Den Danske Hær jernbanetransport, Sidespor Og jernbaneskyts.

1. Jernbanetransport.

2. Millitære sidespor

3. Jernbaneskyts

 

1. Jernbanetransport :

Jernbanetransport af hærens enheder blev  bl.a. anvendt ved forskydning fra garnison til skyde/øvelsesterræn her i Danmark eller til udlandet, især til de store NATO-øvelser, der var i Vesttyskland. Hæren har brugt jernbane som transport siden krigen i 1864.  

Tilbagetoget fra Dannevirke 1864

Den første store forskydning af Hærens enheder med jernbane blev en fiasko,  det var meningen at artilleriet skulle lastes på jernbanevogne.  Allerede fra om formiddagen d. 5 feb. stod der 7 lokomotiver og 84 vogne  klar bag Dannevirke til tilbagetoget, men på grund af misforståelse afgik de kl.20. og kørte tomme til Flensborg. Hvis jernbanen var blevet brugt, ville samtlige 24 pund og adskillige 6 pund kanoner være blevet reddet.

https://usercontent.one/wp/www.chakoten.dk/wp-content/uploads/2018/01/Jernbanerne-under-krigen-i-1864.pdf

 

 Billede

 uden for Flensborg 1864. Et af de tog som ikke blev benyttet under tilbagetoget fra Dannevirke 1930

  Jernbanetransport af hærens enheder i 1930'erne :  https://www.chakoten.dk/jernbanetransport-af-haerens-enheder-i-1930erne/

 

1945 - ?

Efter WW –2 1945 bliver hæren mobil, men lige netop de tunge panserkøretøjer (kampvogne & selvkørende Haubitz M109 )  kræver jernbanetransport til Jægerpris / Oksbøl : http://forsvaret.dk/oksbl/Pages/default.aspx                       

 Centurion kampvogn på tog. :   http://www.jernbanen.dk/forum/index.php?mode=thread&id=6185#p6474 

 

 

 You tub Videoer  : Jydske Dragonregiments  panserinfanteribataljon , som skal på skydeøvelse i Grafenwöhr,Tyskland i tiden 27. juni 2014 til 5. juli 2014
21 vogne
415.4 meter
1249 tons på krogen
Last : PMV. M113 / PMV. PIRANHA III C / IKK  (Infanterikampkøretøj) CV9035

https://www.youtube.com/watch?v=7fri9sd6QsE

MZ1452 med militærtog  27. jun. 2014

https://www.youtube.com/watch?v=qELO_9uMkZw

Militærtoget på vej til Tyskland fanget her i Roskilde den 15. august 2017.

 

https://www.youtube.com/watch?v=bLGGMG7iBHE

 

 

 Billede

Panser på togvogn

 Godsvogne brugt :

 Hærens Operative Kommando

litra Rs  http://www.jernbanen.dk/dsb_gvogn.php?Aar=1965&litra=Rs# 

litra Ks http://www.jernbanen.dk/dsb_gvogn.php?Aar=1965&litra=Ks 

Billede

 ROCO : er  i 2013  kommet med : Roco 67029   2 Vognssæt bestående af 2 akslede åbne godsvogne Litra Ks fra Danske Statsbaner belæsset med 2 PMV M113 fra den Danske hær : http://www.roco.cc/de/product/161530-67029-0-0-0-0-0-001003/products.html

  Märklin er i 2019 kommet med Märklin 48795 : et vognsæt med 3 sværtransportvogne Litra Slmmps fra Danske Statsbaner belæsset med 3 forskellige Leopard 1A5 fra den Danske hær *

Billede

 

Märklin er i 2019 kommet med : Märklin 46934 Vognsæt med 3 stolpevogne Litra Kbs 443 med bremseplatforme fra Danske Statsbaner belæsset med 4 forskellige mandskabsvogne M113 samt Unimog S404 og Wolf gl alle fra den Danske hær 

Billede

 

 

 Billede

Panser ved at blive lastet

Last :

http://www.milhist.dk/start/data_koretojer.htm

http://forsvaret.dk/JDR/Om%20Jydske%20Dragonregiment/Jydske%20Dragonregiments%20Historie/H%C3%A6fter/Documents/2%20udg%20-%20Jydske%20Dragonregiment%20Pansrede%20k%C3%B8ret%C3%B8jer%20fra%201945.pdf 

 Billede

 Billede

 Vesttyskland 1974 NATO øvelse Gardehusarregimentets (GHR) PMV./Centurion bliver lastede  for hjemadgående .     foto s.m. Kildemoes

 2. Militære sidespor :

http://www.jernbanen.dk/forum/index.php?mode=thread&id=12993

VNJ Vestbanen :

http://www.jernbanen.dk/pbaner.php?s=115

Saltholms jernbane :

http://taarnbybib.net/pdf-filer/glemmer_du/2007/GD-2007-8-web.pdf

3. Jernbaneskyts : 

Den danske hær havde i en periode fra 1891- 1931 jernbaneskyts.

Det danske artilleri var blandt de første til brugen af  jernbaneskyts. I 1891 anskaffedes 6 stk. 15cm Stål haubits M/1891 i Jernbaneaffutage til anvendelse fra civile og særligt anlagt militære jernbanespor i tilslutning til befæstningskæden om København. Pjecen som havde en skudvidde på 6.5 km  var affuteret på en speciel åben jernbanevogn. Indtil 1915 helt åben, hvorefter enderne på vogne blev forsynet med panserplader. De 6 pjecer der under et bliver betegnet som batteritoget overlevede fæstningsartilleriet idet at man i 1922 stadig anså det for brugbart i krig, så sent som i 1927 bevilgedes der et beløb til anskaffelse af manglende tilbehør til toget  og vedligeholdelse. Først i 1931 blev det udrangeret og alle 6 pjecer solgt til ophugning.

Fra : Uddannelsen af artilleriets underofficer og værnpligtig befalingsmænd grund rids af artilleriets historiske udvikling 1968

 

 Billede                                       

                       én af de seks 15 cm. s. H. i Jernbaneaffutage, ca. 1905.

 

Batteritogetprimær opgave var at tilføre truede områder – særlig på Vestvolden – yderlige ildstøtte.

 På østsiden og parallelt med voldgaden løb jernbanesporet til batteritoget. Banen løb fra Avedøre via stationen i Brøndby til remisen i Rødovre. Banen var forbundet til hovedsporet København  /Roskilde. http://www.vestvolden.info/Andre_anlaeg.htm


 BilledeTrækkraft  Litra Hs1                                                                                                                                                                                                   Vognene blev tilpasset på F.L.Smidth maskinfabrik i Valby Billede

 

Billede
Batteritoget formentlig under første verdenskrig.

Link :

http://www.fortunfortet.dk/FFsider/ffleksikon/vestv/vestvolden.htm 

http://www.din-bog.dk/Vestfronten/Vestvolden/Beskrivelse.htm 

http://www.kloakviden.dk/peter_privat/Historie/koebenhavns_soe_og_landbefaestning.htm 

http://www.faestningskanalen.dk/downloads/Befaestningspjece.pdf 

http://www.vestvolden.info/Andre_anlaeg.htm  super !!

Litteratur :    

Batteritoget, 1996  Nielsen, J. Damkjær.

Jernbaner i krig.      Ole Nørregaard Pedersen

De så det ske           Lars Lindeberg 

Like 6 kan lide
Top