Marklin CS2 - Bruger-Forslag til Markin CS2 ( Fremtidige Opdateringer)

 

Denne Wiki-side er oprettet med Henblik på at samle "Forslag" til Fremtidige Opdateringer af Marklin Centralstation 2  - ( Art-Nr : 60213 / 60214 / 60215 )

 

Brugere af CS2 og andre personer som har lyst til at bidrage med Forslag og Ide'er til den videre Udvikling af Centralstation 2 kan tilføje Deres ønsker til

den Wiki-side med en Uddybende beskrivelse af Forslaget.

Efter at du er "Logget" ind på Sporskiftet.dk kan du anvende funktionen "Rediger" i toppen af denne Wiki-side, når du ser Wiki-siden i din foretrukne Browser.

 

Når du opretter/indtaster dine Forslag til kommende Opdateringer til CS 2 i den Pre-definerede Oversigt herunder angive venligst følgende Informationer :

Forslags-Nr / Dato(Fortløbende Nr) / Indtast Dato for Forslag )
Forslags-OverskriftIndtast Dato / Forslags-overskrift
Forslags-OmrådeAngiv det område i CS2 dit forslag drejer sig om : (GENERELT / CONTROL / SETUP / MEMORY / LAYOUT / KEYBOARD / WEBSERVER / CAN-BUS)
Forslags-Beskrivelse

Indtast en uddybende Beskrivelse af dit forslag i dette Felt  ( Tekst og Billeder kan anvendes frit til at Illustrere Dit Forslag )

(Billeder skal dog oploades og indsættes via Sporskiftet via Image Picker længere nede på Redigerings-siden)

HJÆLP :

1 : ( Flyt musen ind i dette Felt og tryk, indtast din Forslags-beskrivelse og indsæt Billeder efter Dit eget valg )

2 : ( Dette Felt vil Udvide sig med 1 Linie hver gang du trykker på ENTER-Tasten )

3 : ( Ved indsættelse af Billeder udvides feltet Automatisk i nedadgående Retning )

Forslags-StillerAngiv Sporskifte-Brugernavn  eller  (Email-adresse / Anden Kontakt-Information efter Brugerens eget Valg).

 

                                                    ( De tomme Forslags-felter som er Pre-oprettet herefter kan Udfyldes af Brugeren )

                                                      ( Felterne herunder vil udvide sig efterhånden som Tekst og Billeder indsættes )

 

Når Vi er kommet op over 25 - 30 Forslag vil jeg samle op på de indkomne Forslag og oversætte disse til Tysk og indsende de indkomneForslag til Marklin's Tekniske Afd.  

Alle Forslags-stillere vil blive nævnt ved Navn ved indsendelse af Forslagene til Marklin

De Indkomne Forslag er Indsendt til Marklin - Dato : ?? -?? /2014

 

 

       

                                                     FORSLAG TIL KOMMENDE OPDATERINGER AF MARKLIN CENTRALSTATION 2

 

Forslags-Nr / Dato1 / 17. Marts 2014
Forslags-Overskrift Sprog-fil
Forslags-Område Setup
Forslags-Beskrivelse Dansk sprogfil
Forslags-Stiller jhcn (Henrik Nielsen)

 

Forslags-Nr / Dato2 / 17. Marts 2014
Forslags-OverskriftDansk Hjælp
Forslags-OmrådeGenerelt
Forslags-Beskrivelse

Indbygning af Dansk-sproget Hjælp i CS 2, som Aktiveres når den Danske Sprog-fil i Centralstation 2 vælges og Aktiveres under SETUP-

funktionen.

Forslags-StillerFrank F

 

Forslags-Nr / Dato3 / 17.Marts 2014
Forslags-OverskriftIndbygget Java-Applikation (Grafisk Editor) i CS2 til at Producere nye Funktions-Iconer til Lokomotiver og Digitale Funktions-modeller med.         
Forslags-OmrådeCS2 Webserver
Forslags-Beskrivelse

Indbygning af muligheden for at indlægge egen-producerede Funktions-Iconer til Lokomotiver og Funktions-vogne via den i CS 2 indbyggede

Webserver. (Upload-Funktion er allerede tilgængelig på Webserver-siden med visning af Funktions-Iconer)

JAVA-Applikationen (den Grafisk Editor) skal understøtte følgende :

- Oprettelse af Grafik-formatet .PNG

- Predefineret Icon-størrelse på 48 x 48 Pixels i de af Marklin forud-definerede Funktions-Icon Farver  ( Gul-Hvid og Hvid-Grå )

- Grafisk Editor-del til tegning af Funktions-Iconer

- Automatisk Lagring af Funktions-Iconerne i de af Marklin indlagte Funktions-Icon Farver ( Gul-Hvid og Hvid-Grå )

- Mulighed for at gemme Funktions-Iconer på CS 2 (SAVE-Funktion) til en ny Mappe i CS2 kaldet : fcticons_users

- Mulighed for at overføre Filer fra Mappen fcticons_Users til Mappen fcticons ved hjælp af indbygget Knap under SETUP på CS 2.

( Mappen fcticons_users fungerer hermed som Backup-mappe for Brugerens egen-producerede Funktions-Iconer )

Grunden til at der bør være en særskilt mappe til Brugerens egne Funktions-iconer er, at Funktions-Iconerne i den originale mappe

fcticons, opdateres hver gang en Bruger gennemfører en Online-Opdatering af Centralstation 2 via Internettet.

Forslags-StillerFrank F 

 

Forslags-Nr / Dato4 / 21/3-14
Forslags-OverskriftStop/standsning af loks med trykpennen
Forslags-OmrådeLAYOUT
Forslags-Beskrivelse

For at undgå konstante/irriterende skift mellem "CONTROL" og "LAYOUT" modus når man kører med sine loks, bør det ændres i "LAYOUT"

således, at man kan standse sine loks helt ved at køre speedometerbjælken i bund med den medfølgende, grå trykpen.

På den måde kan man forblive i "LAYOUT" under "kørslen" og bevare overblikket over skiftesporenes stilling.

Forslags-StillerLauR90

 

Forslags-Nr / Dato5 / 21/3-14
Forslags-OverskriftLyd-funktioner via Højtaler udgang
Forslags-OmrådeGENERELT - CS2 Lyd-udgang
Forslags-BeskrivelseDet ville være en drøm hvis man kunne lægge egne lydfiler ind - eksempelvis peron udkald - og aktiviere dem via s88 og tryk på skærmen.
Forslags-StillerLoftsNissen 

 

Forslags-Nr / Dato/ 21/3-14
Forslags-OverskriftTimer/forsinkelse ved Programmering via s88 mm
Forslags-OmrådeGENERELT - Programmerings-funktion
Forslags-Beskrivelse

Jeg savner en timer som eksempelvis efter 5 eller 10 sekunder skifter et signal eller sporskifte.

Typisk vil en s88 starte en sporvejen eller signal og så efter en tid gå tilbage til rød når toget er kørt.

Forslags-StillerLoftsNissen 

 

Forslags-Nr / Dato/ 22.03.14
Forslags-OverskriftEt "tilbageskridt" 
Forslags-OmrådeSkift af lokomotiv
Forslags-Beskrivelse

Ved den nye opdatering er skift af lokomotiv blevet lidt omstændig, da man skal igennem to tryk, så det synes jeg er et tilbageskridt

( men hvordan skal alle disse råd komme til Märklin ?? )

Forslags-StillerBygger01

 

Forslags-Nr / Dato/ 27.03.14
Forslags-OverskriftÆndring af Online-Opdatering for overførsel af Lok-Iconer.
Forslags-OmrådeGenerelt / Lok-Iconer
Forslags-Beskrivelse

En generel ændring af Online-Opdateringen til CS2, hvor Brugeren "under" Opdateringen eller "efter" Opdatering bliver spurgt om man ønsker

at få "Overført" de i Online-Opdateringen indlagte indlagte Lok-Iconer, via en Dialog-boks til formålet, f.eks efter Opdateringen er gennemført.

(Pt er det således at hver gang man gennemfører en Online-Opdatering af CS2, vil man altid få indlagt alle de Lok-Iconer som er indeholdt i

Online-Opdateringen overført til ens CS2 igen, selv om man måske har slettet en del af dem fordi man ikke forventer at skulle bruge dem.)

Forslags-StillerFrank F

 

Forslags-Nr / Dato

/ 26.05.14

Forslags-Overskrift Visning af modeltid
Forslags-Område
Forslags-Beskrivelse Nu da der kommet mulighed for modeltid på den sidste opdatering, kunne det være fint hvis der er/kommer en mulighed, så tidsviseren ( og gerne et banegårdsur ) på en måde, så alle kan se det i rummet
Forslags-Stiller Bygger01

 

Forslags-Nr / Dato10  / 28.05.14
Forslags-Overskrift Rangerhastighed
Forslags-Område Contol
Forslags-Beskrivelse Nogle lokomotiver har mulighed for rangerhastighed (halv hastighed). Når denne Funktion aktiveres ønskes speedometer visningen halveret.
Forslags-Stiller Hans Jørgen

 

Forslags-Nr / Dato11  / 18.09.15
Forslags-Overskrift Danske signal ikoner
Forslags-Område LAYOUT / KEYBOARD
Forslags-Beskrivelse

 Det kunne være en god ide hvis der kom Danske signal ikoner såsom U, AM, PU og I signaler.

Eks på et PU signal bruger decoderen 3 adresser, hvor der er 1 adresse til lodrette og vandrette lys en anden adresse til fast rød og grøn og den sidste adresse til skrå hvid lys og et blikende grøn. Signaler og decoder er fra Togcenter Gentofte link http://www.modeltog.nu/index.php?cPath=1_27_327

Forslags-Stiller Flemming

 

Forslags-Nr / Dato12  / 21-09-2015
Forslags-Overskrift Automatik ja/nej
Forslags-OmrådeMemory 
Forslags-BeskrivelseDet kunne være godt hvis det blev muligt at ændre på om en "sporvejs rutine" skal kunne aktiveres manuelt eller automatisk, således at man via automatik kan ændre om en anden "sporvejs rutine" skal være "aktiv" eller ej. 
Forslags-StillerLyne Preben

 

Forslags-Nr / Dato13  / 26-9-2015
Forslags-Overskrift Kontrol af memory under layout
Forslags-Område Memory & Layout
Forslags-Beskrivelse Det var smart hvis man kunne "tænde og slukke" for memory funktioner i layout billederne. Nogle gange kører jeg en strækning med automatisk blok og signal styring andre gange manuelt. Hvis der var en MAN/AUTO mulighed på memory A,B,C..... osv på mimic billederne var det "smart"
Forslags-Stiller loftsNissen

 

Forslags-Nr / Dato14  / Dato
Forslags-Overskrift 
Forslags-Område 
Forslags-Beskrivelse 
Forslags-Stiller 

 

Forslags-Nr / Dato15  / Dato
Forslags-Overskrift 
Forslags-Område 
Forslags-Beskrivelse 
Forslags-Stiller 

 

Forslags-Nr / Dato16  / Dato
Forslags-Overskrift 
Forslags-Område 
Forslags-Beskrivelse 
Forslags-Stiller 

 

Forslags-Nr / Dato17  / Dato
Forslags-Overskrift 
Forslags-Område 
Forslags-Beskrivelse 
Forslags-Stiller 

 

Forslags-Nr / Dato18  / Dato
Forslags-Overskrift 
Forslags-Område 
Forslags-Beskrivelse 
Forslags-Stiller 

 

Forslags-Nr / Dato19  / Dato
Forslags-Overskrift 
Forslags-Område 
Forslags-Beskrivelse 
Forslags-Stiller 

 

Forslags-Nr / Dato20  / Dato
Forslags-Overskrift 
Forslags-Område 
Forslags-Beskrivelse 
Forslags-Stiller 

 

Forslags-Nr / Dato21  / Dato
Forslags-Overskrift 
Forslags-Område 
Forslags-Beskrivelse 
Forslags-Stiller 

 

Forslags-Nr / Dato22  / Dato
Forslags-Overskrift 
Forslags-Område 
Forslags-Beskrivelse 
Forslags-Stiller 

 

Forslags-Nr / Dato23  / Dato
Forslags-Overskrift 
Forslags-Område 
Forslags-Beskrivelse 
Forslags-Stiller 

 

Forslags-Nr / Dato24  / Dato
Forslags-Overskrift 
Forslags-Område 
Forslags-Beskrivelse 
Forslags-Stiller 

 

Forslags-Nr / Dato25  / Dato
Forslags-Overskrift 
Forslags-Område 
Forslags-Beskrivelse 
Forslags-Stiller 

 

Forslags-Nr / Dato26  / Dato
Forslags-Overskrift 
Forslags-Område 
Forslags-Beskrivelse 
Forslags-Stiller 

 

Forslags-Nr / Dato27  / Dato
Forslags-Overskrift 
Forslags-Område 
Forslags-Beskrivelse 
Forslags-Stiller 

 

Forslags-Nr / Dato28  / Dato
Forslags-Overskrift 
Forslags-Område 
Forslags-Beskrivelse 
Forslags-Stiller 

 

Forslags-Nr / Dato29  / Dato
Forslags-Overskrift 
Forslags-Område 
Forslags-Beskrivelse 
Forslags-Stiller 

 

Forslags-Nr / Dato30  / Dato
Forslags-Overskrift 
Forslags-Område 
Forslags-Beskrivelse 
Forslags-Stiller 

 

                       ( Efterhånden som Forslags-felterne bliver udfyldte alle sammen vil jeg løbende Udvide med Nye Felter til Jeres Forslag )

Like 0 kan lide
Top