Danske Modeller (Hjælpe-side)

 

Dette er hjælpe-siden for Danske Modeller (Hoved-oversigt) og Modeloversigt Producent (Undersider)

 

Danske Modeller er opbygget således at når du klikker med musen på Danske Modeller (Hoved-oversigt) under Wiki-delen på Sporskiftet.dk

kommer du frem til Hoved-oversigten som indeholder Navigations-link til Modeloversigterne for den enkelte Producent.

Klikker du på et Producent-navn navigeres der til Model-oversigten for den pågældende Producent hvor der vises en Oversigt over de

Danske Modeller som den pågældende Producent har produceret igennem tidens løb.

Oversigten er opbygget i Tabel-form og indeholder 3 Tabeller til følgende oversigter :  Lokomotiver / Personvogne / Godsvogne

 

Ønsker du at medvirke til at holde Danske Modeller (Hoved-oversigten) opdateret med nye Producent-navne eller ønsker du at medvirke

til at holde Modeloversigten for den enkelte Producent opdateret, er det nødvendigt at du følger forudsætningern vist herunder :

 

FORUDSÆTNINGER FOR REDIGERING I WIKI-SIDERNE :

1) Du skal være Oprettet som Bruger på Sporskiftet.dk

2) Du skal være Logget ind som Bruger på Sporskiftet.dk

3) Det er en fordel for dig hvis du kender til anvendelsen af HTML og CSS Programmering af Websider. ( Se : HTML på Sporskiftet )

4) Det er en fordel for dig hvis du kender til anvendelsen af TinyMCE-Editoren som anvendes på Sporskiftet.dk til at redigere Wiki-siderne med.

 

HJÆLP TIL REDIGERING I HOVED-OVERSIGTEN FOR PRODUCENTER :

For at kunne redigere Danske Modeller (Hoved-Oversigt) for Producenter skal denne denne Wiki-side (Webside) kunne ses i "din" Internet-browser.

Tryk herefter på Billede - knappen, som befinder sig i Toppen af siden.

Wiki-siden ændres nu til at være i  "Redigerings-tilstand" og du har nu følgende muligheder :

1) Du kan anvende TinyMCE-editoren ( som ses i toppen af siden i "Redigerings-tilstand" )

    Billede

2) Du kan trykke på "Deaktiver Rich Text" som befinder sig lige under TinyMCE-editoren markeret med rød tekst, for at kunne skrive "direkte" HTML-kommandoer i dit Dokument.
    ( Se tilladte HMTL-kommandoer som kan anvendes under Tilladte HTML-Tags : )

3) Indsæt det nye Producent-navn i listen ( Sørg for at overholde den Alfabetiske Rækkefølge af Producent-navnene )

4) Når du har oprettet Modeloversigten for den pågældende Producent kan du senere indsætte Navigations-Linket til Wiki-siden i dette Dokument, ved hjælp af Link-funktionerne i

    TinyMCE-editoren  ( Marker Producent-Navnet med Musen og anvend Iconerne  Billede  i toppen af TinyMCE-editoren til at indsætte Navigations-link med ).

5) Husk altid at trykke på Billede  knappen i bunden af Redigerings-siden for at "lagre og gemme" dine ændringer på Wiki-siden.

 

HJÆLP TIL REDIGERING I MODEL-OVERSIGTEN FOR DEN ENKELT PRODUCENT :

 

Find Modeloversigten for den Producent som skal redigeres via Hoved-Oversigten for Producenter.

Tryk på Modeloversigten (f.eks : Modeloversigt - MARKLIN ) for den Producent hvis Wiki-side du ønsker at redigere i .

Tryk herefter på Billede - knappen, som befinder sig i Toppen af siden.

 

Wiki-siden befinder sig nu i "Redigerings-tilstand".

 

Du kan med musen nu vælge den Boks inde i Tabellen som du ønsker at indsætte Tekst/Tal i .

Hold venligst Formatet og Strukturen i Modeloversigten som den oprindelig er Planlagt.

Bredden for den samlede Tabel bør ikke "overskride" 900 Pixels af hensyn til Brugere med mindre PC-Skærme.

Hvis du bemærker at Bredden for den samlede Tabel ændrer sig ved f.eks indtastning af en længere Tekst under "NOTER"-feltet

kan du trykke på ENTER-Tasten efter ca 30 Tegn og derved oprettes en ny Linie inde i Tabel-Boksen som derved "udvider" sig i Højden

i stedet for i Bredden.

Du kan også indsætte et billede af Modellen under "BILLEDE" ved at uploade billedet ved hjælp af "IMAGE PICKER" funktionen.

Et eksempel på et "indsat" billede i en Modeloversigt kan f.eks ses i Modeloversigt - MARKLIN.

Billederne indsat i Modeloversigt - MARKLIN er i Grafik-formatetet .PNG i størrelsen 128 x 48 Pixels og fylder Max 6 KB pr / Modelbillede.

De indsatte billeder under Modeloversigterne bedes venligst holdt i denne Størrelse for ikke at bryde Strukturen og Opbygningen af Tabellen.

Endvidere bør Filstørrelsen på Max 6 Kb overholdes for at minimere forbruget af Sporskiftets Diskplads.

 

En indsat Linie for en Model i Tabellen ser ud som på billedet herunder, når funktionen "DEAKTIVER RICH TEXT" er i anvendelse under Brugen

af Redigerings-editoren TinyMCE.

Billede

Dette er HTML-Kommandoerne for en "tom" indsat Linie i Model-oversigten under den valgte Producent.

 

Ved fremkomst af en "ny" model som ønskes medtaget i Modeloversigten for den pågældende Producent skal du på det "Korrekte" sted

i Tabellen "indsætte" ovenstående HTML-Kode på en "Tom" linie imellem 2 Artikel-numre for at "indskyde" en "tom" Linie i Modeloversigten.

Du kan i TinyMCE-editoren "markere" HTML-kommandoerne for en "tom" linie med musen og derefter anvende funktionerne "KOPIER" og "INDSÆT"

 

Når Du har gjordt dette kan du trykke på "AKTIVER RICH TEXT"-funktionen ( befinder sig lige under MCE-Editoren ) og du vil nu se en "tom"

Tabel-linie indsat i Modeloversigten, på det sted hvor Du har valgt at indsætte den.

 

Herefter kan du indtaste "dine" Informationer/Oplysninger i de enkelte Tabel-bokse i Modeloversigten ved at markere inden i tabellen med

musen og derefter skrive din tekst/information ind.

 

Husk altid at trykke på Billede  knappen i bunden af Redigerings-siden for at "lagre og gemme" dine ændringer på Wiki-siden.

 

 

Modeloversigter med 50 / 100 / 150 Pre-oprettede "tomme" Linier til anvendelse er tilgængelig under Modeloversigt-Skabelonerne herunder :

 

Modeloversigt-Skabelon (   50 Tomme Linier ) - Oprettet med pre-definerede Lokomotiver/Personvogne/Godsvogne afsnit.

Modeloversigt-Skabelon ( 100 Tomme Linier ) - Oprettet med pre-definerede Lokomotiver/Personvogne/Godsvogne afsnit.

Modeloversigt-Skabelon ( 150 Tomme Linier ) - Oprettet med pre-definerede Lokomotiver/Personvogne/Godsvogne afsnit.

 

 

Sådan opretter du en ny Modeloversigt under Wiki-delen på Sporskiftet.dk :

 

Tryk på Linket til den pågældende Modeloversigts-skabelon som du ønsker at anvende til en Modeloversigt - Producent.

Når du vælger en "Skabelon" vises den i din Browseren og herefter trykker du "REDIGER"-knappen i toppen af siden.

Tryk herefter på "DEAKTIVER RICH TEXT" som befinder sig lige under TinyMCE-editoren.

Nu kan du se HTML-koderne for den valgte Modeloversigts-skabelon.

Flyt musen ind i Editor-området og højreklik med musen og vælg "MARKER ALT".

Alle HTML-kommandoerne i den valgte Skabelonen markeres nu og herefter Højre-klikker du igen med musen og vælger "KOPIER".

 

I Din Browser åbner du nu et nyt Fane-blad (ny side) og indtaster www.sporskiftet.dk og finder derefter Punktet "OPRET INDHOLD" i

Hoved-menuen i Venstre side og klikker på denne.

Tryk herefter på "Wiki-side" og der oprettes nu en ny Wiki-side.

Som Titel (Overskrift) for en ny Wiki-side med en Modeloversigt anvendes følgende metode :

 

Modeloversigt - PRODUCENTNAVN  (Producent navn med Store Bogstaver)

 

Tryk herefter på "DEAKTIVER RICH TEXT"-funktionen.

Nu flyttes musen ned i TinyMCE-editor området og du højre-klikker med musen og vælger Punktet "INDSÆT".

Alle HTML-kommandoerne til en Modeloversigt bliver nu indsat i det "nye" Wiki-Dokument som du nu har oprettet.

Tryk herefter på "AKTIVER RICH TEXT"-funktionen og du vil nu kunne se den "indlagte" tabel til en Modeloversigt

i Editor-området.

Husk at trykke på Billede  knappen i bunden af Redigerings-siden for at "lagre og gemme" dine ændringer på Wiki-siden.

Du er nu færdig med at oprette en Modeloversigts-side i Wikien og har hermed "Lagret og Gemt" dit oprettede Wiki-Dokument.

 

Ønsker du at Redigere og begynde med at indlægge modeller i Modeloversigten for den valgte Producent skal du nu blot klikke

med Musen på "REDIGER"-knappen i toppen af siden.

Marker med musen inde i en "tom" Tabel-celle og indtaste din Tekst/Information.

Når du er færdig med at oprette Modellerne i Modeloversigten trykker du på "GEM"-knappen i bunden af Siden og dine ændringer

er hermed blevet gemt.

 

Har du Spørgsmål angående "Oprettelsen" af en Modeloversigt - Producent side, kan du kontakte Sporskiftet.dk - Bruger :  Frank F

 

 


Like 0 kan lide
Top