Marklin CS2 - Opdatering af Centralstation 2 ( Indtil Software-version 3.5.6 )

 

Opdatering af Centralstation 2 kan foregå på 2 måder, enten Online via Internet eller via en USB-Stik.

 

Opdatering af Centralstation 2 online via Marklin RSync Server over Internettet :

 

Den hurtigste måde at Opdatere Centralstation 2 er via Marklin's Online Server over Internettet.

Rettelser i Softwaren til Centralstation 2 bliver tilføjet hurtigere til Online-versionen af Opdateringen end til USB-Opdateringen til CS2.

Nyere Versioner af Softwaren til CS2 er således tilgængelig hurtigere for Brugeren af Centralstation 2, nemlig i det øjeblik at Marklin "uploader"

en ny Software-version til deres Server og stiller denne til rådighed for Brugeren af en Centralstation 2.

 

Centralstation 2 - Aktuel Online-Version :  GUI V3.5.6 - GFP V2.43  som er udgivet : 13-03-2013

( Næste Opdatering "forventes" at være til GUI V 3.6.x - Udgivelses-datoen er ikke kendt endnu, formodentlig i 1 eller 2 Kvartal af 2014 )

 

BEMÆRK :

Ovenstående Online-Opdatering til Software-version 3.5.6 / GFP V2.43 af CS2, skal gennemføres 2 gange lige efter hinanden, for at

Opdateringen installeres korrekt på Centralstation 2.

CS2 vil automatisk "Genstarte" efter den 1.ste Opdatering, derefter kan du selv gennemføre den næste Opdatering via CS2 - SETUP.

Ved 2. Opdatering installeres de aktuelle filer til Software-version 3.5.6 - GFP V2.43

 

Sidst i Januar 2014 har Marklin lagt en Opdatering Online til GFP V 2.43, som ligeledes overføres til din Centralstation 2.

Denne Opdatering kan ligeledes være overført i forbindelse med Online-Opdatering af CS2.

Næste gang din CS2 starter op vil du få et tilbud om Opdatering til GFP V2.43 på skærmen på CS2, som der svares JA til for at gennemføre.

Herefter Installeres den nye GFP Version ( det tager et par minutter), du kan følge med på den viste Status-bjælke (0-100%) som vises på CS2.

 

Inden du "genstarter" din CS2 efter GFP-Opdateringen , kan du via den i CS2 indbyggede Webserver under Punktet "Update-Log", se hvilke

filer som er blevet overført til CS2 og installeret.

 

 

Et Eksempel på Opsætningen af et Netværk til Centralstation 2 finder du på denne Wiki-Side : Marklin CS2 - CS2 og Opsætning af Netværk

Efter korrekt opsætning af dit Lokale Netværk, hvortil Din Centralstation 2 er forbundet er du nu klar til at Opdatere Centralstation 2.

 

 

TIP :

Inden du påbegynder en Opdatering af Din Centralstation 2, bør du først "fjerne" eventuelle MobilStation 2 (60653) som er tilsluttet

til din Centralstation 2, da en eller flere tilsluttede Mobilstation 2 kan skabe problemer under Opdateringen af Centralstation 2.

Når din Centralstation 2 har været genstartet mindst 1. gang efter Opdateringen af Centralstation 2, kan du tilslutte dine Mobilstation 2 til

for at se om CS2-Opdateringen tilbyder en ny Opdatering til Mobilstation 2.

Ovenstående sikrer ligeledes at den i CS2 indeholdte opdatering til MS2 er indlæst og lagt det korrekte sted i CS2 med hensyn til den

MS2-Opdatering som sendes via CAN-Bussen til en Mobilstation 2.

       

 

 

Online-Opdateringen af din Centralstation 2 sker på følgende måde :

Centralstation 2 startes op og du venter indtil, at Kørekontrollen på Din Centralstation 2 vises på Skærmen på Centralstationen.

Billede

Når Centralstation 2 er startet op, det vil sige når Kørekontrollen er vist på Skærmen på din Centralstation 2, går der yderligere ca 30-45 Sekunder

før at Netværks-delen i Din Centralstation 2 er "fuldstændigt" indlæst og du er nu klar til at Opdatere din Centralstation 2 over Internettet.

 

Billede

Tryk på SETUP-knappen på Centralstation 2 og derefter på "Programm Updaten"-knappen som vist på næste billede.

Billede

 

Centralstation 2 kommer nu med en "melding" som skal bekræftiges af Brugeren før at Opdateringen af CS 2 kan fortsætte som planlagt.

Billede

 

Herefter starter Opdateringen af Din Centralstation 2 som vist på næste Billede og du kan følge Opdateringens fremskridt på bjælken i bunden.

Billede

Når Centralstation 2 er færdig med Online-Opdateringen "genstartes" Centralstation 2 og vil efter 30-60 Sekunder vise dig Kørekontrollen igen,

som vist på det første Billede i toppen af denne side.

 

VIGTIG NOTE :

Opdateringen til CS2 med Software-version V3.0.1 - GFP V2.31 kræver at du gennemfører CS2 Opdateringen mindst 2 gange.

Den 1. Opdatering af Centralstation 2 foregår relativt hurtigt.

Efter den 1.ste Opdatering genstarter din Centralstation 2 "Automatisk" og du er nu klar til af gennemføre den 2.Opdatering af Centralstation 2.

Der laves under den 1. Opdatering indledende forberedelser til den 2. Opdatering af Din Centralstation

 

Først ved 2. Opdatering overføres den til Software-version 3.0.1 omfangsrige mængde af Data til Centralstation 2. (Opdateringer til MFX+)

De kan følge fremskridtet på Status-bjælken i bunden af CS2 Skærmen

Denne 2. Opdatering kan tage forholdsmæssigt lang tid at gennemføre da Centralstation 2 først skal skaffe plads og rydde

op på Centralstation inden at den nye mængde Data til Software-version 3.0.1 indlægges på Centralstation 2.

Alt afhængig af din Internet-forbindelse kan Opdateringen vare helt op til 15-20 minutter eller længere endnu, så hav tålmodighed.

Bliver Opdateringen afbrudt på grund af nedbrud i Internet-forbindelsen skal de "genstarte" Opdateringen igen som vist på de

tidligere billeder længere oppe på Wiki-siden

 

Efter at Opdateringen er gennemført kan de via en Browser og Centralstationens IP-Adresse starte den indbyggede Web-server i

Centralstation 2 og trykke på UPDATE-LOG for at se hvilke Filer der er blevet overført fra Marklin's Online Server til deres Centralstation 2.

Bemærk at UPDATE-LOG muligheden kun kan anvendes indtil de har slukket deres Centralstation næste gang. Næste gang de starter

deres Centralstation 2 op og afprøver denne mulighed vil der ikke være nogen "Data" som kan vises, da Centralstationen 2 ikke har været

opdateret sin den blev slukket sidst.

 

 

Opdatering af Centralstation 2 via et USB-Stik :

Centralstation 2 - Aktuel USB-Version : GUI Version 2.0.1 - GFP 2.00  ( Udgivet : 09. Feb 2012 ) -

(BEMÆRK : USB-Opdateringer til CS2 udgives ikke mere fra og med Version 3.0.1 af Tekniske årsager)

 

Hvis de ikke har mulighed for at gennemføre en Opdatering af Deres Centralstation 2 Online, kan denne Opdateres via et USB-Stik.

USB-Opdateringen til Centralstation opdateres med "jævne" mellemrum, men er ikke altid den mest Aktuelle version til CS 2.

Opdatering af Centralstation 2 foregår på følgende måde :

Anvend en "tom" USB-Stik til den følgende operation

På Marklin's hjemmeside med Opdateringer til CS2 : http://www.maerklin.de/de/produkte/tools_downloads/software_updates.html

hentes filen cs2update.tgz ( højre-klik med musen og vælg "Gem Link som" ) og filen gemmes i Roden af USB-Stikket.

Herefter indsættes USB-Stikket i USB-indgangen på bagsiden af Centralstation 2 og Opdateringen startes ved at trykke på "Programm Updaten".

Efter endt opdatering fra USB-Stikket bliver filen cs2update.tgz flyttet til et Under-mappe kaldet "/cs2/erledigt/cs2update.tgz" på USB-Stikket.

Hvis de ønsker at opdatere en anden Centralstation 2 , skal filen "kopieres" tilbage til roden af USB-Stikket igen, før de påbegynder en Opdatering

af en anden Centralstation.

 

God Arbejdslyst !

 

 

 

Like 0 kan lide
Top