Marklin CS2 - Marklin 60651/60652 Mobilstation 1 (MS1 Opdatering)

 

Opdatering af Mobilstation 1 til anvendelse sammen med Centralstation 2 :

 

VIGTIG INFORMATION :

1) Mobilstation 1 udstyret med Software-version lavere end : AP: 1.3 4010 kan IKKE anvendes sammen med Centralstation 2 ( 60213/60214/60215 ).

2) Mobilstation 1 udstyret med mindst Software-version : AP 1.3 4010 eller AP: 1.8 4010 versions-nr kan anvendes sammen med Centralstation 2.

3) Hvis der er sat en "Markering" ud for "Zweitgerät" på CS2 under SETUP -> CS2 fanen kan en Mobilstation 1 ikke tilmelde sig til CS2.

    ( Fjern markeringen for at tilknytte MS1 til forbindelse med CS2 )

 

( Det aktuelle Versions-nr på din MS1 finder du under : OPTIONS -> INFO ).

 

Marklin 60051/60052 - Mobilstation 1 kan opdateres ved at tilslutte den til Centralstation 1 med mindst Software-version 2.04 installeret på denne.

Marklin 60051/60052 - Mobilstation 1 kan opdateres ved at tisluttte den til ESU - CS1 Reloaded/ECoS1/ECoS2 med mindst Software-version 3.3.3, som

retter en fejl-visning på MS1.

 

Tilsluttes MS1 til en Opdateret Marklin 60212 - Centralstation 1 med Software-version 2.04 indlagt, bliver MS1 opdateret til Software-Version : AP: 1.8 4010 

 

Opdaterings-forløb :

Kort tid efter af Mobilstation 1 er tilsluttet Centralstation 1 fremkommer der en henvisning på Skærmen på Centralstation 1 som gør brugeren opmærksom på

Opdaterings-Processen og en igangsætning af denne.

 

Når en Mobilstation 1 for første gang tilsluttes en Centralstation 1 som er blevet opdateret til V 2.04 sker følgende :

1) Er versionen af Lokomotiv-banken i MS1 ikke den nyeste version, bliver Lokomotiv-databanken i MS1 automatisk opdateret af CS1.

2) Den interne Software i MS1 opdateres.

 

Under Opdaterings-processen bliver Skærmen på Mobilstation 1 slukket midlertidigt. 

Overførsel af Data fra Centralstation 1 -> Mobilstation 1 tager ca 3 - 10 Minutter at gennemføre ).

 

( BEMÆRK : Alle tidligere indlagte Data i Lokomotiv-listen på  Mobilstation 1 slettes under Opdateringen )

Efter Opdatering af Lokomotiv-databanken på Mobilstation 1, udføres der Automatisk en "RESET" af Mobilstation 1, før den er klar til brug igen.

 

Efter Opdatering starter Mobilstation igen op som du er vant til ved tilslutning til Centralstation 1 eller ved anvendelse af Marklin 60115/60111 Skinneboksene.

 

Efter en en Opdatering af MS1, kan den nu anvendes sammen med en CS2 (60213/60214/60215) og ved Tilslutning af Mobilstation 1 til Centralstation 2 finder

du på CS2 - SETUP -> Billede  -> MS1 mulighederne for indstillinger af MS1 sammen med CS2.

 

Op til 2 Stk Mobilstation 1 kan tilsluttes i fronten af CS2 uden anvendelse af Marklin 60124 Adapter-kablet.

Op til 1 Stk Mobilstation 1 kan tilsluttes til stikket markeret med "60173" / "60174" på bagsiden af CS2 ved anvendelse af et Marklin 60124 Adapter-kabel

 

Flere Mobilstation 1 kan tilsluttes ved at anvende en Marklin 60125 Terminal, som tilsluttes til stikket markeret med "60173" / "60174" på bagsiden af CS2

For hver tilsluttet Marklin 60125 Terminal kan der monteres op til 4 Stk Mobilstation 1 ved anvendelse af 1 Stk Marklin 60124 Adapter-kabler Pr Tilsluttet Mobilstation 1.

Flere Marklin 60125 Terminaler kan monteres i forlængelse af hinanden med øget afstand i mellem 60125 Terminalerne ved at anvende Marklin 60126 Forlænger-kablet.

 

Like 0 kan lide
Top