Marklin CS2 - Hardware-ABV / Software-ABV - Hvad er det ?

 

Hvad er forskellen mellem Software-ABV og Hardware-ABV ?

 

SOFTWARE-ABV :

Marklin Centralstation 2 "emulerer" via den i CS2 indbyggede Software ABV-indstillingerne for Alle Decodere.

ABV bliver alt efter den anvendte Decoder-type indstillet meget forskelligt.

På ældre Decodere sker det som oftest via en "Potmeter" på Decoderen (f.eks 60902 Decoderen som har denne mulighed).

På nyere Decodere kan ABV-indstillinger også programmeres med CS2.

Software-ABV for det valgte Lokomotiv programmeres ved at trykke på Billede i Venstre eller Højre Lokomotiv Kørekontrol

som befinder sig lige under den cirkelformede KM/H-visningen  (Tacho'en).

Herefter åbner det viste billede herunder :

Software-ABV

Opstarts-forsinkelse og Bremse-forsinkelse kan indstilles for alle Lokomotiver med ældre Decodere så som 6080/6090/6603/66032/66031 og andre.

Det vil sige at man med de gamle Decodere kan få CS2 til at regulere (emulere) Opstarts/Bremse-forsinkelse via den i CS2 indbyggede Software til

styring af disse funktioner.

På ældre Lokomotiver med Decodere som ikke havde disse Funktioner indbygget, får man nu mulighed for en mere "fintfølende" Regulering og Styring.

 

VMin, VMax og Lydstyrke står "kun" til rådighed for Decoder som er direkte "Programmerbare".

(Primært nye decodere fra 1999 og fremefter, se Lokomotivets Brugervejledning angående CV-registre som kan ændres, se CV-Parametre 03/04/05/63)

Disse muligheder er tilstede på mange af Lokomotiverne i 36xxx / 37xxx / 39xxx - Serierne og enkelte andre Lokomotiver i Marklin andre Lok-Serier.

 

Tacho kan du f.eks indstille til den km/h som lokomotivet havde i Max-hastighed i virkeligheden, men funktionen har dog ingen reel betydning.

 

Ændringer som du foretager under Software-ABV gemmes under Lokomotivets Konfiguration i CS2 og overføres "IKKE" til Decoderen, men styres

af CS2 rent Software-mæssigt set.

Ændringerne gemmes i CS2 når du trykker på Billede

 

 

HARDWARE-ABV :

Hardware-ABV kan kun gemmes på Decodere som understøtter dette. ( Programmerbare Decodere og MFX decodere ).

Programmering af Programmerbare Decodere og MFX-Decodere bør foregå på "Programmerings-sporet" for at undgå utilsigtede påvirkninger af andre Lokomotiver.

Lokomotivet med Programmerbare Decoder / MFX-Decoder skal være "anbragt" på Programmerings-sporet inden du går i gang.

 

For at ændre Hardware-ABV tryk på  Billede ud for det pågældende Lokomotiv.

Tryk dernæst på Billede i under Lok-Konfigurations-siden.

Herefter vil CS2 påbegynde med at udlæse Decoderen og du kan derefter finde de CV-Parametre som du ønsker at lave ændringer i.

 

 

 

Like 0 kan lide
Top