Marklin CS2 - Digitalstyret Drejeskive (Marklin 7186 (k84) / 7286 / 7686)

 

Her finder du hjælp til Opsætningen og Digital Drift af Marklin 7186/7286/7686 Drejeskiverne.

Billede

 

Marklin 7027 / 7186 Drejeskive - Digital opsætning med 84 Decoder til Centralstation 2

Marklin 7026/7027/7186 Drejeskive Brugervejledning - (1957)

Marklin 7186 Drejeskive - Explosionstegning D-1973

Marklin 7186 Drejeskive - Explosionstegning E-1981

Marklin 7186 Drejeskive - Udvidelse af 7186 Drejeskiven med flere Spor (PDF-Artikel)

 

Installation og anvendelse af Marklin 7026/7027/7186 Drejeskive sammen med Centralstation 2

For at kunne styre ovenstående Drejeskiver anvendes der en Marklin 60840 (k84)  eller 60841 (m84) Bane-Decoder.

Drejeskiverne opsættes og anvendes med k84 (eller m84) Decoderen som vist på Illustrationen herunder.

Billede

Bemærk Strømretningen for de 2 N4001 Ensretterdioder, de skal monteres som vist herunder.

Billede  Billede

 

Marklin 7026 Drejeskive-styringen etableres som vist herunder under KEYBOARD på Centralstation 2.

Billede

I Dette eksempel anvendes Digital-Adresserne 209 og 210 til styring af Drejeskiven som styrer Udgang 1 og 2 på k84 Decoderen.

Der vælges ved hjælp af "Pilene" hvilken retning Drejeskive skal køre til og med GO/STOP hvornår Drejeskiven skal stoppe igen.

 

Billede

Eksempel på Opsætning af Marklin 7026 Drejeskiven under LAYOUT på Centralstation 2

 

Billede

Eksempel på Opsætning af Marklin 7027/7186 Drejeskiverne under LAYOUT på Centralstation 2

 

 

 

Marklin 7286/7686 Drejeskive - Digital opsætning med Centralstation 2 med 7687 Drejeskive-Decoder.

Marklin 7286 Drejeskive - Brugervejledning (2011)

Marklin 7686 Drejeskive - Brugervejledning (2003)

 

Marklin 7286/7686 Drejeskiverne kan tilsluttes som anvist efter 1 af de 3 Tilslutnings-metoder som er vist på Illustrationerne herunder :

Marklin 7687 Drejeskive-Decoderen anvendes for Tilslutning af 7286/7686 Drejeskiverne.

( Hvilken tilslutnings-metode du vil anvende, afhænger af om du har 1 stk 60052 Transformator / 1 stk 60174 Booster til rådighed. )

 

Tilslutnings-metode 1 :

Billede

Drejeskiven 7286/7686 får med denne Tilslutnings-metode Strøm "direkte" fra Centralstation 2 og den anvendte Strømforsyning til din CS 2.

Bemærk at denne Tilslutnings-metode bruger den "Digitale" strøm fra Centralstation 2, som trækker lidt ned på "Ydelsen" fra CS 2 når drejeskiven

er i gang med at dreje.

Drejeskiven forbruger ca 10-12 VA mens den er i Drift.

 

Tilslutnings-metode 2 :

Billede

Drejeskiven 7286/7686 får med denne Tilslutnings-metode Strøm til styringen fra den ene af 60052 Transformatorene.

Bemærk denne Tilslutnings-metode trækker IKKE ned på "ydelsen" på din Centralstation 2.

 

Tilslutnings-metode 3 :

Billede

Drejeskiven 7286/7686 får med denne Tilslutnings-metode Strøm fra "direkte" fra 60714 Boosteren.

Bemærk denne Tilslutnings-metode trækker IKKE ned på "ydelsen" på din Centralstation 2.

( Mere Information finder du i den Danske Brugervejledning til Marklin 7687 Drejeskive-Decoderen. )

 

 

Tilslutning og Styring af Marklin 7286 / 7686 Drejeskive med Delta 66045 Control 4F eller Delta 6604 Control :

Billede

 

Delta 6604 Control - Brugervejledning   ( Dansk )

Delta 66045 Control 4F - Brugervejledning  ( Dansk Sprog fra Side 71-80, Se Specielt side 80 som beskriver Booster-anvendelse af Delta-Enheden)

 

Er man i besiddelse af en Delta 66045 Control 4F (Produceret 2002-2005) eller en Delta 6604 Control enhed (Produceret 1992-2002) kan disse Digital-enheder

også anvendes som "Booster" til Marklin 7286/7686 Drejeskiverne.

 

Billede

Begge Delta-enheder har en Maksimal Udgangs-ydelse32 VA, hvilket er nok til at forsyne Marklin 7286/7686 Drejeskiven samt 1-2 Lokomotiver med Strøm samtidigt.

(Marklin 7286/7686 Drejeskiverne forbruger ca 10-12 VA når de er i Drift.

 

BEMÆRK :

1)  VIGTIGT:  Som Strømforsyning til Marklin 6604 Delta Control-enheden må man Maksimalt "KUN" tilslutte en Marklin6647 Transformator (MAX:  32 VA Udgangs-effekt)

     som vist på illustrationen ovenover (Se i Brugervejledningen til Marklin 6604 Enheden på Side 3.) , da denne enhed ikke kan tåle en højere Forsynings-spænding end 32 VA.

     Bemærk :

     1) At Drejeknappen på Delta 6604 Control-enheden skal være drejet helt over til den "Højre" Stop-position på enheden.

     2) Der "SKAL" være "monteret" en grå ledning (lus) i mellem de 2 "Grå" stik på bagsiden af 6604-Enheden for at denne vil kunne virke som Booster.

     3) 6604 Delta Control enhederne er "IKKE" udstyret med en anordning som "Automatisk" frakobler enheden ved en Kort-slutning på Anlægget.

 

2) Som Strømforsyning til Marklin 66045 Delta Control 4F-enheden kan enten anvende en Marklin 6647 Transformator (32VA) eller en Marklin 6002 Transformer (52VA)

     som beskrevet i Brugervejledningen til Marklin 66045-Enheden på Side 72.

     Bemærk :

     1) At Drejeknappen på Delta 66045 Control 4F-enheden skal være drejet helt over til den "Højre" Stop-position på enheden.

     2) Der "SKAL" være "monteret" en grå ledning (lus) i mellem de 2 "Grå" stik på bagsiden af 66045-Enheden for at denne vil kunne virke som Booster.

     3) 66045 Delta Control 4F enheden er udstyret med en "Automatisk" anordning indbygget i enheden, som vil "frakoble" enheden ved en Kortslutning på Anlægget.

 

VIGTIG INFORMATION

 

Ved anvendelse af Marklin 6604/66045 Delta Control enhederne som Boostere , gælder de samme regler som ved anvendelse af Marklin 6015/6017 Boosterne med hensyn til opbygning

af "Midterleder-adskillelse" og "Slæbesko-Vippere" når dette er nødvendigt i forhold til din Bane-opbygning.

 

Det vil sige af Bane-afsnit som forsynes fra Centralstation 2 på din Bane skal være "Elektrisk adskilt" fra det Bane-afsnit som forsynes af Delta 6604/66045 Control Enhederne for at

undgå Kortslutninger på Anlægget.

 

Se iøvrigt i Brugervejledningen til de 2 Delta enheder, for mere Information om de "hensyn" der skal tages ved anvendelse af disse Enheder som Boostere.

 

NOTE :

Med denne løsning skal dog her bemærke at der "IKKE" kan finde "Automatisk Tilbagemeldning" sted fra MFX/MFX+ Lokomotiver som befinder sig i det "bane-område"

(Drejeskive og Remise-Spor) som forsynes af en 66045 / 6604 Delta Control enhed, når denne anvendes som Booster.

 

Det er dog muligt at "opbygge" den Automatiske tilbagemeldning fra MFX/MFX+ Lokomotiver med Tams BoosterLink fra Producenten Tams Elektronik :

Tams BoosterLink 

Tams BoosterLink - Brugervejledning (DE)

Hvordan denne skal Installeres og anvendes er beskrevet i Vejledningen til dette Produkt.

 

 

ETABLERING AF STYRING AF MARKLIN 7286/7686 DREJESKIVE PÅ CENTRALSTATION 2 :

 

Styringen af Marklin 7286/7686 Drejeskiverne etableres på Centralstation 2 som vist på illustrationerne vist herunder :

Billede

Vælg punket "Drehscheibe 7686/7" for at oprette Drejeskive-Styringen, hvis denne ikke allerede er Konfigureret på KEYBOARD-fane 15

Herefter vil du kunne se følgende visning på Centralstation 2

Billede

Tryk på det "grønne" flueben" og din Marklin 7286/7686 er nu Konfigureret på Centralstation 2 til anvendelse som du kan se på det

næste Skærmbillede.

Billede

 

Under LAYOUT-delen på Centralstation 2 kan der oprettes en Styrings-billede til Marklin 7286/7686 Drejeskiven.

Et eksempel herpå er vist på illustrationen herunder.

Billede

Tryk på det "Grønne" flueben når du er færdig med at oprette Drejeskive-visningen under LAYOUT-delen på CS 2.

 

 

Marklin 7687 Drejeskive-Decoder.

Billede

Marklin 7687 Drejeskive Decoder - Brugervejledning (Dansk Brugervejldning)

Marklin 7687 Drejeskive Decoder - Brugervejledning (DE-EN) - 2013

Marklin 7687 Drejeskive Decoder - Brugervejledning (DE-EN) - 2003

 

Programmeringen af Drejeskive-Decoderen og din Drejeskive sker som anvist i Vejledningen.

BEMÆRK :

Hvis der er etableret 2 Drejeskiver på anlægget og man anvender 2 stk 7687 Drejeskive-Decodere, skal den ene

Drejeskive-Decoder "omprogrammeres" til at anvende Digital-Adresserne 209-224, hvilket svarer til KEYBOARD 14

på Centralstation 2.

Information om hvordan Du "Omprogrammer" Drejeskive-Decoderen til at anvende Digital-Adresserne 209-224 finder

du i Brugervejledningen til Drejeskive-Decoderen (Side 5 i den Danske Brugervejledning).

 

 

 

Marklin 7286/7686 Drejeskive - Digital opsætning med Centralstation 2 med LDT TT-DEC Drejeskive-Decoder.

Billede

LDT TT DEC - Drejeskive Decoder - Brugervejledning (Dansk Brugervejledning) - 2012

LDT TT DEC - Drejeskive Decoder - Brugervejledning (DE) - 2013

 

Installation af LTD TT-DEC Drejeskive-Decoderen i forbindelse med anvendelse af Marklin 7286/7686 Drejeskivern kan ske som anvist på illustrationen herunder.

Billede

 

Ønskes der S88-Tilbagemeldninger fra Drejeskiven anvendes der et LDT RM-88-N Tilbagemeldnings-Modul som vist på illustrationen herunder.

Billede

LDT TT-DEC Decoderen kan "Detektere" om Drejeskivens Spor er belagt ( = Stående Lokomotiv på Drejeskiven).

Ligeledes kan TT-DEC Decoderen "Detektere" om Drejeskiven har "nået frem" til den "ønskede" Drejeskive-Sportilslutning hvis dette måtte ønskes.

Begge typer "Detekterings-meldninger" kan rapporteres tilbage til den anvendte "Digital-Central" via S88-Bussen, hvis man som Bruger ønsker

at kunne anvende disse muligheder.

 

Programmering af CS2-Styringen af Drejeskiverne 7286/7686 til anvendelse sammen LDT-TT DEC Decoderen er identisk med med opsætningen på

Centralstation 2 som vist under Marklin 7286/7686 Drejeskiverne , da de "samme" Digital-Adresser anvendes.

 

Digital Adresserne 225-240 findes på KEYBOARD (Fane 15) på din Centralstation 2 (Anvendes ved tilslutning af den 1.ste Drejeskive)

(Denne side er Pre-Konfiguret på Centralstation 2)

 

Digital Adresserne 209-224 findes på KEYBOARD (Fane 14) på din Centralstation 2 (Anvendes ved tilslutning af den næste tilsluttede Drejeskive Nr 2)

(Denne side skal Konfigureres "manuelt" af brugeren på Centralstation 2 inden denne kan tages i anvendelse)

Bemærk at der skal anvendes yderligere en 1 Stk. LDT TT-DEC Drejeskive-Decoder, hvis man ønsker drift med 2 Drejeskiver på Anlægget.

 

Inden LDT TT-DEC Drejeskive-Decoderen tages i Brug skal du først gennemlæse Brugervejledningen til Produktet for at se de muligheder som findes.

Som det allerførste skal der monteres en "Jumper" som forbinder Pin 1 og 2 som vist i Brugervejledning, dette klargører LDT TT-DEC Decoderen til

anvendelse sammen med en Marklin 7286/7686 Drejeskive.

Udover dette besidder LDT TT-DEC Drejeskive-Decoderen 2 stk specielle Indstillings-muligheder :

1)  Pot-meter 1 styrer Drejeskivens "Takt-frekvens"

2)  Pot-meter 2 styrer Drejeskivens "Hastighed"

 

For indstilling af disse muligheder se mere Information i Brugervejledningen til Produktet

Hvordan LDT TT-DEC Drejeskive-Decoderen skal "programmeres" med hensyn til Belægningen af de "enkelte" Spor-tilslutninger til Drejeskiven er

beskrevet i den Danske Brugervejledning ( Se Kapitel 4, på Side 7 )

 

 

Overledning til Marklin Drejeskiver :

Ønsker man at montere Overledninger på Marklin Drejeskiverne, er et Overlednings-sæt med Master,  tilgængelig fra Producenten Sommerfeldt  :

Billede

Sommerfeldt  -  Vare-Nr : 162  

Sættet indeholder Overledning (Dimension 37 x 32 Cm) samt tilhørende Master og Enkeltdele til montering.

(Sættet passer også til Fleischmann Drejeskiver)

Kataloget fra Sommerfeldt finder du her :  Sommerfeldt Katalog 2009   (PDF-Fil)

 

 

 

Remiser - Skala H0 ( Passende til Marklin Drejeskiver med 7.5° Vinkel) :

Marklin 7288 (Ring Remise)

Samlevejledning

 

 

 

 

 

 

 

Marklin 72888 - Tilbehørs-sæt

(Nederste Billede)

Til sammenbygning af 3 Stk 7288 Remiser uden Sidevægge på M7288 placeret i midten.

Billede

Billede

Marklin 72881 (Ring Remise)

Samlevejledning

Billede 

Marklin 72883 (Ring Remise)

Samlevejledning

Billede 

Faller 120175 (Ring Remise) - Kort Udgave

Med Tilbygning + Vandforsynings-tårn

Passer til Marklin 7286/7686 Drejeskive

SamlevejledningBillede

Faller 120176 (Ring Remise) - Kort Udgave

Samlevejledning

Billede
 

Faller 120177 (Ring Remise) - Lang Udgave

Med 15° Deling

Ved 7.5° Vinkel kan kun hver anden Tilslutning anvendes på Marklin 7286/7686 Drejeskiverne.

Samlevejledning

 


 Billede

Faller 120218 (Ring Remise) 5 Spor

Med 7.5° Vinkel

Samlevejledning


 

Billede 

Faller 120277 (Ring Remise)

Samlevejledning

Tilbehør :

Faller 180725 - Servo Motor Styring

Faller 180726 - Micro Servo-Motor
 Billede

Faller 190186 -  (Ring Remise)

Samlevejledning

 

 Billede

 

Kibri 39452 - (Ring Remise)

Samlevejledning

 

Kibri 39454 (Nederste Billede)

Udvidelse til Kibri 39452

Samlevejledning

Billede

Billede 

Vollmer 5754 (Ring Remise) 3 Spor

Samlevejledning

Billede 

Vollmer 5758 (Ring Remise) 6 Spor

Samlevejledning

Billede 

 

Fleischmann 6476 (Ring Remise) 

Samlevejledning

 

Kan udstyres med Indvendig belysning med

Flieschmann Belysnings-sæt 6455 / 6459

Billede 

 

Heljan 802 (Ring Remise)

Samlevejledning

 

 

 

 

 

 

 

 

Heljan 803 (Ring Remise) uden sidevægge.

Anvendes til sammenbygning med Heljan 802

Remise

Billede 

Billede

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

Like 2 kan lide
Top