Marklin CS2 - Lok-Konfiguration (Funktionstaste-Oprettelse - 2 Funktioner AUX/Lyd på 1 Funktions-Taste)

 

Vejledning til Oprettelse af 2 Funktioner på AUX/Lyd på 1 Funktionstaste :

 

Hvis man har investeret i Marklin Decoderne 60948 / 60949 vil man i Brugervejledningen til Decoderne opdage at alle Funktioner F0-F15 allerede er belagt

med Lyd-funktioner.

Hvis man vil benytte en af de 4 AUX-Udgange på Decoderne er man nødt til at lave en ændring af Funktions-mapning for den af Brugeren valgte Funktion og

Funktions-tasten for at benytte den valgte AUX-Udgang.

 

I Dette eksempel anvendes BR 146.2 Lokomotivet fra Marklin 29478 Startsættet, samt de i sættet 2 medleverede Doppelstock-vogne til at lave

en tilknytning af 2 Funktioner til 1 Funktionstaste, i dette tilfælde Funktions-Tasten F6.

Doppeltstock-vognene er udstyret med en Strømførende Koblinger til Belysning i vognene.

 

Et tryk på Funktionstaste "F6" vil med denne Funktionstaste-Mapning udføre følgende :

- Afspille sammensat Koblings-lyden

- Tænde for den i vognene monterede Belysning (via de påmonterede Strømførende Koblinger til den i vognene indbyggede belysning)

 

 

Dette gøres på følgende måde :

 

1) Lokomotivet som skal have ændret Funktionstaste-Mapningen placeres på Anlægget / Programmeringspor og indlæses i en af Køre-Controllerne

    ( I Venstre eller Højre side ) som anvist på billedet herunder.

2) Tryk på Billede (Rediger Lokomotiv) under Tacho-visningen for det Lokomotiv som skal have ændret Funktionstaste-Mapningen.

 

 

3) Når "Rediger Lokomotiv" billedet er åbnet trykker du på Billede  ( CV-ACCESS-tasten) og svarer "JA" til den Advarselses-meddelelse som fremkommer.

 

 

4) Herefter åbnes Konfigurations-billedet for Funktion F6, som skal anvendes for dette eksempel (Funktions-Iconet med den "blå" ramme omkring)

 

 

5) I det miderste område (kaldet Action) trykker du nu på Billede og nu kan du fra en Liste vælge hvilken Funktion du vil tilknytte, til den i forvejen

    eksisterende Funktions-Taste.

 

6) I dette Eksempel er der valgt AUX 3, på listen kaldet Output 3.

    I venstre side under ICON, kan man nu vælge at ændre Funktions-Icon symbolet eller beholde det eksisterende Funktions-Icon symbol.

    I Dettte tilfælde er der valgt et Funktions-Icon Symbol som symboliserer den indvendige Belysning af Vognene.

 

7) Efter at du har valgt Funktions-Icon symbolet skal du under "Mode of Operation" vælge Funktionens "Mode".

    Her skal du vælge "Switching Funktion" til at styre Belysningen i de to Doppeltstock-vogne som er udstyret med Strømførende

    Koblinger samt Belysnings-komponenterne

 

8) Opsætning og tilknytning af de 2 Funktioner (AUX-Udgang 3/ Lydfunktionen) til 1 Funktions-taste skal nu gemmes til Lokomotivets Decoder.

    Dette gøres ved at trykke på Billede hvorefter Funktions-mapningen lagres på Lokomotivets Decoder.

 

9) Tryk herefter på Billede for at forlade Programmeringen af Funktions-mapningen og vende tilbage til CS2 - CONTROL (de 2 Køre-Controllere)

 

10)  Herefter vil Funktions-Iconet for se ud som vist på Billedet herunder.

 

 

 

Denne Vejledning er Produceret af Sporskifte-Brugerne : djcut 

- i samarbejde med Frank F

 

For yderligere Information om Montering af Marklin 60949 Decoderen samt montering af Strømførende Koblinger / Belysning,

skal henvendelse til Sporskifte-Bruger : djcut

 

 

 

Like 0 kan lide
Top