Marklin CS2 - 6015/6017 Booster & TAMS Booster-Link

 

Billede

Marklin 6017 Booster - Brugervejledning

Marklin Booster-Information   (Dansk udgave)

 

Marklin 6015 / 6017 Boosterne kan anvendes sammen med Centralstation 2 (Alle Udgaver).

Den første 6015 / 6017 Booster tilsluttes til Stikket på Undersiden af Centralstation 2.

Efterfølgende 6015 / 6017 Boostere monteres som anvist i Brugervejledningen til 6015/6017 Boosterne, til den og tilsluttes den

Første 6015/6017 Booster som er tilsluttet i Bunden af Centralstation 2.

For hver 6015/6017 Booster som er i anvendelse på anlægget skal der bruges en Transformator (F.eks Transformer 6002 / 6005 / 60052)

 

Ved tilslutning og anvendelse af 6015/6017 Boostere sammen med Centralstation 2 (Alle Udgaver) skal der anvendes "Midterleder-Isolering".

Til C-skinner anvendes Marklin Artikel-nr : 74030

Til K-Skinner anvendes Marklin Artikel-nr : 7522

Til M-Skinner anvendes Marklin Artikel-nr : 5022 (Isolering af Midtlederen kan også klares ved at indsætte et tyndt stykke "Karton" mellem de 2 Midterledere.)

Bemærk at det er kun nødvendigt at montere og anvende "Midterleder-isolering"  i overgangene imellem de Bane-afsnit som forsynes henholdsvis af CS2 og af en

6017 Booster.

Bemærk det er ikke nødvendigt at anvende "Slæbesko-vippere", men hvis man sætter Sikkerheden højt kan disse også anvendes imellem de respektive Bane-Afsnit.

 

6015 / 6017 Booster-Tilslutning til Centralstation 2 :

Billede Billede

Der skal anvendes et Marklin ET-Nr : 111829 (Boosterkabel) til oprette forbindelsen mellem Centralstation 2 og den 1.ste Booster

Modsatte ende af kablet forbindes med 6015/6017 Boosteren.

Husk at sørge for at Kablet Stik er korrekt monteret i forhold til om du bruger en Marklin 6015 eller en Marklin 6017 Booster. (Se Illustration herunder).

Billede

BEMÆRK :

På 6015 Booster skal Tilslutnings-stikket vende NEDAD. (Se Illustrationen).

På 6017 Booster skal Tilslutnings-stikket vende OPAD. (Se Illustrationen)

Tilslut kablet fra CS2 til det Venstre Stik i Boosteren (Set fra Bagsiden af Boosteren)

Tilslut kablet til den næste 6015/6017 Booster i det Højre stik i Boosteren (Set fra Bagsiden af Boosteren)

Det til 6015/6017 Boosteren medleverede Booster-kabel skal anvendes til tilslutningen i mellem de respektive 6015/6017 Boostere,

det vil sige mellem Booster 1 og 2, mellem 2 og 3, mellem 3 og 4 og så videre.

Anvendes et mix af 6015 eller 6017 Booster, så husk at lægge mærke til at Stikkene er korrekt tilsluttet jævnfør ovenstående.

 

 

6015/6017 Booster som Sporskifte-Booster :

6015/6017 Boosterne kan også anvendes som Sporskifte/MagnetArtikel - Booster sammen med k83/k84 Decoderne.

Det vil sige, at Sporskifter / Afkoblings-skinner / Drejeskive / Skydebro / Kraner / Portalkraner / Kulkran og lignende Magnetartikler

uden Problemer kan for synes fra en 6015/6017 Booster, hvilket giver mindre en Strøm-belastning på Centralstation 2, som derved

kan yde en "Maksimal" Strøm-ydelse til forsyning af Lokomotiver / Digitale Vogne / Belyste Vogne og andre ting.

(Se iøvrigt illustration for : CS2 - Marklin 66045 Control 4F som Sporskifte-Booster , som giver et forslag til opsætning af Boostere sammen-

 koblet med Marklin k83/k84 Decoderne).

 

 

6015/6017 Boostere og MFX-Tilmeldning af MFX-Lokomotiver :

MFX-Lokomotiv som er placeret på et Modeljernbane-anlæg og som befinder sig i et Baneafsnits-område forsynet af en 6015/6017 Booster

kan ikke tilmelde sig selv til Digitale Centraler, så som CS2 / MS2 / CS 1 og MS1 da Boosterne ikke Understøtter MFX-formatet.

Der findes dog en løsning på dette Problem, lavet af Firmaet TAMS Elektronik, som Producerer et Modul kaldes "BOOSTER-LINK".

Billede

Produkt-Side : http://www.tams-online.de/htmls/produkte/BoosterLink/produkte_BL.html

Produkt-Vejledning : http://www.tams-online.de/htmls/produkte/BoosterLink/BoosterLink_DE.pdf  (4 Sproget Udgave)

 

BEMÆRK :

1) Ved anvendelse af Booster-Link Modulet skal tilslutning af 6015/6017Boostere gøres som anvist i Booster-Link Vejledningen for korrekt anvendelse af dette Produkt.

2) Der skal anvendes 1 stk Booster-Link modul for hver 6015/6017 Booster som er tilsluttet Anlægget og forsyner et Bane-afsnit.

 

 

 

 

Like 0 kan lide
Top