SJ Co9a 1056

Ældre svenske og norske vogne, som i 1950'erne fandt deres vej til København i eksprestogene over Øresund, er ikke nemme at finde i model.

Det svenske og norske fritrumsprofil er større end det danske og tyske.  SJ har derfor haft særlige vognserier til forbindelserne via Trelleborg - Sassnitz til Tyskland.  Sådanne vogne har også været benyttet i trafikken via København.

Vogne, der kun kørte i forbindelser til København, kunne uanset deres større profil godt anvendes såfremt de benyttede Kystbanen.

En vogn, der formentlig har været helt i København tilbage i 1950'erne, er ovennævnte.   Den var SJ's typiske siddevogn i nattogene.  Jeg har dog ikke noget fotobevis for min antagelse.

Der er tale om en sidegangsvogn oprindeligt bygget med åbne endeperroner men i slutningen af 1920'erne ombygget med lukkede endeperroner (svenskt:  vestibuler).  Med 9 kupeer og en længde over pufferne på 19.540 mm svarer vognen størrelsesmæssigt til DSB's standardvogn i landsdelstogene.

Perl, som har været en pioner i Sverige med byggesæt i ætset messing, har frembragt et byggesæt af denne typiske svenske vogn.

Nils-Erik

 Billede

 

Like 0 kan lide
Top