Epoker på modeljernbanen.

Hvis man er interesseret i at have en sammenhæng i sit materiel, kan man typisk begynde at inddele det i epoker. Der er i tidens løb lavet forskellige inddelinger.
Man skal regne med et vist overlap ved skiftet fra en epoke til den næste.
F.eks. Er det ikke alle vogne der får ny litrering i 1941. Der fandtes stadig enkelte godsvogne med gammel litra langt op i 1950erne.
Grænserne mellem epokerne kan også diskuteres, som det ses af nedenstående. Hvor der er flere forskelle mellem den  "officielle" Nem norm og "Lokomotivets" epoke indelinger.

Nem normen (808 DK) for epokeindeling i Danmark.

 • Epoke 1a: 1847 - 1880
 • Epoke 1b: 1880 - 1892
 • Epoke 1c: 1892 – 1920
 • Epoke 2a: 1920 - 1934
 • Epoke 2b: 1934 – 1941 
 • Epoke 3a: 1941 - 1955
 • Epoke 3b: 1955 – 1963
 • Epoke 3c: 1963 – 1969 
 • Epoke 4a: 1969 - 1972
 • Epoke 4b: 1972 – 1980 
 • Epoke 4c: 1980 – 1990
 • Epoke 5-: 1990  -
Lokomotivet har i nr. 51 s. 21 fremsat en lidt afvigende inddeling.   
 • Epoke 3a: 1941 - 1953
 • Epoke 3b: 1954 - 1965
 • Epoke 3c: 1966 - 1973
 • Epoke 4a: 1974 - 1983
 • Epoke 4b: 1984 - 1990
 • Epoke 5a: 1991 - 1996
 • Epoke 5b: 1997 -

 

Da den historiske udvikling ikke har været ens, er den danske epokeinddeling er ikke den samme som nabolandenes. 

Like 0 kan lide
Top