Marklin CS2 - Decoder - Programmering POM / PRG / REG

 

På Marklin CS2 (Alle Versioner) findes der forskellige måder hvorledes et Oprettet Lokomotiv kan Programmeres på.

Bemærk at forudsætningen for de følgende Programmerings-typer er at disse muligheder er understøttet af Decoderen.

For mere Information om hvilken Programmerings-type der kan anvendes, skal du gennemlæse Brugervejledningen til din Lokomotivs Decoder.

 

POM = Programming On the Main ( på dansk oversat til "Programmering på Hoved-anlæg" )

          POM er en speciel form for Programmering, hvor dit Lokomotiv (hvis det understøtter det) kan Programmeres under "kørende" drift.

          Lokomotivet programmeres på dit Hoved-anlæg og behøver ikke at blive flyttet over på et "Programmerings-Spor" for at ændre indstillinger på det.

          POM skal være understøttet af den pågældende Decoder i dit Lokomotiv.

          POM giver dig adgang til at ændre en række indstillinger i dit Lokomotiv, men "ikke alle" indstillinger kan ændres under drift.

          Ved POM er det ikke muligt at "udlæse" værdierne fra Din Decoder i dit Lokomotiv, kun ændre værdierne under drift.

 

 

PRG = Er den mest almindelige form for Programmering af et Lokomotiv.

         For at programmere dit Lokomotiv med denne mulighed, skal dit Lokomotiv være placeret på et "Programmerings-Spor".

         Værdierne i dit Lokomotiv kan udlæses og ændres og gemmes igen på Decodere som understøtter denne Programmerings-type.

         (Lokomotiver som understøtter denne Programmerings-form er som regel oprettet med Decoder-type : mm2 Programmierbar

         på Centralstation 2

 

 

REG = Står for "Register-Programmering"

          Der findes på markedet Decodere som IKKE arbejder med CV-værdier, men i stedet for noget der kaldes "Register"-værdier.

          Dette er bl.a tilfældet for en del af Marklin's Decodere hvor du i mange Brugervejledning til det enkelte Lokomotiv kan finde

          en side i Vejledningen som beskriver hvilke Registre der kan "ændres" i af Brugeren.

          En Del af Lokomotiverne i 36xxx / 37xxx Serierne indeholder muligheden for at ændre i "Register"-værdierne forLokomotivet

          De hyppigste Register-værdier er :

          01 - Adresse

          02 - Minimal-hastighed

          03 - Opstarts-forsinkelse

          04 - Bremse-forsinkelse

          05 - Maksimal-hastighed

          08 - Reset Lokomotiv til Grundindstilningen

          63 - Lydstyrke (Generelt)

         For at programmere dit Lokomotiv med denne mulighed, skal dit Lokomotiv være placeret på et "Programmerings-Spor".

         Værdierne i dit Lokomotiv kan udlæses og ændres og gemmes igen på Decodere som understøtter denne Programmerings-type.

         På mange

Like 1 kan lide
Top