Intellibox

BABI

Selve ordet betyder "Break and Automatic Baudrate Identification" og det er en måde at få IB'en til selv at 'fortælle', hvordan den er indstillet mht. baudrate.

Kommandoen sendes f.eks. af et program på en pc via en COM-port til IB'en, og den returnerer indstillingerne via samme COM-port til programmet.

Det kan KUN lade sig gøre at stille på baudraten via tastaturet på selve IB'en, idet der IKKE (endnu - SW version 2.1) er en metode til at skrive værdier i en special option, hvor netop special option nr. 1 viser indstillingen - svarende til:

0 = 2400 bps (default)
1 = 4800
2 = 9600
3 = 19200
4 = 38400
5 = 16457

HALT-mode

Et tilstand, hvor alle loks får en nødstop-kommando medens alt andet stadig kan betjenes, herunder hastighed, retningskifte og funktioner på loks.

IB'en kan bringes i HALT-tilstand på 3 måder:

1) hold GO nede, medens der kortvarigt trykkes på STOP

2) hold STOP nede, medens der kortvarigt trykkes på GO

i begge tilfælde vil den grønne LED blinke, og retningspilen i displayet skifter mellem et '=' og den sædvanlige pil.

3) vha P50x-kommandoen xHalt (0A5h). Når HALT-tilstand er frembragt med denne kommando, lyser den grønne LED konstant, medens retningspilen i displayet dog skifter mellem et '=' og den sædvanlige pil.

 

Nødstop

I SW version 2.XXX kan man stadig regulere hastighed, retning og funktioner på loks efter et tryk på STOP.

Like 0 kan lide
Top