Mail virker igen

Efter en gevaldig opdatering af den Docker container, der kører Sporskiftet, virker mail nu igen.

Blot på en mere moderne og langt mere sikker måde. Smile

Like 0 kan lide
Top