CAN Digital Bahn

Konceptet CAN Digital Bahn er udviklet af tyskeren Torsten Mumm. Oprindeligt udviklet til udvidelse af mulighederne med CAN-bussen på Märklins CS1 og MS1, men siden udvidet til også at understøtte CS2 og MS2, ligesom ESUs ECoS og CS1 Reloaded, samt projektets egne interfaces også er understøttet. 

Oversigt over Produkter fra CAN Digital Bahn :

Oversigten er opdelt efter de grupper som projektet selv anvender på hjemmesiden (http://can-digital-bahn.com/). Ikke alle produkter er medtaget, ligesom at beskrivelsen herunder kun er kortfattet.

Et særligt kendetegn ved CAN Digital Bahn, sammenlignet med Märklins CAN-bus produkter, er at der anvendes primært netværkskabler "patchkabler" til forbindelse mellem enheder. Særlige kabler med DIN-stik anvendes primært ved forbindelse til Märklins produkter. 

Schaltdecoder - dekodere som udfører opgaver:

KranChef: Til digitalisering og styring af Märklins "Turmdrehkran" 7051, med én lokomotiv-adresse, i modsætning til andre projekter som anvender to lokomotivdekodere og dermed adresser. Fungerer med CS2, MS2 og projektet CC-Schnitte.

LampenChef 2.1: Styrer op til 16 lamper vha. magnetartikeladresser og rummer i alt 7 funktioner, bl.a. blink, rystende/flagrende lys (som levende lys),justering af lysstyrke, og flere andre. Fungerer med CS2, MS2 og projektets CC-Schnitte.

RelaisChef: For så vidt at sammenligne med en k84 dekoder, bortset fra at den kun reagerer via CAN-bussen. Fungerer med CS2, MS2 og alle projektets enheder.

SignalChef: Styrer op til 8 to-begrebssignaler via magnetartikeladresser. Fungerer med CS2, MS2, og alle projektets enheder.

SignalChef Hobby: Styrer op til 8 af Märklins "Hobby Signale" via magnetartikeladresser. Fungerer med CS2, MS2, og alle projektets enheder.

WeichenChef Magnet 2.1: Styrer forbrugere som betjenes med jævnstrøm, navnlig Magnetartikler. Grundlæggende at sammenligne med en k83 dekoder, rummer dog langt flere muligheder. Fungerer med CS2, MS2 og projektets egne enheder.

WeichenChef Motor: Styrer op til 4 DC-motorer, f.eks. til betjening af sporskifter. Fungerer med CS2, MS2 og alle projektets enheder.

WeichChef Servo 2.1: Styrer op til 4 servo-motorer, og har derudover to indgange pr. servo-udgang til forskellige funktioner, f.eks. knapper til lokal betjening af servoen. Fungerer med CS2, MS2, og projektets egne enheder.

 

Rückmeldedecoder - tilbagemelding:

CAN to s88 Converter: Gør det muligt at anvende projektets tilbagemeldere med enheder som ikke har CAN-bus, men derimod s88.

GleisMonitor deLuxe: Reagerer på tilbagemeldinger og signalgiver og udfører en handling, f.eks. ved at tænde en tilsluttet LED. Kan også reagere på tilbagemeldinger fra s88 via en CS2.

GleisReporter: Svarer til et 16-polet stelstyret tilbagemeldingsmodul, som det kendes til s88. Rummer dog en række fordele, såsom signalsikkerhed og udvidet funktionalitet.

GleisReporter CS2: En variant af GleisReporter til CS2. Dog må den ikke tilsluttes sporet, kun signalgivere som reedkontakter, knapper og lign.

GleisReporter deLuxe: En tilbagemelder til CS2 og CC-Schnitte. Dens 8 indgange anvendes akkurat ligesom det kendes fra s88.

GleisReporter deLuxe PC-schnitte: Næsten identisk med GleisReporter deLuxe, dog med visse forskelle og specifkt beregnet til projektets PC-schnitte.

PC-Schnitte: Tilbagemelding til en computer klares med denne enhed. Som helt enkelt interface, eller med mulighed for at diagnosticere fejl i systemet.

StromSniffer: En tilbagemelder til 2-skinne folket. Reagerer på strømforbrug i et tilsluttet blokafsnit og melder dette som besat. Reagerer på modstande fra 22k Ohm. Har 8 indgange til blokafsnit, og en såkaldt "FreezEingang", hvortil den lokale strømkreds (eks. en booster) skal tilsluttes for at modulet reagerer.

StromSniffer CS2: Stortset identisk med den anden StromSniffer, dog rummer visse yderligere muligheder rent funktionsmæssigt..

StromSniffer Kehrsleife: Funktionsmæssigt ligger den meget tæt op af den alm. StromSniffer, bortset fra at ved denne variant skal begge poler på hvert blokafsnit tilsluttes. På den måde kan polariteten vendes, og sammen med en RelaisChef kan den således fungere som vendesløjfe-modul.

 

Gleisbildstellpult - sportavle:

GleisMonitor: Modstykket til tilbagemeldingsmoduler til anvendelse i f.eks. sportavler. 16 udgange til eks. LEDs som viser hændelser i tildelte tilbagemeldingsmoduler.

GleisMonitor-GBS: Svarer i et vist omfang til den alm. GleisMonitor, dog med én væsentlig forskel: Opsætning sker nu med programmeringstast eller via computer. hvor GleisMonitor opsættes med DIP-kontakter.

PowerBox: Nok den mest simple enhed til en CAN-sportavle: Den tjener to formål, 1. strømforsyning til de øvrige enheder i sportavlen, 2. forbindelse mellem CAN-bussen og sportavlen.

SwitchMann 3 Weg: Bruges til at give kommandoer til sporskifter, i denne version helt specifik til 3-vejs-sporskifter. Sporskifter kan stilles med 3 eller 1 tast(er) (dvs. direkte eller venstre->lige->højre->venstre->). Indikering af stilling vha. LED.

SwitchMann pur: Bruges til at give kommandoer til magnetartikler, og i denne version specfikt til enheder som ikke kræver tilbagemelding, eks. en afkoblingsskinne.

SwitchMann T1: Til betjening af magnetartikler med én knap pr. enhed. Der kan tilsluttes 5 knapper og 10 LED til indikering af stilling. En særlig egenskab her er den bi-direktionelle kommunikation (som også kendes fra MS2 og CS2); der gives ikke kun kommandoer til til-delte magnetartikler, der lyttes tværtimod også til kommandoer til disse således at en sportavle altid viser sporskifternes rette stilling. 

SwitchMann T2:Til betjening af magnetartikler med to knapper pr. enhed. Der kan tilsluttes 4 par knapper (til fire enheder) og fire par LED. Øvrige funktioner som ved T1.

 

Bediengeräte - Betjening:

CAN-StellPult: En kontaktpult hvor 20 magnetartikler kan betjenes direkte med et par taster, men som derudover i alt rummer 4 kontakt-sæt, dvs. i alt 80 magnetartikler kan betjenes her. Kan tilsluttes såvel CS2 som MS2s tilslutningsboks (gleisboks), men også projektets øvrige dele. 

DriveMann: En helt enkel kørepult hvor lokomotivadresse angives direkte, fart og retning styres direkte, og afhængigt af de tilsluttede taster er der adgang til op til 32 F-funktioner.

RangierControl: En håndholdt betjeningsenhed i stil med en kontroller til en spillemaskine. Der er umiddelbart adgang til 4 lokomotivadresser som tildeles af f.eks. CS2 eller MS2, derudover adgang til en række ekstra funktioner. Kan tilsluttes alle steder hvor en MS2 kan tilsluttes.

Retro 6040: Tjener til at "opgradere" en gammel Märklin 6040 (et keyboard) til vores tidsalder. Kræver kun ganske ændringer for at kunne anvendes, enten med MS2 (gleisbox), CS2 eller projektets enheder.

SwitchPad: Beregnet til direkte at styre en magnetartikel via dennes adresse. Fungerer med MS2, CS2 og projektets egne enheder.

WeichenKeyboard: Lille kompakt sporskiftepult, som direkte kan anvendes sammen med MS2. Betjener 16 magnetartikler med 2 knapper pr. stk.

 

Zubehör - tilbehør:

Herunder falder en række forskellige enheder.

BoosterControl: Styrer op til 4 ModulBoostere. Således kan disses aktuelle tilstand overvåges, og kan ligeledes tændes/slukkes enkeltvis eller i grupper. Desuden to eksra indgange, 1 til en Stop-knap, 1 til en Go-knap.

CAN-erlesen: Ganske enkelt et USB-interface som tjener til at kunne "læse" den information befinder sig på CAN-bussen.

CAN-Control-Schnitte 2.1: Et USB-interface som giver fuld adgang til CAN-bussen fra en computer, således at alle funktioner i f.eks. WinDigipet står til rådighed. Tilsluttes CAN-bussen akkurat som en MS2, og gør dermed computerstyring nemt og billigt; især sammenlignet med f.eks. CS2.

DiodenHalter: Anvendes til at udvide en GleisReporters funktionalitet til at omfatte det såkaldte "diodetrick". Det giver en bedre og mere stabil strømforsyning af opdelte spor.

ModulBooster: En booster som er mere end bare en booster. Denne booster leverer 3A, og rummer desuden særlig funktionalitet til overvågning (anvendes med BoosterControl), samt 8 indgange til tilbagemelding (som s88). Kan anvendes med MS2, CS2 og projektets egne enheder.

NotStopp: Tjener til at kunne give flere STOP muligheder. Denne enhed leverer forskellige muligheder for at opbygge sine nødstop, og derudover overvåge evt. tildelte tilbagemeldingsadresser (som ved GleisMonitor).

ResistorHalter: Tjener til at holde modstande til samtidig FRI og BESAT meldinger på GleisMonitor. Så er der to modstande pr. udgang på GleisMonitor, til en rød hhv. en grøn LED.

SensorPlatine: En udvidelse til GleisReporter til de steder hvor en opdeling af sporet ikke er praktisk. I stedet kan man anvende en IR-diode og modtager på hver side af sporet, og det er formået med denne udvidelse.

SpielPunkt: Tjener til at kunne tilslutte flere enheder til MS2 tilslutningsboks (gleisbox), op til 4 enheder pr. indgang på gleisbox. 

SpielPunkt NET: Giver 3 indgange til MS2 og tilsvarende enheder. Tilsluttes CAN-bussen med netværkskabel.

StartPunkt 2: Tjener til at gøre udbygningen af CAN-bussen fra gleisbox nemmere. Ind/ud-gange omfatter 1 til gleisbox eller CS2 (via kabel 60123), 2 stk. til MS2 (eller tilsvarende), indgang for strøm til CAN-bussen, mulighed for at tilføre skinnesignal til ModulBooster, samt naturligvis 2 stik ti at udvide CAN-bussen.

SternPunkt: Tjener til at opdele CAN-bussen i "grene", hertil 4 stik og evt. tilslutte en MS2 direkte i dertil beregnet stik.

SternPunkt 2: Næsten identisk med SternPunkt, dog er denne egnet til indbygning i kasse.

TachoMesser CAN: Til brug med rulle-stand eller rulle-felt. Denne enhed tjener til meget præcist at måle lokomotivers hastigheder på en rulle-stand, selv ved lav fart. Tilsluttes f.eks. CS2 meget nemt via CAN-bussen.

TachoMesser USB: Helt enkelt en USB-udgave af TachoMesser, men ellers ens.

TreiberPlatine: Til brug med Gleismonitor hvis dennes udgangsydelse er tilstrækkelig stor.

Like 0 kan lide
Top