ESU ECoS 2 - Changelog Firmware V3.0.0 -> 3.7.0

 

ESU ECOS - Changelog  ( Firmware V3.0.0 -> 3.7.0 )  :

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03.06.2013 - Firmware-Version 3.7.0 til ECoS 50200 / ECoS 50000 / CS 1 Reloaded Platformen
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nye muligheder :

 • L.Net Converter understøttes nu. (Brugervejledning på www.esu.eu)
 • Ny Decoder-profil : LokPilot V4.0 M4 (ikke til Drift under M4/MFX).
 • (For drift med med M4/MFX bliver den Automatisk fremstillede Profil under Tilmeldning anvendt).


Fejlrettelser og mindre Ændringer :

 • Billedskærms-visningen er Optimeret og på nogle områder hurtigere.
 • Enhedsmæssige opløsning af Adresser til Lokomotiver til alle anvendelser.
 • (ECoSSniffer, RailCom, Adressanzeige, Lok-Kategorier i Kørevejege, L.Net converter):
 • Som det første søges efter et Lokomotiv med Sniffer-Adressen, derefter et Lokomotiv med DCC/Motorola/SX Adresse.
 • Der overtages kun det 1.ste Lokomotiv. Man har altså ikke ubetinget behov for Sniffer-Adresser, da man i Nødstilfælde falder tilbage på
 • den normale Lokomotiv-Adresse.
 • Sniffer-Adresser er nu kun nødvendig for M4, til nedmapning af Høje Adresser eller til Konflikt-opløsning.
 • ECoSDetector vises nu med deres "Navn".
 • Rigtig Visning af RailCom Aktive Porte ( Tidligere blev Detector Standard vist som Aktiv port ).
 • Lok-Valgsiden kan ikke mere anlægge Lokomotiver med ugyldig Adresse.
 • Lok-Kategorie er nu ikke længere u-initialisieret.
 • Lok-Kategorie er nu ikke længrer valgbar for ECoSDetector-Extension.
 • Multi-traktion - Bearbejdning og Afbrydelse "crasher" ikke mere.
 • Visnings-fejl for Drejeskive er rettet.
 • Marklin Drejeskive kan ikke mere udvælge ikke-eksisterende Spor-afgange.
 • Märklin Drejeskiven lader sig nu Programmere korrekt.
 • Rigtig Visning ved mere en 32 s88 Moduler i Linkmanager.
 • Bruger-definerede Lok Iconer indeholdende Farverums-Profil ( Gimp 8.2) virker nu også.
 • Diverse Problemer med Tilmeldning af ECoSLink-Enheder er rettet og løst.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.12.2012 - Firmware-Version 3.6.1 til ECoS 50200 / ECoS 50000 / CS 1 Reloaded Platformen
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nye Muligheder:

 • Udløsning af Køreveje via RailCom og Lok-Kategorier. Der står 16 Lok-Kategorier til afbenyttelse. 
 • Disse kan redigeres under Setup2 . 
 • Hvert Lokomotiv kan tildeles op til 4 Kategorier.
 • Ved Køreveje er der som ny betingelse Lok-Kategorier. 
 • Der kan vælges op til 3 Lok-Kategorier pr Betjening. 
 • Betjeningen tester for "indeholdt", når et Lokomotiv er genkendt og mindst en af Lok-Kategorierne indeholder Betingelsen.
 • Betjeningen tester for "ikke indeholdt, når et Lokomotiv er genkendt og Lokomotivet ikke indeholder en Lok-Kategori i Betingelsen.
 • (altså også, hvis betingelsen ikke indeholder en Lok-Kategori).
 • Hvis ingen Adresse genkendes via Tilbagemelder eller Adressen ikke er tildelt et Lokomotiv, er betingelsen altid "falsk".
 • Kørevejs-betingelser kan nu også være "ikke-udløsende", det vil sige at de kan ved ændringer ikke kan udløse en kørevej, men bliver
 • testet ved ændringer af andre betingelser.
 • Ved Kortslutning bliver den "udløsende" Booster vist i Strøm-Monitoren.
 • Nye Decoder-Profiler : LokSound V4.0 M4 og LoKSound XL V4.0, Opdateringer af tilstedeværende Profiler. 


Fejlrettelser og mindre Ændringer:

 • Ved problemer med skiftende Køreveje ved indkobling af ECOS, kan "udløsningen" af Køreveje deaktiveres direkte efter indkobling af ECOS.
 • Skal bruge "Gleis Aus" ved indkobling, for at funktionere tilforladeligt.
 • Strøm-tærsklen for Booster lod sig ikke altid redigere, fejl rettet.
 • Diverse Problemer med RailComPlus-Symbol og RailComPlus anmeldeses-bjælker er løst.
 • CS1R anlægger ikke mere RailComPlus-Lokomotiver med en Motorola-Profil.
 • Indlæsning af Decoder juster ikke mere DCC128 til DCC28/DCC14.
 • Profil eller Decoder-type ændring forandrer ikke mere unødigt funktionerne.


Mere Informationen på : www.esu.eu/support/tipps-tricks/ecos/ , her finder de en beskrivelse af den nye funktion "Lok-Kategorier"


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.10.2012 - Firmware-Version 3.6.0 til ECoS 50200 / ECoS 50000 / CS 1 Reloaded Platformen
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alment:

 • ADD: RailCom understøttelse for ECoSBoost. 
 • På 60212 CS1 Reloaded kan man nu også anvende RailCom og RailComPlus, den er som standard slået fra.
 • CHANGE: Adfærden for Boostere fra Fremmed-Producenter (På ECoS-Sniffer Boosterausgang) er rettet tilbage til adfærden som før ECOS-Update V3.4.0 
 • ADD: "Hosenträger"-2-vejs, Computerinterface 33, MC/ECoRa DKW2 .
 • ADD: "Hosenträger" 4-vejs Venstre, Computerinterface 34, MC/ECoRa DKW4 
 • ADD: "Hosenträger" 4-bejs Højre, Computerinterface 35, MC/ECoRa DKW4 
 • ADD: Start-Mål-Taste bidirektional, Computerinterface 41 
 • CHANGE: For kørevej har symboletnummeret for Computerinterface ændret sig til 42. 
 • ADD: Skifte-artikel uden Skinneprotokol til anvendelse som Dummy-artikel i Køreveje. 
 • ADD: Understøttelse for Funktion 22 / 23 ved Lokomomotiv-funktioner. 
 • CHANGE: I Multi-Køreskærmen kan man nu også ved ikke valgte Lokomotiver ændre Hastighed og Kørsels-retning med et museklik
 • Herved udvælges Lokomotivet (Kun ECoS2 - ESU 50200) 
 • ADD: Symboler for pendlende Lokomotiver bliver nu også vist på Multi-Køreskærmen. 
 • ADD: I Multi-Køreskærm kan man nu åbne Lok-menuen ved at klikke på Lok-symbolet for det udvalgte Lokomotiv. 
 • CHANGE: M4/RailComPlus-Lokomotiver er nu efter Tilmeldniing som "manuel" anlagte Lokomotiver i en Favorit-Liste (Liste 1). 
 • BUGFIX: Fejl i RailComPlus Tilmeldning fjernet. Tams-Dekoder funktionier nu. 
 • BUGFIX: Ved RailComPlus "Neue Lok"-Popup bliver fejl-meddelelsen nu ikke vist mere hen over Tasterne (f.eks ved S/W Skærm slet ikke). 
 • ADD: NMRA Producent-liste opdateret. 
 • ADD: "OK og Næste"-Taste i Keyboard, de 3 Navne-felter for Sporskifter og Køreveje. 
 • BUGFIX: Keyboard Styring af 3-begrebs Variante med 2 Skifte-artikeler funktionierer nu også efter "Genstart". 
 • BUGFIX: Sletning af Links i GBS kan nu gøres mere end 1 gang.
 • BUGFIX: Motor-potietenmeter bliver nu også sporet i GBS. (kun ECoS, ikke CentralStation 1 Reloaded) 
 • ADD: GBS-Links er nu editerbare. 
 • ADD: Enheds-navne kan i IP-Indstillingerne nu redigeres. Bliver efter Genstart af ECoS også publiseret via DHCP-funktionen. 
 • ADD: Man kan nu også i Setup, som ved Detector, lade ECoSBooster blinke til identifikation. 
 • BUGFIX: Klik på 8/16 uden S88-Modul forårsager ikke et nedbrud mere. 
 • BUGFIX: DCC Programmering i Setup under en løbende Programmering forårsager ikke et nedbrud mere. 
 • ADD: Shift-Taste i Keyboard. 
 • BUGFIX: Klik på et ikke forhåndenværende Scrollbox-Element udløser nu ikke længere en selektion. 
 • CHANGE: Kalibrering af ECoS udkobler nu altid Skinne-forsyningen.


GBS-system:

 • ADD: Funktion uden Skinne, Computerinterface 18 (var indtil nu uden skinne i Keyboard, i GBS vist med Skinne) 
 • ADD: Funktion med Skinne, Computerinterface 36 
 • ADD: Start-Mål-Taste, Computerinterface 37 
 • ADD: Dummy 2-begrebs, Computerinterface 38 
 • ADD: Dummy 3-begrebs, Computerinterface 39, bliver på MC vist som Lyssignal 3-begrebs 
 • ADD: Dummy 4-begrebs, Computerinterface 40, bliver på MC vist som Lyssignal 4-begrebs


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09.05.2012 - Firmware-Version 3.5.0 til ECoS 50200 / ECoS 50000 / CS 1 Reloaded Platformen
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Køreveje og Tilbagemelder :

 

 • BUGFIX: Tilbagemeldere udløser sommetider andre (allerede skiftede) Køreveje. Kan medføre heftige Performance-problemer.
 • BUGFIX: Webserver - Køreveje XML-Export lader sig ikke åbne med "Openoffice".
 • BUGFIX: Visnings-fejl ved Køreveje uden Tilbagemelder i Webserver.
 • BUGFIX: Køreveje bliver ikke "Rød", når den skiftes "indirekte" via anlagt Dummy-Artikel.
 • BUGFIX: Diverse fejl og nedbrud i kørevejs-området udføres og sletning af Køreveje.
 • BUGFIX: Køreveje blev ved fremmed skifning ikke altid "Rød", som kunne medføre store problemer med "Skiftede Køreveje ikke skiftet".
 • ADD: Kørevejs-gruppering og gruppevis kan frakobles. Er i modsætning til "Udløse Køreveje med Tilbagemeldere" vedholdende.
 • ADD: Tilbagemeldnings-flanke, som udløses på Kørevejen er nu udvælgsbare.
 • ADD: Mehrfachauslösung von Fahrwegen abschaltbar machen.
 • ADD: Udløsning af en Kørevej via tilknytning til en Betjening.
 • ADD: Forsinkelse af den 1.ste Skifte-gang i Kørevejen er nu indstilbar.
 • ADD: Kørevejen bliver ved ved tilgang til Kørevejs-editerings-menuen udført uden forsinkelse.
 • ADD: Kørevejs-Editering kan ikke udføres i STOP-Tilstand.
 • ADD: Automatisk Udløsning af Køreveje  bliver for "alle" Køreveje i Kørevejs-Editerings-Menuen deaktiveret.

Andet:

 • BUGFIX: Nedbrud ved Skifte-Artikels bearbejdning med samtidig tilgang fra PC.
 • BUGFIX: Sommetider Nedbrud ved Detector-Bearbejdning fra Taster fra Detector.
 • BUGFIX: Fejl i menuen  Detector-Bearbejdning -> Forvaltning.
 • BUGFIX: Ved bearbejdning sommetider "falsk" Lokomotiv-Icon i Flertogs-traktioner.
 • BUGFIX: Detector-Menu via Strømmonitor -> Strømmonitor lukker ikke mere.
 • BUGFIX: LopiDCC Drejeskive understøtter ingen Lange Adresser.
 • BUGFIX: Korrekte begrænsninger for Adresser for Drejeskiver.
 • BUGFIX: Sommetider nedbrud ved sletning af Drejeskive sletning.
 • ADD: Åbne Multi-Køreskærme bliver nu lagret ved Udkobling.
 • ADD: Når dette er muligt, lagres det sidste udvalg i Scroll-boksene.
 • ADD: Dropdown-Menu Udvalg Centrering.
 • ADD: Fravalg af Valgfri Skinne ved Opstart.
 • ADD: Lokomotiv Udvalgs-Menu kan nu forlades via Lokomotiv Udvalgs-Tasten. 
 • ADD: Lokomotiv Udvalg via  Nummer-blokke i Lokomotiv Udvalgs-menuen er nu gjordt hurtigere.
 • ADD: Navigator Update 1.4 (Aktivierer Computer-Interface)


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23.12.2011 - Firmware-Version 3.4.3 til ECoS 50200 / ECoS 50000 / CS 1 Reloaded Platformen
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pendeltogs-strækninger :

 • ADD: Mellemstop for Pendeltogs-Strækninger. 
 • Man kan nu tilføje op til 4 Mellem-Stop. Hvert Mellem-stop har sin egen "ventetid" kan aktiveres afhængig af Kørsels-retningen (kun i Pendeltogs-drift)
 • Hvis man ikke angiver nogen Slut Banegård, kan man indrette Kryds-trafik med op til 4 Stationer.

GBS:

 • ADD: I GBS kan man ved Editering af det sidste udvalgte Element anlægge dette med et "Doppelt-klik".
 • ADD: Ny Skinne-Symbol fpr "bred" Hosenträger og X-kryds.
 • BUGFIX: GBS-Artikel forsvandt, Felt kunne ikke belægges påny

Farve-Billedskærm:

 • ADD: Udvidet Stop-Klikområde i Hastigheds-bjælker i Multi-Køreskærmen.
 • ADD: Understøttelse af "MPH" i stedet for "km/h".
 • ADD: Forbedrede Tacho-Underopdelinger, når dette giver mening. 
 • Ved Maksimal-Hastigheder større end 50 kan man oprette 5'er Underopdelinger, ved større end 10 kan man opretter 10'er Under-opdelinger.
 • BUGFIX: Diverse Problemer med Motor-potitenmeter i området Veksling af Loks, Overtagelse af Loks og Pendeltogs-strækninger.
 • BUGFIX: M4 og RailComPlus Anmeldelses-bjælker overlappede hinanden på Sort/Hvid ECoS Skærm.

Skifte-artikler:

 • ADD: Variant 2 for 4-Begrebs H/V Lys-signaler. Disse er til Signaler med Doppelspole-drev i stedet for Signaldecoder.
 • (f.eks  Lys-signal direkte til K84 eller Switchpilot med Extension).   ->  Se også FAQ-området for SwitchPilot.
 • BUGFIX: DCC Afkobler virker igen.
 • BUGFIX: For-signaler skifter med Fejl.
 • BUGFIX: Problemer ved Skift af 3 og 4-Begrebs Skifte-artikler via Sniffer-Port.

Programmering:

 • ADD: Understøttelse af DCC Page-Mode i Setup DCC-Programmering. (Bemærk : Indlæsning kan tage lang tid).
 • ADD: "XL" Programmerings-modus i Setup - Programmeringsskinne - Programmerings-mode. 
 • Overstrøms-tærsklerne er forhøjet, Strømbegrænsningen bliver frakoblet og der foreligger fuld Skinne-spænding og der anvendes en konservativ "Timing".
 • ADD: Hurtigere Profil-indlæsning af ESU V4 Decodere.
 • ADD: Fejlmeldning for Fremmed-Spænding (Forbindelse mellem  Programmeringspor <-> Hovedanlæg) på Programmeringsspor ved Programmering vises i Setup.
 • ADD: POM-Verify også tilgængelig for Sporskifter. Der anvendes samme indstilling for Sporskifter som anvendes til Lokomotiver. Check-boksen er i Sporskifte-Modus skjult af Adressen.
 • ADD: Indstillinger Analog-Modi aktivieret for M4/mfx Dekoder.
 • BUGFIX: Diverse Problemer og "Workarounds" med M4/mfx Programmierung: ECoS sletter nu ikke mere Mapping-indstillinger i Märklin Decodere (Köf Telex, ...).
 • BUGFIX: Ved Setup DCC Læsning blev værdien kun vist og ikke overtaget, således at der ved direkte skrivning blev indskrevet den "falske" værdi.
 • BUGFIX: Lokomotiv-bearbejdning glemte sommetider, at koble Programmerings-Spor tilbage til normal tilstand.
 • BUGFIX: RailCom-Kommandoer blev ved POM-skrivning også sendt ved frakoblet RailCom/Verify.
 • BUGFIX: Nu bedre genkendelse af LokSound V4.0 Decodere i Profil indlæsningen.
 • BUGFIX: Nu den rigtige For-faktor ved Accl/Decl for LokPilot Basic.
 • BUGFIX: LokPilot micro V4.0 DCC blev vist som "LokSound Classic".

PC-Interface:

 • ADD: Mulighed for Nedlukning af ECoS via PC-Interface. 

     (Strømmen skal fortsat fjernes, således som over 3 Sekunders trykket på STOP-Tasten
     Kommandoen lyder: set(1, shutdown). Det kan forekommer at Kommandoen ikke bliver bekræftiget, da ECoS allerede er slukket.

 • BUGFIX: ECoS er ved afslutning af Netværks-forbindelsen tit Lukket ned, når View på Detector med Nummer != 1 er tilstede. View kunne ikke fra Opløses fra PC-Programmet.
 • BUGFIX: PC-Interface har ved sletning af Lokomotiver kommet med "tomme" hændelser i Lok-Managereb og forkastet Lok-Manager.
 • BUGFIX: Detector forkastet hændelser på 100. Analog har S88 Tilbagemeldere forkastet hændelser på 200.
 • BUGFIX: ECoS har forkaster "tomme" hændelser på 1.

Andet:

 • ADD: Lagrings-Taste i Setup.
 • ADD: Lokomotiv Udvalgs-Menu har når det er muligt, udvalgte aktuelle Lokomotiver.
 • ADD: Alfabetisk Sortering i ECoSLink-Menu.
 • BUGFIX: Sjældne Nedbrud ved Sletning af ECoS-Detector enheder.
 • BUGFIX: Diverse Fejl ved Lagring af Detector og S88-tilordninger i Køreveje og pendeltogs-strækninger. Diverse Visnings-problemer med Detector-Numre.
 • BUGFIX: Touch-hændelser gik under "Belastning" tabt (f.eks Keyboard frøs og kunne ikke anvendes).
 • BUGFIX: Visnings-fejl af Specialtegn i  ECoSBoost-Navne.
 • BUGFIX: Tastefejl i "Fransk" Lok-Bearbednings Menu (Billeder).


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.03.2011 - Firmware-Version 3.4.0 til ECoS 50200 / ECoS 50000 / CS 1 Reloaded Platformen
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Med denne Version er det for første gang muligt at anvende RailComPlus med Loksound V4.0 og Lokpilot V4.0 Decodere
Forudsætning er en Opdatering af Decoder-firmwaren med Lokprogrammer-Softwaren med mindst Version 4.1.2 indlagt i Program-versionen
RailComPlus-Funktion kan aktiveres i Menuen ; "Setup"-"Datenformate".
Tilmelder et RailComPlus udstyret Lokomotiv sig til ECoS, så vises Fremskridts-processen via en fremskridts-bjælke på Skærmen.

Er DCC-Adressen på Lokomotivet allerede tildelt et andet Lokomotiv i ECoS, fremkommer et nyt vindue på skærmen hvroi Decoderen kan
tildeles en ny Adresse
Er Adressen ikke allerede anvendt, overtages Lokomotivet med den bestående Adresse af ECoS.
Lok-navn / Lok-Symbol og Funktions-symboler bliver ved ændringer på Decoderen lagret i Decoderen og bliver ved tilmeldning overtaget
automatisk igen.
Det er muligt at bearbejde dette i LokProgrammer såvel som i ESU ECoS
Vi anbefaler at Lokomotiver som allerede er blevet anlagt i ECoS og som nu skal styres med RailComPlus bliver "slettet" før Aktivering
af RailComPlus i Decoderen og anlægges påny igen
Ellers bliver Lokomotivet anlagt påny og vil således medføre at Lokomotivet er dobbelt tilstede på ESU ECoS.

Læg venligst mærke til :

 • RailCom og RailComPlus er ikke muligt med CentralStation 1 Reloaded pga Hardware-mæssige beskrænkelser.
 • RailCom og RailComPlus fungerer udelukkende kun på Hvoedspors-udgangen på ECoS. 

  (For ECoSBoost-Booster bliver der stillet en Opdatering til rådighed, for at man fra ECoSBoost forsynede Bane-afsnit kan anvende RailCom og RailComPlus.)

Endvidere bliver følgende ting ændret i forhold til Sofware-version 3.3.3 :

 • ADD: Undertøttelse for alle Decodere i LokDecoder-Familien V4.0 (LokPilot V4.0, LokPilotDCC V4.0, LokSound V4.0, LokPilot micro V4.0, LokSound micro V4.Innocent i Dekoder-profilen. 
 • Funktionsmapning læner sig herved op af Funktionaliteten i ESU LokProgrammer.
 • Om kort tid bliver der i Support-Området under "Tipps und Tricks" offentliggjordt en Kort Vejledning angående Funktions-Mapping.
 • ADD: ECoS lagrer nu den sidste Stellwerk-Tab.
 • ADD: Ny Knap : "Slet Alle DCC Anmeldte Loks" i Setup 2: Alle med RailComPlus anmeldte Lokomotiver bliver slettet og tilmelder sig påny igen.
 • ADD: Firmware-version i Backup-filnavn som "Standard".
 • ADD: Lokfunktionen op til F21 Skiftbare.
 • ADD: Ekstra tilgængelige Funktions-Iconer (Sanding, Trykluft, ..)
 • ADD: For-signal Symboler (Stellwerk, GBS).
 • ADD: s88-Monitor: Tilbagemeldere er nu nummmeret.
 • ADD: Setup: Programmerings-Menu : Selectrix
 • ADD: "Setup"-"Loksøgning":  Lokomoitver med (M4/RailComPlus) kan nu anmeldes via Programmering-sporet. 

      Tidligere gav det ofte problemer med at M4-Lokomotiver ny-anmeldte sig i Strømløse Baneafsnit eller Bremsestrækninger, hvis det andet
      Lokomotiv blev slettet. Dette er nu kun tilfældet hvis et M4-Lokomotiv bliver slettet fra ECoS
      Ny-Anmeldning af et "mistet" Lokomotiv kan nu også foretages via Programmerings-Sporet. Det er blevet meddelt os at delvise Marklin
      Decodere af nye typer ikke mere kan styres og ikke lader sig anmelde til ECoS
      For at fremtvinge en Ny-Anmeldning skal det pågældene Lokomotiv stilles på Programmerings-Sporet og der trykkes på den Aktuelle Knap.
      Dette kan ske for M4 og RailComPlus lokomotiver.
      (Egentlig skulle tilfældet med et af-meldende Lokomotiv ikke opstå, denne nye Funktion kan dog i Fejl-tilfælde afhjælpe problemet.)

 

 • ADD: Kalibrering af Dreje-regulator: Sker ved hjælp af samtidig tryk på F3+F6 (på ECoS2 - ESU 50200) og F2+F5 (ECoS1 - ESU 50000). 
 • I den følgende Menu kan Nul-positionen og Højre-anslaget på Dreje-regulatoren indstilles
 • ADD: Lok Bearbejdning: Ved ændring af Data-formatet i den samme  Protokoll (DCC xx->DCC xx; MOT xx->MOT xx) bibeholdes Funktioner.
 • ADD: Logging-Funktion: Enheden logger relevante Drifts-tilstande. 

 

     Loggen er efter Kopiering (under "Setup2->Info: Log anzeigen dann:" "Speichern") tilgængelig via Web-interfacet.
     Kritiske Meldning kan signaliseres i Hovedmenu ("Neue Logmeldungen signalisieren").
     Derfor er denne funktions-mulighed særdeles anvendelig i samspil med deres Computer.
     VIGTIGT : Log-filen skal før tilgang gemmes (Lagres) via Web-Interfacet: Setup2->Info: ( Log anzeigen und dann "Speichern" )

 • BUGFIX: LokSound3.5 MTC AUX3 og AUX4 i Funktions-mapping.
 • BUGFIX: Webinterface: Firmware-Opdatering: "Senden"-knappen fungerede ikke på den engelske side.
 • BUGFIX: Programmerings-funktionen i Menu "Lok bearbeiten"-"Erweitert" er blevet gennemarbejdet og opdateret.
 • BUGFIX: Fejl i Engelsk Keyboard-Layout ("[" og ";"-Taster).
 • BUGFIX: Højre-Skrivefejl i Splash Screen.
 • BUGFIX: Railcom-Tilbagemeldning i "Stellwerk" fejlbehæftet (Symbol forsvinder).
 • BUGFIX: Tekster: Porgugesisk : Falske Tilstands-tekster ved Signaler.
 • BUGFIX: GBS: Ausleuchtungssymbol "Bahnhof" falsk (ECoS 50000/CS Reloaded).
 • BUGFIX: Webinterface: Lokliste Excel-Download: Snifferadresse falsk.
 • BUGFIX: Stellwerk: Beskriftigelser forskudte (ECoS 50200).
 • BUGFIX: Backups med flere Lok-Billeder vil ved sikring af Konfigurationen lade sig overføre korrekt.
 • BUGFIX: Sorterings-funktion (Loklister, Skifteartikel-Lister): Omlyd og Specialtegn bliver ikke sorteret korrekt !.
 • BUGFIX: Lok Bearbejdning: ved valg af "Live"-Modus bliver nu allerede værdier skrevet.
 • BUGFIX: GBS: Krydssporskifte-symbol 4 tilstande rettet.

I de forudggående Test er det blevet meddelt os at enkelte ældre Motorola-Decoder opfatter RailComPlus-Signalet "falskt" og dermed kører
videre med langsommere hastighed. Med disse Decodere er drift med RailComPus ikke muligt.
Endvidere kan det i enkelte tilfælde komme til problemer med ældre ekstenre Boostere.
Dette viser sig ved problemer med Anmeldnings-bjælken i det første skridt.
I dette tilfælde er drift med RailComPlus ikke muligt

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.11.2010 - Firmware-Version 3.3.3 til ECoS 50200 / ECoS 50000 / CS 1 Reloaded Platformen
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • BUGFIX: Dreje-regulator bringer  CS1 reloaded til Nedbrud. fejl rettet.
 • BUGFIX: Nedbrud i Menu "Lok bearbeiten"-"Erweitert".
 • BUGFIX: Skifteartikel-Adresse kan nogle gange ikke ændres.
 • BUGFIX: Webinterface: Objektliste-download: Falsk filnavn ved Skifte-artikler.
 • BUGFIX: GBS: Symbol Banegård mangler mangler.
 • BUGFIX: PC-Interface leverer ved : get(id, locodesc) IMAGE_TYPE_INT ved bruger-definerede Billeder.
 • BUGFIX: MobileStation tilslutning til ECoS: Funktions-symboler bliver ikke vist rigtigt.
 • BUGFIX: Brugerdefinererede Lok-Billeder :
 • Ikke forhåndenværende Iconer (f.eks ved indlæsning af en Backup / Tilmelldning af et M4-Lok) i Lok bearbeiten" -> ECoS går ved ved angivelse af "OK".
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.11.2010 - Firmware-Version 3.3.2 til ECoS 50200 / ECoS 50000 / CS 1 Reloaded Platformen
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • BUGFIX: PC-Interface: Ændringer af FN-Symboler + Lok-symbol bliver ikke anmeldt som Opdatering
 • BUGFIX: Skinner bliver ved Genstart ikke explisit frakoblet.
 • BUGFIX: Funktion-mapping: LP3.0 har Bremselyd.
 • BUGFIX: "Lok Bearbejdning" - "Udvidet": Køre-indstillinger CV29.4 (Motor-kendnlinie) falsk tekst
 • BUGFIX: Dekoder-profil indlæsning går somme tider/for det meste ikke.
 • BUGFIX: Ved samtidigt slip af af 2 Moment-funktioner forbliver den ene "ON".
 • BUGFIX: ECoS lukker ned, hvis man i Strøm-monitor trykker "Stop"-tasten.
 • BUGFIX: Webinterface: Objektliste-Download funktionierer ikke altid korrekt.
 • BUGFIX: Traktion: knappen "Lok nach oben" sletter Lokomotiv.
 • BUGFIX: Læsning/Skrivning i Setup->Programmering er ikke altid "grå-lagt" når STOP er aktiveret.
 • BUGFIX: Drejeskive bliver ikke "Lagret".
 • BUGFIX: Højre Skrivefejl - Startbilledskærm (Fransk)
 • ADD: Ausleuchtung s88-Abschnitt im GBS
 • ADD: Pendeltogs-strækning "automatisk" aktiv efter Genstart.
 • ADD: "Lok neu"-"Eigenschaften": Udløsning af Funktioner testvis.
 • ADD: Dekoder-Profil LokPilot 4


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.08.2010 - Firmware-Version 3.3.1 til ECoS 50200 / ECoS 50000 / CS 1 Reloaded Platformen
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vigtig Henvisning:

Hvis de Opdaterer fra Firmware-version 3.0.0, skal de IKKE sikre deres Data før og gennemfør ikke en Fabriks-reset.

 • BUGFIX: Problemer med Backup fra Version 3.3.0
 • BUGFIX: Objektliste-Download via Webinterface: Nu Excel-kompatibel XML-format som Fil-format.

 

Henvisning: Den downloaded  XML-fil kan åbnes med Microsoft Excel eller OpenOffice.org Calc. En XML-Viewer er ikke egnet til at se Data'ene med.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.08.2010 -  Firmware-Version 3.3.0 til ECoS 50200 / ECoS 50000 / CS 1 Reloaded Platformen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • ADD: Bruger-definerede Billeder til Lokomotiver, visning af de Interne Lokomotiv-billeder i Web-Interfacet.
 • Hvordan denne Funktion skal benyttes, ka de se i den Tillægs-vejledningen til Brugervejledningen på ESU's hjemmeside under
 • Download -> Betriebsanleitungen -> Digitalsysteme.
 • ADD: Frakobling af s88-Meldere pr Software.
 • ADD: Ny Menu "Betriebseinstellungen": 
 • Denne menu er nu hjemsted for Strøm-monitoren og s88 De-aktivering.
 • Indstillingerne i denne Menu gælder kun indtil næste genstart af Digital-centralen.
 • ADD: Checkboks "Railcom deaktivieren" er nu omdøbt "Railcom aktivieren" for bedre forståelighed.
 • ADD: Forbredret Web-Interface
 • ADD: Web-Interface: Objektliste kan nu gemmes som en csv-fil til Download til videre forarbejdning i Microsoft Excel
 • ADD: Ungarnsk Sprog-understøttelse
 • ADD: Reset via Web-Interface er nu muligt
 • ADD: Performance og Stabilitets-forbedringer (f.eks hurtigere Opstart af Digital-centralen)
 • BUGFIX: Ny Lokomotiv anlægning - Dekoder-profil uden lagring indlæsbar
 • BUGFIX: PC-Interface melder sig med Version 0.1
 • BUGFIX: Adressefelt i Lok bearbejdning for lille (ECoS 50000 / Central Station Reloaded)
 • BUGFIX: ved 3-Begrebs Signal bliver Varianter ikke overtaget.
 • BUGFIX: Symbol "Bremsenquietschen an" Til/Fra ombyttet.
 • BUGFIX: Setup DCC-Programmering POM er nu de-aktivieret ved frakoblet RailCom
 • BUGFIX: Ændringer i "Lok bearbeiten" bliver sommetider ikke overført til M4-Lokomotiver.
 • BUGFIX: Funltions-mapning: Soundslot-Nummerering er in-konsistent med LokProgrammer
 • BUGFIX: Backup: Filnavn indeholdende tomme tegn i filnavnet lader sig ikke sikre.
 • BUGFIX: Fremstilling/Tilbageførsel af Backups: Backup-Funktionaliteten er nu mere stabil ved hjælp af Fejl-prøvning.
 • Læg venligst mærke til : Backups, som er fremstillet med Firmware-versioner større end 3.3.0 er ikke kompatibel med "mindre" Software-versioner.
 • BUGFIX: ECORA: Motorola Funktions-decoder bliver ikke vist med 14 Køretrin.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09.06.2010 - Firmware-version 3.2.1 til ECoS 50200 / ECoS 50000 / CS 1 Reloaded Platformen
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • BUGFIX: Problemer med Skift af Kørevej ved Start af ECoS (ny ECoS-Sniffer Software).
 • CHANGE: Traktioner har nu som Forud-indstilling "Lokliste 1" sat.
 • CHANGE: PC-Interface: Legacy-Kommandoer get(id, symbol) and get(id, funcsymbol[nr]) er implementeret
 • Disse Kommandoe leverer nu gyldige Tilbagemeldnings-værdier, PC-Software så som ControlGUI understøttes dermed.
 • Henvisning: SET-Kommander er på grund af ændret intern Struktur ikke muligt.
 • BUGFIX: MobileControl: Endeløs Overførelse af Lokomotiver.
 • BUGFIX (Central Station): Dreje-regulator bruger til forringelse af køretrin 2-3 Klik.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.05.2010  - Firmware-version 3.2.0 til ECoS 50200 / ECoS 50000 / CS 1 Reloaded Platformen
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alment:

 • CHANGE: Fælles Kode-basis og Release-termin for ECoS 50000 / Central Station Reloaded / ECoS 50200
 • BUGFIX: GBS: Momentartikler skifter ikke korrekt.
 • BUGFIX: Lokvalg: Lokomotiver kan efter valg fra GBS/Setup ikke styres.
 • BUGFIX: Grafik-fejl ved anlægning af Køreveje.
 • BUGFIX: Sporskifte Anlægning/Bearbejdning: Skift af Tilbagemelder bliver ikke overtaget.
 • BUGFIX: Portugisisk Sprog: Ingen Keyboard-indtastninger muligt.
 • BUGFIX: Hastigheds-bjælken går ikke over den komplette Bredde.
 • BUGFIX: Decoder-programmering af Skifte-artikler: Forsættelses-viser bliver ikke slettet.
 • BUGFIX: Forhøjelse af pålideligheden og forbedring af Tilbagemeldnings-hastigheden for s88 Moduler.

PC-Interface:

 • ADD: I PC-Interface er der foretager Tilpasninger.  Vi tilbyder aktualiseret Dokumentation til Interfacet (Tilgængelig i Download-området på ESU's hjemmeside).


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.04.2010 - Firmware-version 3.1.2 for ECoS 2 (ESU 50200 med Farveskærm)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • BUGFIX: M4 Dekoder melder sig efter bearbejdning med ECoS ikke mere til en Marklin MS 1.
 • BUGFIX: Keyboard-Layout Dansk: "Z" mangler.
 • BUGFIX: 3-Vejs Sporskifte: Visning i "Stellwerk" og "GBS" ikke synkron.
 • BUGFIX: Drejeskive Anlægning/Bearbejdning: Ved Profil-veksling bliver teksten "Pause" og "Geschwindigkeit" ikke slettet.
 • BUGFIX: Drejeskive Anlægning/Bearbejdning: Falsk tekst ved indtaste-feltet "Adresse".
 • BUGFIX: Booster-forsinkelse aktiveret -> ECoS genkender "Stop" med det samme.
 • ADD: Portugisisk Sprog-understøttelse.
 • ADD: Italiensk Sprog-understøttelse er Komplet.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.03.2010 - Firmware-version 3.1.1 for ECoS2 (ESU 50200 med farveskærm)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • BUGFIX: Funktioner kan nu også angives med "huller".
 • BUGFIX: PIN-Indtastnings-Setup: Nul er i PIN er nu muligt.
 • BUGFIX: Keyboard (Fransk) : AZERTY-tastatur korrigeret.
 • BUGFIX: Setup Pendellokomotiv: Joystick-Funktion er nu konsistent med andre Setup-Lister (ingen OK ved Joystick-højre mere)

 

 

Like 0 kan lide
Top