Marklin 6021 - Programmering af MFX-Lokomotiver med 6021 CU

 

Programmering af MFX-Lokomotiver (Modeller Med og Uden Sound) kan foretages med Marklin 6021 Control Unit - enheden :

Blandt andet kan man på MFX-Lokomotiver indstille f.eks :

 

Digital-Adresse

Minimums-Hastighed

Opstarts-forsinkelse

Bremse-forsinkelse

Maksimal-hastighed

Foretage indstillinger i forbindelse med Lokomotivets Last-regulering

Indstille 2. Motorola Adresse for at kunne tilgå yderligere Funktioner på MFX-Lokomotivet

Lagre Nomiel Køretrin / Funktions-indstilninger / Opstart med Tids-forsinkelse.

samt yderligere ændringer i forbindelse med Sound-Decodere.

 

Sådan Programmerer du dine MFX-Lokomotiver med 6021CU

Forudsætninger :

Anvend et Programmerings-Spor tilsluttet 6021CU samt en 6002/6005 Transformator som strømforsyning til 6021 CU

( Programmerings-sporet kan f.eks være en lille oval Bane-strækning, som giver dig bedre mulighed for at "Teste" dine ændringer i Lokomotivet )

Sørg for at 6021 er korrekt tilsluttet til ( B = Banestrøm ) og ( 0 = Stel) afhængigt hvilken type Skinner du anvender til formålet inden du går i gang.

 

Programmerings-vejledning :

 

1. Tryk samtidig på STOP og GO-tasten på 6021, indtil tallet 99 viser sig i LED-displayet.

2. Tryk herefter på STOP-tasten.

3. Indtast den aktuelle Lokomotiv-adresse.

4. Hold konstant fartregulatoren i omskifter-tilstand og tryk samtidig på GO-tasten.

5. Lyset på lokomotivet skulle nu gerne begynde at blinke. Hvis dette ikke er tilfældet, gentag Step 1-4.

6. Indtast Register/CV-nummer på den Parameter der skal ændres [ Se listen herunder ].

7. Foretag "en" omskfitning af køreretning ved at dreje fartregulatoren helt til venstre, ligesom du normalt vil skifte køreretning.

8. Indtast den nye værdi for det valgte Register/CV.     [ Se listen længere nede på denne side ]

9. Foretag igen "en" omskiftning af køreretning ved at dreje fartregulatoren helt til venstre, ligesom du normalt vil skifte køreretning, for at lagre værdien i det aktuelle register.

10. Skal der foretages yderligere ændringer af værdierne i et Register, gentages step 6-9.

11. Programmering afsluttes med et tryk på STOP-tasten.

12. Tryk nu på STOP og GO-tasten samtidig, indtil tallet 99 viser sig i LED-displayet.

13. Herefter trykker du på GO-tasten for at kunne styre lokomotivet.

 

REGISTER-LISTE

Bemærk den viste liste er kun vejledende, det er IKKE sikkert at dit MFX-Lokomotiv understøtter alle de her viste muligheder herunder fuldt ud.

For mere Information om hvilke muligheder som forefindes med lige netop dit MFX-Lokomotiv, se Brugervejledningen til dit Lokomotiv.

MFX Decoder Funktion
RegisterForklaringVærdi-områdeFabriks-indstilling
Lokomotiv Adresse01
Indstiller lokomotivets adresse.

01-255

01-80 (6021)

03
Minimums-Hastighed02Fastlægger togets mindste hastighed. (Også kaldet Opstarts-spændingen)
01-6303
Opstarts-Forsinkelse03

Angivet værdi x 0,25 angiver tiden fra togets stilstand til toget har opnået maksimalhastighed.

(f.eks en værdi på 12 = 3 Sek)

01-6316
Bremse-Forsinkelse04Angivet værdi x 0,25 angiver tiden fra togets maksimalhastighed indtil toget holder stille.01-6312
Maksimal Hastighed05Angiver togets maksimale hastighed.01-6363
Reset Lokomotivet til Fabriksindstilling08Resetter lokomotivet tilbage til de oprindelige indstillinger, som den er leveret med fra Producent.8
 
Lastregulering (Reference)53

Parameter 1 (Regulerings-reference ) bestemmer højden på spændingen som må komme tilbage fra Motoren

Jo bedre virkningsgrad på motoren, jo højere kan denne værdi sættes.

Hvis lokomotivet ikke opnår maksimalhastighed, skal denne værdi sættes ned.

01-6356
Lastregulering (K-Andel)54

Parameter 2 ( P-Andel ) bestemmer hårdheden/hurtigheden af reguleringen.

Jo højere værdi der angives, desto hurtigere regulerer dekoderen motoren,

uanset om Motoren kan følge med eller ej.

01-6332
Lastregulering (I-Andel)55

Parameter 3 ( I-Andel ) bestemmer Integral-tiden på Regulatoren.

Motoren er trægere, jo større Ankermasse eller større monterede vægte der er monteret.

Denne værdi skal sænkes, jo trægere Motoren er.

01-6324
Lastregulering (Reguleringsindflydelse)56

Bestemmer Indflydelsen af Reguleringen.

(Tilsvarer 100% Last-udlignings regulering)

01-6363
Lagringsmuligheder : ²
00 = Intet lagres.
01 = Nominel køretrin.
02 = Funktion-indstillinger.
04 = Opstart med tids-forsinkelse.
73

Ved problemer med bremsestrækninger og opstart efter bremsning omkring signaler i digital drift,

bør værdien i CV73 sættes til 07.

01-0703
2.Motorola Adresse (til F5-F8 med 6021)75

2.Motorola-Adresse anvendes til at Aktivere Funktionerne F5 - F8 på Lokomotivet i forbindelse med

anvendelsen af 6021 CU sammen med MFX-Lokomotiver.

NOTE : Motorola-adresse bør såvidt det er muligt være værdien i CV 1 + 1 

(Eksempel : CV1 = 03, CV75 = 04)

01-80

Lokomtiv

Adresse + 1

( f.eks 04 )

Opstartspænding Analog AC78Opstarts-spænding i Analog AC (Hvis lokomotivet køres med Analog Transformator, f.eks 6647 Trafo)01-6325
Højeste hastighed Analog AC79Maksimal-Hastighed i Analog AC (Hvis lokomotivet køres med Analog Transformator, f.eks 6647 Trafo)01-6363
     
  Efterfølgende CV-registre er kun tilgængelig på Lyd-dekodere :  
     
Lydmodus 157

Angivet Værdi x 0,64 angiver Tiden i Sekunder mellem 2 Dampstød ved Køretrin 1

For Synkronisering af Dampstød med Hjul-omdrejningerne kan der eftermonteres en såkaldt Potentialfri

Sensor (f.eks Reed-kontakt) som via en Miniature-Magnet monteret på drivhjulets inderside kan udløse et

Dampstød pr Hjul-omdrejning.

Hvis en sådan Sensor anvendes , skal værdien 01 være sat i Register 57 og det betyder at Sensoren skal bringes i indgreb og Aktiveres

01-6310 (eller 01)
Lydmodus 2
58

Denne værdi bestemmer hvordan afstanden mellem Dampstødene aftager med stigende antal Køretrin.

En Større værdi angiver en stærkere aftagning og en Mindre værdi angiver en svagere aftagning.

For Synkronisering af Dampstød med Hjul-omdrejningerne kan der eftermonteres en såkaldt Potentialfri

Sensor (f.eks Reed-kontakt) som via en Miniature-Magnet monteret på drivhjulets inderside kan udløse et

Dampstød pr Hjul-omdrejning.

Hvis en sådan Sensor anvendes , skal værdien 01 være sat i Register 58 og det betyder at Sensoren skal bringes i indgreb og Aktiveres

 

Hvis en Sensor er i indgreb specificere denne værdi antallet af af Trigger-Impulser som er nødvendig for at udløse et Dampstød.

01-6358 (eller 01)
Kørelyd59

Den angivne Værdi divideret med 32 angiver den Faktor ved hvilken Minimalt-omdrejningstal at Kørelyden skal

afspilles i de laveste Køretrin

Værdier under < 2 er langsommere, Værdier > 32 er hurtigere end Original-hastigheden

01-6332
Kørelyd60

Den angivne Værdi divideret med 32 angiver den Faktor ved hvilken Maksimal-omdrejningstal at Kørelyden skal

afspilles i de højeste Køretrin

Værdier under < 2 er langsommere, Værdier > 32 er hurtigere end Original-hastigheden

01-6355
Lydstyrke63Angiver den "Generelle" Lydstyrke for Kørelyden og de udløste Tilfældigheds-lyde. (f.eks kulskovling )01-6363
Aktivering Bremselyd64

Denne værdi angiver hvornår Decoderen skal påbegynde Bremse-lyden.

Jo større værdi der angives, desto tidligere påbegyndes Bremse-lyden

01-6307
     


Like 0 kan lide
Top