Marklin CS2 - 60128 Connect 6021

 

Billede

Marklin 60128 Connect6021

 

Marklin 60128 Connect6021 enheden muliggør anvendelsen af følgende Marklin Enheder sammen med CS2 (60213/60214/60215) :

6021 Control Unit / 6035 Control 80 / 6036 Control 80F / 6040 Keyboard / 6043 Memory

 

Billede

Eksempel 1 : Connect6021 Enheden er forbundet med 6017x-Stikket på bagsiden af CS2.

Billede

Eksempel 2 : Connect6021 Enheden er forbundet via en Marklin 60125 Terminal

 

VIGTIGT : 6021 CONTROL UNIT enheden må IKKE være forbundet med Skinnerne samtidig med at Centralstation 2 er forbundet.

 

Centralstation 2 (60213/60214/60215) skal være opdateret til Minimum Software-version 1.2.5 eller et Højere Versions-Nr for at Connect6021

enheden kan anvendes sammen med CS2.

 

Efter at du har integreret Connect6021 enheden i dit anlæg som vist i de 2 Eksempler længere oppe på siden, finder du i på din CS2 under SETUP -

Billede  et nyt Menupunkt ved navn "6021" som er illustreret på billedet herunder.

 

Billede

Under dette Menu-punkt kan du lave følgende ting :

 1) Fjerne 6021 Enheden fra Systemet (6021 Entfernen)

 2) Tilføje et Lokomotiv (Lok Hinzufugen)

 3) Fjerne et Lokomotiv (Lok Entfernen)

 4) Ændre Adressen (Adresse ãndern)

 

Via 6021 Control Unit kan de nu styre deres Lokomotiver med Standard Motorola Adressen som de plejer.

Når du trykker på ( Lok Hinzufügen ) får du mulighed for at vælge dit Lokomotiv

Billede

Du kan nu tildele op til 80 Lokomotiver til deres 6021 Control Unit enhed, hvor den "tildelte" Adresse kun er en "Omsætnings-Adresse" mellem

6021 Control Unit og 60128 Connect621 enheden.

Du kan tilføje flere Lokomotiver eller fjerne disse og ændre "Omsætnings-adressen" efter behov, samt Lagre disse Indstillinger ved at trykke

Billede

 

TILDELING AF EN "OMSÆTNINGS-ADRESSE".

6021 Control Unit kan kun anvende Adresserne fra 1-80. For at Styre Lokomotiver med Decoder Adresser som er større end 80, skal denne tildeles

en "Omsætnings-adresse"

F.eks et Lokomotiv med en "MM2 Programmerbar Decoder" som er indstillet til Adressen 146, kan man nu tildele en Omsætnings-adresse mellem 1

og 80 for at kunne styre Lokomotivet med 6021 Control Unit enheden.

Ved et MFX-Lokomotiv har dette den fordel at man ikke behøver at slette den i Brugervejledningen til Lokomotivet nævnte Digital-Adresse

(så fremt denne allerede er i anvendelse), men at man kan anvende en allerede fri "omsætnings-adresse" til benyttelse sammen med det valgte

Lokomotiv.

BEMÆRK : En "Omsætnings-Adresse" ( f.eks Adresse 11 ) må kun anvendes 1 gang.

Alle de "Omsætnings-adresser" som IKKE anvendes forvaltes af Connect6021 Enheden som Standard Motorola Adresser.

Alle Lokomotiver med Motorola Adresser mellem 1 og 80 kan uden ændring af Omsætnings-adressen anvendes af 6021 Control Unit.

BEMÆRK : Ændring af en Omsætnings-Adresse overføres IKKE til Lokomotivets Decoder.

 

KEYBOARD :

Keyboard behøver ikke nogen tildeling. Adresserne ( 1 - 256 ) på Keyboard er forudlagt og de kan dermed anvende Sporskifterne med det samme.

 

MEMORY :

Alle tidligere anlagte Køreveje på Memory står uforandret til rådighed. Kørevejene kan dog "afvige" fra de i CS2 anlagte køreveje eller eller slet

ikke være anlagt i denne.

For at opnå en "Sikker" drift, skal ALLE anlagte Køreveje i Memory udvides med Nøgle-sekvensen "Extern" og "A5"

Eksempel :

Billede

Fejl og Fejl-fjernelse :

Ved Drifts-forstyrrelser eller Fejl-funktion af Connect6021 enheden skal de udføre en "Reset" af 6021 Control Unit og derefter trykke på "STOP"-tasten

på Centralstation 2 for at kunne anvende CS2 igen.

Connect6021 Enheden kan først "Aktiveres" igen ved en "Genstart" af Deres Centralstation 2.

 

 

 

Like 0 kan lide
Top