste side vist i LAYOUT-Udvalgs Menuen

PAGE DOWN = Hopper til den næste LAYOUT-side.  ( -Tasten har samme Funktion )

PAGE UP       = Hopper til den forrige LAYOUT-side.  ( -Tasten har samme Funktion )

WINDOWS-TASTEN + ""-Tasten  =  Åbner LAYOUT-Siden i Venstre side af PC-Skærmen i "Maksimeret" Tilstand / Normal Tilstand.

WINDOWS-TASTEN + "→"-Tasten  =  Åbner LAYOUT-Siden i Højre side af PC-Skærmen i "Maksimeret" Tilstand / Normal Tilstand.

Trykkes der på det Første Bogstav for en indlagt LAYOUT-Side, hoppes der frem til denne LAYOUT-Side.

 

CS2-PROGRAM - BETJENING :

Når Keyboard / Layout / Memory - Fanerne er vist med "Sort" bagrund i CS2-Programmet, som vist på billedet herunder,

Billede

kan Keyboard / Layout / Memory - Siderne åbnes og vises i små selvstændige Vinduer, som vist herunder.

BilledeBilledeBillede

Bemærk at Layout-Siderne er "Skalerbare" og kan vises i Fuldskærms-størrelse på din PC-Skærm.

 

Højre-klikkes der med Musen på Keyboard / Layout / Memory / Setup - knapperne, vises disse Knapperne med "Grå" Baggrund, som vist på de 4 Billeder herunder.

BilledeBilledeBilledeBillede

 Betjening kan herefter finde sted som du normalt kender det og er vant til med din Centralstation 2 enhed.

 

CS2-PROGRAM - EDIT-MODE :

Skal du redigere under Keyboard / Layout / Memory / Setup - Fanerne i PC-Versionen, skal du først Højre-klikke med Musen på det ønskede Fane.

Tryk derefter på Billede inde i den pågældende Fane for at bringe PC-Version softwaren i EDIT-Mode, som vist på Billederne herunder.

Baggrunds-farven ændrer herefter farve til "Blå", som tegn på at du befinder dig i EDIT-Mode i CS2-Programmet.

BilledeBilledeBillede

Herefter kan du betjene og redigere indstillingerne på Din CS2 som Du kender det og er vant til fra din Centralstation 2 enhed.

 

Alle de kendte Editerings-muligheder fra din Centralstation 2 kan anvendes i PC-Versionen og Dialog-Boksene vises i selvstændige Vinduer, som vist herunder.

BilledeBilledeBillede 
BilledeBilledeBillede 
BilledeBilledeBillede 
    

Bemærk : Når en Dialogboks er åbnet vises CS2-Programmets Hoved-Vindue ikke før end at Dialog-boksen lukkes igen.

 

CS2-PROGRAM - CONTROL :

Alle Funktioner under CONTROL, som du kender fra anvendelsen af din CS2 er ligeledes tilstede i PC-Version.

Billede

Trykker du på Billede  - knappen sker der følgende :

 

Ved et MFX+ Lokomotiv åbnes det tilhørende Grafiske Spielewelt Betjenings-panel, som vist i eksemplet herunder :

Billede

Ved et Almindeligt Lokomotiv åbnes der et lille CONTROL-Vindue, som vist herunder :

Billede

 

Trykker du på Lok-Iconet vises følgende side, hvor et Lokomotiv kan hentes frem til CONTROL.

eller du kan Oprette et Lokomotiv Manuelt eller via Databasen.

Billede

 

CS2-PROGRAM - CONTROL (Lokomotiv-Egenskaber) :

Trykker du på Billede åbnes Dialog-boksen med Lokomotivets Egenskaber

Billede

 

Trykker du på Billede   udlæses Decoderen i det pågældende Lokomotiv og Informationen vises på PC-Skærmen.

Billede

 

Trykkes der på en Funktions-Taste eller en "Tom plads" til en Funktions-Taste vises følgende Skærmbillede :

Billede

 

 

CS2-PROGRAM - ANDET :

På grund af de forskellige Forudsætninger på Enhederne og den bagvedliggende Hardware har det været nødvendigt at lave tilpasninger

ved enkelte Indstillinger i Betjenings-fladen.

I Forhold til Centralstation 2 Enheden er der under SETUP-Funktionen i CS2-Programmet ændret på nogle Sider og visse Sider er udeladt.

- Datasikring og Update - Funktionerne er IKKE indeholdt i CS2-Programmet.

- S88-Fanen under SETUP er IKKE tilstede, da den nødvendige Hardware ikke er til rådighed.

- PC-typiske Indstillinger til brug sammen med CS2-Programmet er indlagt under SETUP.

- Indstillings-fanen til IP forefindes IKKE i CS2-Programmet.

- Indstillings-fanen til CAN forefindes IKKE i CS2-Programmet.

- Muse-visningen lader sig IKKE "deaktivere".

 

 

Til CS2 og CS2-Software - Brugerne :

Opdager du andre Betjenings-muligheder og Funktioner i forbindelse med CS2-Softwaren, som ikke er nævnt på denne Wiki-Side,

kan du selv indlægge disse på Wiki-siden eller sende mig et Weblink med de Nye Informationer, så vil jeg så hurtigt som muligt

sørge for, at Wiki-Siden opdateres med de Nye Informationer om Softwaren til gavn for alle CS2-Brugerne.

 

Information om kommende Opdateringer af CS2-Softwaren vil blive annonceret på denne Wiki-side, når Info er tilgængelig.

 

På Forhånd Tak.

 Frank F

 Kontakt-Info :  ff@marklinisterne.dk

 

 

 

 

Like 3 kan lide
Top