ESU ECoS 2 - Firmware Opdatering V4.0.0 ( Procedure og Installations-forløb )

 

Denne side beskriver det specielle forløb for Opdatering af ESU ECoS 2 til Firmware Version 4.0.0

 

Før du kan påbegynde Installation af den nye ESU ECoS 2 Firmware Version 4.0.0 skal Firmware Version 3.7.0 være Installeret på din ESU ECoS 2.

Opdateringen af ESU ECoS 2 til Firmware Version 3.7.0 er beskrevet på denne Side :  ESU ECoS 2 - Firmware Opdatering V3.7.0

 

Når du har gennemført Installation af Firmware Version 3.7.0 bør du vende tilbage til denne side og gennemgå Installations-Proceduren for Installation af

ESU ECoS 2 - Firmware Version 4.0.0 inden du påbegynder Installationen på din ECoS 2.

 

Installations-Procedure for ESU ECoS 2 - Firmware Version 4.0.0 :

Hvilken Software er den rigtige til hvilken Digital-Central ?

Der er udgivet 3 Opdateringer til de respektive Digital-Centraler :

- ECoS 50200 Farveskærm              ( Indeholder 2 filer : "ECoS2_update_4-0-0_rescue.bci" og "ECoS2_update_4-0-0.bci" ).

- ECoS 50000 Sort/Hvid Skærm       ( Indeholder 2 filer : "ECoS_update_4-0-0_rescue.bci" og "ECoS_update_4-0-0.bci" ).

- Central Station 60212 "Reloaded"  ( Indeholder 2 filer : "CSR_update_4-0-0_rescue.bci" og "CSR_update_4-0-0.bci" ).

Forløb for Opdatering af den enkelte Digital-Central :

De skal som det første starte den til formålet anvendte Computer op og åbne deres Web-Browser og indtaste IP-Adressen som anvendes af deres ECOS / CS1R

for at komme ind på Webserveren til deres Digitalcentral.

 

Inden at Du Opdaterer din Digital-Central til den nye Firmware Version 4.0.0 skal du "sikre" dig at Firmware Version 3.7.0 er indlagt på Din Digital-Central.

 

Du kan kun installere Firmware Version 4.0.0, hvis Firmware Version 3.7.0 er indlagt på din Digital-Central inden du påbegynder Opdateringen.


Hent eventuelt Firmware Version 3.7.0 fra ESU's hjemmside og installer denne inden du påbegynder Opdatering til Firmware Version 4.0.0

For at kunne anvende den nye Firmware Version 4.0.0 og det nye hurtigere Bootnings-forløb skal System indlægge en "NY" Partionering på Digital-Centralen.

Derfor er den nye Opdatering opdelt i 2 Faser (som den også var ved Opdatering til Version 3.0.0 i sin tid)

VIGTIGT :

Da Bootloader-Systemet udskiftes med et Nyt Bootloader-System som er hurtigere kan ECOS Centralen ved et Udfald af Strømmen (Fjernelse af Strømstik eller

ved en Strømafbrydelse) blive ubrugeligt.

Hvis dette skulle ske skal Din ECOS indsendes til ESU for at få gennemført Opdateringen til V4.0.0

( !!! VIGTIGT : De skal sikre dem at der IKKE kan forekomme en afbrydelse af ECOS'ens Spændings-forsyning under Opdateringen !!! )

BEMÆRK :

Efter Opdatering af Din ECOS / CS1R til Firmware Version 4.0.0 er det IKKE muligt at "NEDGRADERE" til en tidligere Firmware Version igen.

Digitalcentralens "Aktuelle" tilstand fra tidligere Firmware Versioner overføres normalt til den nye Firmware Version.

Men af Sikkerhedsgrunde skal vi dog anmode Brugeren af en ECOS / CS1R om at foretage en "BACKUP" af deres Digitalcentral inden Opdateringen påbegyndes.

Opdatering bliver gennemført i 2 skridt ;

A)  Først installeres "4.0.0_rescue"-Opdateringen (Filnanvne kan ses længere oppe på siden) alt efter hvilken DigitalCentral De er ejer af.

    Dette forløb laver en Ny Om-Partionering af Deres ECOS og Installer et nyt Overgangs-Rescue-System på Deres ECOS.

    Overgangs-Opdateringen tager ca 6 Minutter.

    Efter Ca 3 Minutter og efter en Automatisk reboot af Digitalcentralen fremkommer der en melding "Updating Linux" på Digitalcentralens skærm.

    Efter dette påbegyndes den kritiske fase af Opdateringen.

    Hvis Opdateringen af en eller anden grund afbrydes og deres ECOS stadigvæk kan startes op, må de som Bruger under ingen omstændigheder aktivere

    Rescue-Systemet på deres ECOS.

    De skal i stedet gennemføre Overgangs-Opdatering 4.0.0_Rescue endnu en gang og afvente at Opdaterings-forløbet bliver gennemført med 100% Succes.

    Bemærk at ECOS ved Overgangs-Opdateringen gennemfører en Ekstra Reboot af Digitalcentralen under Opdaterings-forløbet.

    Dette er en Normal Procedure som ikke skal give Dem anledning til bekymring.

B) Herefter installeres den egentlige nye Software-version 4.0.0 ( Filnavnene til Digital-Centralerne kan ses længere oppe på denne side ).

     Først efter at de har gennemført 4.0.0_rescue Opdateringen kan den Nye Software-version 4.0.0 installeres.

     Luk det Browser-Program de anvender ned og åbn den igen, husk at slette den anvendte "Browsers Cache".

     VIGTIGT : Det er vigtig at Browserens Cache slettes, eller vil "Startsiden" til den Nye Webserver i ECOS / CS1R ikke blive vist korrekt i den anvendte Browser

     ( Information om hvordan de sletter Browserens Cache kan findes i Hjælpe-filen til deres anvendte Browser )

     Dette er gældende for : Internet Explorer / Google Chrome / Firefox / Opera / Safari - Browserne.

 

 

Like 0 kan lide
Top