ESU ECoS 2 - Changelog Firmware V4.0.0 ->

 

ESU ECoS 2 - Changelog  ( Firmware-version 4.0.0 -> ) :

21.06.2014 - ESU Firmware 4.0.2 til ECoS 2 (50200) / ECoS1 (50000) / Central Station 1 Reloaded.

Fejlrettelser :

 • Rettet en Fejl under Lagring af Indstillinger i forbindelse med Flertogs-Traktioner. Det kunne medføre at ECOS "fryser" under Bootning af ECOS.
 • S88 Moduler nummeret 32 eller Højere viste ingen Opdateringer i både Setup-Menuen og i GBS.
 • Ved ændring af Adressen under "Bearbejdning af Lok"-menuen blev Programmeringsspor-relæet ikke sat tilbage til "Normal Mode".

Udvidelser :

 • Visning af CV-listen fra et Lokomotiv (hvis Lokomotivet er indlæst) nu muligt
 • Klik på viste Lokomotiv-Adresse (vist med blå farve).
 • CV-listen kan nu exporteres til Excel.
 • Hvis Lokomotivet ikke har nogen af ECOS bekendte CV'ere er adressen sort-markeret.
 • ECOS kan nu lukkes ned via Web-Interface brugerfladen i Browseren.

 

21.06.2014 - ESU Firmware 4.0.1 til ECoS 2 (50200) / ECoS1 (50000) / Central Station 1 Reloaded.

Fejlrettelser :

 • Fejl ved anmeldelse af MFX+ ® Decodere. Disse blev ikke genkendt.

Udvidelser :

 • Ekstra Strøm-tærskler ( 250mA / 500mA / 1000mA / 1500mA) til den Interne Booster-frakobling ved en eventuel Kortslutning.
 • Disse er beregnet til afprøvning af Lokomotiver efter Decoder-ombygning, da frakobling af Boosteren sker meget hurtigt.

 


16.04.2014 - ESU Firmware 4.0.0 til ECoS 2 (50200) / ECoS1 (50000) / Central Station 1 Reloaded.

Platform :

 • Ny Linux-Kernel med aktualisierede Drivere og bedre Ydelse.
 • Ny og hurtigere Bootloader.
 • Nyt Fil-system med ny Partionering af den Interne Lagerplads.
 • Væsentlig forbedret Bootning og hurtigere Reaktioner fra System.


Funktionalitet :

 • GUI (Grafisk Brugerflade) er nu hurtigere og responderer hurtigere. - Hurtigere Bootnings-tid.
 • Nu op til 28 Funktions-Taster pr Lokomotiv (i DCC-Drift).
 • Indbygning af en VNC-Server. Billedskærms-visningen i Webserveren er erstattet med en JAVA-Applikation.
 • (Derved bliver det muligt at "Fjernstyre" ECOS ved hjælp af en PC / Tablet eller Smartphone.)
 • Stop-Symbolet på Billedskærms-visninger en nu "klikbar" og foretager en "GO"-kommando.
 • Når en VNC-Client er forbundet er der nu et "klikbart "GO"-Symbol, som via Softwaren kan bringe ECoS i "Stop"-tilstand.
 • Der vises nu en Status-Bjælke for Opdaterings-forløbet både på ECOS og i Webbrowseren.
 • Mere end 10 Netværks-forbindelser er muligt samtidigt. Dette er vigtigt når der anvendes Smartphones / Tablets som Styrings-enheder.
 • Tilføjning af ECoSLink-Enheder eller Netværks-forbindelser vises nu "Live"-tilstand i den tilhørende Menu-del.
 • (Man skal ikke længere forlade Menuen for at Opdatere Visningen.)
 • Magnetartikler og Køreveje kan nu også "skiftes" i Stop-tilstand. De frakobles igen når der indkobles med "GO" næste gang.
 • (Der vises en lille "symbol" i Displayet, hvis en Magnetartikel/Kørevej skal skiftes af ECOS.)
 • (Den komplette Magnetartikel-styring i ECOS er ryddet op og forenklet, således at tidligere Problemer med Magnetartikler nu skulle være løst.)
 • Magnetartiklers "Skiftetid" kan nu indstilles med op til 30 Sekund mod tidligere 10 Sekunder.
 • GO-Tasten bliver ved tryk på "STOP"-tasten spærret i et kort øjeblik. Gælder også for Tilsluttede Enheder.
 • Strøm-Monitor visningen er ændret.
 • Ny Webserver: Den ny Webserver er mærkbar "hurtigere" end den gamle Webserver var.
 • (Ved Lokomotiver med tilhørende Traktion, vises også den tilhørende Traktion, tidligere kun Lokomotiver i "en" Traktion).
 • (Yderligere kan man i HTML-Visningen ændre "Sorterings-rækkefølgen" ved at klikke på Spalte-Overskriften).
 • Det forudinstillede Sprog i Web-Interfacet indstilles nu via den anvendte Browser og dens Præferencer (Dansk Sprog).
 • Understøttelse af ECoSDetector RailCom


Fejlrettelser :

 • Fejl ved i forbindelse med Programmiring af M4 Dekodere, når der var oprettet mere end 128 M4 Lokokomotiver.
 • Nedbrud i forbindelse med Forbindelses-afbrydelse til PC-Interface og View på Lokomotiv/Magnetartikel-Manager er nu rettet.
 • Fejl ved "delvis" Afbrydelse af Booster (GO-Tasten Blinker). Interne og Externe Browser forholder sig nu "Symmetrisk" med hinanden.
 • Indlægning af Batterier i ECOS under Drift af ECOS genkendes nu. Yderligere indført Ladetids-begrænsning for Akku.
 • Kontrast og Lysstyrke lagres "ikke" længere i Drift-tilstand, men lagres i forhold til Enheden.
 • Flakkende "Adressetilbagemeldning" på ECOS-Detektor ved anvendels af fremmede Decodere er nu løst og rettet.
 • Pendeltogs-Strækninger bliver i forbindelse med L.Net Converter ikke lagret rigtigt. Løst og rettet.
 • Nedbrud i forbindelse med "Sletning" af Lokomotiver på ECOS i forbindelse med PC-Programmer er rettet og løst.
 • Nedbrud ved anlægning/afbrydelse af flertogs-traktioner er løst og rettet.
 • Talrige Interne Fejlrettelser er rettet og løst.

 

 

Like 0 kan lide
Top