Marklin CS2 - Opdatering af Centralstation 2 ( Efter Software-version 3.6.2 )

 

Opdatering af Centralstation 2 - Online RSync Opdatering (Ny Procedure efter Opdatering til Version 3.6.2)

 

Når din CS2 er startet op gennemføres følgende Procedure for at Opdatere din CS2 Online via Marklin's RSync-Server :

 

Tryk på SETUP og derefter på NETZ-Knappen

 

 

Nu forespørger din CS2 om der er nye Opdateringer på Marklin's Online RSync-Server som er tilgængelig til Opdatering af din CS2.

 

 

Din CS2 modtager en "filliste" indeholder Informationer om den nye Opdatering som afstemmes med den i CS2 nuværende indlagte Version

I Vinduet til venstre kan du se hvilke versioner som pt er indlagt på Marklin's Online RSync-Server.

(Bemærk at du ikke kan trykke på START-knappen)

 

Hvis der foreligger Opdateringer til Din CS2 kan du i det venstre vindue se at Punkt 1 - 5 er vist med Sort Tekst

samt se Information under Info-vinduet.

 

Bemærk at alt tekst i Vinduet er vist med Sort tekst.

Tryk på nu på START-Knappen og din CS2 går i gang med at overføre Filer fra Marklin's Online RSync-Server til din CS2.

Du kan i højre Info-Vindue følge med i Opdateringen af Din CS2.

 

Når filerne er overført kan du i det venstre Vindue se hvilke områder af din CS2 som bliver opdateret.

Tryk nu på "WEITER"-knappen for at forsætte med Opdateringen af Din CS2.

 

 

Hvis Opdateringen af Din CS2 blev gennemført korrekt vil du over det venstre Vindue kunne se teksten "Ihr System ist Aktuell".

Ligeledes har teksten i det venstre vindue ændret farve til Grå, som er et tegn på at alle Opdateringerne er gennemført med Succes.

 

 

 

Like 0 kan lide
Top