Kolding Sydbaner

I 1880 begyndte man arbejdet på de første baneplaner for området syd for Kolding. I 1899 blev der nedsat et udvalg der skulle konkretisere baneplanerne. Udvalgets arbejde var færdigt i september 1901 og udmøntede sig i et forslag om 3 smalsporede baner.
Kolding-Hejls
Kolding-Taps-Ødis
Taps-Landegrænsen
Det var så planen at sidstnævnte strækning skulle sluttes til Haderslebener Kreisbahn ved Frederikshøj Kro. Derved kunne der opnås forbindelse til Haderslev over Christiansfeld. Jernbanekommisionen troede ikke på Taps-Ødis strækningen, men var derimod interesseret i forbindelsen til Haderslev. Kolding kæmpede imod forbindelsen for ikke at miste opland. I Hejls ville man gerne have banen til at gå helt frem til havnen i Hejlsminde. Samtidig arbejdede man i Vamdrup for en Vamdrup-Taps bane. Alt dette resulterede i at der kom 3 smalsporsbaner (1000 mm) med i Den Store Jernbanelov der blev vedtaget i 1908.
Kolding-Hejlsminde
Kolding-Taps
Vamdrup-Taps
Dårlige erfaringer fra Egtvedbanen bevirkede at banerne ved en ny lov den 26 marts 1909 blev ændret til normalspor. Byggeriet af banerne overholdt stort set tidsplanen. Banerne blev åbnet 29 november 1911. De første 11 år foregik forbindelsen til DSB Kolding via havnen, så det var ikke muligt at køre persontog fra Kolding S. til Kolding H. Ved genforeningen var der planer om at forlænge banen fra Taps til Haderslev via Christiansfeld, planerne blev dog aldrig ført ud i livet. Banerne blev aldrig den helt store succes, der var således kun overskud de første par år samt et enkelt år under 2 verdenskrig. De vigtigste godsarter var levende dyr til slagtning og sukkerroer. 
Den 29 marts 1940 blev det derfor besluttet at nedlægge banerne. Trods mange protester fra især sukkerroeavlerne. Men 2 verdenskrig udskød den endelige beslutning. Men trods kraftig stigende gods og passagertransport var der stadigvæk problemer med økonomien. Da krigen sluttede stod KS tilbage med materiel og skinner der var totalt nedslidte. Banen blev nedlagt 30 september 1948 (persontrafik), godstrafikken (sukkerroer) fortsatte til 15 december 1948.

Kolding-Hejlsminde. Længde 27,2 km (27,8 km fra 1922).
Banens holdepladser:

 • (Kolding H. fra 1922)
 • Kolding S.
 • Tved byvej
 • Tved
 • Strårup
 • Skartved
 • Bjert
 • Aalry
 • Varmark
 • Varmark Skov
 • Bjert Strand
 • Dalager
 • Skamlingsbanke
 • Grønninghoved
 • Sjølund
 • Vejstruprød
 • Kær Mølle
 • Hejls
 • Hejlsminde

Kolding-Vamdrup. Længde 29,8 km (30,6 km fra 1922)
Banens holdepladser.

 • (Kolding H. fra 1922)
 • Kolding S.
 • Vonsild.
 • Hoppeshuse
 • Fovslet
 • Taps
 • Tapsore
 • Brænore
 • Ødis
 • Ødis-Bramdrup
 • Gåskær
 • Øster Vamdrup
 • Vamdrup Ø.
Javascript is required to view this map.
Like 0 kan lide
Top