Marklin CS2 - Mainstation Applikationen (Apple Ipad)

 

Marklin Mainstation-Applikation

Marklin Mainstation Applikationen omformer din Ipad (Alle Versioner) til en "Digital Styrings-enhed" for Din Marklin Modeljernbane.

 

Nuværende Version er :

Version 1.3 - Udgivet 16-07-2013

Hvad der Nyt i Version 1.3 :

- Forbedret stabilitet og Fejlrettelser

- Nye Muligheder :

  - Lokomotiv (Søgemuligheder) / Enheds View / Modelklokke / Styring af Op til 512 Sporskifter (Magnetartikler)

  - Hurtigere Genetablering af Forbindelse til sidste CS2 Tilsluttet og meget mere.

  - Enkelte af de nye muligheder kræver at CentralStation 2 (Alle Versioner) opdateres til mindst Software-version > V 3.0 eller Højere.

 

( Sidste Aktuelle Software-Opdatering af CS2, Se denne Wiki-Side : Marklin CS2 - CS2 (Alle Udgaver) - Hardware-version / Software-version / Changelog )

 

Tidligere Versioner :

Version 1.1 - Udgivet 16-04-2012 (Mindre fejl i Layout-delen i Mainstation-Applikationen under iOS 5.0 er blevet rettet i denne Version) - Størrelse : 1.2 MB

Version 1.0 - Udgivet 15-09-2011 ( Første lancering af Mainstation-Applikationen )

 

Mainstation-applikationen er tilgængelig på Tysk/Engelsk.

Applikationens Pris ca 79,- Kr.

Applikationen virker kun med IPad-enheder med iOS 4.0 eller højere version.

 

Mainstation-App_Screen01

Mainstation-App_Screenshots02

Mainstation-App_Screenshots03

Mainstation-App_Screenshots04

Mainstation-App_Screenshots05

 

Marklin Mainstation-Applikationen kan downloades direkte til din Ipad via Apple ITunes App Store på Din Ipad-enhed.

AppleAppstoreLogo

https://itunes.apple.com/dk/app/main-station/id463292141?mt=8

 

Krav for at man kan anvende IPad Applikationen sammen med Centralstation 2 er:

CS2 KRAV :

For at anvende Applikationen skal man være i besiddelse af en Marklin CS2 (60213 / 60214 / 60215) med Firmware-update med mindst Version :

GUI V1.6.4 - GFP V1.38 eller højere

Aktuel Software-Opdatering til CS2 er : V3.0.0 - GFP V2.1  (Udgivet d 29-01-2013)

Opdatering af CS2 kan enten foretages via Marklin's Online-Server over Internettet eller via USB-Opdateringen til CS2 tilgængelig på Marklin's hjemmeside.

NETVÆRK :

Der skal i Dit eget Netværk være indbygget en trådløs Router (Wifi-Router) eller en trådløs AccessPunkt (Wifi-AccessPoint),som har forbindelse til din Router.

Marklin Centralstation 2 skal være forbundet til Wifi-Routeren med et Netværkskabel for at kunne kommunikere med netværket.

Marklin Main Stationen IPad-Applikationen får adgang til netværket via den trådløse adgang (WIFI) mellem IPad og en Wifi-Router / Trådløs AccessPunkt.

 

 

Beskrivelse af Marklin Main Station App :

Marklin MainStation Applikationen "omformer" din IPad til en Transportabel Digital Styrings-enhed til styring af Din Marklin Modeljernbane.
Applikationen har de samme muligheder som forefindes i forbindelse med din CS2.

Muligheder :

Simpel og inituativt styring med samme Brugerflade og logik som på din Marklin Centralstation 2.
Mainstation Applikationen påtager sig indstillingerne fra Din Marklin Centralstation 2, når du opererer med
Kontrollen af Lokomotiver, Sporskifter, Layout-sider samt aktivering af Ruter på Layout-siderne, som er også
er indeholdt i IPad-applikationen.

Op til 8 Lokomotivers kontrollere kan præsenteres på 1 gang. (1 Skærmbillede på Ipad)
Op til 16 Lokomotiver og 320 Sporskifter kan kontrolles fra Ipad af gangen (Alle Versioner af CS2)
Mulighed for valg af Applikationens udseende (f.ekst to Kørekontroller i bunden og 2 keyboard-sider
i toppen på den samme skærmvisning) under drift.
Grafisk udvælgning af Lokomotiver under Lokomotiv-udvalg. Tryk på det Lok-Iconen for at se oversigten af Lokomotiver overført fra CS2 til Applikationen.
Automatisk visning af Lokomotivets Funktions-status via selvforklarende Pictogrammer som er ens med de Pictogrammer der anvendes på Centralstation 2.
Indbygget Zoom-funktion (ind/ud) i Applikationen.
Indbygget Scroolnings-funktioner (Op/Ned og Venstre/Højre) i Applikationen.
Menu-linien i bunde af Skærmbilledet kan Scrolles mod Venstre eller Højre.
Applikationen kan anvendes både i Vertikal og Horisontal skærm-visning på Ipad 1/2/3
Konfigurerbare Layout Skærm-visninger oprettet på CS2 vises i Mainstation Applikationen.

Mulighed for Styring af 76500/76501 Portalkran og 76510 Kulkran via Funktions-Taster. (som på CS2).
Mulighed for Styring af 7051 Kraner via Layout-Sider på Ipad overtaget fra CS2 oprettede Layout-Sider.
Mulighed for styring af 7186/7286/7686 Drejeskiver via Layout-Sider på Ipad overtaget fra CS2 oprettede Layoutsider.
Mulighed for styring af 7294/72941 Skydebroer via Layout-Sider på Ipad overtaget fra CS2 oprettede Layout-Sider.
Mulighed for styring og Anvendelse af andet Modeljernbane-Tilbehør via Layout-Sider på Ipad overtaget fra CS2 oprettede Layout-Sider.

video: https://www.youtube.com/watch?v=f5-Jc24GoOM

 

For korrekt Opsætning af CS2 i Netværk (IP og CAN ) til anvendelse sammen med Mainstation-Applikationen, se denne side :

Marklin CS2 - CS2 og Opsætning af Netværk 

 

Opsætning af Marklin Main Station Applikationen :

På IPadden under "Indstillinger" -> "Wi-fi" skal Ipad'ens Netværk være sat til ON, ved at flytte med skydeknappen
ud for "Wi-fi" til ON.

Husk at se efter i toppen af Ipadden om det trådløse Ikon vises og checke at IPadden har forbindelse til Dit eget Netværk,
inden du starter Applikationen.

Når du Første gang starter Mainstation-Applikationen kan der godt gå nogen tid før Applikationen har oprettet forbindelse
til din CS2, da "Udvekslingen" af Data mellem CS2 og Applikationen kan vare op til 30-60 sekunder eller længere.
(Afhænger af mængden af indlagte data på CS 2).

I Applikationen kan man under "Info" knappen i Applikationen finde oplysninger om på hvilken Ip-Adresse som IPad 1/2 er
forbundet til Netværket med, samt Centralstation 2 Serie-Nr og har man flere Centralstation 2, har man mulighed for at
vælge hvilken en af Centralerne, som Applikationen skal samarbejde med.

Endvidere er der mulighed for at slette "alle" Data som Applikationen har lagret på IPadden(Alle versioner) under
forbindelsen til CS2 og indlæse alle data igen.

Endvidere skal det bemærkes at det "ikke" er muligt at oprette Lokomotiver / Sporskifter via Applikationen, disse skal
være oprettet på Din CS2 i forvejen.

MainStation Applikationen vil i samarbejde med CS2 sørge for at holde Applikationen "synkroniseret" med "data" fra CS2.

Synkroniseres "Data" fra CS2 ikke med IPadden, kan man prøve at "lukke" Applikationen helt ned og genstarte Applikation
igen og derefter vente 30-60 sekunder, indtil CS2 igen har synkroniseret sine "data" med Mainstation-Applikationen.

Like 2 kan lide
Top