Marklin CS2 - Mobilestation Applikationen (Apple Iphone/Ipod/Ipad)

Marklin Mobilstation-Applikation

Marklin Mobilstation-Applikationen til Iphone/Ipod/Ipad omformer disse Enheder til en "Digital Styrings-enhed" for din Marklin Modeljernbane.

(På Ipad-Enheder forstørres Mobilstation-Applikationen op og vises i 2 x normal Skærmstørrelse i forhold til Iphone/Ipod Mobilstation-Applikationen.)

Kan anvendes sammen med en Marklin Centralstation 2 med minimum Software-Version 1.5.2 eller Højere Versions-Nr.

 

Det anbefales at Opdatere sin Centralstation 2 til den sidste nye Software-Version til denne for at kunne udnytte de nye muligheder i denne Applikation

bedst muligt.

 

Nuværende Version er :

Version 1.3 - Udgivet 14-07-2013 ( Fil-størrelse : 1.3 MB )

Hvad der Nyt i Version 1.3 :

- Forbedret stabilitet og Fejlrettelser

- Nye Muligheder :

  - Lokomotiv (Søgemuligheder) / Enheds View / Modelklokke / Styring af Op til 512 Sporskifter (Magnetartikler)

  - Hurtigere Genetablering af Forbindelse til sidste CS2 Tilsluttet og meget mere.

  - Enkelte af de nye muligheder kræver at CentralStation 2 (Alle Versioner) opdateres til mindst Software-version > V 3.0 eller Højere.

  - Optimeret Applikationen til anvendelse sammen med Iphone 5 enheder.


( Sidste Aktuelle Software-Opdatering af CS2, Se denne Wiki-Side : Marklin CS2 - CS2 (Alle Udgaver) - Hardware-version / Software-version / Changelog )

 

Tidligere Versioner :

Version 1.1 -

Version 1.0 -

 

Mobilstation-applikationen er tilgængelig på Tysk/Engelsk.

Applikationens Pris ca 39,- Kr.

Applikationen virker med IPhone/IPad/IPod Touch - enheder med iOS 4.3 eller højere version.

(Applikationen er optimeret til IPhone 5)

 

Skærmdump af Mobilstation-Applikation på Iphone / Ipod Enheder.

Billede

Billede

Billede

Billede

Billede

Billede

Billede

Billede

Billede

Billede

Billede

Billede

 

Skærmdump af Mobilstation-Applikation på Ipad Enheder.

Billede

Billede

Billede

 

Billede

 

Billede

 

Billede

 

Billede

 

Billede

 


Marklin Mobilstation-Applikationen kan downloades direkte til din Iphone/Ipod/Ipad via Apple ITunes App Store på Din Ipad-enhed.

AppleAppstoreLogo

https://itunes.apple.com/dk/app/mobile-station/id412624304?mt=8

 

Krav for at man kan anvende Iphone/Ipod/Ipad Applikationen sammen med Centralstation 2 er:

CS2 KRAV :

For at anvende Applikationen skal man være i besiddelse af en Marklin CS2 (60213 / 60214 / 60215) med Firmware-update med mindst Version :

GUI V1.5.2 - eller et højere Versions-Nr.

Det anbefales at Opdatere sin Marklin Centralstation 2 til den sidste nye Software-version til denne for at kunne anvende de nye muligheder i

Mobilstation V1.3 Applikationen.

 

 

Aktuel Software-Opdatering til CS2 er : V3.0.1 - GFP V2.31  (Udgivet d 29-01-2013)

Opdatering af CS2 kan enten foretages via Marklin's Online-Server over Internettet eller via USB-Opdateringen til CS2 tilgængelig på Marklin's hjemmeside.

NETVÆRK :

Der skal i Dit eget Netværk være indbygget en trådløs Router (Wifi-Router) eller en trådløs AccessPunkt (Wifi-AccessPoint),som har forbindelse til din Router.

Marklin Centralstation 2 skal være forbundet til Wifi-Routeren med et Netværkskabel for at kunne kommunikere med netværket.

Marklin Main Stationen IPad-Applikationen får adgang til netværket via den trådløse adgang (WIFI) mellem IPad og en Wifi-Router / Trådløs AccessPunkt.

 

Beskrivelse af Marklin Mobilstation App :

Marklin Mobilstation Applikationen "omformer" din Iphone/Ipod/IPad til en Transportabel Digital Styrings-enhed til styring af Din Marklin Modeljernbane.

Applikationen har de samme muligheder som forefindes i forbindelse med din CS2.

Muligheder :

Simpel og inituativt styring med samme Brugerflade og logik som på din Marklin Centralstation 2

Mobilstation Applikationen påtager sig indstillingerne fra Din Marklin Centralstation 2, når du opererer med Kontrollen af Lokomotiver, Sporskifter og Tog-ruter

1 Lokomotiv kan styres af gangen fra Mobilstation Applikationen.

Køreretningen ændres ved at trykke på Pilene under Lokomotiv-iconet.

Kørekontrollen kan have 2 forskellige visninger (Vend din Iphone/Ipod om og hold den der, så ændres visningen til den velkendte Kørekontrol fra CS2 enheden)

Mobilstation Applikationens Tog-liste kan indeholde op til 10 Lokomotiver.

Lokomotiv-listen med 10 Lokomotiver som vises i bunden af Applikationens skærm kan scrolles til Venstre eller Højre alt efter dit valg.

Når Mobilstation Applikationen har oprettet forbindelse til Din CS2, kan alle indlagte Lokomotiver i CS2 anvendes af Mobilstation Applikationen.

Grafisk udvælgning af Lokomotiver under Lokomotiv-udvalg. Tryk på det Lok-Iconen for at se oversigten af Lokomotiver overført fra CS2 til Applikationen.

Op til 16 Lokomotiv-funktioner og 512 Sporskifter kan kontrolles fra Iphone/Ipod/Ipad af gangen (Alle Versioner af CS2)

Automatisk visning af Lokomotivets Funktions-status via selvforklarende Pictogrammer som er ens med de Pictogrammer der anvendes på Centralstation 2.

Applikationen kan anvendes både i Vertikal og Horisontal skærm-visning på IPhone/Ipod/Ipad.

Under KEYBOARD-visning kan man på Menu-linien i bunden, Scrolle hurtig frem eller tilbage mellem KEYBOARD-Siderne når Applikationen anvendes i Lodret tilstand.

Under KEYBOARD-visning kan man hurtig skifte mellem de forskellige KEYBOARD-SIDER, ved at "Scrolle" den aktuelle side mod Venstre eller Højre i Vandret tilstand.

 

Mulighed for Styring af 76500/76501 Portalkran og 76510 Kulkran via Funktions-Taster. (som på CS2).

Mulighed for Styring af 7051 Kraner via Layout-Sider på Enheden overtaget fra CS2 oprettede Layout-Sider.

Mulighed for styring af 7186/7286/7686 Drejeskiver via Layout-Sider på Enheden overtaget fra CS2 oprettede Layoutsider.

Mulighed for styring af 7294/72941 Skydebroer via Layout-Sider på Enheden overtaget fra CS2 oprettede Layout-Sider.

Mulighed for styring og Anvendelse af andet Modeljernbane-Tilbehør via Layout-Sider på Enheden overtaget fra CS2 oprettede Layout-Sider.

 

For korrekt Opsætning af CS2 i Netværk (IP og CAN ) til anvendelse sammen med Mainstation-Applikationen, se denne side :

Marklin CS2 - CS2 og Opsætning af Netværk 

 

Opsætning af Marklin Mobilstation Applikationen din Enhed :

På Iphone/Ipod/Ipad under "Indstillinger" -> "Wi-fi" skal Ipad'ens Netværk være sat til ON, ved at flytte med skydeknappen
ud for "Wi-fi" til ON.

Husk at se efter i toppen af Enheden om det trådløse Ikon vises og checke at Enheden har forbindelse til Dit eget Netværk,
inden du starter Applikationen.

Når du Første gang starter Mobilstation-Applikationen kan der godt gå nogen tid før Applikationen har oprettet forbindelse
til din CS2, da "Udvekslingen" af Data mellem CS2 og Applikationen kan vare op til 30-60 sekunder eller længere.
(Afhænger af mængden af indlagte data på CS 2).

I Applikationen kan man under "Info" knappen i Applikationen finde oplysninger om på hvilken Ip-Adresse som Enheden er
forbundet til Netværket med, samt Centralstation 2 Serie-Nr og har man flere Centralstation 2, har man mulighed for at
vælge hvilken en af Centralerne, som Applikationen skal samarbejde med.

Endvidere er der mulighed for at slette "alle" Data som Applikationen har lagret på Enheden (Alle versioner) under
forbindelsen til CS2 og indlæse alle data igen.

Endvidere skal det bemærkes at det "ikke" er muligt at oprette Lokomotiver / Sporskifter via Applikationen, disse skal
være oprettet på Din CS2 i forvejen.

Mobilstation Applikationen vil i samarbejde med CS2 sørge for at holde Applikationen "synkroniseret" med "data" fra CS2.

Synkroniseres "Data" fra CS2 ikke med Enheden, kan man prøve at "lukke" Applikationen helt ned og genstarte Applikation
igen og derefter vente 30-60 sekunder, indtil CS2 igen har synkroniseret sine "data" med Mobilstation-Applikationen.

Like 0 kan lide
Top