Marklin CS2 - Lok-Konfiguration (Funktionstaste-Oprettelse)

 

På Centralstation 2 kan man selv oprette "nye" funktioner på et Lokomotiv, ved at oprette en "ny" funktionstaste til Lokomotivet.

 

Oprettelsen af en "Ny" Funktions-Taste foregår under Lokomotivet's Lok-Konfiguration som vist på illustrationerne herunder.

 

FORBEREDELSE :

Lokomotivet som skal "omprogrammeres" skal være placeret på et særskilt "Programmerings-Spor".

Et Programmerings-spor kan med fordel være opbygget som en lille Bane-oval, da der ved oprettelse/tilpasning af et Lokomotivs Funktioner

kan være behov for at kunne "Teste" Funktionen over en "længere" Banestrækning.

Specielt ændringer i Opstarts og Bremse-forsinkelse kræver en længere Banestrækning for at kunne afprøves tilfredsstillende af Brugeren.

 

Billede

For at lave tilpasninger på Lokomotivet tryk på Billede som vist på billedet herover.

 

 

Billede

Tryk herefter på Billede knappen hvorefter Lokomotivet's Decoder Indstillinger og Funktionstaste-belægningen vil blive indlæst og

vist (det tager ca 20-30 Sekunder for CS2 at indlæse værdierne fra Decoderen).

( På Advarsels-meldingen som fremkommer klikkes der på Billede, hvorefter denne forsvinder og du er nu klar til Oprettelse af en

  Funktionstaste-Belægning som det er vist på det næste billede herunder ).

 

I Højre side af Skærmbilledet ses de Lok-Funktioner som allerede er oprettet.

Du finder nu en "tom" Funktions-taste (Markeret med Orange firkant) og klikker på denne.

Efter at du har klikket på den "tomme" Funktionstaste fremkommer billedet som vises herunder.

Billede

På dette billede ses et "S" og et "F"

S = Funktionen er "Aktiv" for et stillestående Lokomotiv.

F = Funktionen er "Aktiv" for et kørende Lokomotiv.

(Tryk på F-bogstavet for at vælge af Funktionen skal være "Aktiv" i kørende tilstand).

Tryk derefter på Iconet Billede

Dette "Aktiverer" Udvalgs-menuen som er vist Markeret med Orange C og Firkant på billedet, mere om dette punkt lidt længere ned på siden.

På Billedet ses ligeledes et Orange D med firkant om, som bestemmer i hvilken Kørsels-retning Funktionen skal være "Aktiv"

► Angiver at Funktion er "Aktiv" ved kørsel Fremad.

◄ Angiver af Funktionen er "Aktiv" ved kørsel Baglæns.

◄► Angiver af Funktionen er "Aktiv" ved både Kørsel Fremad og Baglæns.

(Det samme Princip er gældende når man har trykket på S-tegnet for Funktioner som er Aktive ved Stillestående stand af Lokomotivet)

Du kan  klikke på Billede i Rullemenuen for at se hvilke muligheder der er tilstede for Brugeren.

I Rullemenuen finder du følgende Udvalgs-punkter :

 TyskPå Dansk
Forklaring til anvendelse af Udvalgs-Punktet :
 Licht Vorne
Lys (Front)

Anvendes til Opsætning af Lys i Fremadkørende Retning

Mulighed for Specielle Indstillinger for Lys, Se

 Licht Hinten
Lys (Bagende)
Anvendes til Opsætning af Lys i Baglænskørende Retning
 Ausgang 1
AUX-Udgang 1

Anvendes ved tilslutning af Elektriske Komponenter i Lokomtiv-Modellen.

BEMÆRK : Kun 1 Stk Elektrisk Komponent Pr/Udgang BØR tilsluttes.

Elektriske Komponenter :

Røggenerator / Digitale Koblinger / Alternativ Lys-Funktioner /Lys-dioder

Rotor-blink / Førerstands-belysning / Kedel-Belysning /

Drivværks-belysning og andre Elektriske Komponenter som kan

indbygges i Modellen hvis der er plads nok i Lok-Modellen.

BEMÆRK :

Ved anvendelse af alle 4 AUX-Udgange på "en" gang skal der tages hensyn

til at den samlede MAX Belastning på Decoderens Funktions-udgange IKKE

Overskrides af de "forbrugende" Elektriske Komponenter.

 Ausgang 2
AUX-Udgang 2

Anvendes ved tilslutning af Elektriske Komponenter i Lokomtiv-Modellen.

BEMÆRK : Kun 1 Stk Elektrisk Komponent Pr/Udgang BØR tilsluttes.

Elektriske Komponenter :

Røggenerator / Digitale Koblinger / Alternativ Lys-Funktioner /Lys-dioder

Rotor-blink / Førerstands-belysning / Kedel-Belysning /

Drivværks-belysning og andre Elektriske Komponenter som kan

indbygges i Modellen hvis der er plads nok i Lok-Modellen.

BEMÆRK :

Ved anvendelse af alle 4 AUX-Udgange på "en" gang skal der tages hensyn

til at den samlede MAX Belastning på Decoderens Funktions-udgange IKKE

Overskrides af de "forbrugende" Elektriske Komponenter.

 

 Ausgang 3
AUX-Udgang 3

Anvendes ved tilslutning af Elektriske Komponenter i Lokomtiv-Modellen.

BEMÆRK : Kun 1 Stk Elektrisk Komponent Pr/Udgang BØR tilsluttes.

Elektriske Komponenter :

Røggenerator / Digitale Koblinger / Alternativ Lys-Funktioner /Lys-dioder

Rotor-blink / Førerstands-belysning / Kedel-Belysning /

Drivværks-belysning og andre Elektriske Komponenter som kan

indbygges i Modellen hvis der er plads nok i Lok-Modellen.

BEMÆRK :

Ved anvendelse af alle 4 AUX-Udgange på "en" gang skal der tages hensyn

til at den samlede MAX Belastning på Decoderens Funktions-udgange IKKE

Overskrides af de "forbrugende" Elektriske Komponenter.
 Ausgang 4
AUX-Udgang 4

Anvendes ved tilslutning af Elektriske Komponenter i Lokomtiv-Modellen.

BEMÆRK : Kun 1 Stk Elektrisk Komponent Pr/Udgang BØR tilsluttes.

Elektriske Komponenter :

Røggenerator / Digitale Koblinger / Alternativ Lys-Funktioner /Lys-dioder

Rotor-blink / Førerstands-belysning / Kedel-Belysning /

Drivværks-belysning og andre Elektriske Komponenter som kan

indbygges i Modellen hvis der er plads nok i Lok-Modellen.

BEMÆRK :

Ved anvendelse af alle 4 AUX-Udgange på "en" gang skal der tages hensyn

til at den samlede MAX Belastning på Decoderens Funktions-udgange IKKE

Overskrides af de "forbrugende" Elektriske Komponenter.
 ABVOpstarts/Bremse-forsinkelse

Anvendes til Indstilling af Funktionen : Opstarts/Bremse-Forsinkelse.

 RangiergangRangergang

Anvendes til Indstilling af Funktionen : Opstarts/Bremse-Forsinkelse.

 BremssoundBremse-lyd

Anvendes til Indstilling af Funktionen : Bremse-Lyd

 Alternativ Sound
Alternativ Lyd

Alternativ Lyd

(Alternativ Lyd til Modellen kan være aflagt i dette Sound-slot)

 Fahrsound

Drifts-lyd

(Damp / Diesel / Elektro)

Drifts-lyden for Marklin Modellen er aflagt i dette Sound-slot
SoundSlot 1
Lyd-Slot 1

Vælges Lyd-Slot 1 anvendes Lyden som er indlagt i dette Lyd-Slot til

anvendelse sammen med den Oprettede Funktions-Taste

(F1-F15 efter Brugerens eget valg)

Mulighed for Seperat indstilling af Lyd-niveau 0-255 for det enkelte Lyd-Slot

SoundSlot 2
Lyd-Slot 2

Vælges Lyd-Slot 2 anvendes Lyden som er indlagt i dette Lyd-Slot til

anvendelse sammen med den Oprettede Funktions-Taste

(F1-F15 efter Brugerens eget valg)

Mulighed for Seperat indstilling af Lyd-niveau 0-255 for det enkelte Lyd-Slot

SoundSlot 3
Lyd-Slot 3

Vælges Lyd-Slot 3 anvendes Lyden som er indlagt i dette Lyd-Slot til

anvendelse sammen med den Oprettede Funktions-Taste

(F1-F15 efter Brugerens eget valg)

Mulighed for Seperat indstilling af Lyd-niveau 0-255 for det enkelte Lyd-Slot

SoundSlot 4
Lyd-Slot 4

Vælges Lyd-Slot 4 anvendes Lyden som er indlagt i dette Lyd-Slot til

anvendelse sammen med den Oprettede Funktions-Taste

(F1-F15 efter Brugerens eget valg)

Mulighed for Seperat indstilling af Lyd-niveau 0-255 for det enkelte Lyd-Slot

SoundSlot 5
Lyd-Slot 5

Vælges Lyd-Slot 5 anvendes Lyden som er indlagt i dette Lyd-Slot til

anvendelse sammen med den Oprettede Funktions-Taste

(F1-F15 efter Brugerens eget valg)

Mulighed for Seperat indstilling af Lyd-niveau 0-255 for det enkelte Lyd-Slot

SoundSlot 6
Lyd-Slot 6

Vælges Lyd-Slot 6 anvendes Lyden som er indlagt i dette Lyd-Slot til

anvendelse sammen med den Oprettede Funktions-Taste

(F1-F15 efter Brugerens eget valg)

Mulighed for Seperat indstilling af Lyd-niveau 0-255 for det enkelte Lyd-Slot

 
SoundSlot 7
Lyd-Slot 7

Vælges Lyd-Slot 7 anvendes Lyden som er indlagt i dette Lyd-Slot til

anvendelse sammen med den Oprettede Funktions-Taste

(F1-F15 efter Brugerens eget valg)

Mulighed for Seperat indstilling af Lyd-niveau 0-255 for det enkelte Lyd-Slot

 
SoundSlot 8
Lyd-Slot 8

Vælges Lyd-Slot 8 anvendes Lyden som er indlagt i dette Lyd-Slot til

anvendelse sammen med den Oprettede Funktions-Taste

(F1-F15 efter Brugerens eget valg)

Mulighed for Seperat indstilling af Lyd-niveau 0-255 for det enkelte Lyd-Slot

 
SoundSlot 9
Lyd-Slot 9

Vælges Lyd-Slot 9 anvendes Lyden som er indlagt i dette Lyd-Slot til

anvendelse sammen med den Oprettede Funktions-Taste

(F1-F15 efter Brugerens eget valg)

Mulighed for Seperat indstilling af Lyd-niveau 0-255 for det enkelte Lyd-Slot

SoundSlot 10
Lyd-Slot 10

Vælges Lyd-Slot 10 anvendes Lyden som er indlagt i dette Lyd-Slot til

anvendelse sammen med den Oprettede Funktions-Taste

(F1-F15 efter Brugerens eget valg)

Mulighed for Seperat indstilling af Lyd-niveau 0-255 for det enkelte Lyd-Slot

SoundSlot 11
Lyd-Slot 11

Vælges Lyd-Slot 11 anvendes Lyden som er indlagt i dette Lyd-Slot til

anvendelse sammen med den Oprettede Funktions-Taste

(F1-F15 efter Brugerens eget valg)

Mulighed for Seperat indstilling af Lyd-niveau 0-255 for det enkelte Lyd-Slot

 
SoundSlot 12
Lyd-Slot 12

Vælges Lyd-Slot 12 anvendes Lyden som er indlagt i dette Lyd-Slot til

anvendelse sammen med den Oprettede Funktions-Taste

(F1-F15 efter Brugerens eget valg)

Mulighed for Seperat indstilling af Lyd-niveau 0-255 for det enkelte Lyd-Slot

SoundSlot 13
Lyd-Slot 13

Vælges Lyd-Slot 13 anvendes Lyden som er indlagt i dette Lyd-Slot til

anvendelse sammen med den Oprettede Funktions-Taste

(F1-F15 efter Brugerens eget valg)

Mulighed for Seperat indstilling af Lyd-niveau 0-255 for det enkelte Lyd-Slot

 
SoundSlot 14
Lyd-Slot 14

Vælges Lyd-Slot 14 anvendes Lyden som er indlagt i dette Lyd-Slot til

anvendelse sammen med den Oprettede Funktions-Taste

(F1-F15 efter Brugerens eget valg)

Mulighed for Seperat indstilling af Lyd-niveau 0-255 for det enkelte Lyd-Slot

 
SoundSlot 15
Lyd-Slot 15

Vælges Lyd-Slot 15 anvendes Lyden som er indlagt i dette Lyd-Slot til

anvendelse sammen med den Oprettede Funktions-Taste

(F1-F15 efter Brugerens eget valg)

Mulighed for Seperat indstilling af Lyd-niveau 0-255 for det enkelte Lyd-Slot

 
SoundSlot 16
Lyd-Slot 16

Vælges Lyd-Slot 16 anvendes Lyden som er indlagt i dette Lyd-Slot til

anvendelse sammen med den Oprettede Funktions-Taste

(F1-F15 efter Brugerens eget valg)

Mulighed for Seperat indstilling af Lyd-niveau 0-255 for det enkelte Lyd-Slot

(Reserveret)


(Reserveret)


 

 

Bemærkninger til Oprettelse af Lokomotiv-Funktioner på Marklin Lok-Decodere

I mange nyere Marklin modeller anvendes nogle af Funktions-Tasterne som en Standard (Norm-opsætning) for visse Funktioner og

deres Belægning på MFX-Decodere :

F0 = ( Altid anvendt til Lys-Funktionen )

F1 = ( Ofte anvendt til Styring af Røggenerator ON/OFF i Damplokomotiver )

F2 = ( Ofte anvendt til Styring af Drifts-lyden ON/OFF for Lokomotiv-modellen )

F4 = ( Ofte tilknyttet Lokomotivets ABV-Funktion ON/OFF (Opstarts/Bremse-forsinkelse )

F5 = ( Ofte tilknyttet Lokomotivets Bremse-Lyd )

( Ved belægning af Funktions-Taster bør man tage "hensyn" til dette og overholde Normen for Funktionstaste-belægningen )

BEMÆRK :

Endvidere tilrådes det for Kompitabilitet med ældre Digital Centraler (6021 og Mobilstation 1) at lægge disse Funktioner indenfor

Funktions-tasterne F0 til F9, som kan tilgås af Marklin 6021 Control Unit via Digital-Adressen samt anvendelse af  

2. Motorola Adresse, hvor dette er understøttet af Lokomotivet

(Se Brugervejledningen til Lokomotivet )

 

Bemærk ligeledes at de Nye Marklin Decodere fra 2011 og frem understøtter anvendelsen af : 2. Motorola / 3. Motorola / 4. Motorola -

Adresser sammen med f.eks 6021 Control Unit enheden, således at det er muligt at anvende alle 16 Funktioner i Lokomotiv-modellen som

er udstyret med disse Decodere, dog på bekostning af anvendelse af op til 4 Digital-Adresser Pr/Lokomotiv på en 6021 Control Unit enhed

som  kan Administrere Digital-Adresser i Adresse-Området 1-80.

Maksimalt ville man ved anvendelse af Lokomotiver med de "nye" Decodere, som understøtter anvendelsen af 2/3/4-Motorola Adresse og hvor

denne Adressering er "Aktiveret" kunne styre op til 20 Lokomotiver, hvorefter at aller Adresserne i området 1-80 er opbrugt på en Marklin 6021

Enhed.

 

Bemærkninger til oprettelse af Lokomotiv-Funktioner på Lokomotiver med Mulitprotokol Decodere / DCC

ESU M4 : Decodere med betegnelsen "M4" (understøtter MFX-formatet) tilmelder "automatisk" Lokomotivet og Funktiontaste-belægningen til

Centralstation 2.

På Lokomotiv-modeller som er udstyret med Multiprotokol-Decodere fra  ESU / Zimo og andre Producenter af Multiprotokol-Decodere er det en

fordel at anvende DCC-formatet til Oprettelse af et Lokomotiv under Lok-Konfigurations-delen på Centralstation 2.

 

Ved Multiprotokol Decodere som er oprettet i DCC-Formatet, skal Brugeren selv oprette Lokomotivet "manuelt" under Lok-Konfiguration

Centralstation 2 og selv oprette/tilknytte de på Multiprotokol-Decoderen tilknyttede Funktionstaste-Belægninger og deres Respektive

Funktions-Iconer (de tilgængelige i CS2) til anvendelse sammen med Decoderen indbygget i Lokomotiv-modellen.

Dette giver Brugeren udvidede muligheder, samt anvendelse af alle Funktioner lagt på F0-F16 tasterne.

Endvidere er det under DCC-formatet muligt at anvende POM-Programmering (Programmering af Lokomotiv-Decoderen på Hoved-anlægget)

på Centralstation 2 via CV-Programmerings-knappen under Lok-Konfiguration på Centralstation 2

eller

Anvende POM Lok-Konfiguration knappen som er vist ved siden Lok Konfigurations-knappen i Kørekontrol-Skærmbilledet når et Lokomotiv

er oprettet i DCC-Format.

 

 

Billede

 

Princippet for Oprettelse af en Funktions-Taste og den Belægning er herunder Opsummeret og fastlagt efter følgende Fremgangs-metode :

1 : Tryk på en "Tom" Funktions-taste, som du ønsker skal belægges med en "Funktion".

2 : Tryk på "F" for at Markere af Funktionen skal være "Aktiv" for et Kørende Lokomotiv.

    Tryk på "S" hvis Funktionen skal være "Aktiv" for et stillestående Lok.

3 : Tryk på Iconet (Boks/Plus) for at oprette Udvalgs-menuen for den valgte Funktion.

4 : Tryk på Billede i Udvalgs-menuen for at se udvalg og muligheder til Lok-Funktioner.

5 : Vælg i hvilken Kørselsretning at Funktionen skal være "Aktiv" ( Vælg mellem ► eller ◄ eller ◄► )

6 : Under Punktet Icon (markeret med Orange A + Firkant om) vælges det til Funktionen passende Funktions-symbol.

7 : Tryk herefter på Lok-Iconet Billede for at "Lagre" din nu oprettede Funktionstaste-Belægning.

8 : Ved at trykke på TEST-knappen kan du nu afprøve din oprettede Funktionstaste-Belægning.

9 : Ønsker du at foretage yderligere Ændringer/Justeringer af Funktiontaste-belægningen, men Husk "altid" at trykke på Billede for

     at lagre dine Ændringer/Justeringer på Decoderen.

10 : Programmering af Funktionstaste-Belægning afsluttes ved at trykke på Billede

Like 3 kan lide
Top