Marklin CS2 - CAN Protokollen

 

Marklin anvender CAN-Bussen til Kommunikation mellem de tilsluttede Digitale Enheder til Centralstation 2 og Mobilstation 2.

 

Målet er at stille en CAN Kommunikations-Bus til rådighed som kan anvendes af alle de Digitale Enheder som kan tilsluttes BUS-systemet.

Via CAN-Meldninger overføres der Styre-kommandoer til de tilsluttede Digitale Enheder.

Via CAN-Streams overføres der Opdateringer til de Digitale Enheder og ligeledes overføres der Konfigurations-Data mellem de Digitale Enheder

som er tilsluttet til CAN BUS-systemet.

 

Den Maksimale CAN Bus-system længde er Max 100 Meter i længden når alle de Digitale Enheder er koblet sammen med hinanden.

Kommunikations-hastigheden på CAN-Bussen er 250 Kbit/Sekund mellem de tilsluttede Digitale Enheder i CAN Bus-systemet.

CAN-Bussen udveksler Data mellem de tilsluttede CAN-Enheder via de i Centralstation 2 indbyggede CAN-Stik (4 stk) på bagsiden af CS 2.

CAN-Bussen understøtter desuden "kommunikation" mellem den tidligere af Marklin anvendte I2C S6017 Bus, via den i Centralstation 2

indbyggede Processor (Marvell PXA270 processor), som fungerer som "oversætter" i mellem Bus-systemer.

Den i CS2 indbyggede Processor er ligeledes i stand til at "indlæse" S88 Moduler udenom I2C S6017 Bussen og anvende disse Informationer

selv eller gøre den indlæste Information tilgængelig for andre CAN-enheder som er tilsluttet til Marklin's CAN Bus-system.

Denne metode sikrer bagudrettet "kompatibilitet" med ældre eksisterende Marklin Produkter, så som det gamle 6021-System.

En CAN -> UDP Gateway kan åbnes på Centralstation 2 via Setup og IP-Indstillinger.

Via CAN-Broadcast og IP-Adressen kan der specificeres en CAN-Gateway som anvendes til Informationer/Data frem og tilbage.

Der anvendes 2 UDP-Porte til dette formål.

UDP-Port 15730 "sendes" Information/Data.

UDP-Port 15731 "modtages" Information/Data.

 

Disse Porte anvendes af Modeljernbane-Software (Windigipet og anden Software) til "Kommunikation" mellem Softwaren og CS2.

Ligeledes anvendes Portene også til Kommunikation mellem CS2 og Mobile enheder (Apple Iphone/Ipad og Andriod-enheder) som

kommunikerer via disse UDP-Porte med Applikationerne  Marklin "Mainstation" og "Mobilestation" til mobile Apple og Andriod Enheder.

 

På Billedet herunder ses Centralstation 2 Hardwaren i adskilt form, hvor de 4 CAN-Stik ses på bagsiden af Centralstation 2.

Billede

 

For udvidelse af CAN-Bussen kan en eller flere Marklin 60125 Terminaler anvendes til Opbygning af et Marklin CAN Bus-system hvortil der kan

tilsluttes yderligere Digitale Enheder til 60125 Terminalen.

Marklin 60125 Terminalen er udstyret med 4 udgange for tilslutning af andre Digitale Enheder.

Afstanden mellem de respektive 60125 Terminaler kan øges ved hjælp af Marklin 60126 Terminal Forlænger-kablet.

Bemærk at flere Marklin 60126 Terminal Forlængerkabler kan sættes sammen med hinanden for at "øge" afstanden mellem 60125 Terminalerne

på Dit modeljernbane-anlæg, således at du kan opbygge yderligere CAN Bus-System "tilslutnings-punkter" for følgende Digitale Enheder :

 

Marklin 60213/60214/60215 - Centralstation 2 ( Skal tilsluttes som CS2 SLAVE-enhed via CAN Bus-Systemet ).

Marklin 60653 - Mobilstation 2

Marklin 60651/52 - Mobilstation 1

Marklin 60173-60174 - Boostere

Marklin 60128 - Connect6021 ( Der må maksimal være tilsluttet 1 stk af denne Digitale Enhed, Se Vejledningen ).

 

Marklin CAN-Dokumentation V1.0    ( PDF-format )

Marklin CAN-Dokumentation V2.0    ( PDF-format )

 

Marklin CAN-Dokumentation V2.0 kan også tilgås via den i CS2 indbyggede Webserver.

Se denne side :  Marklin CS2 - Webserveren i CS2 og hvad den kan anvendes til.

 

For Information om andre Digitale Enheder til anvendelse i CAN Bus-systemet, se også websiden herunder :

CAN-Digital-Bahn.com  ( Se Information under CAN Module i menuen i venstre side ).

Like 0 kan lide
Top