Danske Damplokomotivers Trækkraft.

Der var stor forskel på hvad et damplokomotiv kunne trække afsted med. 
DSB udarbejdede i den forbindelse såkaldte Trækketabeller/Trækkraftstabeller der anvendtes af togføreren når et tog skulle sammensættes.

En tillempet trækketabel for de lokomotiver der kørte efter 2.verdenskrig kan hentes her: Trækketabel.

I tjenestekøreplanerne kan man se hvilket strækningsbogstav den enkelte strækning har. Ud fra det kan man så beregne hvor stort et tog kan blive.

f.eks. en E-maskine må trække et godstog på 500 ton fra Fredericia - Herning ( A2 fra Vejle - Jelling )
en E-maskine må trække et godstog på 850 ton fra Herning - Holstebro ( E ) 

Like 0 kan lide
Top